Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 104 maddede günlük hayatta yaptığı sünnetler…

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 104 maddede günlük hayatta yaptığı sünnetler…

1- Teheccüd namazı, sünnet-i müekkededir. Allah Rasûlü (s.a.v) hayatları boyunca bu namazı devamlı kılmışlardır. Bu sebeple Sünnetlerin en faziletlisi, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bu sünnetidir.

2- Uykudan uyanınca şu duayı okumak sünnettir:

“Öldürdükten sonra bizi dirilten Allâh’a hamd olsun. Dönüş ancak O’nadır.”

3- Tuvalete girerken;

“Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım!” duası, çıkınca da; “Allah’ım, affını isterim, beni mağfiret eyle!”

«Benden bana eziyet veren şeyleri gideren ve bana âfiyet veren Allah’a hamd olsun!» duaları okunur.

4- Bütün şartlarına ve edeplerine riayet ederek abdest aldıktan sonra kelime-i şehâdet getirilmesi sünnettir.

5- Kur’an’ı tegannî ile yani güzel sesle, kaide ve kurallarına ve tecvidine uygun olarak okumak Peygamber Efendimiz’in yolu ve sünnetine uymak demektir.

6- Sabahleyin erkenden işe başlamak fiilî sünnettir.

7- Elinin emeğiyle geçinmek peygamberler sünnetidir.

8- Günde en az yüz defa, hatta daha fazla tevbe ve istiğfar etmek sünnettir.

9- Felak ve Nâs Sûreleri’ni okuyarak insanların ve cinlerin şerrinden ve nazardan Allah’a sığınmak fiilî bir sünnettir.

10- Yemekten önce ve sonra elleri güzelce yıkamak sünnettir.

11- Yemeye ve içmeye besmeleyle başlamak, sağ elle ve önünden yemek sünnettir.

12- Peygamber Efendimiz (s.a.v) yemekten sonra tabağı bir ekmek parçasıyla iyice sıyırır, böylece besin değeri olan şeyleri israf etmezdi.

13- Suyu tek nefeste içmeyip, üç defada içmek sünnettir.

14- Bir şey yiyip içtikten sonra “Elhamdülillah” demek sünnettir.

15- “Tevekkeltü alellah: işlerimi Allah’a ısmarladım” demek sünnettir. İnsanlarımızın birbirlerinden ayrılırken “Allah’a ısmarladık” diyerek vedâlaşmaları, herhalde buradan kaynaklanmakta ve Sünnet-i Seniyye’nin kültürümüzdeki müsbet izlerinden biri olmaktadır. Bu âdet, şuurlu bir şekilde ve ısrarla sürdürülmeli, “çav” veya “bay bay” gibi yabancı kelime ve ifadelerle asla değiştirilmemelidir.

PEYGAMBERİMİZ’İN GÜNLÜK HAYATTAKİ YAŞAYIŞI

16- Ayakkabı ve elbise giyerken sağdan başlamak, bir yere sağ ayağını atarak girmek, bir yere girerken çıkarken sağda bulunanlara öncelik hakkı tanımak sünnettir.

17- Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e su veya süt gibi bir şey ikram edildiği zaman, hepsini içmez bir miktar bırakır, onu da sağ tarafında bulunana ikram ederlerdi. Sağ yanındaki yaşça küçük biri ise, ondan izin almak sûretiyle sol yanındakilere ikram ederlerdi. O’nun sünneti böyle idi.

18- Selâm vermek sünnet, almak ise farzdır. Birlikte oturulan bir cemaatin yanından kalkılacağı zaman da, gelindiğinde olduğu gibi selâm verilmesi gerekir.

19- Binitli olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selâm verir.

20- Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden biri de çocuklara selâm vermesidir.

21- İşrak Namazı kılmak sünnettir.

22- Esneme anında el ile ağzı kapatmak sünnettir.

23- Hasta ziyareti sünnettir. Ziyarette edebe riâyet etmek gerekir. Hasta ziyaretini tekrarlamak da sünnettir.

