Cemâziyelevvel Ayının 21. Ve 27. Geceleri Nafile namazları (Ayrıca bu ayın tüm ibadetleri için işaretli yere tıklayınız.)

Bu ayın tüm ibadetleri için tıklayınız.https://mektebun.wordpress.com/cemaziyelevvel/

Namazları:

Cemâziyelevvel ayının 21. gecesi 

Bu gecenin ihyası niyetiyle

2 rekat dahi kılınsa gece ihya olunur. (bu gece namaz haricinde amenarrasulu bile okunsa gece ihya olunmuş sayılır.)

Rivayeti: Bu gece ekseri Evliyaullah’a manevi miraç nasip olduğu için o gecenin ihyası icap eder.
 Cemâziyelevvel ayının 27. gecesi

2 kere 4 rekatlık nafile namaz kılınır

Fatihadan sonra 1 kere vedduha suresi okunur.(bilmeyen istediğini okur.) 
KAYNAK; Muhammed İbni Hatıruddin,el-Cevahiru’l-hams,sh:53-54)

FATİHA SURESİNİN BÜTÜN DİĞER İSİMLERİ VE ANLAMLARI

FATİHA SURESİNİN BÜTÜN DİĞER İSİMLERİ VE ANLAMLARI

“Suretü’l-Mesanî” (tekrarlanan su­re) Her namazda tekrar edildiğinden 
“Suretü’s- Salât” (namaz suresi) 
“Suretü’l-Hamd” (Hamd Suresi) Hamdi içine aldığından, başında “hamd” sözünün bulunmasından
“Suretü’l-Fatiha” (Fatiha Suresi) Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına “Fâtiha” denilmiştir.
“Ümmü’l-Kur’ân” Kur’ân-ı kerîmdeki mânâların asl olduğundan,Kuranın Anası, Aslı, Özü (Kur’an’ın bütünü içinde yer alan iman, amel (kişisel işler), muamelât (toplumsal işler), ahlâk, peygamber kıssaları, inzar/uyarma ve tebşir/müjdeleme gibi konuları öz olarak içerdiğinden)
“Ümmü’l-Kitâp”, Bu sureye “ana kitap” manasında bu isim verilmiş, Kitabın Anası, Özü
“Sûretü’ş-Şâfiye veya Sûretü’ş-Şifâ” veya “eş-Şifa” (Şifa Suresi)/ “Rukye(muska)suresi”; Hadîs-i şerîfte şifâ olduğu bildirildiğinden 
“El-Hamdülillah” suresi Halk arasında yaygın olarak olarak bu isimlede bilinir. 
“el-Esâs”, “dinin esaslarını ihtiva eden” manasında bu isim verilmiş, Temel, Kuranın temeli, İslâm inancının temelini oluşturan ilkelerden bahsettiğinden
“el-Vâfiye”, ana hatlarıyla İslâm’ı anlattığı için “el-Vâfiye” denilmiş , Fatiha suresi ikiye bölünmez. Bir kimsenin Fatiha’yı iki ayrı rekatte yarımşar olarak okuması caiz değildir.
“el-Kenz”, birçok sırrı taşıdığı için “el-Kenz” denilmiştir. Ayrıca içeriğinin zenginliği nedeniyle hazine denilmiş
“Fatihatül Kitab” kitabın girişi manasında
“el-Kâfiye” Yeterli olan anlamında, başka surelerin yerini tuttuğu, ama diğer surelerin onun yerini tutamadığı gerekçesiyle, “el Kâfiye” (Yeten) suresi denilmiş
“es-Seb-ül-mesânî” Tekrarlanan yedi, övülen yedi ayet
“Eş-Şükr” de denilmiştir, Şükür manası içerdiğinden, “Şükür” suresi denmiştir, verilen nimetler karşısında o nimetleri veren övüldüğünden
“Es-Salât” (Namaz) suresi de denilmiştir; namazın Fatiha’sız olamayacağından
“es-Süâl” (İstek) suresi; gerek içinde istekler mevcut olduğundan ve gerekse Müslim ve Tirmizî’de geçen “Allah şöyle buyurdu: Beni zikretmesi benden bir şey istemesine engel olan kimseye, isteyenlere verdiğimin en iyisini veririm” rivayetine (Müslim, Salât 38; Tirmizi, Tefsir 2) uygun düştüğünden, “es-Süâl” (İstek) suresi.
“Dua” suresi; bir kısmı dua mahiyetinde olduğundan, Kulun rabbinden istekte bulunmasından
Ta’lim-i Mes’ele: “Dilek ve duada bulunmayı öğreten.” manasında
Mektebundan…

Küfre düşmemek ve Son nefeste iman üzere ölmek için tavsiye edilen dualar

Küfre düşmemek ve Son nefeste iman üzere ölmek için tavsiye edilen dualar
Sabah namazının sünneti ile farzı arasında okunur.

