Hz. Ömer r.a.’ın Teravih Namazı Kıldırmaya Başlamasının Hikayesi

Hz. Ali şöyle dedi. Hz. Ömer, bu teravih namazını benden işttiği bir hadis üzerine bu şekilde kıldırmaya başladı. O hadis nedir dediler. Hz. Ali: Arş etrafında (Haziretül Kuds) denilen bir yer var. Orası nurdan. Orada çok melek bulunup, biran durmadan ibadet ederler.Ramazan gelince Allahtan izin isteyip yeryüzüne gelip, insanlarla beraber namaz kılarlar. Ramazan boyu hergece yere inerler. Kim onlara dokunur, ebediyyen mutlu olup, asi olmazlar. Hz. Ömer bu hadis üzerine, buna en layık biziz deyip, insanları topladı.Übey bin Ka’b’ın imamlığında onlara teravih kıldırdı.

Her Gece Kılınan Teravih Namazına Verilen Sevaplar

İmam Gazali teravih namazının fazileri hakkında şöyle der. Hz. Ali’den rivayer edilmiştir.

*Her kim Ramazan-ı Şerif’in (TERAVİH NAMAZI);

1. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Annesinin kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar.

 

2. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Eğer annesi-babası mümin ise onların bütün günahlarını bağışlar.

 

3. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Arş altındaki melekler müjde verir, Allah senin amellerini kabul edip, umduğuna nail eyledi.

 

4. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Tevrat, İncil, Zebur, Kuran okumuş gibi sevap ihsan eder.

 

5. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Mevla Teala, ona Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa’da namaz kılmışların sevabını verir.

 

6. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Mevlamız, Beyt-i Mâmur’u tavaf eden meleklerin sevabını verir. Her taş, tuğla kendisine istiğfar eder.

 

7. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Musa as. kavuşup, Firavun ve Haman’a karşı ona yardım etmiş gibi olur.

 

8. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Bedir savaşına katılmış gibidir.
 • Ayrıca İbrahim a.s. verdiği mükafatı verir.

 

9. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Tevbe eden Davud a.s. ibadeti kadar,
 • Resulullah (SAV) taati kadar; Allaha ibadet etmiş gibidir.

 

10. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah, dünya ve ahiret selameti verir.
 • İki cihanın hayırlarını bahşeder.
 • 70.000 kişi ve daha fazla kişi hakkında şefaatçi olur.

 

11. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Dünyadan suya kanmış olarak çıkar
 • Sıratı şimşek gibi geçer

 

12. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah 70 kabul edilmiş hac-umre sevabı yazar.
 • Mahşer meydanına ay gibi nurlu gelir

 

13. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Beytullahı imar etmiş kimseler gibi sevaplar alır
 • Orada bulunmuş peygamber, sıddıklar, şehitler, salihler gibi sevaplar alir
 • Kıyamer günü bütün kötülüklerden emin olarak mahşere gelir.

 

14. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Kadir gecesine ulaşıp Hacer ül Esved ile Hz. İbrahim Makamı arasında namaz kılmış gibi olur.
 • Melekler, teravih kılmış olduğuna şahit olarak mahşere gelir.
 • Kıyamette Allah zor bir hesaba çekmez.

 

15. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • O kimsenin hacetini ve duasını kabul eder, mükafat verir.
 • Arşı-Kürsüyü taşıyan melekler kendisine feyiz yağdırır.

 

16. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Dünyadan ahirete giderken Lâ ilâhe illallâh der
 • Kabirden kalkarken  Lâ ilâhe illallâh de
 • Allah kendine cehennemden kurtuluş beratı yazar
 • Allah kendine cennete giriş beratı yazar.

 

17. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Dünyadan çıkmadan cennetteki makamını görür.
 • Peygamberlerin sevabının bir misli bağışlanır.

 

18. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Şehitlere, gazilere verilen ecir gibi ecir verilir
 • Allah, senden de, annenden de, babandan da razı oldum, der.

 

19. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah, dünya ve ahiret sıkıntılarına kafi gelir
 • Firdevs cennetinde derecesini yükseltir

 

20. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Resulullah (SAV)’i görmeden
 • Cennetle müjdelenmeden
 • Melekler onu ziyaret etmeden , dünyadan çıkmaz.

 

21. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah, ona cennette nurdan köşk yapar
 • Göktekıler, yerdekiler sayısınca sevap yazar.

 

22. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Ümmetin yetimlerini doyuran, dullarını doyuran herkes kadar sevap verir.

 

23. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Ümmetin esirlerini satın alıp azaat etmiş gibi sevap alır
 • Allah kendine (o kula) cennette bir şehir bina eder

 

24. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Allah, amelini sağ elinden verir
 • Kendisinin 24 tane kabul edeceği dua hakkı verir

 

25. gecesi teravih kılarsa;SEVABI:

 • Ölüm meleği ona güzel surette gelir
 • onu cennet müjdesiyle müjdeler
 • ondan kabir azabı kaldırılır

 

26. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Allahın emriyle, melekler onu şeytanın şerrinden korur.

