Gıybet edeni Allahü Teâlâ on şeyle cezalandırır:

Gıybet edeni Allahü Teâlâ on şeyle cezalandırır:
1.Rahmetinden uzak eder.(Ahirette biz amellerimizle değil rahmeti ilahi ile cennete gireceğiz.)

2.Meleklerden uzak eder.

3.Taatini, iyiliklerini yok eder.(Kabir âlemine amellerimizle gideceğiz.)

4.Resülullah’ın ruhunu ondan çevirir. (Şefaati uzamaya nail olamaz.)

5.Allahü Teâlâ ona gadab eder.(Allah mümin kulunun kalbine 360 defa rahmet nazarı ile bakar. Gıybet yaparsa gadaba döner.) 

6.Ruhu teslim olurken, onu baş aşağı eder. 

7.Kabir azabı şiddetli olur. (Kabir azabı 3 şeyden olur. Gıybet-kovuculuk-bevil) 

8-Ölüm zamanında amellerini sevapsız bırakır. 

9.Cehenneme yakın eder. 

10.Cennetten uzak eder. (Cehennemden en son çıkan, gıybetten tövbe edendir. Cehenneme ilk giren, gıybetten tövbe etmeden ölendir. R. Nasihin) (Dürretül vaizin)