HASTAYA ŞİFA NAMAZI/BİR YERE NOT EDİN VE PAYLAŞIN!

HASTAYA ŞİFA NAMAZI  Her kim iki rekat namaz kılıp her bir rekatında Fatiha’dan sonra üç kere İhlâs Sûresi okur da namazı bitirince kıldığı yerde oturup kimseyle hiçbir şey konuşmadan bin kere:

“Ey acayip işleri eşsiz olan Allah! Ceza gününe kadar bana hayırla rahmet et” tesbihiyle zikirde bulunursa Allâh-u Subhânehü ve Te’âlâ ona yepyeni bir hayat bahşeder.

 (Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru ‘l-hams, sh:53-54)
2 rekat Allah rızası için namaz kılınıyor,

1. rekatta subhaneke Eüzü-besmele ile fatiha ve besmele okumadan direk 3 ihlas suresi okunacak

2. rekatta Eüzü-besmele ve fatiha ile başlanıp yine besmelesiz 3 ihlas okunacak
Namaz bitince kimseyle konuşmadan ve seccadeden kalkmadan
Tam 1000 kez  (sayıya dikkat edin, mühimdir, anahtarın dişleri gibi)

Aşağıdaki Tesbih Zikir Edilecek.
“Ya Bedi’al acaibi bil hayr irhamni ila yevmiddiyn” (1000)”
Duanın arapça okunuşu :

يَابَدِ يعَ الْعَجَاءِبِ، بِالْجَيْرِ ارْحَمْنِي أِلَي يَوْ مِ الدِّينِ

ANLAMI; Ey Acayip İ؛leri E؛siz Olan Allah! Ceza Gününe Kadar Bana Hayırla Rahmet Et
Tesbih Bitince Hasta Kendisine Veya Namaz Hangi Hasta’nın Niyeti İçin Kılınmı؛sa Onun İçin Dua Edecek.

MÜBAREK KANDİL GÜNÜ DUAMIZ! AMİN DİYELİM!

MÜBAREK KANDİL GÜNÜ DUAMIZ!
AMİN DİYELİM!
Bugün Mübarek Berat Kandil Günü inşaAllah dualarla geçirelim.
Ya Allah,

Ya Rahman ,Ya Rahim, 

Ya Ferd,Ya Hayy,

Ya Kayyum,Ya Hakem,

Ya Adl, Ya Kuddus, 

Ya Rabbim !
İsm-i Azamın Hakkına, 

Resul-i Ekrem (ASM) hürmetine, 

Kur’an-ı Azimüş- şanın hakkına, 

Bütün Esma-ül hüsna hürmetine…
İslam diniyle şereflenen, Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’e ümmet olan 

Bütün kardeşlerimin ve onların evlatlarının,

Eşlerinin ve sevdiklerinin ve cümlemizin
Maddi-manevi 

Kalbi ve ruhi hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle.
Cümlemizi maddi-manevi 

Hafız isminle muhafaza eyle.

Bizlere

İman-ı kamil, 

Hüsn-ü hatime ver.

Nefis ve şeytanın şerrinden, 

Kabir azabından,

Cehennem ateşinden muhafaza eyle. 

Cennet-ül Firdevs’ te mesud eyle. 

Rü’yet-i Cemalinle müşerref eyle.

Dertlerimize devalar,

Hastalıklarımıza şifalar, 

Borçlarımıza edalar,

Yüzümüze ve ruhumuza nur,

Kalblerimize sürurlar ver .
Ya Rabbim!

İslam diniyle şereflenen, Resulullaha ümmet olan bütün kardeşlerimi 

Ve onların evlatlarını,

Eşlerini, sevdiklerini ve cümlemizi

         

Her türlü kaza, bela, fitne, günah ve musibetlerden muhafaza eyle. 
Bizleri her türlü ateş ve azaptan muhafaza eyle. 

Günahlarımızı afveyle. 

Günahlarımızı sevaplara tebdil eyle.

Bizleri öyle bağışla ki, hiç sorgu sualimiz kalmasın. 
Bizlere;

Kur’an ve İman hizmetine layık hal ve ahlak ver. 
Son nefesimize kadar imana-Kur’ana hizmetkar eyle. 