 

27. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Allah, cennet meleği Rıdvan’a onun için cennet kapısını aç, der.

 

28. gecesi teravih kılarsa: SEVABI:

 • Allah , meleklere cehennemin kapılarını kapatın, der
 • Onun cennette bin defa derecesini yükseltir.

 

29. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

 • Eyüp a.s. 4 belaya sabredip aldığı ecir gibi sevap verilir.
 • Tüm günahları bağışlanır

 

30. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Arşın altında bir münadi seslenir.

 • Teravih kılan kullar cehennemden azat oldular
 • cennete, Allahın cemaline nail oldular
 • kullarımı af eyledim
 • cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim
 • kadın-erkek > cehennemden kurtulmak, sıratı kolay geçmek için berat yazılır.

KİM 30 GECE TERAVİH KILARSA;  ALLAH BU SEVAPLARI ŞEKSİZ, ŞÜPHESİZ İHSAN EDER!

 

 

 

 

 

 

 

TERAVİH NAMAZI

 • Nafiledir, Ramazan ayına mahsustur.
 • Kadın-erkek için sünnettir.
 • Yatsı namazından sonra-vitir namazından önce kılınır
 • Vakti gecenin son anına kadar devam eder
 •  20 rekattir. Müekked sünnettir.
 • Bu namaza Resulullah (SAV), 4 halife devam etmiştir.
 • Cemaatle kılınması da bir kifaye sünnettir. (Yani bütün mahallenin insanları bu namazı cemaatle kılmayıp, evde yalnız başlarına kılsalar sünneti terkedip, hata işlemiş olurlar.
 • NOT: 4 rekatte bir, miktar oturulup dinlenildiği için bu 4 rekata (TERVİHA)  denir. Bu namazda 5 terviha vardır. (TERVİHA=Nefsi rahatlandırmak demektir). Çoğulu Teravih’dir.

Teravih Niyeti: Teravih namazına, veya vaktin sünnetine veya gece ibadetine niyet etmek ihtiyat bakımından daha uygundur. Fıkıh alimlerine göre (namaza) veya (nafile namaza) niyet edilmeside caizdir.

*2 rekatta selam vererek (10 selamla) bitirmek daha faziletlidir.

*4 rekatta da selam verilebilir.

* 8, 10, 20 rekatta bir selam verilerek bitirmek caizdir. Fakat mekruh sayılmaktadır.

*Hz. Ayşe’den; Resulullah (SAV): Ramazan ilk gecesi, mescitte namaz kıldı. İnsanlarda tabi oldu. Sabahleyin herkes bu namazdan bahsediyordu. 2. gece katılanlar çoğaldı, Resulullah (SAV) namaz kıldı, insanlar ona tabi oldu. 3. gece sayı çok fazla olup, mescide sığmadı. Resulullah (SAV), mescide gitmedi. Sabah namazından sonra şöyle dedi. Size bu namazın farz olmasından korktum, zira siz güç yetiremexsiniz.

*Resulullah (SAV) teravihi farz olarak emretmemekle beraber, ashabını bu namazı kılmaya teşvik ederdi. Vefatından sonra Hz.Ebubekir, halifeliğindedurum devam etti. Hz. Ömer herkesi topladı ve Übey bin Ka’b imamlığında cemaatle bu namazı kıldırdı (müslim).

*Kim sevabını Allahtan umarak geceleri namaz kılarak Ramazanı ibadetle geçirirse, geçmiş günahları (kul hakkı hariç) bağışlanır (Buhari).

*İmanla sevap umarak oruç tutar, teravih kılarsa, anasından doğduğu gibi temiz olur.

* Allah, Ramazan orucunu farz kıldı, ben de teravih namazını sünnet kıldım. Kim bunları yaparsa küçük günahlarından temizlenir.

*Hz. Ali şöyle dedi. Hz. Ömer, bu teravih namazını benden işttiği bir hadis üzerine bu şekilde kıldırmaya başladı. O hadis nedir dediler. Hz. Ali: Arş etrafında (Haziretül Kuds) denilen bir yer var. Orası nurdan. Orada çok melek bulunup, biran durmadan ibadet ederler.Ramazan gelince Allahtan izin isteyip yeryüzüne gelip, insanlarla beraber namaz kılarlar. Ramazan boyu hergece yere inerler. Kim onlara dokunur, ebediyyen mutlu olup, asi olmazlar. Hz. Ömer bu hadis üzerine, buna en layık biziz deyip, insanları topladı.Übey bin Ka’b’ın imamlığında onlara teravih kıldırdı.

*Ramazan ayının ilk gecesi gök kapıları açılır. Sonuna kadar kapanmaz. Herhangi bir gecesinde (teravih) namaz kılan bir kula her secdeye karşılık 1500 sevap-cennette köşk verir.

