İşsiz Olanlar İçin Manevi Destek, İş Bulmak İçin Tesirli Kuvvetli Reçeteler

İşsiz Olanlar İçin Manevi Destek, İş Bulmak İçin Tesirli Kuvvetli Reçeteler
1). Reçete;
‘Allahu Yü’ti mülkehu men yeşa ‘ ( Allah, mülkünü diledigine verir ) zaman zaman 990 kere tekrarlanır…
Veya
‘ Malikü’l-mülki tü’ti’l-mülke ‘ ( Mülkün sahibidir, mülkü verendir ) 1150 kere okunur ve zaman zaman tekrarlanır…
Allah kimseyi işsiz bırakmasın…Yaptığımız duaları kabul etsin. İşi olmayan kardeşlerimize inşAllah rabbim hayırlı rızık kapıları açsın.
Amin!…
****************************
2). Reçete;
OKUNUŞU: “Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.”
ANLAMI : ”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.”
Duanın makbul olduğu veya dua etme arzusu olduğunda sık sık okunur.
******************************
3). Reçete;

İşsizlerin iş bulması, borçlu olanlar ve aile içinde sorunlar olanlara dua. Belirtildiği üzere sıkıntısı olan kardeşlerimiz günde 1000 kere (samimiyetle yapabildikleri kadar, inanarak) bu ayeti okurlarsa inşaAllah rabbimiz onun sıkıntısını giderecektir. Okunuşu: “Vemen yettekıllahe yec’al lehu mahracen, ve yerzukhu min haysü lâ yahtesib.. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh” Anlamı:” Kim Allah için korunanlardan olmuşsa, Allah da ona bir çıkış noktası verir. Ve ona umut etmediği yerden hesapsız rızık verir. Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona yeter.” Bu ayeti kerime birçok defa denemiş ve fayda görüldüğü tesbit edilmiştir.

**********************************
4). Reçete;
Bulunduğu Durumdan Dolayı Darlığa Düşen Kimsenin Okuyacağı Dua, Rahatlamak İçin;
” Bismillâhir’Rahmanir’Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil’Aliyyil’Aziym .”
MANAS I:
“Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh’in adiyla. Çok yüce ve çok büyük
Allâh’in himayesine siginmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O’na dayandim, O’na güvendim.”
**************************************
5). Reçete;
İşe Başlarken Okunacak Dua
” Allâhümme hirlî vahterlî. ”
MANASI:
“Allahım! (Bu yapacağım işde) bana hayırlısını ver. Benim için hayırlı olanını seç, en hayırlısını nasîb eyle.
**************************************
6). Reçete;
İş Bulmak İçin Kuvvetli Tesirli Dua;
Her namazdan sonra 5 defa okunacak

Bismillahirrahmanirrahim Ve kâlel meliku’tûnî bihî estahlishu li nefsî, fe lemmâ kellemehu kâle innekel yevme ledeynâ mekînun emîn. Kâlec’alnî alâ hazâinil ard, innî hafîzun alîm. Ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ard, yetebevveu minhâ haysu yeşâu, nusîbu bi rahmetinâ men neşâu ve lâ nudîu ecrel muhsinîn. Bu ayetler yusuf suresi 54-55-56.ayetleridir

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا
مِكِينٌ أَمِينٌ

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا
مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Okunuşu: 54.Ve kâlel meliku’tûnî bihî estahlishu li nefsî, fe lemmâ kellemehu kâle innekel yevme ledeynâ mekînun emîn.
55.Kâlec’alnî alâ hazâinil ard(ardı), innî hafîzun alîm(alîmun).
56.Ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ard(ardı), yetebevveu minhâ haysu yeşâ’(yeşâu), nusîbu bi rahmetinâ men neşâu ve lâ nudîu ecrel muhsinîn(muhsinîne).

Merhum Elmalılı Hamdi Kur’an’ı-Kerîm Meali; Hükümdar dedi ki: «Onu bana getirin, kendime tahsis edeyim.» Sonra onunla konuşunca da: «Sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir mevki sahibisin, güvenilir birisin» dedi. O da, ona dedi ki: «Beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü iyi korurum, iyi bilirim.» Ve işte biz böylece Yusuf’u o yerde temkin ettik (yerleştirdik). Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz.
***********************************