Bismillahirrahmanirrahıym. ya Hayyü ya Kayyumü ya bedias semavati vel erdı ya zel celali vel ikram. Allahümme inni es’elüke en tuhyiye kalbi bi nuri ma’rifetike ebeden ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Rahmanü ya Rahıymü bi rahmetike ya erhamer rahımiyn. Amin inşaallahhh…!

Ve;

Küfre düşmemek için sabah akşam okunacak dua: 

(Allahümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb)

Dinde sebat ve son nefeste iman ile ölmek için şu duayı her zaman okumalı: 

(Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik) 

[Ey büyük Allah’ım! Kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, yani dininden döndürme, ayırma!] 
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 

(Dünya ve ahiret saadeti isteyen, Allahümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike ya Erhamerrâhimin duasını okusun.)

Şu duayı da her zaman okumalı: 

(Allahümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin) 

[Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım, merhametin hakkı için, sıhhat, afiyet, emanete riayet, güzel ahlak ve kadere razı olmayı bana nasip eyle.]
Doğru itikada sahip olup haramlardan kaçan ve ibadetleri yapan kimse, iman ile ölür. Namaz kılan kimse şu duayı okuması iyi olur:

(Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh) 

(Bu duayı sabah namazının sünneti ile farzı arasında okuyan imanla ruhunu teslim eder.) [Tirmizi] 
Hanefi mezhebinde, sünneti ile farz arasında hiçbir şey okunmaz. Bu dua, namazdan sonra, dua ederken okunur. (Ey Oğul İlmihali) 

Çok önemli tembih

Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın, her sözünde, her işinde, Allahü teâlânın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine yani haramlara riayet etmesi lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya önem vermeyenin imanı gider. İmansız kimse, kabirde azap çeker. Ahirette Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Af edilmesine, Cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. 
Küfre düşmek çok kolaydır. Her sözde, her işte küfre düşülebilir. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi, her gün bir kere, (Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise, pişman oldum. Beni affet)diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden daha önemli bir vazife yoktur. Kul hakkı bulunan günahlara tevbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tevbe ederken, bunları kaza etmek lazımdır. (S. Ebediyye) 

Vesvese hakkında…

“Vesvese müminde olur, kafirde olmaz. Kafir zaten şeytana teslim olmuş. Şeytan mümini teslim alabilmek için, içine vesvese atarak uğraşıyor. Vesveseleri diliyle söyleyip eliyle yapmadıkça Allah-u Teala Efendimizin hatırı için onu af ediyor. İnsan içine (kalbine) malik değildir.”MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ

Diğerlerinden 1000 kat daha tesirli HACET NAMAZI “yanlış bir ifade olup, doğrusu şu olmalıydı” Her hacet namazı bir murad için, bu namaz ise bin hacet için kabul olunur biiznillah) (Hacetinizle ilgili 1000 şeyi istemek gibi manasında kullanmıştık, affen)

Diğerlerinden 1000 kat daha tesirli HACET NAMAZI “yanlış bir ifade olup, doğrusu şu olmalıydı” Her hacet namazı bir murad için, bu namaz ise bin hacet için kabul olunur biiznillah)
(Hacetinizle ilgili 1000 şeyi istemek gibi manasında kullanmıştık, affen)

Aşağıda hocamızın sesinden bu namazın hakkında ve nasıl kılınacağı hakkında bilgilenin.

Bu rivayet kaynağına binaen daha güvenilir.
Her kimin Allâh-u Te‘âlâ’dan mühim bir isteği olursa, perşembeyi cumaya bağlayan gece imsaktan önce güzel bir abdest aldıktan sonra muradına ulaşması niyetiyle birinci rekatta Fâtiha Sûresi’nden sonra on kere Kâfirun Sûresi, ikinci rekatta da Fâtiha Sûresi’nden sonra on kere İhlas Sûresi okuyarak iki rekat namaz kılar.

Namazın ardından secdeye varıp on kere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e salevât-ı şerîfe okur, sonra on kere de:

Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

Allâh-u Te‘âlâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur. Allâh-u Te‘âlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur ve Allâh-u Te‘âlâ en büyüktür. Yüce ve büyük olan Allâh-u Te‘âlâ’nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur” zikrini okur.

Yine secde halindeyken on defa da:

Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhıratî haseneten ve kınâ azâben nâr.

Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzel şeyler ver, âhirette de güzel şeyler ver ve bizi o (cehennem) ateşin(in) azabından koru” (Bakara Sûresi: 201’den) âyet-i kerîmesiyle dua eder.

Bütün bunlardan sonra isteğini samimi bir şekilde Allâh-u Te‘âlâ’ya arz ederse, Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle istediği şey gerçekleşir. Her hacet namazı bir murad için, bu namaz ise bin hacet kabul olur. Bu namazı Hadır (Hızır) (Aleyhisselâm) bir veliye öğretmiştir.