24- Hastaya Kur’an âyetleriyle bilinen bazı zikirleri okumak demek olan rukye câizdir. Hatta sünnettir.

25- Hasta ziyaretine giden kimsenin hasta için sade ve özlü dua yapması, şifa dilemesi sünnettir.

EFENDİMİZ’İN KILDIĞI NAFİLE NAMAZLAR

26- Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) vefat etmiş olan Ebû Seleme’nin yanına girdi. Gözleri açık kalmıştı, onları kapattı. Efendimiz’in bu işlemi bizzat yapmış olması, ümmet için fiilî bir sünnet olmuştur.

27- Fazilet ve hayır sahipleriyle beraber olmayı istemek ve buna gayret göstermek sünnet-i seniyye gereğidir.

28- İzin isteyene “kim o?” denildiğinde, bilinen adı veya künyesi ile ben filanım demesi sünnettir.

29- Kim olduğu sorulan kimse, adını, soyadını, gerekirse babasının adını, memleketini ve mesleğini de söyleyerek kendini tanıtmalıdır. Sünnete uygun olan tanıtma şekli budur.

30- Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yola çıkarken dua eder, dönerken de şöyle hamdederlerdi:

“Yolculuktan dönüyor, tevbe ediyor, kulluk yapıyor ve Rabbimiz’e hamdediyoruz.”

31- Cihaddan veya yolculuktan dönen orduyu ve misafirleri karşılamak edepten olup, Peygamberimiz’in sünnetine uygundur.

32- Hediyeleşmek sünnettir.

33- Herkesin imkânı nisbetinde Allah yolunda infakta bulunması, Kur’an ve Sünnet’te sıkça tavsiye edilmiş olan büyük sevaplardandır.
34- Müslüman bir kimsenin, dünyalık işler, mal, mülk ve zenginlik gibi konularda kendisinden aşağı derecede olanlara, din işlerinde ve manevî faziletler konusunda daha üstün olanlara bakması sünnete uygundur.

35- Köleye, hizmetçiye, çırağa kendi yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek, onlara iyi muamelede bulunmak, yapabilecekleri işleri teklif etmek, gönüllerini hoş tutmak ve insanca muamele etmek gerekir.

36- Müslümanlar iyiliğe en güzel şekilde teşekkür etme sünnetini daima canlı tutmalı ve birbirlerine “cezâkellâhü hayran: Allah seni hayırla mükâfatlandırsın!” diye dua etmelidir.

37- Yeni doğan bir çocuğa tatlı bir şey çiğneyerek yalatmak sünnettir.

38- Faziletli yerleri ziyâret etmek sünnettir.

39- Kubâ mescidini cumartesi günleri ziyaret edip orada iki rek’at namaz kılmak sünnettir.

40- Sevdiği insana “Ben seni seviyorum” diye sevgisini bildirmek sünnettir.

41- Dua ederken elleri kaldırmak sünnettir.

42- Kur’an kıraatına önem veren hâfızlara Kur’an okuyup dinletmek sünnettir.

43- Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) selâm verip namazdan çıkınca üç defa “Estağfirullah”diye istiğfâr eder ve“Allâhümme ente’s-selâm ve minke’s-selâm tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm: Allahım selâm sensin. Selâmet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allahım, sen hayır ve bereketi çok olansın” derdi.

44- İhtiyaç sahibi olan başka fakirlere bakmak bazı kere farz-ı kifâye, genel olarak da sünnettir.

45- Konuların açıklanmasında herkesin dikkatini çekecek misaller vermek eğitim ve öğretimde tesirli bir yoldur ve sünnettir.

46- Açık alanlarda namaz kılınırken, namaz kılanın önüne sütre dikmesi sünnettir.

47- Ezan okumak İslâm’ın vazgeçilmez esaslarından ve sünnetlerinden biridir.

