Cahit Zarifoğlu’nun 40 yıl önce yazdığı bir bayram tebriği.

Cahit Zarifoğlu’nun 40 yıl önce yazdığı bir bayram tebriği.
İYİ BAYRAMLAR….
“Büyüklerin ellerinden

Küçüklerin gözlerinden

Suriye’nin toprağından

Bosna’nın bayrağından

Ebu Zer in yalnızlığından

Bilal-i Habeşi’nin ilk ezanından

Tarık bin Ziyad’ın kılıcından

Filistinli Cafer’in haykırışından

Gazze’nin gözyaşından öpüyoruz…

İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze.

İyi bayramlar utancımız,açlığımız Afrika.

İyi bayramlar Ömer Muhtar’ın soylu çocukları.

İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama.

İyi bayramlar Recep onbaşı,Salih uzman,er Mehmet.

İyi bayramlar kırılganlıklar,üzüntüler

İyi bayramlar ey Hüzün…”
***
Değişen aktörler, imtihan dünyası aynı…
Allah kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun. Bayram gibi bayramlar nasip olsun.

Kadir Gecesinin Belirti ve Alametleri

 • Parlak, aydınlık bir gecedir.
 • Sabahı, ne fazla sıcak ve ne de fazla soğuktur.
 • Bulutsuz ve yağışlıdır.
 • Rüzgarda o gece esmez.
 • Yıldızlarda diğer gecelere göre daha azdır.
 • Sabahın güneşide zayıf ışıklıdır, parlaklığı azdır.

*Kadir Gecesi, Cebrail a.s. meleklerden bir cemaat ile namaz kılan veya Allahı zikreden her kula dua eder, selam verirler (hadis).

*Bir kimse Kadir Gecesinde, bir çobanın koyunu sağacak kadar ibadet etmesi, Allah katında onun bir sene boyunca oruç tutmasından sevimlidir. Kadir gecesi Kurandan bir ayet okumak, Allah katında başka zamanlarda Kuranın hepsini hatim etmekten güzeldir (hadis).

*Kadir Gecesi,

 • Cebrail a.s. ve melekleri (70.000) yeryüzüne inerler,
 • İçinde mümin erkek veya kadın bulunan hiçbir ev, oda, mesken, gemi bırakmamak üzere hepsine girerler,
 • Şu evler müstesna; İçinde
  • Köpek domuz şarap(diğer alkollü içecekler) bulunan evlere,
  • Haram yoldan cünüp olmuş bir kimse bulunan evlere,
  • Veya Heykel bulunan evlere, girmezler. (hadis)

*Musa a.s. şöyle dua etti.

 • Ey Rabbim, sana yakın olmak istiyorum! Bana yakınlık, Kadir Gecesini ibadetle geçirenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, senin rahmetini istiyorum! Rahmetim, Kadir Gecesi fakirlere merhamet edenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, şimşek hızıyla sıratı geçmek istiyorum! Bu, Kadir Gecesinde sadaka verenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, cennette gölgelenmek, meyve yemek istiyorum! Bu, Kadir Gecesi beni tesbih edenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, cehennemden kurtuluşu istiyorum! Bu, Kadir Gecesi sabaha kadar istiğfar edenlere nasip olur.
 • Ey Rabbim, senin rızanı istiyorum! Bu, Kadir Gecesi 2 rekat namaz kılan kimseye nasip olur.

*Cuma gecesi, haftalık günahlara kefarettir.

*Beraat gecesi, yıllık günahlara kefarettir.

*Kadir Gecesi, ömürlük günahlara kefarettir

*Kadir Gecesi ibadeti 1000 çeşit haceti yerine getirir. Cehennemlikler arasında adı varsa, değiştirilip cennetliklere yazılır (hadis).

 

 

 

 

KADİR GECESİ ZİKRİ

La ilahe illallahul haliymul kerim’, La ilahe illallah sübhanallah Rabbissemavatisseb’i ve Rabbil Arşil Azim.

Kadir gecesi, 3 defa veya 100 defa veya istediğin kadar zikret.

Rivayeti; Zührî R.a. dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur; Herkim 3 kere bu zikri okursa,Manası:  Halîm ve Kerîm olan (; kullarına ceza vermekte aceleci olmayan ve çok büyük lütfu kerem sahibi olan) Allahu Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allahı (tüm noksan sıfatlardan tenzih ve) tesbih ederim. ‘ derse Kadir gecesine yetişmiş kimse gibi olur.

