DUANIN MAKBUL OLDUĞU VAKİTLERDE OKUNACAK KUVVETLİ DUALAR

*Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki; (Bir kimse sabah-akşam, 3 kere “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim ” derse, ona hiçbirşey zarar veremez.)

*Bir kimse sabahleyin 3 kere “EÛZÜ BİLLAHİS-SEMÎİL ALÎM-İ MİNEŞŞEYTÂNİRRACÎM” diyerek Haşr Suresinin son üç ayetini okursa, Allah ona 70.000 meleği vekil edip, akşama kadar kendisine dua ederler.

*Bir kimse sabah-akşam 7 kere ”Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm” derse, Allah onun dünya ve ahiret işlerine kafidir.

*Gece, Bakara Suresinin son 2 ayetini (Amenerresulu’yü) okuyana, bu 2 ayet herşey için yeterlidir.

*İmam Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için hergün 500 kere, “La havle vela kuvvete illa billâh” okurlardı.

*Mektubat-ı Rabbani’de buyuruldu ki; Korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emin ve rahat olmak için (Li îlâfi) suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Hergün ve hergece, hiç olmazsa, 11 defa okumalıdır. Hadis-i Şeriften buyuruldu ki; ”Bir yere gelen kimse “Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbirşey zarar ve kötülük yapmaz.

*Yunus a.s., balığın karnında, Enbiya Suresinin 87. ayetini söyleyerek dua edince, Allahü Teala duasını muhakkak kabul eder. Bu duayı okuyanların dualarının kabul edileceği bildirildi. Dua şöyledir;
”LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN ”
Bu duayı hergün 40 defa hatta 500 defa okumak çok faydalıdır.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR?

Teşrik Tekbiri Nedir, Ne Zaman Başlar?

Teşrik tekbirleri arefe gününün sabah namazında başlar…
Kurban bayramının öncesindeki arefe gününün sabah namazından itibaren, Bayram’ın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç vakit farz namazın arkasından birer defa alınan tekbirlere teşrik tekbiri denir. Bu tekbir şu şekildedir:
الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد
“Allahü ekber Allahü ekber. Lailaheillallahu vallahu ekber. Allahü ekber ve lillahilhamd.”
Fıkıh alimlerinin büyük çoğunluğuna göre vacip olan teşrik tekbirleri unutmamalıdır.