48- Ezan okurken müezzinin “hayye ‘ale’s-salâh ve hayye ‘ale’l-felâh”larda sağa sola dönmesi sünnettir.

49- Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.

50- Camiye ve cemaate erken gelmek ve ilk saflarda yer almak sünnette teşvik edilmiştir.

51- Seferî de olsalar mü’minlerin namazı cemaatle kılmaları sünnettir.

52- Cemaatle namazı kısa tutmak ve hutbeyi uzatmamak, Peygamber Efendimiz’in sünnetindendir.

53- Cemaatle namaz kılarken safları sık ve düz tutmak sünnettir.

54- Dağınık bir vaziyette olan saçını ve sakalını düzeltmek de sünnettir.

55- Güzel koku sürmek sünnettir. Kadınların dışarı çıkarken koku sürünmeleri ise yasaklanmıştır.

56- Cenazenin arkasından kabre kadar gitmek sünnettir.

57- Cenaze namazı kılındığı zaman, hiçbir ayırım yapmadan ölen için içtenlikle dua edilmesi sünnettir.

58- Cenazeyi teşyîde, namazını kılmak ve kabre defnetmek farz-ı kifâye, bunun dışındaki hizmetler sünnet ve müstehabdır.

59- Meşru ölçüler dâhilindeki dâvetlere icabet sünnettir.

60- Dertlilere derman olmaya çalışmak, Efendimiz’in sünnetidir.

61- Aksıran “el-hamdülillah” dediğinde, “yerhamükellah” diye ona hayır dilemek sünnettir. Bizim toplumumuzda çok kere karşılaştığımız aksırana“çok yaşa” demenin ve bunun karşılığında “sen de gör”gibi karşılık vermenin sünnetle ve İslâmî muâşeretle bir alâkası yoktur.

62- Aksıranın ağzını eliyle veya mendille kapatması sünnete uygun bir davranıştır.

63- Yemin edenin yeminini yerine getirmesine yardımcı olmak sünnettir.

64- Musâfaha yapmak sünnettir.

65- Yola çıkarken dua etmek ve zorluklarından Allah’a sığınmak sünnettir.

66- Herhangi bir topluluktan korkan ve kendisine zarar vermelerinden kuşkulanan kimsenin dua edip Allah’a sığınması sünnettir.

67- Cuma günü gusül abdesti almak, vücudun temizlenmesi gereken yerlerini temizlemek sünnettir.

SÜNNETE UYGUN GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

68- Cumanın farzından sonra câmide iki rekât, oradan ayrılıp evine gidince, evinde de ayrıca iki rekât namaz kılmak sünnettir. Herkes durumuna uygun olanı yapabilir.

69- Sahura kalkmak sünnettir.

70- Oruç açmakta acele etmek sünnettir.

71- Taze hurma, yoksa kuru hurma o da yoksa su ile iftar etmek sünnettir.

72- İftar edilince Allah’a kısa ve özlü şekilde dua etmek sünnettir.

73- Kadir gecesi gibi müstesna fırsatları kaçırmamak için dikkatli davranmak, hatta ev halkını da bu konuda uyarmak sünnettir.

74- Kadir gecesinde namaz kılmak, Kur’an okumak, “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affeyle!” diye dua etmek ve tefekkürde bulunmak sünnettir.

75- Ramazan ayında her zamankinden daha fazla ibadet etmek, son on gününde de diğer Ramazan günlerinden fazla ibadete gayret etmek Peygamber Efendimiz’in sünnetidir.

76- Ramazanın son on gününde, mescidde itikâfa girmek sünnettir. Her yerleşim biriminde en az bir camide itikâf sünnetinin yaşatılması uygun olur. Hanımlar evlerinde itikâfa çekilebilirler.

77- Peygamber Efendimiz Pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu geçirmeye îtinâ gösterirlerdi.

78- Eyyâm-ı bîz denilen her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmak sünnettir.79- Umreye gitmek sünnettir.

80- Bayram namazlarına ve seferlere giderken ve dönerken farklı yollardan gidip gelmek Peygamber Efendimiz’in sünnetidir.