Taberani,Kenzul Ummal, Tefsiru’s Sâvi

BABALAR VE OĞULLAR (5 BABA 5 OĞULUN HİKÂYESİ)

BABALAR VE OĞULLAR (5 BABA 5 OĞULUN HİKÂYESİ)
(Kapitalizmin çarkına su taşımak için icat edilmiş olan babalar gününe inat, Kur’an ikliminde 5 baba ve 5 oğulun hikâyesi)
Hayat Âdem babamız ve Havvâ anamızla başladı… Ve Allah bu ikisinden bütün insanlığı var etti. Kur’an bize peygamberlerin hayatlarında tebliğ mücadeleleri yanında “baba” ve “oğul” davranışlarına ilişkin asırlara mâl olmuş rol modellerden de söz eder. “Bunlarda aklını kullananlar için dersler / ibretler vardır.”
1. Nuh aleyhisselam…
Dokuz yüz elli yıl kavmini davet etti… Çalıştı, çabaladı… Açık söyledi olmadı, gizli anlattı olmadı… Sonunda tufan günü geldi çattı… Kendi oğlu bile ona inanmamıştı… Oğul “Nûh” dedi ama “peygamber” demedi, Nuh’un gemisine binmedi… “Ben kendimi korurum! Sen işine bak!” dedi. Uyarılara kulak asmadı. Boğulanlardan oldu… Sadece bu dünyasını değil ahretini de kaybetti…Nuh, Rabbine yalvarınca “o senin âilenden değil, onun yaptığı sâlih olmayan bir iş, seni cahillerden olmaman konusunda uyarırım!” [Hûd, 11/46] diye uyarıldı…
Öyleyse ders 1: Baban peygamber bile olsa onun yolundan gitmedikçe baban seni kurtaramaz. Aynı âileden olmanın ölçüsü kan bağı değil din bağıdır.
2. İbrahim aleyhisselam…
Evlat hasretiyle yandı kavruldu… Gün oldu Allah ona bir erkek çocuk nasip etti… Ama, sevgisini sadece Hakk’a hâs kılması için bir imtihana tabi tutuldu… Daha önce ateşle ve canıyla sınanan İbrahim bu sefer can pâresiyle, oğluyla sınandı… “Ey oğlum! Rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Sen bu işe ne dersin?” dediğinde oğlu “Babacağım sana emredileni yap! Beni inşallah sabırlı bulacaksın!” dedi… Her ikisi de imtihanı kazandı… Hem bu dünya da hem de ukbâda kazandılar…
Ders 2: Peygamberin emrine itaat görünüşte ölüm bile olsa sonu hayır getirir.
3. Âzer… Hz. İbrahim’in babası….
İbrahim’in babası Âzer de babaydı ama sadece biyolojik baba… İbrahim babasına “ey babacağım! Gel beni dinle, gittiğin yol yol değil” diye ne kadar uyarıda bulunduysa da dinletemedi… Oğlunun hakkı haykıran sözlerini değil kavminin bâtılı fışkıran işlerini kendine yol edindi… Hem bu dünyada hem de âhirette kaybedenlerden oldu… İbrahim’in babası için tövbe ve istiğfarda bulunması bile yasak oldu…
Ders 3: Zâlimden âlim doğabilir, soya çekmek mutlak bir kural değildir. Kâfir olarak ölen yakın için istiğfarda bulunulmaz.
4. Yakub aleyhisselam…
Evlatlarının kumpasıyla en sevdiği evladından ayrı düştü… Ağlamaktan gözlerine ak indi… Hüznünü, gam ve kederini Allah’tan başkasına açmadı… Ümidini kesmedi, Rabbe isyan etmedi… Kaderin çarkı döndü, Yusuf Mısır’a yönetici oldu… Ne babasını, ne kardeşlerini unuttu… Onların derdiyle dertlendi… Babasının ak inen gözlerini aydın kıldı…
Ders 4: Kim Allah’a karşı gelmekten sakınır ve sabrederse Allah iyi davranışta bulunanların bu iyiliğini asla zayi etmez… İyiler mutlaka kazanır!
5. Lokman aleyhisselam….
Peygamber olup olmadığını net olarak bilmediğimiz Lokman aleyhisselam… Oğluna en güzel öğütleri verdi… Hikmeti öğretti… “Oğulcuğum!” diye başlayan şefkat dolu öğütleriyle ona yol gösterdi… Şirki de anlattı, tevhidi de… Yolda nasıl yürüyeceğini de, sesini nasıl ayarlayacağını da…
Ders 5: Her baba, çocuğunu yakıtı insanlar ve ateş olan cehennemden kurtarmak için çalışmalı, ona sözleriyle nasihat ederken davranışlarıyla da güzel örnek olmalıdır.
Babalar ve oğullar için (analar ve kızlar da buna dahildir) Kur’an’ın nurlu ikliminden alınacak nice dersler var… Rabbim Kur’an’ı hakkıyla okuyan ve gereğiyle amel edenlerden eylesin. Ana-babası hayatta olanlara uzun ömürler ihsan eylesin, vefat etmiş olanlara rahmet eylesin.
(Soner Duman /Hayata Bir de Böyle Bak adlı kitabımdan)

