Kendilerini Okuyup Dua Edenin En Olmayacak Şeyleri İstese Dahi Süratle Kabul Göreceği İsmi Şerifler

Gıyâsuddîn Muhammed el-Âkûlî (rahimehullah)’ın, senediyle naklettiği bir rivayete göre; Umâre ibni Zeyd (rahimehullah) şöyle anlatmıştır: “Ben Allâhu Te`âlâ’ya âit olan doksan dokuz ismi arıyordum, onları ehli ilme soruyordum. Fakat onlara ulaşamıyordum ve bana onları bildirecek birini de bulamıyordum. Nihayet bir cuma günü Rasülüllâh (sallallahu aleyhi vesellem)’ın Ehl-i Beyti’nden himmet ve istinbat (gizli ilimler çıkartma sıfatının) sahibi bir zâta rastladım, kendisine selam verdim. Selamım’ aldı, evvelce de benim kendisiyle ve şahsına hürmetim vardı. Alim olmakla birlikte vera` (şüphelerden dahi sakınma) ve ibadet sahibi olan bu zat duası makbul biriydi, kendisinin (tayy-i mekan kerâmetine sahip olduğu ve) Medine’den Mekke’ye çıkıp Arefe günü insanlarla birlikte vakfede bulunduğu, sonra dördüncü gün Medine’ye döndüğüne dair birçok kerâmeti insanlar arasında yaygın idi. Ben kendisine (İsm-i Azam’ın da içlerinde bulunduğu) bu isimleri sorduğumda mazeret beyan ederek bir süre bana bunları bildirmekten çekindi, benim ısrarım karşısında dayanamayarak benden adını teşhir etmeyeceğime dair söz aldıktan sonra bana: `Ey Umâre! Senin bana şüphesiz inancın, ilme ve hayra rağbetin olmasaydı bunu sana bildirmez-dim, sen de kendilerine güvenmediğin hiç kimseye bunu öğretme. şüphesiz ki bu isimler Allâh-u Te`ala’nın kitabında mevcuttur’ dedikten sonra o ism-i şerifler hangi surelerde geçtiğini açıkladı ve nihayet: `Ey Umare! Bu isimleri Okuduğun zaman şüphesiz ki bunlarda Allâh-u Te`âlâ’nın İsm-i Azamı (en büyük ismi) mevcuttur (bunları Okuduğunda onu da Okumuş olursun). Bu isimlerle dua etmeye niyetlendiğin zaman öncesinde bir oruç geçmiş olsun ki ben senin perşembe günü oruçlu olup cuma gecesi seher vaktinde bu isimlerle dua yapmanı isterim. Kendisinden başka hiçbir İlah bulunmayan Allâh-u Te`ala’ya yemin ederim ki mümin bir kul Allâh-u Te`alâ’ya bu isimlerle dua ettiğinde Allâh-u Te`ala mutlaka ona icâbet edip kendisine rahmet eder, hatta bu kul suyun üzerinde yahut rüzgarın sırtında yürümek isteyecek olsa da elbette duası kabul edilir’ buyurdu.” Sonra ben kendisinden bu isimleri bana beyan etmesini talep edince bu talebime icabet ederek ism-i şerifleri şöylece saydı:

İSMİ ŞERİFLERİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Dikkat; 

H(h): hırlatılarak okuyun normal h gibi değil.

s(s): peltek okunan se harfi normal se değil.

K(k): kaf harfidir, normal ke harfi gibi değil, kalın okuyun, ka veya ga gibi.

______________________

Allahümme innî eselüke 

Yâ Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Rabbelâlemîn! Yâ Melik! 

Yâ Muhît! Yâ K(k)adîm! Yâ K(k)adîr! Yâ Alîm! Yâ Hakîm! Yâ Aliyy! Yâ Azîm! 

Yâ Tevvâb! Yâ Basîr! Yâ Veliyy! Yâ Vâsi ‘! Yâ Kâfîy! Yâ Raûf! Yâ Bedî ‘! 