 • İlk gün oruç tuttuğunda, o günden önceki Ramazan ayından o güne kadar günahları affedilir.
 • Sabah namazından-gün batana kadar hergün 70.000 melek ona istiğfar eder. Ramazan ayı-gece-gündüz her secdesine karşılık cennette ağaçlar dikilir. Hadis

*Resulullah (SAV)’e biri gelir. Ben şehadet getiririm (Allahtan başka ilah olmadığına, senin onun Resulu olduğuna, 5 vakit namaz kılar, Ramazanı tutar, teravih kılar, zekat veririm. Resulullah (SAV) derki; Bu hal üzere ölen sıddık ve şehittir. Hadis

 

 

BUNLAR GİZLENMİŞTİR! NELER Mİ? OKUYUNUZ!

BUNLAR GİZLENMİŞTİR! NELER Mİ? OKUYUNUZ!
Hz. Ömer (R.A.) şöyle demiştir: Cenab-ı Hak bir hikmetten dolayı dokuz şeyi gizlemiştir:

1- Kadir Gecesini. İnsanlar, Kadir Gecesi’ne kavuşabilmek için Ramazan ayının bütün gecelerini ibadetle değerlendirsinler diye. Gaflet ehli olanlar o gecenin kıymetini bilmezler de; sabaha kadar uyurlar.
2- Rızasını ibadet ve taatlar içinde gizlemiştir ki; insanlar Allah’ın rızasını elde edebilmek için bütün taatları yerine getirsinler diye. Çünkü Allah’ın rızası (her şeyden) daha büyüktür.
Ayet Meali: “ … Allah’ın rızası ise daha büyüktür, işte büyük kurtuluş ta budur.” (Et-Tevbe- 72)
3- Allah-ü Tealâ gadabını isyanlar içinde gizledi. Müminler Rab’lerine isyan olan her şeyden kaçınsınlar diye.
HİKÂYE:Bir adam anasının gözü önünde bir buzağıyı kesti. Bunun üzerine elleri felç oldu ve kurudu. Sonra bir gün baktı ki, bir yavru kuş, yuvasından düşmüş. Acıyarak onu alıp yerine koydu; elleri iyileşti, eski haline geldi.
4- Kulları içinde evliyasını gizledi.
Hadîs-i Kudsi: Benim velilerim kubbelerimin altındadır, benden başkası onları bilemez.
Evliyaullah’ın gizlenmesinin sebebi; müminlerin bir kısmı diğer bir kısmını küçük görmesin, onlara veli gözüyle baksın ve birbirlerine hürmet göstersinler, diye. Bu cümleden olarak Allah-ü Tealâ Hızır (A.S.)’ ı insanların gözünden gizledi ki; insanlar, âlimlere, salihlere, gariplere ve fakirlere “Hızır olabilir.” düşüncesiyle saygı göstersinler diye.

Faide, Hızır (A.S.) ile görüşmek isteyen, kişinin üç şartı üzerinde bulundurması lâzımdır:

a) Bütün yaşayışında sünnet-i seniyyeyi tatbik edecek.
b) Dünyaya ve dünyalığa düşkün olmayacak, (borçlu olması hariç) yanında para gecelemeyecek.
c) Din kardeşlerine karşı kalbi temiz olacak, kalbinde kin, nefret, düşmanlık, hıyanet ve haset bulunmayacak.
5- Cenab-ı Hak, duanın kabulünü gizlemiştir. Kabul edilir ümidiyle çokça dua etsinler. diye.
6- İsimleri içinde İsm-i Âzam’ını gizledi, bütün isimleri ta’zîm ederek onlarla dua etsinler. diye.
7- Tevbenin kabûlünü gizledi, gece gündüz, hususiyle seher vakitlerinde tevbe etsinler. diye.
8- Ecelleri gizledi, her an ölüme hazırlıklı olsunlar, diye.

9- Kıyametin ne zaman kopacağını gizledi, ona hazırlıklı olsunlar. diye.

Ayet Meali: Sana kıyamet ne zaman kopacak? diye soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Rab’bimin katındadır. Onu tam vaktinde ancak O tecelli ettirecektir…”(El- A’raf –187)
İsmail Hakkı Hazretleri Ruh-ul Beyan tefsirinde şöyle der; Allah-ü Tealâ’nın ölüm ve kıyametin vaktini gizlemesinin hikmeti şudur: Hz. Allah tövbeleri kabul edeceğini vaat etti. Eğer kişiye ne zaman öleceğini, kıyametin ne zaman kopacağını bildirmiş olsa; kulların isyanı o zamana kadar devam ederdi, bu da kulları isyana teşvik olur ki, bu caiz değildir.
Allah Bazı Şeyleri Bazı Hikmetlerle Gizlemiştir – İmam Nesefî
Kadir Gecesini; Ramazan ayının tümünde İbadete çok çalışılsın diye.

Cuma kabul saatini; Cuma gününün tümü dua ile geçirilsin diye.
İsmi Azam; Tüm İsimleri ile kendisine dua edilsin diye, Esmaül Hüsna’nın içinde ismi Azam gizlidir.
Veli Kullar; Müslümanların hiçbirine hor bakılmasın diye, velisini, kulların arasında gizlemiştir.
Rızası; Hiçbir ibadet küçümsenmesin diye, taatlerin arasında gizlenmiştir.
Gazabı; Hiçbir günah hafife alınmasın diye, günahların içinde gizlenmiştir.

