BİR KERE OKUMAK 12 BİN KERE OKUMAK YERİNE GEÇEN SALAVAT
__________________________________________________________________
SALAVATIN FAZİLETLERİ
Bu salavatı şerifeyi 1 kere okuyana sair salavatı 12 bin kere okumak yerine geçer ve bu salavatı şerifi bir talep için OKUMAYA BAŞLASA;

<<*>>Hak subhanehu ve teala hazretleri rahmet nazarıyla nazar edip cehennem ona haram ola.
<<*>>5 vakit namazların akabinde 1 kere okusa hak tealanın deryayı rahmeti bipayanında bir meleyke vardır. Ve üçyüz başı vardır. Her başında üç yüz ağzı vardır. Ve her ağzında üç yüz dili vardır. Vesair yerinin vasfını Allahu Tealadan gayri kimse bilmez. Bu denli aza ile salavatı şerifeyi okuyanın dileyip Hak Teala habibi hürmetine affeder. Ve ol ferişteh ol denize dalar üç yüz bin kanatlarının her bir telinden ve nice yüzbin katresinden Hak Teala birer ferişteh yaratır ve ol feriştehler bu salavatı şerifeyi okuyan kimsenin yargılanmaması için Cenabı Haktan niyaz ederler. Hak Teala buna göre
<<*>>deracat verdiğinden maada malına ve
<<*>>rızkına ve
<<*>>ömrüne bereket verir.
<<*>>Ve her yerde sözü makbul olur ve hurmetli olur.
<<*>>Ve her türlü ilimler kendisine keşif olur.
<<*>>Ve ol kimse asla gam ve gussa görmeye.
<<*>>Ruzi mahşerde Serveri Enbiya (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz hazretlerinin livail hamd sancağı şerifi altında haşreder ve
<<*>>her cuma gecesi dahi 40 kere okuyup arkasını duvara verip uyusa, Hazreti Peygamberi rüyada görür ve
<<*>>her muradı hasıl olur.
<<*>>Huşu içinde üç gece yatsı namazından sonra 3 kere ihlas, 3 kere ayetel kürsi, 3 kere fatihayı şerifeyi okuyanın muradı her ne ise hasıl ola.< Amma haram için okumaya, okursa Hak Teala bu salavatı şerifenin hurmetine muradın verir, lakin Sultanı Enbiya (sallalahu aleyhi ve sellem) hazretlerinin şefaatından mahrum kalır. >
<<*>>Ve her ne murad için okusa 4 güne kalmayıp muradına nail olur.

İtikadına göre ve hem meşayih ve ülema aleyhimürrahmeti hazreti bu selavatı şerifeyle meşguller idi. Merkez efendi k.s. sultan mehmet gazi ile istanbula gelip aldılar. Akşemsüddin efendi ve Mevlana Zakir Efendi ve Müfti Ali Efendi bu salavati şerifeyi vird edinmişlerdir. Ol salavatı şerife budur….
SALAVATI ŞERİFE(!!! arapçasını bulamadığımız için yazım yanlışları-hatalı kelimeler olabilir uyaralım istedik)
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM
Allahumme salli ala muhammedinin nebiyyin adede men sallallahu aleyhi minel ahyari.
Ve adede men lem yusalli aleyhi minel esrari.
Ve adede kataratil.
Emrati adede evraki es.ari.
Ve adede enfasil müstağfirine bil eshar.
Ve adede ma kane ve ma yeküne ila yevmil haşari vel kahhari.
Ve salli aleyhima tekakbelleylü vennahariü.
Ve salli aleyhi muhtele felmelevanü .
Ve teakalel ferdadanu.
Ve adede emvacil hibari .
Ve adeder rimali ve kıfarı beliğ ruhehu ve ervaha ehli beytihi minnettehiyyete Vetteslime ve ala cemiil enbiyai.
Vel mürselin.
Velhamdulillahi rabbil alemine.
Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin bi adedi külli zerretin elfe elfe merretin.
Allahumme salli ala muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbul melaiketi ver ruhi rabbiğfir verham ve tecavez amma ta.lannü inneke entelleazzül ekremü.
Amin
SALAVAT HAKKINDA
Saâdettin Hamevî (ks) Hazretleri buyurdular ki; “On iki bin salavât-ı şerîfe tespit edilmiştir. Bir kısmı Hz. Muhammed Mustafa (aleyhissalâtü vesselâm ve ala âlihî) Efendimiz tarafından ümmetine öğretilmiş, diğer kısımları ise; arş-ı âlânın eteklerine yazılmış ve evliyâullâha ilham ve keşif yolu bildirilmiştir.” On iki bin salavât-ı şerîfe´nin sırrındaki işaret, insanın kalbine inen ilâhi feyizlerin ve zevklerin mertebeleriyle ilgilidir. Bu ise insanda on bir mertebeden gelir. Feyiz, insana Allah (cc) tarafından inerken; Levh→kalem→arş→kürsî→yedi semâ = 11 Bu toplamı Zat-ı ehadiyyet-e [Allah (cc)´a] itibar ile adet on iki olur. Her mertebede 1001 Esmâ (isimler) vardır. Her mertebedeki bu isimlere bağlı birer salavât-ı şerîfe düşünülürse on iki binin sırrı açığa çıkar. Hakîkât-ı MuhammediyeI, on iki bin isimle ve sureti ile tecelli etmektedir. Mertebelere ve hakîkâtlere göre farklılık gösterir. Bu ise yaratılmışlar üzerinde bir mecbûri gerçektir. Mahlukat hangi ismin veya isimlerin etkisi altında ise, ona göre Hz. Muhammed Mustafa (aleyhissalâtü vesselâm ve ala âlihî) Efendimize o salavât-ı şerîfeyi okuma kudretine haiz olur. Bir başka yönden ise; (la ilahe illallah )on iki harf olduğu gibi,(Muhammedün Resulullah)´da on iki harfdir. Her harfin karşılığına bin adet salavât taksim olundu. Bu sebepten dolayı insan; nefis, kalp, ruh, sır, hafi, ahfa ve natıka gibi menzillerde bulur. İnsân-ı kâmil bu makamları geçmiştir. İnsân-ı kâmil bir isim gibi söylenildiğinde, sayılan mertebelerin tecellisi açığa çıkar. “Rabb´in katındaki bir gün, sizin sayacaklarınızdan (yani insanların kullandığı yıl hesabına göre) bir yıl gibidirI” (Hac 47) buyrulduğu üzere, hakikâtler sûretler üzerine, manalar ise lafızlara göre geniştir. dır…

alıntı
____________________________________________________________________

7 thoughts on “12 BİN SALAVATA DENK SALAVATI ŞERİFE

    1. Arapçasını bulamadık oradan bakıp genelde düzeltiyoruz siz bulursanız bize iletseniz… hatalı olabilir diye not düşeceğiz mesul olmayalım sonra… Allah razı olsun kardeşim hassasiyetiniz için…

  1. Lütfen size gönedildiyse doğrusunu paylaşır mısınız?içime şüphe girdi okumak istiyorum ama doğruluğundan endişe ediyorum (yazım hatası).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s