Yâ Şâkir! Yâ Vâhid! Yâ Semî ‘! Yâ K(k)âbid!

Yâ Bâsid! Yâ Hayy! Yâ K(k)ayyûm! Yâ Ganiyy! Yâ Hamîd! Yâ Gafûr! 

Yâ Halîm! Yâ İlâh! Yâ K(k)arîb! Yâ Mucîb! Yâ K(k)aviyy! Yâ Serî ‘! 

Yâ H(h)abîr! Yâ Vehhâb! Yâ K(k)âim! Yâ Vâhib! Yâ Sâdık(k)! Yâ Bâis(s)! 

Yâ Rak(k)îb! Yâ Hasîb! Yâ Şehîd! Yâ Afuvv! Yâ Muk(k)ît! Yâ Vekîl! Yâ Fâtır! 

Yâ K(k)âhir! Yâ Latîf! Yâ K(k)âdir! Yâ Muhyî! Yâ Mümît! Yâ Ni’melmevlâ! 

Yâ Ni’mennasîr! Yâ Hafîz! Yâ Mecîd! Yâ Vedûd! Yâ Zelarşilmecîd!

Yâ Fe’a’lel li mâ yurîd Yâ Kebîr! Yâ Müteâl! Yâ Hannân! Yâ Mennân!

Yâ Vâris(s)! Yâ Şekûr! Yâ H(h)allâk(k)! Yâ Gaffâr! Yâ Kerîm! Yâ Hakk(k)!

Yâ Mübîn! Yâ Nûr! Yâ Hâdî! Yâ Fettâh! Yâ Gâfir! Yâ K(k)âbilettevb!

Yâ Şedîdel i’kâb! Yâ Zâttavl! Yâ Razzâk(k)! Yâ Zelk(k)uvveh! Yâ Metîn!

Yâ Berr! Yâ Melîk! Yâ Muk(k)tedir! Yâ Zelcelâli vel ikrâm! 

Yâ Rabbelmeşrik(k)ayn! Yâ Rabbelmağribeyn! Yâ Bâk(k)î! Yâ Evvel!

Yâ Âh(h)ir! Yâ Zâhir! Yâ Bâtın! Yâ K(k)uddûs! Yâ Selâm! Yâ Mü’min! 

Yâ Müheymin! Yâ Azîz! Yâ Cebbâr! Yâ Mütekebbir! Yâ H(h)âlık(k)!

Yâ Bârî! Yâ Musavvir! Yâ Mübdî! Yâ Müîd! Yâ Ehad! Yâ Samed! 

Entüsalliye alâ Muhammediv ve âlihi ve en terzuk(k)anî ve cemîa 

mey yeteallek(k)u bî bitemâmi niamike vedevâmi âfiyetike 

Yâ erhamerrâhimîn!

Umâre (rahimehullah) şöyle anlatmıştır: “Ben bu isimlerle Allâh-u Azze ve Celle’ye birkaç defa duada bulundum ve bunları icâbeti çok yakın olan isimler olarak buldum. Kardeşlerimden bir cemaat de bunu benden yazdılar, hepsi de bana bu ism-i şeriflerle yapılan duanın hem kendileri, hem de dua yaptıkları kimseler hakkında süratlice kabul edildiğini bildirdiler.” 
Bu rivayeti Umâre (rahimehullah)’dan nakleden Ebû Muhammed (Rahimehullah) şöyle demiştir. “Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allâhu Te`alâ’ya yemin olsun ki ben de helâk olacağımdan korktuğum çok mühim hadiseler başıma geldiğinde bir çok kere bu duayı yaptım, her seferinde Allâh-u Te`alâ beni o tehlikelerden halâs etti.”
(Gıyâsuddîn Muhammed el-Âkûlî el Vâsitî el-Bağdâdî, ed-Dirâye fî ma’rifeti’r-rivâye Meşyehatü İbni’l-Âkûl’i/ sh:293-296; Deyrebî, el-Mücerrebât, sh:47) 

Cübbeli Ahmet Hoca

(Allah kendisinden razı olsun, ilmini çoğaltsın)