Oruçluya Sünnet ve Müstehab Olan Şeyler

 • Oruçlunun yakınlarına fakirlere fazlaca yardım müstehabdır.
  • Cömertlik bir ağaç gibidir. Kökü cennette dalları dünyaya sarkmıştır. Kim o ağacın altında yaşar cömert olursa er geç o dallardan birine tutunur cennete yükselir. Cömert; Allah’a, cennete, insanlara yakın, cehenneme uzaktır. Cimri ise; Allah’a, cennete, insanlara uzak, cehenneme yakındır.
 •  Oruçlu mümkün olduğu kadar gece gündüz kuran okumak müstehabdır
 •  Oruçlu mümkün olduğu kadar zikir yapmak müstehabdır
 •  Oruçlu mümkün olduğu kadar salavat getirmek müstehabdır
 •  Oruçlu mümkün olduğu kadar ilimle uğraşmak müstehabdır
 • Oruçlu için itikaf sünnettir
  • İtitkaf; günahları hapseder, bütün iyilikleri işlemiş gibi sevab yazılır.
  • Hazreti Hüseyin (ra) Resulallah Sallallahu aleyhi vesellem den rivayet eder: Ramazanda 10 gün itikaf etmek 2 hac ve umre sevabına denktir.
  • Bir kişinin mümin kardeşine sevgiyle bakması benim mescidimde 1 sene itikaf etmesinden hayırlıdır.
 • Ramazan orucunu tutmaya engel olacak derecede bedene takatsizlik verici işlerde bulunmak caiz değildir.
 • Nafile oruç tutanın yanında yemek yemek mekruh değildir bilakis oruçlunun sevabının artmasına sebeb olan sünnettir.
  • Bilal-i Habeşi Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem tarafında yemeğe çağırıldı. O ben oruçluyum dedi. Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem oruçlunun yanında yemek yenildiğinde, yiyenler bitirinceye kadar melekler oruçluya dua ederler. Biz rızkımızı yerken Bilal’in bol rızkı cennettedir. Ey Bilal oruçlunun yanında yenildiği müddetçe kemikleri tesbih eder melekler kendisi için istiğfar eder.
 • Sahura kalkmak sünnettir
  • Sahur yemek berekettir. Sakın bırakmayın velev ki bir yudum su içsin Allah sahur yiyenlere rahmet, melekler dua ederler.
  • Gündüz kaylule uykusu ile gece kalkıp teheccüd namazı kılmaya, sahur yemeği ile de gündüz orucuna kuvvet kazanın
  • Ehli kitab orucu ile bizim orucumuz arasındaki fark sahur yemeğidir
  • 3 şeyde bereket vardı 1 cemaatte 2 tiritte 3 sahurda
  • 3 kişiye yedirdikleri helal yoldan ise hesaba çekilmeyecek 1 oruç tutan 2 sahur yemeği yiyen 3 cihad eden
 • Sahuru geciktirmek iftarı acele etmek
  • Allah buyurdu Kullarım arasında en sevdiğim kişi iftar etmekte acele edendir
  • 3 şey Peygamberin sünnetidir 1 sahur geciktirmek 2 iftarı acele yapmak 3 namazda sağ eli sol elin üstüne koymak
 •  İftarı hurmayla açmak sünnettir
  • Orucunu varsa yaş hurma yoksa kuru hurma, o da yoksa bir kaç yudum su içerek bozardı
 • İftar ettirmek sünnettir
  • Kim helal kazancıyla oruçluya iftar ettirirse
   • Ramazan gecelerinde melekler ona rahmet duası yaparlar
   • Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam onunla musafaha eder
   • Kiminle Cebrailk Aleyhisselam musafaha ederse (onun alameti), o yufka yürekli ve gözü yaşlı olur
 • Oruçlunun iftar vakti duası kabul olucağından o saatte dua etmesi de sünnettir
  • İftar sırasında oruçluya, reddolumayan bir dua vardır
  • 3 kimsenin duası reddolunmaz
   • Adil hükümdarın duası
   • İftar sırasında oruçlunun duası
   • Mazlumun duası
    •  Bu dualar semaya yükselir gökyüzünün kapıları açılır Allah: Yemin olsun ki bir süre ssonrada olsa sana yardım edeceğim der
 • Oruçlunun şu şekilde iftar duası yapması sünnettir.  İFTAR DUASI: Allahümme leke sumtü, ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, Yâ vâsi’al-mağfirati! Iğfirlî ve livâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yakûmül-hisab.

RAMAZAN AYI ve FAZİLETLERİ

Ramazan Orucu hicretin 2. yılı, Şabanın 10. günü, Kıble; Kabeye döndürüldülten 1,5 sene sonra farz kılındı.

* Resulullah (SAV), 9 yılda 9 Ramazan Orucu tuttu.