Rızan dairesinde ömür sermayemizi istihdam eyle. 
Ya Rabbim!

Bütün müslüman kardeşlerimi

Ve onların evlatlarını,eşlerini,

Sevdiklerini ve Cümlemizi

            

Sana ait ilimlerle ilimlendir.

Senin esma, sıfat ve şuunatını anlamayı, idrak etmeyi 

Ve temiz bir ayna olmayı nasip eyle. 
Allahım!

Seni hakiki sevmeyi,

Seni sevenleri sevmeyi

Seni sevmeye yaklaştıracak şeyleri sevmeyi nasip eyle.
Senin tarafından sevilmeyi ikram eyle. 

Sana hakiki kul, Habibine layık ümmet eyle. 
Ya Rabbim !

İmanı ve İslamı bizim ve sevdiklerimizin kalplerinde ve ruhlarında hakim ve daim eyle.. 

                       

Ya Rabbim !

Anne- babamızı, 

Evlatlarımızı,kardeşlerimizi,

Eşlerimizi ,akrabalarımızı ,

Bütün talebeleri

Ve ümmeti müslümanları

Ve cümlemizi ;

             

AFÜV isminle

Afveyle. 
GAFUR isminle

Mağfiret eyle. 
SETTAR isminle

Ayıplarımızı setreyle. 
FETTAH isminle 

Kalp ve ruhlarımızı iman ve Kur’ana aç. 
KEŞŞAF isminle

Bütün letaifimize esma ve sıfatının hakikatlarını keşfeyle. 
MUTAHHİR isminle

Günah, sefahet, dalalet ve gaflet kirlerimizi temizle. 
MÜZEYYİN isminle

Bizleri iman, marifet ve muhabbetullah ile süslendir. 
RAHİM isminle

Rahmet eyle. 
MÜHEYMİN isminle

İmanımızı muhafaza eyle. 
KAHHAR isminle

Din düşmanlarını kahreyle. 
VEHHAB isminle

Dünyamızda ve ahiretimizde hayırlar ver. 
REZZAK isminle 

Maddi-manevi rızkımıza bereketler ihsan eyle. 
HAFİZ isminle 

Maddi-manevi her fenalıktan cümlemizi koru. 
KERİM isminle 

İkram eyle. 
MÜCİB isminle

Dualarımızı kabul eyle. 
VEDUD isminle 

Seni sevmeyi ve senin sevgini nasip eyle.

 

VELİY isminle

Senin dostluğunu bize ver. 
HAMİD isminle 

Bizi sana çok şükür ve hamd edenlerden eyle. 
MUHYİ isminle 

Ölü ve cansız latife lerimizi, kalb ve ruhumuzu hayatlandır. 
KAYYUM isminle

Bizleri iman ve İslamda,

İbadet ve takvada,

Hizmet ve davada kaim eyle. 
BERR isminle 

Mahşerde bizi beraat ettir. 
TEVVAB isminle

Tevbelerimizi kabul eyle. 
MUGNİYY isminle 

Bizleri manen zenginleştir. 
MANİ’ isminle 

Dinimize ve hizmetimize zarar verecek her şeye mani ol. 
HADİ isminle hidayetimizi arttır.

(Özellikle Yavrularımıza)

Hidayet ver. 
SABUR isminle

Her türlü sıkıntıya karşı bizlere sabır ver. 
Ya Rabbim !

Dualarımızı İsm-i Azam hürmetine,

Ve okuduğumuz Hatimler ve ettiğimiz dualar hürmetine ,

Ve mübarek geceler hürmetine kabul eyle…

Bizlere her daim mağfiret eyle…..

Amin…

Amin..

Amin..    
Vel hamdü lillahi Rabbil Alemin.

Ya Erhamer Rahimin. 

             (El FATİHA.)
Ya Rabbim !

Ülkemizi

Ve bütün bilad-i Muslimini afat-i arziyye ve semaviyye,

Her türlü anarşi ve terörden muhafaza eyle.