İmâm-ı Şâfi‘î (Rahimehullâh) da bunu nakletmiştir. Bu namaz, mümkünse cuma gecesi seher vakti gusül alınıp temiz elbiseler giyilerek kılınır. Hakîm Hazretleri bu namazı kıldığında Allâh-u Te‘âlâ’nın, bin tane hacetini yerine getirdiğini zikretmiştir.

(Ahmed ed-Dîrebî, el-Mücerrebât, Abdülhâdî Muhammed Harse, el-Edviyetü’l-İlâhiyye ve’l-ed‘ıyetü’n-nebeviyye li cemî‘i’l-emrâzi’n-nefsiyyeti ve’l-cesediyye, sh:109)

Ebû’l-Kâsım el-Hakîm (r.h.) Hazretleri buyurdu ki: Ben bu namazı öğrenmem için abidlerden bir zatın yanına gönderildim. O zat bana bu namazı öğretti. Ben de bu namazı anlatıldığı şekilde kıldım ve ardından Allahu Teala’dan hikmet talebinde bulundum. Allahu Teala bana sadece HİKMET VERMEKLE KALMADI, BİN TANE İSTEĞİMİ DE GERÇEKLEŞTİRDİ…

NOT: Herkim bu namazı kılmak isterse cuma gecesi gusül abdesti alıp, temiz elbiseler giyerek imsaktan önce bu namazı kılıp istediklerini Allahu Teala’ya arz ederse Biiznillah duaları kabul edilir…

Diğer bir rivayet aşağıda; (kaynağından bu specific rivayete ulaşamadık. Üstteki reçeteyi uygulayın)

İmam-ı Şafii buyuruyorki.
“Öyle bir nafile namaz (hacet namazı) varki, diğerlerinden bin kat daha tesirli ve faziletlidir. Onu bana Hızır(a.s) öğretmiştir.

iki rekatlık namazın ilk rekatında fatiha’dan sonra (10) defa Kafirun Suresi okunur, ikinci rekatında da Fatiha’dan sonra (11) defa İhlas Suresi okunur. Selamdan sonra secdeye gidilir. Secde esnasında Hazreti Resul(s.a.v)’e (11)defa salat-ü selam getirilir. (10) defa da “Sübhanellahi vel hamdü ve la ilahe illallahü vallaü ekber,ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.” denir. Hemen ardından (10) defa “Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirati haseneten ve kına azaben nar.” diye dua edilir. Ve ardından secdede Allah’tan hacetini iste!…

Not;Unutmamalıyız ki, dua zaten başlıbaşına bir ibadettir. ve ibadetlerin asıl gayesi Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Eğer isteklerimiz dünyalık şeyler için olacaksa Allah u Teala’nın rızasına uygun şeyler isteyelim. Hayırlısını isteyip niyetimizde halis olmalıyız. En güzel dilek istek Rabbimizin rızasına uygun bir ömür sürmeyi dilemek olmalıdır.

Başka sevapları günahlar eritir ama bu tesbihin sevabını hiçbir günah eritemez!

“Güneş doğmadan önce 100 kere, ‘Subhanallâhi ve bihamdihi subhanallâhil aziym, estağfirullahe ve etübu ileyh.’ diyoruz. Güneş batmadan evvelde ‘Subhanallâhi ve bihamdihi subhanallâhil aziym, estağfirullahe ve etübu ileyh.’ diyoruz. Bu tesbihler öyle şeydir ki, söyler söylemez yerine yerleşiyor. Başka sevapları günah eritir ama bu tesbihlerin sevabını hiçbir günah eritmez.” Mahmud Efendi Hazretleri (k.s.)

Namaz Tesbihlerinin Anlamları /1-10

Namaz Tesbihlerinin Anlamları/1-10
“SübhanAllah” 
Allah noksan sıfatlardan uzaktır. 
“Elhamdülillah” 
Hamd Allah’adır.
“Allah-ü Ekber” 
Allah en büyüktür.
“Sübhane Rabbiyel Azim” Anlamı: Ey büyük Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.
“SemiAllahü limen hamideh” Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti (kabul etti).
“Rabbena leke’l-hamd” Anlamı: Ey Rabbimiz! Her türlü hamd ancak sanadır.
“Sübhane Rabbiye’l-alâ” Anlamı: Ey Yüce Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.
“Esselamü aleyküm ve rahmetullah” Anlamı: Allah’ın selamı üzerinize olsun.
“Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram” Anlamı: Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.
“Alâ Resulina Muhammedin salavât” Anlamı: Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun.
“SübhanAllahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illAllahu vAllahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” Anlamı: Allah eksik sıfatlardan uzaktır. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.
“Lailahe illAllahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir” Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.
“Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab” Anlamı: Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.
“Amin” Anlamı: (Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.

Alıntı
 

Namaz Tesbihlerinin Anlamları-8

Namaz Tesbihlerinin Anlamları-8
“Lailahe illAllahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir” Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.