81- Kamerî aylardan muharremin onuncu günü aşûre günüdür. Bu gün oruç tutmak sünnettir.

82- Konuşmanın veya susmanın hangisi hayırlı ise, onu yapmak gerekir. Eşitlik halinde susmak sünnettir.

83- Yeni bir elbise giydikten sonra Allah’a hamdetmek, şükretmek sünnete uygun bir davranıştır.

84- Bıyıkları kırpmak,

85- Sakal bırakmak,

86- Misvak kullanmak,

87- Buruna su çekmek,

88- Tırnakları kesmek,

89- Parmak boğumlarını temizlemek,

90- Koltuk altı kıllarını gidermek,

91- Edep yerlerini temizlemek,

92- İstinca yapmak (taharetlenmek),

93- Mazmaza (ağıza su vermek) fıtrî sünnetlerdendir.

94- Misafire ikram etmek sünnettir.

95- Erkeğin, ev işlerinde âilesine yardımcı olması sünnettir.

96- Çocuk sevgisi insanda fıtrî bir duygu ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sünnetlerinden biridir.

97- Zaruri bir sebep olmadıkça Yatsı Namazı’nda Şemş, İnşikâk ve Leyl gibi orta uzunluktaki sûreleri okumanın sünnet olduğu kabul edilir.

98- Bakara Sûresi’nin son iki âyeti olan Âmenerrasûlü’yü her gece okumak, Efendimiz’in sünnetidir.

99- Tebâreke Sûresi’nin ezberlenmesi ve her gece yatmadan önce okunması Peygamber Efendimiz’in sünnetlerindendir.

100- Uyumadan önce, yanan bir ateş varsa onu söndürmek, sünnete uygun bir davranıştır.

101- Uykudan evvel namaz kılacakmış gibi abdest almak, sağ yanına yatmak ve uyku duasını okumak sünnettir.

102- Uyku için yatağa girince sağ elimizi yanağımızın altına koymak ve sağ tarafımız üzerine yatmak sünnete uygun bir davranıştır.

103- Geceleyin uyumadan önce Âyetü’l-kürsî okumak sünnete uygun bir davranıştır.

104- Âdet edinilen hayırlı işleri, sünnetleri, ibadet ve tâatleri sürekli yapmakta kararlı olmak gerekir.

 

Musibet anlarında dua ederken adab… Eskiler ne yapardı?

Halidi usulünde.. Akşamdan sonra boş konuşmamak , evliyaullahin adabidir ,Eğer işin bittiyse otur bütün müslümanlar için istiğfar et..
Haha hihi nin zamanı mı?
Eskilere bir musibet geldi mi yemekten içmekten kesilir ,elbiselerini ters giyer, duaya sarılırlarmş
Efendi babam bu son zamanlarda günlerdir ağzına bir lokma yemek koymamış 
الدعاء هو الإبادة

 “Dua ibadetin ta kendisidir” buyurdu Rasulullah s.a.v

Kişi duaya devam ettiği müddetçe ibadettedir
Araf, 55,56 ayetleri verdi

ادعو ربكم تضرعا خفيه….
١-تضرع..

Acizliğini görmek, günahlarını hatırlamak, dua ettiğin kişinin haliyle hallenmektir

٢-خفيه

Korkmak, yani duasının kabul olmamasından korkmakdr

Bir manada dua ederken dua etmektır
Efendimiz dua ederdi sonundada”Yarabbi duamın kabul olmamasından sana sığınırım “derdi
Ayetin devamında

إنه لايحب المعتدين

Allah cc haddi aşamaları sevmez (yani duada ifrat ve tefrit yapmak .Ne çok bağiramak, nede çok sessiz )
Devamında Araf ٥٦ayetle tekid yapıyor Mevlâ Teâlâ
وادعوه خوفاً وطمعاً

Korku ve ümit içinde dua edin..