Bütün müslümanlara iman-i tahkiki ve hüsn-u hatime ihsan eyle.

  

Bu duamıza âmin diyerek katılan bütün kardeşlerimize

Ve sevdiklerine

Dünyada ise selamet, 

Kabirde istirahat,

Haşirde şefaat,

Cennetü’l Firdevs’te

Ebedi ikamet 

Ve Cemal-i bakemal-i İlahiye 

Ve müşahadeye nailiyetle hakiki

Ve ebedi mes’ud edeceklerin arasına

Nihayetsiz rahmetinle idhal edip, 

Nimetini itmam eyle

Ve bizleri ihlasla yaşat, 

İmanla kabre girmeyi nasip eyle 

Âmin
Gününüz Mübarek olsun..

Dualarınız kabul olsun…..Inşaallah….

Allah’a emanet olun….

Berat Gecesi Hakkında…kim doğacak? Kim ölecek? Herkesin rızkı? Herkesin ameli…

Hazret-i Aişe validemiz, (Ya Resulallah, Allahü teala seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, neden Berat gecesinde çok ibadet ettin?) diye sordu. Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Şükredici kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü tealaya arz olunur.) [Gunye]

HER ÖNEMLİ MÜHİM İŞ BU GECE İNİYOR, BİR DAHA Kİ BERAAT GECESİNE KADAR :
-Bir sene içinde işlenecek amellerin dosyası Ismail A.S.’a veriliyor.

-Bir sene içindeki rızık dosyaları bu gece Mikail A.S.’ e veriliyor.

-Eceller bu gece Levh-i Mahfuz’dan alınıp, teslim ediliyor.

-Bir daha ki seneye kadar öleceklerin dosyası bu gece veriliyor. Bir senelik dosya bu gece veriliyor…

(Adam eğleniyor, gülüyor, oynuyor halbuki dosyası teslim edilmiş haberi yok)

-Bir sene içerisinde olacak, harplerin dosyası, zelzelelerin dosyası, yere batırılacakların dosyası, yıldırımların dosyası Cebrail A.S.’e bu gece verilecek…

-Hastalık, musibet ve ölümlerin dosyası da Azrail A.S.’a bu gece veriliyor

BERAT GECESİ/HAYIR NAMAZI (Berat gecesini en güzel kıyam ve Kur’an tilavetiyle geçirmek gerekir. Kıyamın en üstün şekli namazdır ki bu gece kılınacak yüz rekatlık “ Salatül Hayr” namazıdır.)

Bu namaz için tıklayınız! https://mektebun.wordpress.com/2-100-rekatlik-namaz/https://mektebun.wordpress.com/2-100-rekatlik-namaz/

Continue reading BERAT GECESİ/HAYIR NAMAZI (Berat gecesini en güzel kıyam ve Kur’an tilavetiyle geçirmek gerekir. Kıyamın en üstün şekli namazdır ki bu gece kılınacak yüz rekatlık “ Salatül Hayr” namazıdır.)

Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Kadir gecesi çok büyük ise de, hangi gece olduğu belli değildir. Berat gecesinde çok ibadet ediniz. Yoksa kıyamette pişman olursunuz. BERAT GECESİ NE?

Bu geceye sağ olarak kavuştuysak, geçen senedeki listede adımız yoktu demektir. Ancak, her an ölüme hazır olmalıyız. Fırsat elimizde iken, böyle manevi ticareti kaçırmayalım. Nitekim, geçen kandilde beraber olduklarımızdan bazıları şu an aramızda değiller.

Hz. Ali radıyallahu anh’a sorular ve müthiş cevapları

Bir zat Hz. Ali’ye (r.a.) gelerek;”Sana bazı sorular sormak istiyorum” dedi. Hz. Ali (r.a.) ona;

“Kırk tane de olsa sor” cevabını verdi. Bunu üzerine şöyle bir soru sordu:

“Vâcip nedir, vâcipten daha kuvvetlisi nedir? 

Yakın nedir, yakından daha yakını nedir? 

Tuhaf nedir, ondan daha tuhafı nedir? 