7). Reçete;
İş Sahibi Olmak İçin Dua;
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed kad dâkat hiyletiy edrikniy Yâ Resulullah.
Manası;
(Allah’ım, efendim Muhammed’e ve O’nun ehline salat eyle…Çok sıkıntım var,bana yardım et ya Rasulallah…)
Yukarıdaki salavatı şerifeyi, her cuma 100 kez okuyanlar 40 cumayı tamamlamadan iyi bir işe sahip olmuşlardır. İş haricinde hayırlı neticeler içinde faydalıdır.
***********************************
8). Reçete;
Zengin Olma Duası
Bismillahirrahmanirrahim kulillâhumme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü vetüzillü men teşâü bi yedikel hayr İnneke alâ külli şey’in kadîr Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb
Fazileti; Her gün en azından 4 defa yukarıdaki ayet-i kerimeleri okur ve vird edinerek devam ederse ,çok kısa zamanda
***Mal ve mülk sahibi olmak,
***Maddi ve manevi iktidara erişmek,
***İzzet ve şerefin artması,
***Servet ve saadetinin çoğalmasını isteyen kimse
***Halinde ve malında muazzam değişiklikler zuhur eder.
***Durumu Her günü bir gün evvelkinden daha iyi olur ve
***Daha rahat ve saadetli geçer.
***Herkes tarafından sevilir.
*******************************************
9). Reçete;
İş bulmak için yapılacak terkibe (6. Reçetedeki ayetler-Yusuf Suresi 54-55-56.ayetlet) 9 gün aralıksız devam edilecek ve uygulama zamanı fecrden sonra yani sabah namazından sonra;
***Önce niyet edilecek
***Sureyi okumadan önce Peygamber efendimize salatu selam getirin
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.” Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
(3 kere okunacak)
***Sonra süreyi okurken kaf harfine gelince durun ve 9 kez Ya kerim deyin ve süreyi tamamlayın.(Kaf harfleri için yukarıdaki 6. reçetedeki arapça yazılı ayetlere bakın-
Biz buraya türkçe yazılışını koyup Kaf harlerinin başladığı yeri büyük harflerle yazdık.
54. Ve KALEL melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu KALE innekel yevme ledeyna mekınün emın

55. KALEc’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım

56. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın(3 YERDE var).
***Süreyi tamamladıktan sonra Kainatın Efendisine Yine Yukarıdaki salatu selamı 3 kez okuyun

10. Reçete;

Farkında olmadığımız muhteşem bir hazine: Hacet Namazı
Sizi mutsuz eden büyük bir derdiniz mi var? Ulaşmak istediğiniz muhteşem bir idealin peşine mi düştünüz?Huzursuzluk, ailenizin ayrılmaz bir parçası mı oldu? Birisi kalbinizi mi kırdı? Önemli bir sınava mı gireceksiniz? Günü gelmiş bir borcunuzu hâlâ ödeyemediniz mi? İşsiz misiniz? İşten mi atıldınız? İşinizde bir türlü arzuladığınız başarıyı yakalayamadınız mı?

Örneğin çok kuvvetli olan bu reçeteler;

image

HANGİ ŞEY İÇİN OKUSAN O ŞEY HALLOLUR,KAPI AÇILIR,BİİZNİLLAH!1000 kere YA LATİF Çekip

100 kere SALAVAT-I FATİH

Okursan

Hangi İş İçin Okursan Kapı Açılır

BENDEN SÖYLEMESİ

Salavat-i fatih

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym

Manası:

Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

image

İmam-ı Şafii buyuruyorki.
“Öyle bir nafile namaz (hacet namazı) varki, diğerlerinden bin kat daha tesirli ve faziletlidir. Onu bana Hızır(a.s) öğretmiştir.

iki rekatlık namazın ilk rekatında fatiha’dan sonra (10) defa Kafirun Suresi okunur, ikinci rekatında da Fatiha’dan sonra (11) defa İhlas Suresi okunur. Selamdan sonra secdeye gidilir. Secde esnasında Hazreti Resul(s.a.v)’e (11)defa salat-ü selam getirilir. (10) defa da “Sübhanellahi vel hamdü ve la ilahe illallahü vallaü ekber,ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.” denir. Hemen ardından (10) defa “Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirati haseneten ve kına azaben nar.” diye dua edilir. Ve ardından secdede Allah’tan hacetini iste!…

image

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİNİN CUMA AKŞAMLARI YAPTIĞI HACET DUASI..!

