Berat Gecesinde

    • Namaz 100 rekat Kılınırsa ulaşılıcak müjde(farklı):
      • Resulullah (sav): Ey Ali. Herkim Şaban ayının 15.gecesi 100 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatihadan sonra 10 ihlas okursa, -hangi kul bu namazları kılarsa- Allahü Teala, onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.

Bu namaz hakkında detaylı bilgi:

“Peygamber Efendimiz SAV Şöyle buyurdular : “Ey Ali! Her kim şa’ban’ın yarı gecesinde (Berat Gecesi) yüz rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve on İhlâs okursa, Ey Ali ! Hangi kul bu namazları kılarsa, ALLAH’u Teâlâ, onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.”
“Ey Ali! Beni hakla gönderen ALLAH’u Teâlâ’ya yemin ederim ki ; Levh-i Mahfuz’da : ‘Felan oğlu felan, şaki olarak yaratıldı ama ALLAH’u Teâlâ bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü’ diye yazılmıştır.” (Ezeli ilimde onun tevbe edeceği bilindiğinden, muallak<askıdaki> kazada yazılan şekavet silinip, mübhem<değişmeyecek kesin> karardaki saadet hükmü yerini bulur.)
ALLAH’u Teâlâ bu (namazı kılan) kuluna, 70bin Melek gönderir ki bir daha ki sene başına kadar, onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler.
ALLAH’u Teâlâ, Adn Cennetlerine 770bin Melek gönderirde, onun için şehirler ve köşkler bina ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, ağaçlar dikerler.
Bu Cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir Cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur.
Eğer bu kişi, bir daha ki seneye kadar ölürse, şehit olarak ölür. ALLAH’u Teâlâ ona, okuduğu İhlâs Sûresinin her bir harfine mukabil, 70bin hurî verir ki, her bir hurî’nin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur.
Ayrıca ona 70bin gılman, 70bin vildan(genç köleler, hizmetçiler), 70bin kethuda(ciddi iş takipçisi) ve 70bin kapıcı verir.
O gece İhlâs okuyan herkese, 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir.
Anne babası cehennemde bile olsalar, onlara dua ederse, onlarda (sağlıklarında) ALLAH’u Teâlâ’ya hiçbir şeyi şirk koşmamışlarsa, ALLAH’u Teâlâ onları cehennemden çıkarır da, böylece onlar cennete girerler.
Beni hak Peygamber gönderen ALLAH’u Teâlâ’ya yemin ederim ki; Bu kişi, cennetteki makamını, ALLAH’u Teâlâ’nın yarattığı şekliyle göremedikçe yahut ona gösterilmedikçe, dünyadan çıkmaz.
Beni hak Peygamber gönderene kasem olsun ki; ALLAH’u Teâlâ gece ve gündüzün yirmi dört saatinde , ona 70bin Melek gönderir ki, ona selâm verirler, onunla musafaha ederler ve Sûr’a üfürülünceye kadar ona dua ederler.
Kıyamet günü en kıymetli ebrar Meleklerle haşrolunur.
ALLAH’u Teâlâ, yazıcı Meleklere; “Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın” diye emir buyurur.
Her kim Âhiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa, ALLAH’u Teâlâ ona o gece kendi katından büyük bir nasib verir.
ALLAH’u Teâlâ, ona rüyasında ; 30’u kendisini cennetle müjdeleyen , 30’u ona cehennem azabından eman veren, 30’u hata yapmasın diye koruyan, 10’uda (ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran (ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran) 100 Melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz”
ŞABAN-I ŞERİF RİSALESİ : CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ
[Kaynaklar: Suyuti,İhya-u Ulumiddin,El-Gunye,Rûhu’l-Beyan, Hazînetü’l Esrar]

Bu namaz 2 rekatta bir selâmla 10 rekat olarak da kılınabilir, ancak her rekatta (10 yerine ) 100 ihlâs okuyacaktır…
-İki rekatta bir selâm verilecek, Fatiha’dan sonra okunan İhlâs’ı Şeriflerin başında ve aralarında besmele okunmayacak..

—————————-

Bu namazın fazileti hakkında

Bunu rivayet eden Hasan Rahimullah “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabından otuz kişi bana haber verdi ki, bir kimse tarif olunan namazı, bu gecede kılsa, Allahu Teala hazretleri ona yetmiş nazara ile nazar eder ve her nazarasında onun yetmiş hacetini ona verir. 10 hacetin en aşağısı, onun bütün zünüp ve günahlarını mağfiret eder. Diye rivayet olunduğu beyan olunmuştur.”

Bu şekilde bu namazı kılmaya gücü takatı olmayanlar onlarda en az 10 rekat namaz her rekatında 10 kulhüvallahu ahed ile kılarlar. Gücü yetenler tamamını kılar. Gücü yetmeyenler gücünün yettiği kadar on rekat her rekatında 10 kulhüvallahu ahed ile kılar. İnşallah aynı mükafatınıda alır. Çünkü eğer gücü kuvveti gençliği dinçliği, sıhatı yerinde olsa idi. Bunun hepsinide kılmak niyeti var. Amma gücü yetmez ihtiyar olmak rahatsız olmak kıyamda bu kadar tahammülü olmayanla gücünün yettiği kadar en az tarif ettiğimiz namazı kıla-bilirler. Kıyamda dikilmeye iktidarı olmayanlarda oturdukları yerde kılarlar. Yeterki ibadetlerde itaatlerimizde namazlarımızdaki arayıp istediğimiz yüce Rabbımızın rızası olsun başka maksatlar arzular olmasın. İnşeallahu teale.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s