Güç ve çetin şey nedir, ondan daha güç olanı nedir?”

Bu sorulara karşılık Hz. Ali (r.a.) şöyle cevap verdi:

“Vâcip olan tövbedir, ondan daha kuvvetli vâcip günah işlemeyi terk etmektir. Yakın olan kıyamettir, ondan daha yakını ölümdür. Tuhaf olan dünyadır, ondan daha tuhafı dünya sevgisidir. Zor olan kabir hayatıdır, ondan daha zor olanı kabre azıksız olarak girmektir.”

PEYGAMBERİMİZDEN (sallallahu aleyhi vesellem), HAK EHLİNDEN BİZE HAYATIMIZLA İLGİLİ BAZI TAVSİYELER 

PEYGAMBERİMİZDEN (sallallahu aleyhi vesellem), HAK EHLİNDEN BİZE HAYATIMIZLA İLGİLİ BAZI TAVSİYELER 
Yataklarınızı, elbiselerinizi düzenli tutunuz, eşyaların düzenli olması güzeldir. Efendimizin bu konu üzerine tavsiyeleri bulunmakta, düşük enerjili varlıklar dağınıklıktan beslenirler. 

“Elbiselerinizi (çıkardığınızda onları güzelce) katlayın… Çünkü, şeytan katlanmış olarak bulduğu bir elbiseyi giymez, fakat katlanmamış/dağınık halde bulduğu bir elbiseyi giyer.” el-Mucemu’l-Evsat
İnsanlar evladlarına bakıcı tutuyorlar, o yavruların manevi kanalları açıktır, onlar melekler ile münasebetteler, onları namazında zikrinde olan, güzel ve iyi niyetler besleyen bakıcılara verin, bu noktada namaz zikir önemlidir,

Evladınızı her önünüze gelene öptürmeyin, her insanın kucağına vermeyin, yazıktır, karşıdaki insanın ruhaniyeti bebeğe aksedebilir. Bu nokta önemlidir.
Banyo yaptığınız yerde küçük abdest bozmayın. Banyonun 

Gusul abdesti alınan yer olduğunu unutmayın. Aklınız karışır, delirme tehlikesi vardır..

“Sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir.” Tirmizî
Bismillâhirrahmanirrahim 

Lavabolarınızı logar bağlantılarını mutlaka tıpalarla kapayın. Evin bereketi, huzuru, parası, duyguları oradan logar kanalıyla akar gider. 

Klozetlerinizi kapalı tutmayı unutmayın. Tavsiyeye uyduğunuz zaman iç güdüsel olarak ne demek istediğimi anlarsınız.
Gün içerisinde evinizi mutlaka havalandırın, havalandırmak manen rahatlatır, yağmur yağdığında ortalığı Rahmet kaplar, o anlarda hafifden pencere açmak güzeldir, Sabah namazında hava şartları uygun olduğu vakitlerde evi havalandırmak berekettir.
Yemeklerinizin üstünü kapak vs kapatın, açıkta kalmasın. Besmelesiz yemek yapmak doğru değildir, yemeklerin kokusundan beslenen varlıklar olduğunu unutmayın. 

(Gece yatarken, su kaplarının ağzını ört, yemek kaplarının üstünü ört! Eğer kapayacak bir şey yoksa, Besmele çekerek bir çubuğu üstüne koy!) [Müslim]

(Gece kapları kapayın, boş kapları da kapatın veya ters çevirin!) [Buhari]
Evladlarınızı saatlerce çocuk arabasında gezdirmeyin arada bir kucağınıza alıp onu bu günün deyimiyle auranızla besleyin. çocuğa yollarda nazar vs ler etki eder zayıf bırakır, onları şifa ayetleriyle besleyin.
Evinizde çöp biriktirmeyin, çöpler bereketi götürür, düşük enerjili varlıklar çöplerden beslenir, destursuz çöp dökmeye gitmeyin.. Özellikle gebe hanımlar, lohusalıktaki hanımlar çöple fazla uğraşmasınlar.

“Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizlenin, Zira cennete temizler girer.”

“G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt,”