Yapılacaklar Yatsı Namazı veya Teheccüt Namazından sonra:

Gusul Abdesti alınır,

Tertemiz en güzel elbise giyilir

Dişler misfakla temizlenir(erkekler) ve alkolsuz en güzel koku sürülür,

4 Rekat Hacet Namazı kılınır ( 1.rekatta 1 Fatiha 10 İhlas 2.Rekatta 1 Fatiha 20 İhlas 3.rekatta 1 fatiha 30 İhlas 4.rekatta 40 İhlas okunur) Selam Verdikden sonra kimse ile konuşmadan:

100 İstiğfar 100 Salavat getirilir ..sonra:

1 Yasini Şerif okunur..! Yasini Şeriften sonra :

Cuma Suresi açılır ve okumaya başlanılır..Cuma suresinden iki tane ALLAH lafzı yanyana gelir (5. Ayette)((”’… bi âyâtillâh(âyâtillâhi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).”’))Birinci Allah Lafzını okudukdan sonra duracaksınız ve 10 İstiğfar 11 Salavat getireceksiniz ve 1000 kere YA FETTAH zikrini çekeceksiniz ve kaldığınız yerden yani ikinci ALLAH lafzını geçip Cuma suresini tamamlayacaksınız.

Ondan sonra 7 kere Ya Vehhab dedikden sonra okuduklarınızı Peygamberimize, tüm peygamberlerimize, peygamberimizin ailesine, silsilemizin ruhlarına ve şehitlerimize, gazilerimize ve tüm ümmeti muhammedin ruhlarına, Mahmud Efendi hazretlerimizin ruhaniyetine hediye eyledim yarabbi deyip hacetinizi rabbimden diledikden sonra 11 salavat getirip 3 ihlas bir fatiha okunup bitirilir..

ÇOK KEZ TECRÜBE EDİLMİŞTİR..! VE FAZİLETİ KABULU MAKBULDUR..! ALLAH C.C TÜM HACETLERİNİZİ KABUL ETSİN..! AMİN ..!

İş bulmak için dua

Her sabah namazından sonra evden çıkmadan önce iş görüşmesine giderken, iş arayışlarınızı yaparken günde 70 kere okuyunuz,

Bismillahirrahmannirrahim

“Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.”

”Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve işimizde bizim için muvafakiyet hazırla.” Kehf Suresi / 10. ayet

Öğlen namazının farzından sonra bu dua çok faziletlidir bir bilseniz bu duanın her gün sabırla devam edildiği zaman rızık kapılarının açıldığını, borçlu borçtan kurtulur, fakir rızıklanır, iş isteyen hayırlı bir iş bulur.

(3) defa “Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh.”

(1) defa “Allahümme entesselâmü ve minkesselâm tebarekte ya zelcelâli vel-ikram.”

************************************************

ALLAH HAYIRLI DİLEKLERİNİZİ KABUL ETSİN, GÜZEL NETİCEYE ULAŞTIRSIN!
EN kısa zamanda güzel helal bol rızıklı bir iş kapısının açılmasını dileriz. Allah inananlara çok merhametli, bazen biraz sabretmek gerekiyor.
AMİN!…

19 thoughts on “İşsiz Olanlar İçin Manevi Destek, İş Bulmak İçin Tesirli Kuvvetli Reçeteler

  1. Kim içinse niyet alıp okuyun, bazı durumlarda müslümanın müslümana gıyabında yaptığı dua daha çabuk kabul olunacağı umulur… Allah duanızı kabul etsin, çaba bizden, takdir rabbimizden… Selam ve dua ile…

 1. Selamun Aleykum
  En etkili dua olarak hadislerde geçtiği gibi birbirimizin arkasından yapılan duadır sizden ricam benim için dua edermisiniz ?

  1. Aleyküm selam kardeşim. İnşaAllah size dua edeceğim herhalde iş için dua istiyorsunuz… Kısa zamanda Rabbim sizi sevindirsin… Rızkınızı bol ve kolay kılsın… Hayırlı akşamlar, selam ve duamızla…

 2. arkadasla esim issiz iki tane cocugum var ve kayınvalidemlerde kilıyoruz hep bir sığınttı gibi öksüz gibi bir yanım eksik esim çalısmadiği için sizden isteğim benim esim içinde dua edin simdiden hepinizden allah razı olsun

  1. Çok müteessir oldum, üzüldüm. Siz Allaha yaslanın, dua edin, bizde edeceğiz bütün kalbimizle… İnşaAllah bir kapı açılacak herşey yoluna girecektir. Sabır kardeşim… Rabbimiz sıkıntılı zamanlarda namaz ve sabırla ona yaklaşmamızı emretmekte… Selam ve duamızla hayırlı sabahlar

 3. Selamun Aleyküm Allah’ın rahmeti üzerinize olsun Allah’ım tüm dualarınızı kabul etsin. Bende 8 aydır işsizim iş arıyorum Allah’ıma sığınıyor yardım dileniyorum. Siz kardeşlerim içinde dua ediyorum. Sizlerde benim için dua ederseniz sevinirim. Allah’ım dua eden sizlere 10 katını versin inşaAllah… Selamun Aleyküm…