Bulabileceğiniz en güzel Kadir gecesi yapılacak ibadetler listesi! Bunları yapmak sizin ahiret sandığınızı dolduracaktır, Allah c.c. ibadetlerinizi kabul etsin, İnşAllah!

Kadir gecesi yapılacak bütün ibadetlerin listesi
“Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” (Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua)

Kadir Gecesi Çekilmesi Gereken Tesbihler

*Hz Aişe (r.a) buyurdu ki: Ya Resullulah (S.A.V.) Kadir gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim. Oda şöyle buyurdu; “Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.”(100 defa)

Anlamı:

“Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (Tirmizi, Daavat, 12)

*Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: “Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.”(1veya 3veya 7veya 100veya istediğin kadar)

*Lailahe illallah

Kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse

Birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur.

İkincisinde cehennemden kurtulur,

Üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye)

*Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.(istediğin kadar)

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

Namaz Hakkında:

Kadir Gecesi namazı ikişer olarak kılınır. Yani; Her iki rekatta bir selam verilir.

Bu namaz en azı iki rekattır.

İstediğiniz kadar kılabilirsiniz.

En çoğu 100 rekattır.

Her rekatta Fatiha, bir Kadir suresi, 3 İhlas suresi okunur(veya yukarıdaki gibi). Hz. Peygamber’e salat-ü selam getirilir.
Namazdan sonra:

11 defa veya 1 defa: “Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd”

100 (İnşirah suresi) “Elem neşrah leke sadrak…”

100 (Kadir suresi) “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”

Hz. Peygamber’e salat-ü selam getirilir (istediğiniz kadar)

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa’fü annî” (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)
Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

KADİR GECESİ NAMAZI

***Kim Kadir Gecesi, 2 rekat namaz kılar, istiğfar ederse; SEVABI:

 • Bağışlanır.
 • Allahın rahmetine erer.
 • Cebrail a.s. kanatlarıyla sıvazlar.
 • Kimi sıvazlarsa cennete girer.  (hadis)

 

***Her kim Kadir Gecesi 2 rekat namaz kılar, her rekatta 1 Fatiha/7 İhlas okursa, namaz bitince 70 kere “esteğfirullahe ve etûbü ileyh”

SEVABI:

 • Allah;  kendini, anne ve babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.
 • Allah, cennete melekler gönderir, onun için köşk yapar, ağaç diker, ırmaklar akıtır.
 • Kişi bunları görmedikçe dünyadan ayrılmaz.

 

***Bu gece 4 rekat namaz (KADİR GECESİ NAMAZI) kılınır. İlk 2 rekatta; 1 Fatiha, 7 ihlas okunur, Selamdan sonra 70 istiğfar edilir. Diğer 2 rekatta; 1 Fatiha, 3 İhlas okunur, selamdan sonra dua edilir.

 


 

***Rivayete göre Kadir Gecesi namazının; 

 • enazı 2 rekat,
 • ortası 100 rekat,
 • ençoğu 1000 rekattır
 • 100 rekat kılınacaksa;
 • her rekatta 1 Fatiha, 1 Kadir Suresi, 3 İhlas Suresi okunur.
 • 2 rekatta selam verilir.
 • Selamdan sonra salavat oku.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kadir Gecesine Rastlamak için Hergün Enaz Şunları Yapmalı!

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

3- Birkaç sayfa Kur’an-ı kerim okumalı.

4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

5- Az da olsa sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, dua etmeli.

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de Allahın razı olacağı şekilde değerlendirmeli.