Berat Gecesinde

 

  • Namaz 14 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
    • Hz. Ali (ra) anlatıyor. Şabanın yarı gecesi, Resulullah (SAV)ın kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm. Namazdan sonra oturup, 14 defa Fatiha, 14 defa felak, 14 defa Nas surelerini, 1 defada  tevbe suresinin son 2 ayetini okudu. (Lekad câeküm Rasûlüm min enfüsiküm Azîz. Aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bi’l-mü’minîne raûfün rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyellahü lâ ilâhe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azîm.) okuması bitince, kendisine yaptığını gördüğüm amelinden sordum. Buyurdularki, herkim benim yaptığımı yaparsa, kendisi için 20 tane kabul olmuş hac ve 20 sene kabul olmuş oruç sevabı verilir. Eğer o gün oruca niyetle sabahlarsa, geçmiş ve gelecek birer sene olmak üzere iki sene oruç tutmuş gibi olur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s