Zilkade Ayımız hayırlara vesile olsun! ZİLKA’DE AYININ NAFİLE NAMAZI (İLK GECE KILINAN)

image

ZİLKA’DE AYININ NAFİLE NAMAZI (İLK GECE KILINAN)
İlk Gece (15 ağustos CUMARTESİYİ-PAZARA bağlayan gece, 2015 yılı için) Namazı: Bu mübarek haram ayın ilk gecesinde İKİ REKATTA BİR SELAM İLE 30 rekat namaz kılınır, her rekatında 1(bir tane) Fatiha, 1 Zilzal (İzâ Zülzile) Sûresi okunur, namaz bitince Amme Sûre-i Celîle’si (Nebe Suresi) okunur.

Mühim Bir Hatırlatma: Zilzal Suresini bilmeyenler, o sûrenin yerine aynı sayıda İhlas Sûresi okur ki, bu hüküm umûmîdir.
(Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:7)

İslâmî telâkkiye göre Allah’ın saygılı kıldığı dört aydan birincisi olan Zülka’de ayında müslümanların her türlü söz ve davranışlarında daha dikkatli davranmaları, bu hürmetli ayı fırsat bilerek ruh ve kalplerini zikir, tefekkür ve ibadetle süslemeleri, haram ve yasaklardan kaçınmakta daha hassas davranmaları, İslâmî hizmetlere daha şuurlu olarak katkıda bulunmaları beklenir

“Haram Aylardan (Muharrem,Zilkade,Zilhicce,Recep’den)üç gün oruç tutana,Allahü Teala dokuz yüz senelik oruç sevabı yazar”
(Hadis-i Şerif,İhyau Ulumi’d-din)

GENEL OLARAK ESNEMEK VE NAMAZDA ESNEMEK HAKKINDA

GENEL OLARAK ESNEMEK VE NAMAZDA ESNEMEK HAKKINDA
Esnemek Hakkında
Gaflet sebebiyle meydana gelen esnemeden kurtulmanın değişik yolları vardır. 
“Biriniz esneyeceği zaman gücü nisbetinde onu gidermeye çalışsın. (Ağzını açarak hâh demesin) . Çünkü bir kimse esnediğinde şeytan ona güler. ” (Buhârî, Edeb, 125)
Bu konuda İbni Âbidin Hazretleri şöyle buyurmaktadır:

“Esnemeyi def etmenin çaresi, peygamberlerin hiç esnemediklerini hatırlamaktır. Yani Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in hiç esnemediğini hatırlayıp ona salavât getirmektir.”

Kudûrî -rahmetullâhi aleyh- bu hususta şunları nakleder:

“Biz bunu defalarca tecrübe ettik ve doğruluğunu gördük.” (Redd-ül Muhtar)
Hadis-i şerifte şeytandan geldiğine dikkat çekilen esneme, genellikle çok yiyip içmek, karnı tıka basa doldurmak, hareketsizlik ve uyku hâlinin öne geçmesi gibi durumlardan kaynaklanır. Ayrıca esnemeye sebep olan durumlardan her biri şeytanın hoşlandığı işlerdir. Bu sebeple esnemek uygun bir davranış değildir. Mümkün mertebe önüne geçilmesi, her şeye rağmen engellenemediği durumlarda ise ağzın el ile kapatılması gerekir.
Özellikle namazda esnememek için şu hususlara dikkat etmek lâzımdır:
– Tuvalet âdâbına riayet etmek,

– Her namaz için yeni bir abdest almak,

– İftitah tekbiri alırken elinin tersiyle masivayı arkaya attığının farkında olmak,

– Euzü besmeleyi şuurlu bir şekilde söylemek.
alıntı
______________________________________________________________________________

SABAH EZANI SENİN İÇİN NE MANA İFADE EDİYOR?SEN HANGİ CÜMLEDE KENDİNİ BULUYORSUN?

SABAH EZANI SENCE HANGİSİ?
“Namaz en [tatlı] uykudan [bile] hayırlıdır” manasında en sarsıcı cümleyi içerendir.

Onca insan uyurken yalnız kalbi Allaha yönelmişleri uyandırandır.

En uzun şekilde okunan ezan, melodilerin en güzeli olandır.

Sıkıntılı geçen bir geceyse eğer, insana umut yükleyendir.

İç huzuruyla insanın gözkapaklarını açtırmayı sağlayandır.

Akşamdan kalan beğenilmeyen ne varsa sonlandırandır.

Bazen sebepsiz insana hüzün veren, hüzne boğandır.

Dinlendiğinde geçmiş günahları sorgulamaya itendir.

Bazılarınca buram buram ölüm koktuğu söylenendir.

İnsanın iç dünyasındaki dünya alemini terkettirendir.

Bu davete icabet etmek herkese nasib olmayandır.

Uyananları uyandırmak için uzun uzun okunandır.

En derin, en tatlı uykudan en tatlı uyandırandır.

Allah korkusundan tüyleri diken diken edendir.

Saba makamında bir huzurlu zamandır.

Görevini yerine getirmeyi çağrıştırandır.

Bazı insana ağlamak duygusu verendir.

İç alemi sonsuz huzurla kaplayandır.

Adeta ruhu bedenden ayırandır.

Kılınacak namazı işaret edendir.

Bazısının içini huşu doldurandır.

İnsanı en derin huşuya salandır.

En leziz şekilde davet edendir.

İnsanın içini nurla doldurandır.

Aşıklara zamanı dondurandır.

İnsanın içini huzura koyandır.

Yeni bir günün habercisidir.

Yüreğe dolan bir aydınlıktır.

DAVETTİR.

ÇAĞRIDIR.

İLANDIR.

HAYDİ BUYURUN NAMAZA

VAKİT SABAH NAMAZI VAKTİDİR…!

_____________________________________

mektebundan

_____________________________________