*Dinin farz hükümlerinden biridir. İnkar eden kafir olur.

*Bakara Suresi 183’te farz kılındı.

*Her ümmete Ramazan ayında oruc farz kılındı, hepsı sapıklığa düştüler ne yazıkki.

*Oruca hürmet gereklidir. Tutmayanlar gizli yerler.

*Ramazan günleri lokanta, büfe gibi yiyip içme yerlerini işletmek günahtır. Bunların oruç yiyenlerden kazandıkları helaldir, fakat habistir, zararlıdır. Bu yerler iftardan sonra açılmalıdır.

*Kıyamet günü Ramazn ayı pek güzel bir surette gelip Allaha secde edecek. Allah ona şöyle diyecek: Ey Ramazan! Hacetini iste, hakkını tanıyanların elinden tutup, ona şefaat et…

*Üç ayların tamamı oruçlu geçirmek Resulullahın uygulamaları arasında sayılmamıştır. Fakat kaza veya kefaret orucu bulunanlar bu aylarda tutabilirler.

Ramazan Ayı Girince; Erkek-Kadın Herkes: 

 • sevinir
 • gusül abdesti alır
 • 1 ay Ramazan Orucunu tutar(şartlarına uyarak)
 • namaz borcu varsa öder
 • haramlara dikkat eder
 • dilini yalan, gıybetten korur
 • çok tevbe-istiğfar eder
 • çok salavat getirir
 • erkekler teravih namazını cemaatle kılar
 • hanımlar teravih namazını evinde kılar
 • Böylece oruçlar inşallah kabul olur.

*Oruç ibadettir. Sırf Allaha kulluk olarak yerine getirilir.

*Faydaları gaye haline getirilemez. o zaman ibadet olmaktan çıkar. Mesela; kilo vermek veya başka sebepler gaye haline getirilemez.

*Sadece gaye Allah rızası olmalıdır. Ayni şeyi namaz içinde düşünmeliyiz.

HADİS; Ramazn Ayının gelmesiyle sevinenin cesedini Allah cehennem haram kılar.

RAMAZAN AYI İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

<<**>>Ramazan ayının gelmesiyle sevinenin cesedini Allah cehenneme haram kılar.

<<**>>Herkim oruçluya su verirse, Allah ona Benim Kevserimden su içirecekki, cennete girene kadar asla susamayacaktır.

<<**>>Ümmetime Ramazan Ayında 5 haslet verildi ki, benden daha önce hiçbir peygambere verilmemiştır.

 • oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha hoştur.
 • melekler iftar edene kadar dua eder.
 • Cennet hergün süslenır.

Diğer aylarda yaptıkları kötülükleri yapmasınlar diye şeytanlar bağlanır.

 • Ramazan son gecesi hepsinin günahlarını affeder.

<<**>>Herkim Ramazan Ayını;

 • Kavga, gürültü yapmadan, sessizlik, sakinlik içinde tutar
 • Allahı zikreder
 • Helalleri helal, haramları haram kabul eder
 • Hiç büyük günah işlemezse; Ramazan çıkarken bütün günahları bağışlanmış olarak ayrılır.

<<**>>Herkim 5 vakit namaz ile Cumadan cumaya büyük günahlardan uzaklaşırsa, aradaki küçük günahlar affedilir.Ramazandan ramazana büyük günahlardan uzaklaşırsa, aradaki küçük günahlar affedilir.

<<**>>Ramazan ayının ilk gecesi,

 • cennet kapıları açılır,sonuna kadar kapanmaz
 • cehannem kapıları kapanır, ay boyunca açılmaz
 • şeytanlar zincire vurulur
 • hergece sabaha kadar bir seslenici seslenir: -hayır isteyene müjdeler olsun, -af dileyen bağışlanır, -tevbe edene isteği kabul edilir, -hergece 60.000 kişi cehennemden azat olur, -bayram günüyse affettiğinin 60.000 katı daha affolunur.

<<**>>Ramazanda Resulullah (SAV) hutbeye çıkarken 3 kere amin dedi. Sorduklarında Resulullah(sav) dedi ki; Cebrail as geldi.

 • Ramazana yetiştiği halde günahı bağışlanmayan helak olsun! Ben de amin dedim.
 • Yanında ismim anıldığında salavat getirmeyen helak olsun! Ben de amin dedim.
 • Ana-babası veya sadece biri yanında yaşlandığı halde hakkını dea etmediğinden cennete giremeyen helak olsun! Ben de amin dedim.

Kim Resulullah(SAV)’a bir defa salavat getirirse;

*Allah ona 10 rahmet gönderir. Ayrıca Melekler ona dua eder-günahları affolunur-derecesi yükselir-Uhud dağı kadar sevap alır-şefaat vacip olur. (bunlarda ilavedir)

*Salavat belli miktarda okumaya karşılık ; Allahın rızası, rahmeti-gazabından korunmak-kıyametin dehşetinden korunmak-ölmeden önce cenneteki yerini görmek  mükafatları vardır.