  1. Aleyküm selam kardeşim, size canı gönülden dua edelim. İnşaAllah en kısa zamanda sıkıntılarınız biter. Sizin için başkalarından da dua soralım. Müminlerin birbirinin gıyabında ettiği dualar redolunmaz. Dünya imtihan yurdu sabretmek lazım. Selam ve duamızla hayırlı sabahlar

 4. Selamun aleykum, mevcut işimizde terfi edebilmek için ne okumak gerekir? Siteniz bir hazine benim için, Allah razı olsun. Hacet dualarını, yazdıklarınızı çok okuyorum ama belki bilmediğim bir yönlendirme yaparsınız. Şimdiden teşekkürler

  1. Aleyküm selam kardeşim, eyvallah Allah razı olsun yapıcı, cesaret verici yorumlarınızdan dolayı. Rabbim size hayırlısı ile güzel yerlere gelmeyi nasip etsin. Aşağıda yazacağım bu ayetlere sarılın. Günde 1, 3,5 veya 7 kere kadar okuyun. Gücünüz dahilinde ve samimiyetle manasını düşünerek okuyun. İnşaAllah faydasını göreceksiniz biiznillah.

   Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.
   De ki: «Rabbim! Beni, takdir ettiğin yere gönül rahatlığı ve huzur içinde koy ve çıkacağım yerden de dürüstlükle ve selametle çıkmamı sağla. Bana katından yardım edici bir kuvvet ver.» isra 80. ayet

   رَبَّنَا آتِنَامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّءْلَناَمِنْ امْرِناَرَشَداً
   Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.
   ”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.” Kehf suresi, 10. Ayet

   Selam ve duamızla hayırlı geceler

  1. Kuranı açıp okuyacaksanız tabiki şart. Ama abdestli olarak kurandan okuyup ezberlerseniz, ezberden okuyunca abdestli olmak gerekmiyor. Özellikle 2. Ayeti hayatınıza geçirin, çok faydasını göreceksiniz. Benim genelde günlük virdlerimiz arasındadır. Hatta Muhyiddin ibnül Arabi hazretleri o ayet için; iki şey arasında kalıp hangisi hayırlı bilmediğimizden Allah o ayeti okuyana hayırlı tarafa yol açar demiştir. Siz de sağolun, yolunuz açık olsun.

 5. 1 senedir işsizim inş. bu dualar dermanım olur. sizlerde dua edin herkesin kısmetisi hayırlısı neresi ise orasını nasip etsin rabbim.

  1. Amin kardeşim.
   Ben de size bu gece dua edeceğim, günahkarız ama gıyaben size ettiğimiz dualar kabul olur inşaAllah… Selam ve duamızla hayırlı ramazanlar

 6. Hayırlı günler, benim bir maruzatım olacaktı.Babamın üzerinde nazar yada büyü olduğunu düşünüyorum. İşleri bir türlü rast gitmiyor.bir vakit zamanı var o vakitler gelince iş yerinden ayrılıyor bu benim tespitim melasa bir işe başlıyor 1 yıl sonra iş yerinden kendisi istediği dışında yarılıyor.Bunun için bu duayı babamın niyetine okusam faydalı olur mu? sürekli işi olsun istiyorum. Yarabbim sağlık sıhhat versin öncelikle sürekli bir işi olmasını çok istiyorum.

  1. Anlattıklarınıza üzüldüm Allah başka dert vermesin ne okursanız okuyun özellikle gece teheccüd vakti samimiyetle gözyaşları içinde babanız için siz dua edin. Hangi reçete olduğundan ziyade samimiyetle istekle yalvararak dua etmeniz. Herşeyin vakti saati var, inanın hayat imtihandan ibaret. Vakti gelince hepsi geçecek. Sitemizden nazar ve büyü için reçetelerden de okuyun.

   Göz ve Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dua
   Hassantüküm bilhayyil kayyumillezi la ya mütü ebeda ve defağ’tu ankumussue bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

   Manası:
   Sizi diri olan, herşeye gücü yeten ve ebediyyen ölmeyecek olan Allah (cc)’a sığındırdım. Sizden belaları gözleri, nazarları, kötülükleri musibetleri savdım, kaldırdım, uzaklaştırdım Yüce ve büyük olan kendisinden başka güç kuvvet olmayan Allah (cc)ın yardımıyla.
   *****
   Günde 1 Defa
   Velemen binyaniha biyedihi lema seevuna vela rizen feramesinehe fenem ala mahidun.

   Fazileti
   Ömür boyu büyü-sihir tutmaz, evvelce olmuşsa bile batıl olar. Cinlenmis kimseler bile sadece bir kez okumak kifayettir

   Rabbime emanet olun. Biz de dua edeceğiz, hayırlı haberlerinizi duymak dasıyla kardeşim…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s