Bir Kıssa-O, ALLAH’I BENDEN İYİ BİLİYOR!

Zahir ilminde bir derya ve Hanbelî mezhebinin kurucusu olan İmam Ahmed b. Hanbel (r.a), devrin meşhur sûfilerinden Bişr-i Hafî (k.s)’nin yanına sık sık gider ve şöyle derdi:
Ey Bişr, bana Allah-ü Teâlâ hakkında bilgi ver, O’ndan bahset!
Talebeleri ona dediler ki:
Sen hadis ve fıkıh âlimi bir müçtehitsin, çeşitli ilimlerde bir benzerin yok. Buna rağmen yalın ayaklı bir divanenin yanına gidiyorsun. Bu sana yakışır mı?
İmam Ahmed b. Hanbel şöyle cevap verdi:
Evet, saymış olduğunuz ilimlerin hepsini ben ondan iyi bilirim, lakin o Allah-ü Teâlâ’yı benden iyi biliyor.

Özlü Sözler-İbretlik Sözler yeni ilaveler yapıldı.Bir örnek: Bir kadını ağlatırken çok dikkat edin! Çünkü Allah gözyaşlarını görür ve sayar. Kadın,erkeğin kaburgasından yaratıldı. Ayaklarından yaratılmadı, ezilir diye. Başındanda yaratılmadı, üstün olmasın diye. *Ama göğüsünden yaratıldı. Eşit olsun diye. Kolun biraz altında yaratıldı, Korunsun diye. Kalp hizasında yaratıldı, Sevilsin diye?…

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-1

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-2

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-3

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-4

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-5

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-6

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-7

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-8

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-9

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-10

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-11

Özlü Sözler-İbretlik Sözler-13

 

Namazı özürsüz kazaya bırakmak büyük günahtır. Karşılaşacağı 15 sıkıntı var!

Namaz Kılmayana Allah’ın Verdiği 15 Sıkıntı
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

Namazı özürsüz kılmayan kimseye, ALLAHU teâlâ onbeş sıkıntı verir.

Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir.

Dünyada olan altı azap:

Dünyada çekeceği azaplar:

1- Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz.

2- Allahü teâlânın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendine kalmaz.

3- Hiçbir iyiliğine sevap verilmez.

4- Duâları kabûl olmaz.

5- Onu kimse sevmez.

6- Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi duâlarının buna fâidesi olmaz.

Ölürken çekeceği azaplar:

1- Zelîl, kötü, çirkin can verir.

2- Aç olarak ölür.

3- Çok su içse de, susuzluk acısı ile ölür.

Mezarda çekeceği acılar:

1- Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer.

2- Kabri Cehennem ateşi ile doldurulur. Gece, gündüz onu yakar.

Cehennem ateşi dünya ateşine benzemez.

3- Allahü teâlâ, kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına

benzemez. Hergün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz.

Kıyâmette çekeceği azaplar:

1- Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz.

2- Allahü teâlâ, onu kızgın olarak karşılar.

3- Hesâbı çok çetin olup, Cehenneme atılır.

Namaz kılmayanın ömründe, bereket olmaz. Ömründe, hayır ve menfaat görmez. Ömrü çeşitli hastalıklarla, sıkıntılarla geçer. Ma’nevî huzûru olmaz. Sahip olduğu dünyalıklar onu rûhî sıkıntıdan kurtaramaz.

Rabbimiz hakkıyla ve devamla namazını eda edenlerden eylesin hepimizi…

Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır.” (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 794)

Mazeretsiz ve kasden namaz kılmayanın adını Allah c.c. cehenneme gireceklerden biri olarak cehennemin kapısına yazar.
(Ebu Nuaym)

Hiçbir mazereti olmaksızın ve kasden namaz kılmayanın Allah Celle Celalühü bütün iyi amellerini siler, tevbe edip yeniden Allah(ın emrine uymay)a dönünceye kadar onunla hiçbir ilgisi kalmaz.
(ısfahani)

ANA -BABAYA İSYAN EDEN EVLAT İÇİN DUA

Ana-Babaya isyan eden evlat için dua

Anne ve Babasına isyan eden bir evlat için her gün bu ismi şerife devam edilirse Allahü Teâlâ’nın izini ile ebeveyne karşı itaakkar birisi olur.

Erbaini idrisiyyede geçen bu İsmi şerif..

” YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ’L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ VE MÜLKİHİ VE İZZİHİ YÂ TAMM”

ANLAMI: “Ey her bakımdan tastamam olup,yüceliğinin,saltanatının ve izzetinin tüm yönlerini dillerin vasfedemediği Zat! Yâ Tamm”

Bu ismi şerifi okuyabilidğiniz kadar okuyun yada 1001 defa her gün okuyarak en az 21 gün devam edin.

kaynak.Erbaini İdrisiyye( Ahmet Mahmut ünlü)

******************************************

AYRICA BU DA TAVSİYE EDİLİR, denenmiştir, biiznillah!

EVLADI ISLAH IÇIN.
*Ahkaf Suresi, 15. ayet<>3 defa bu niyetle okunur. Üzerine ve Suya nefes edilir, uyurken üzerine serpmek, bu sudan içirmek fayda verir, biiznillah. Çok kuvvetlidir, ihlasla yapılmalı, fayda edeceğine inanmalı. Denenmiştir. Mevlana Ömer Palenpûrî’nin mektup ve sayfalarında bulundu.