*Salavat ayrıca

 • geçim sıkıntısından uzaklaştırır
 • fakirlikten uzaklaştırır
 • Resulullah(SAV)’e yakınlık nasip olur
 • Allaha yakınlık nasip olur
 • düşmanlara karşı yardım nasip olur
 • kalbi nifak, günah pasından temizlenir
 • insanlar onu sever

Hadis: Allah, her akşam iftar vakti, azabı hak etmiş 1 milyon kişiyi cehennemden azad eder

Hadis: Şayet Allah, yer ve göklere konuşma izni verseydi, onlar Ramazan ayını oruçlu geçirenleri cennetle müjdelerdi

Hadis: Kim Arife günü oruç tutarsa 2 senelik günaha kefaret olur. Kim Muharrem ayında 1 gün oruç tutarsa, hergüne 30 gün sevabı alır. Ramazanda 1 gün oruç, haram aylardan 30 gün oruçtan faziletlidir.

Hadis: Cennet 4 kişiye aşıktır.

 • Ramazan orucunu tutanlar
 • Kur’an okuyanlar
 • Dillerini koruyanlar
 • Açları doyuranlar

Hadis: Cennette “Reyyan” denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamette yalnız oruç tutanlar girer. Başka hiç kimse giremez.

Hadis: Resulullah(SAV), Veda haccında buyurdu: Allahın velileri (gerçek dostları);

 • namaz kılanlar, 5 vakit namazı dosdoğru kılan
 • Ramazan ayı orucunu tutan
 • Orucun sevabını Allahtan bekleyen
 • Zekatı gönül hoşluğuyla veren
 • Yasaklanan büyük günahlardan uzak kalan kimselerdir.

Belli başlı büyük günahlar;

 • Allaha şirk
 • Haksız yere  birini öldürmek
 • Savaştan kaçmak
 • Namuslu, iffetli kadına iftira etmek
 • Büyü yapmak
 • Yetim malı yemek
 • Faiz yemek
 • Müslüman anne-babaya karşı gelip haklarına riayet etmemek
 • Kabe’nin hürmetine, saygınlığına riayet etmeyip, yasakları işlemek

Hadis: Allahü Teala Musa as vahyetti;

 • Herkim amel defterinde 10 Ramazan bulunan, velilerimdendir.
 • Herkim amel defterinde 20 Ramazan bulunan, huşu, tevazu sahibi kimselerdir.
 • Herkim amel defterinde 30 Ramazan bulunan, o kimse, üstün sevaplara sahip şehitlerdir.

*Allah, Ramazan ayı girince Arşı taşıyan meleklere ibadeti bırakmalarını, Ramazan orucunu tutanların yaptıkları dualara amin demelerini emreder.

*Allah, Ramazanda göklere, yerlere, dağlara, hayvanlara, böceklere, tümcanlılara Ramazan orucunu tutanlar için istiğfarda bulunmalarını ilham eder.

*Allahü Teala Ramazan orucunu tutanlardan 3 kişi bulunan yere azabımıda, musibetimide yollamam, demiştir.

Hadis: Allahü Teala yerlere-göklere konuşma izni verseydi, onlar;Ramazanı oruçlu geçiren kullara;

 • Sizi cehennemden azad edeceğim
 • Pek kolay bir hesapla hesaba çekeceğim
 • Ayak kaydıracak günahları sileceğim
 • Ramazan orucu için yaptığınız harcamaların yerini dolduracağım
 • Hiçkimsenin önünde sizi rezil etmeyeceğim
 • Ahiret için istediklerinizi vereceğim
 • Hayırlı olan dünya isteklerinizi yerine getireceğim,,, diye insanları müjdelerdiler.

İmam Rabbânî; Ramazan ayında yapılan nafile namaz-zikir-sadaka-nafile ibadet, bunlara verilen sevap başka aylarda yapılan 70 farz gibidir.

Bu ayda bir oruçluya iftar verenin;

 • günahları affolunur
 • cehennemden azad olur
 • oruçlunun sevabı kadar ayrıca ona da sevap verilir

*Bu ayda iyi iş yapanların bütün senesi güzel geçer, bu aya saygısızlık edenin bütün senesi günah işleyerek geçer.

Muhyiddin Arâbî buyurur ki; Ramazan gecelerinde namaz kılanlara, herbir secdeye;

 • 1500 hasenat, lutüf, ihsan verilir
 • kırmızı yakuttan cennet verilir
 • oruçluya, güneş doğuşundan-batışına 70 bin melek dua eder
 • gece-gündüz secdelerine karşılık, cennette ağaçlar dikilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMAZAN ŞERİF DUASI