32 thoughts on “Kendilerini Okuyup Dua Edenin En Olmayacak Şeyleri İstese Dahi Süratle Kabul Göreceği İsmi Şerifler

   1. Hatırlattığınız için Allah razı olsun, gelecek hafta önce buna öncelik verelim acil bir durum olmazsa inşaAllah… Selam ve duamızla kardeşim…

  1. Selamün aleyküm kardeşim. Sonunda tamamladık. Türkçe okunuşunu yayınladık. Defalarca tekrar ettik, hatasız yazmaya çalıştık. Kusur bize, kusursuzluk Rabbimize aittir. Allah niyetinizi dualarınızı kabul buyursun. Şuna dikkat edinki en güzel sonuç için perşembe günü oruçlu olup takip eden cuma gecesi seher vaktinde duayı okuyun. Bizi takibiniz için teşekkürler… Selam ve duamızla…

   1. kardesim bu kadar kisa surede hazirladiniz birde bu kadar alcakgonullulukle ALLAH ne muradin varsa versin cok tesekkur ederim tekrardan

   2. Biz teşekkür ederiz… Söz vermiştik, söz emanet… Allah cümlemizden razı olsun… Selam ve duamızla Hayırlı bir hafta dileğimizle…

 1. Kardesim merhabalar haziran 2017 lalegul dergisi sayfa 92 de cok guzel bir dua ve zikir var. Acaba size zahmeg olmazsa onuda paylasabilirmisiniz ?

 2. kardesim bu kadar hizli cevap verdiniz cok saolun ALLAH razi olsun maalesef dergi bende yok. Bende belki sizde var diye bir sorayim dedim. Haziran 2017 lalegul (son sayi). Dua 90 ve 96 arasi. Eger varsa vepaylasabilirseniz cok sevinirim. Simdiden cok saolun kardesim.

  1. Merhaba ,sizden Allah Rızası için ;zalimlerin zulmünden acilen kurtulmak için ,sureler, ayetikerimeler , zikirlerden oluşan dua tertibi önerirmisiniz ! Allah Razı olsun hepinizden .

   1. Selamün aleyküm kardeşim
    Burada bazı reçeteler var. Salavat, ayet, sure v.s.
    Hangisi ile amel etseniz samimiyetle duaların makbul olduğu bir saatte kabul olunacağına inanarak yaparsanız biiznillah kabul olur, maksad hasıl olur. Veya maksad hasıl olana kadar birer birer deneyin. Kalbinize iyi gelen, yumuşadığını hissettiğiniz birine sarılın. Allah hepimizi zalimlerin şerrinden korusun. Size ferahlık kapıları açsın. Selam ve duamızla hayırlı akşamlar

    Gamdan, Kederden, Zalim Elinden Kurtulmak için Salavat(Sâdettin Hamevi’den nakledilmiş)
    SALAVAT
    Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR’ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim.
    FAZİLETİ
    ***Bu salavat-ı şerifeyi gam ve kederden kurtulmak
    ***veya zâlim elinde ise kurtulmak için okumayı tavsiye etmişlerdir

    HAKKINDA
    Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî’ den (ksa) nakledilmiştir.
    Şeyh Sâdettin Hamevî Hazretleri; bu salavat-ı şerife için, Keşif âleminde Sakı arşda yazılmıştır diye buyurmuşlardır.

    Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur.

    Besmele—Muharrem ayı 1. gün, 113 defa okunur. Hayat boyunca ona-ailesine zarar gelmez.

    Ayetel Kürsi—21 defa okunur.

    Enam Suresi, 1. ayet—7 kere okunur.

    Enam Suresi, 102. ayet—Okunursa, düşman gözlerinden saklanır.

    Yasin Suresi—Her kötülüğü uzaklaştırır.

    Cin Suresi—Zalim devlet büyüğüne gitmeden önce oku, ve git.

    Fil Suresi—Akşam-yatsı arası 250 defa, düşmanın defi için okunur.