( bir önceki ayeti kerimedeki tezarru ve hufyeyi becerenler için korku ve ümit ile tekitledi ( yani sıkıntı bitti ,duayı keseyim değil , sıkıntılar izâle olsada duaya devam)
إن رحمة الله قريب من المحسنين..

Allahın rahmeti iyilik edenlere ziyade yakındır(yani duaya devam edenlere)
Duanın şartlarından biride, dua eden kimse şu üç hal ile hallenmesi lazımdr..
١-Ağlamak
٢-Titremek
٣-Sekinet gelmeli
(Fatma Temir Hocamz)

Halepteki kardeşlerimiz için acil dua edelim. Aşağıdaki duaya amin diyelim. 

Halep’de bu saat itibariyle resmen katliam yaşanıyor. Rejim güçleri esir aldıkları Sunni sivilleri kadın-erkek demeden kurşuna diziyor.Halep te katliam başlamış acil ayetel kursi ,Fatiha , fil suresi salavat okuyalm ve msji yayalim
Namaz kilamayanlar 450 habunallah venigmelvekil

Şuan Şi Milisler Halep’in Bustan Kasr bölgesine karadan müdahaleyle girdiler. Ve kurşuna dizerek katliam yapıyorlar. Oradaki erkekler şuan hayatlarından vazgeçti, kadınlarının ve çocuklarının da canı için değil namusları için müdahale ve dua bekliyorlar.

Allah yardımcımız olsun.
Bu duayı okuyup amin diyelim.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün . Ümmet-i Muhammed’e yardım eyle. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına selat ve selam olsun. 

BUTUN ISLAM ALEMININ HUZURLU VE MUTLU OLMASI HURMETINE EL FATIHA.

Bir Kıssa/Dostun dosta arkasından gıyabında ettiği dua kabul olurmuş…

Dostun dosta arkasından gıyabında ettiği dua kabul olurmuş, ben dualarıma katıyorum sizleri, sizler de dualarınızda zikredin bizleri… 
Cami kapısından geçerken ezanın okunduğunu duyan şoför geriye dönüp patronundan izin ister:

Beyefendi izin verirseniz ezan okunmuşken şuracıkta namazımı kılsam da yola devam etsek! der…

Patron pek de memnun olmasa da izin verir.

Şoför camiye girer, patron da arabanın içinde bekler…

Ancak cemaat namazını kılıp çıktığı halde şoför çıkmayınca canı sıkılan patron, arabadan inip caminin avlusuna dalar, pencere camına başını dayayıp içeri bakar ki, şoför ellerini açmış duaya devam ediyor..

Camı tıklatarak seslenir:.

Herkes çıktı ne duruyorsun sen de çıksana!

Gelen cevap ibretlidir; Bırakmıyor !..

Kim bırakmıyor? Diye sorar patron.

Cevap gelir; Seni içeri bırakmayan!..

Bir düşünce sarar patronu ‘seni içeri bırakmayan’ nidası..

Hemen orada abdestini alır camiye girer ve yanına vardığı şoföre seslenir:..

İşte, der beni de bıraktı.!..

Yaşlı gözlerle bakan şoför seslenir :.

Elbette bırakır, der…

Deminden beri boşuna mı gözyaşlarıyla dua ediyorum sanıyorsun?.

Senin dışarıda kalmana gönlüm bir türlü razı olmadı..

Ellerimi açıp içeri alınman için dua ettim..

Şükürler olsun rabbim kabul etti duamı da içeri aldı seni dışarıda bırakmadı…

Dostun dosta arkasından gıyabında ettiği dua kabul olurmuş, ben dualarıma katıyorum sizleri, sizler de dualarınızda zikredin bizleri… Rabbim Cümlenizin işlerini rast getirsin, hayırlı rızıklar nasip etsin, sizlere ve sevdiklerinize hayırlı.. Ömürler versin, evlerinize huzur, gönüllerinize ehlisünnetin nuru yağsın inşaallah…
TÜM DOSTLARA