*Dualar içinde en makbul dua, Allahın isimleryle yapılandır.
*Allahü Teala, (Araf 180)’de Allahın güzel isimleri vardır. Ona onlarla dua edin.
*Bu emre uyarak Alimler tarafından derlenmiş-Ramazanı Şerif duası olarak meşhur olmuş, bu dua ile yapılan isteklerin Allah tarafından kabul göreceği muhakkaktır.RAMAZAN ŞERİF DUASI
Bismillâhirrahmânirrahim
Allahümme inni es’elüke biesmaikelhüsna.
Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe he illallâh.
Ya rahmânü, errahmânü allemelKur’ân.
Ya rahîmü, vekânellâhü gafûrar- rahîmâ.
Ya mâliku, mâliki yevmiddin.
Ya kuddusü elmelikül kuddûsüs- Selâm
Ya Müte’âlü “Fe te’âlellâhül-Melikül-Hakk”
Ya selâmü, vallâhü yed’ü ilâ dâris-selâm.
Ya mü’minü, elmü’minül müheymünül ‘ Azîz
Ya azizü, ve kânellâhü azizen hakîmâ
Yâ Cebbâru, el-Cebbârül-Mütekebbir.
Ya hâliku, fe tebârekellâhü, ahsenül-hâlıkîn.
Yâ Musavviru, Hüvellezi yüsavviruküm fil-erhâm.
Ya evvelü, hüvel evvelü vel âhirü vezzâhirü vel-bâtın.
Ya şekûrü,  inne rabbenâ le-gafûrun şekûr.
Ya vedûdu, ve hüvel gafûrul-vedûd.
Ya zâhiru, vezzâhirü  vel bâ’tın.
Ya kâimü, kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hu.
Ya hayyü-Yâ Kayyûmü,  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül- Kayyûm.
Ya semîu,  ve hüves semî’ul alîmü.
Ya basîrü, innallhe basırün bil-‘ibâd.
Yâ Halîmü, innallâhe Aliyyun Halîm.
Yâ ‘Azîmü, Ve hüvel- Aliyyül-‘Azîm.
Ya hakîmü, ve kânellâhü azizen hakima.
Ya kerîmü,  innellâhe le-ganiyyün kerim.
Ya kâdirü,  ve hüvel kâdiru alâ en yeb’ase aleyküm.
Ya muktedirü,  inde melikin muktedir.
Ya bâisü, innellâhe yeb’asü men filkubur.
Ya rezzâku, vallâhü hayrürrâzikîn.
Ya vârisü,  ve lillâhi mîrâsüs-semâvâti vel’ard.
Ya kaviyyü,  İnnellâhe Kaviyyün ‘Azîz.
Yâ Şehîdü, İnnellâhe ‘alâ külli şey’in şehîd.
Ya mübdiü- ya muidü, innehû hüve yübdiü ve yü’idü.
Yâ Razzâku, Vallâhü yerzüku men yeşâ.
Ya tevvâbü,  innehu kâne tevvâben.
Ya vehhâbü, inneke entelvehhab.
Ya celilü, zülcelüli vel ikram.
Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ.
Ya vekilü,  ve kefa billâhi vekilâ.
Ya kâfi,  ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl.
Ya veliyyü,  ve hüvel veliyyülhamîd.
Yâ Rabbi, Fe tebârekellâhü rabbül-lâlemin.
Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entümül- fukara.
Ya şâkiru, innellahe şâkirun alîm.
Ya hallâku,  Ve  hüvel -hallâkul- ‘alîm.
Ya muhsinu,  vallâhü yuhibbul muhsinin.
Ya kadîru, vallâhü alâ külli şey’in kadir.
Ya müfaddilü, vallâhü zülfazlil azîm.
Ya mün’imü,  ve yütimmü nimetehû aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekîmâ.
Ya muizzu, tuizzu men teşâu.
Ya müzillü,  tüzillü men teşâu.
Ya refî’u,  Refî’ud-derecât.
Ya şefi’u men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihî.
Ya kebîru,  innallâhe kâne aliyyen kebîrâ.
Ya Hakku,  Fe te’âlellâhül- Melikü’- Hakk.
Ya berru, innellahe hüvel-Berrür- Rahîm.
Ya vitru, veşşef’î  vel-vetr.
Ya gaffâru, innehu kâne Gaffârâ.
Ya gâfiru,  ve ente hayrül -Gâfirîn.
Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd.
Ya mennânü, belillâhü yemünnü ‘aleyküm.
Ya bâki,  ve yebkâ vechü rabbiki.
Ya ehadü,  kulhüvallâhü ehad.
Ya samedü,  Allâhüs-Samed.
Ya metînü,  hüver rezzâkû zül-kuvvetil metîn.
Ya hâdî innellâhe yehdî men yeşâü.
ya bedî’u, bedi’us-semâvâti vel ard.
ya Alîmü,  âlimül-gaybi veş-şehâdeh.
Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrülfâtihîn.
Ya mübînü,  innâ fetahnâ leke fethan mübînâ.
Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melûne muhît.
Ya kâdî,  vallâhü yakdî bil-hakk.
Ya hasîbü,  vekânellâhü ala külli şey’in hasîbâ.
Ya nasîru,  ni’mel Mevlâ ve ni’men –nasîr
Ya vasîu, ve kânellahu vâsian alîma
Ya kâhıru,  ve huvel kâhıru fevka ibâdihi.
Ya gâfıru,  innellahe yağfiruz-zünûbe cemî’â.
Ya tâhiru, innellahe yuhibbul -mutetahhirîn.
Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemî’ul alîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.  
Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyıbînet- tâhirîne  birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillâhi rabbilâlemîn.  