    Fil Suresi—Ay tutulduğu zaman bir kağıda 3 defa besmeleyle yazılıp, üzerinde taşırsa, fenalığa karşı düşmanı tesirsiz olur.

    Kureyş Suresi—Hergün 7 kere okuyan kötülerin şerrinden emin olur.

    Felak Suresi—Sabah-akşam 3 kere okunur (İhlas-Felak-Nas beraber eniyi).

    İbrahim Suresi—7 kere okuyan, düşmana fırsat vermez.

    Kasas Suresi—7 kere okunur.

    Nuh Suresi—1 kere okunursa, düşmanı defeder, fenalık yapamaz.

    biiznillah

   2. Bir de bu faydalı olur diye düşündüm kardeşim.

    Ayetel Kürsi—Okunmaya, virdedilmeye devam edilir.

    Ayetel Kürsi—7 defa okunur. 6 cihete (yöne) üfle. 7. yi oku ve nefesi içine çek (Kale gibi korunur).

    Ayetel Kürsi—50 defa bu niyetle okunur.

    Ayetel kürsi—Yazılı ayeti ev kapı üzerine koy, aile-mal felakete karşı emniyette olur.

    Fatiha-Enam Sureleri—2 rekat namazdan fatihadan sonra Enam suresi okuyan bütün tehlikelerden korunur.

    Tevbe Suresi, 129. ayetin sonu—(Hasbiyallah…..arşilazim) kısmını 7 kere okuyan sabah-akşam, herşeyden korunur.

    Yasin Suresi—Yasin suresi 58. ayeti 5 defa yazıp üstünde taşırsa, korunur.

    Casiye Suresi—Baştan sona okuyan fenalıklara perde olur.

    Fetih Suresi—Ramazan 1. gecesi okuyan, bütün sene korunur.

    Vakıa Suresi—Bu niyetle okunur.

    Nebe Suresi—Güneş doğarken okuyan, bütün afetlerden emin olur.

    İhlas Suresi—Yatınca Fatiha-İhlas okursa, (ölüm hariç böcek, hırsız, eziyet veren şeyden kurtuldun say kendini biiznillah.

    biiznillah

  1. Evet 2 defa gibi ama bunlardan birisi kâdir, diğeri ise kadîr kelimesidir. Manaları arasında da fark vardır.
   Yanlış yaparsak Allahın affına sığınırız şöyle diyelim;
   KÂDİR. Allahü teâlânın sıfatlarından biri; gücü her şeye yeten, hakîkî kudret sâhibi.
   kadîr; tükenmez kudret sahibi olan Allah. [Allah adlarındandır] (mübalağa ile gücü herşeye yeten)

 3. hocam bu duayı okuduktan sonra salavat hamd istiğfar getirip niyetimizi söylesek olur mu hocam bide salavat istiğfar hamd okuyup bu duayı okuduktan sonra bu duanın hürmetine mi demeliyiz yoksa sadece niyetimizi söylemeliyiz

  1. Eğer söylediğimiz sıraya uygun yaparsanız ki bu genel bir kaide gibidir. Eğer samimi iseniz ağlayarak aynen bir dilenci gibi aciz çaresiz O!na yaklaşıp dua ederseniz inşaallah icabet olunursunuz biiznillah. Allah niyetinizi size hak buldurarak sevinmeyi nasip etsin kardeşim. Selam ve duamızla…

   1. hocam pek anlamadım şimdi salavat hamd bide istiğfar çektikten sonra niyetimizi söyleyip tekrardan salavat hamd ve istiğfar okuyup okuyup bu duaya başlayabilir miyiz

   2. Sırasıyla bir daha söyleyelim istiğfar-hamdü sena-salavat-niyet-sonra duaya başlayıp bitirin, amin deyin. Sonra tekrar isterseniz hamdü sena-salavat okuyup yerinizden kalkın.

 4. hocam niyetimizi duayı okuduktan sonra mı yapacağız bide hocam niyetimizi duadan sonra yapacak isek duayı bitirdikten sonra salavat hamd istiğfar okuyup niyetimizi söylesek duanın etkisi kalır mi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s