Ramazan Orucunu Tutmayanlar Hakkında

Resulluh(SAV), buyurur ki; Herkim kıyamette Allaha,

 • 5 vakit namaz
 • Ramazan orucu
 • cünüplükten yıkanmayla kavuşursa, Allahın hakiki kulu olur..Kim bunlardan birşey noksan ederse o da Allahın Hakiki Düşmanı olur.

DİKKAT! Resulullah buyurur ki; Herkim ruhsat (yolculuk gibi) ve hastalık bulunmaksızın Ramazandan 1 günün orucunu yerse, bütün bir ömür oruç tutsa da onu ödemiş olmaz. (Ebu Davud)

Resulullah (SAV) buyuruyor ki, Kim geçen Ramazan’dan borcu varken yeni Ramazana ulaşsa, o kişiden (bu yeni tutmuş olduğu) oruç (kamil manada) kabul olunmaz (yani eksik bir oruç olur). Herkim, Ramazan borcu varken, nafile oruç tutarsa, farz borcunu tutmadıkça o kişiden (bu nafilesi) kabul olunmaz. Ahmet bin Hanbel Müsned

Not: Burada kasdedilen şudur kaza orucu olan, yeni ramazan orucunu tutmasın veya yeni ramazanda eskiye niyet etsin demek olmayıp, ancak yeni tuttuğu oruç sevab yönünden eksiktir.

Hadis: Resullallah sallallahu aleyhi vesellem: …. Sonra ben götürüldüm bir de ne göreyim, topuklarından asılmış bir topluluk ki, dudakları kulaklarına kadar yarılmış, dudaklarından sel gibi kan akıyor ben “bunlarda kim?” diye sorunca, dediler ki; iftar vakti gelmeden oruç açanlar (ORUÇ TUTMAYANLAR)

Hadis: Resulallah sallallahu aleyhi vesellem: Mizanın yanındayken, ümmetimden bir genci melekler yüzüne, arkasına vura vura getirir. O da bana sarılır, meded senden der. Bunun günahı nedir derim. Onlar: Ramazan ayına ulaştı da tövbe etmedi, isyan etti, Allah da onu aniden aldı derler. Ben: “ne kötü gençmissin” derim. Ben: Allah’ım ümmetimden bu genci kurtar derim. Allah da “Onun hasmı ramazan ayıdır” buyurur. Ben de: ramazan ayıyla davalı olanlardan uzağım. Ramazanın hürmetini tanımayana kim şefaat edebilir derim. Allahü Teala: ” Senin uzak olduğun kimseden Ben de uzağım.” der. Genci cehenneme götürürler.

RAMAZANI ŞERİFTEKİ ZİKİRLER

*Ramazanda Allahı zikreden affedilmiştir. *Ramazanı Şerifte isteyen mahrum olmaz. Hadis

<<**>> İlk 10 gün hergün 100 kere -Yâ Erhamer Râhimîn- Merhametlilerin en merhametlisi Allahım!

<<**>> İkinci 10 gün hergün 100 kere – Yâ Gaffâraz zünûb – Ey günahları en çok affeden Allahım!

<<**>> Üçüncü 10 gün hergün 100 kere – Yâ Âtikar rikâb – Ey günahkarları cehennemden azad eden Allahım!

* Herkim Recep-Şaban-Ramazanda öğle-ikindi arasıEstağfirullah Estağfirullah Estağfirullahe’l-azim el- Kerim, ellezi la ilahe illa hüvel’l-hayyül- Kayyüm ve etübü ileyh, tevbete abden zalimin li nefsihi, la yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten vela nuşura. derse Allah yazıcı meleklere, bu kulun defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın, der.

*Ramazan ayında 4 şeye ihtimam gösterin.

 • Kelimeyi Tevhidi çok söyleyin. “Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah.”
 • Tevbe- istiğfar edin. Estağfirullahe’l-azim el- Kerim, ellezi la ilahe illa hüvel’l-hayyül- Kayyüm ve etübü ileyh
 • Cenneti A’la’yı isteyin.
 • Cehennemden Allaha sığının.

*Ramazan ayının 1-den sonuna kadar hergün(tesbihin 100  boncuğuna Lâ ilâhe İllellâh, 100.de Muhammedün Resûlüllah) bir tesbih bu şekilde çekilir.( 1000 kere tesbih çok efdaldir). Kelimeyi Tevhid  hergün 1000 kere tesbih edilirse , Ramazan sonunda 30.000 tamamlanır.

*Bir defa Kelimeyi Tevhid getiren 4000 adet büyük günahı silinir. (hadis)

*İbrahim Nehâî buyurur; Ramazanda

 • bir oruç, 1000 oruçtan,
 • bir tesbih, 1000 tesbihten,
 • bir rekat, 1000 rekattan üstündür.(diğer aylardaki)