mevlit gecesi yapılacaklar-B

2
TESBİH NAMAZI KILINIR
Bu gecenin manevi zenginliğinden istifade için bir tesbih namazı kılalım.

Niyeti; Yâ Rabbi, niyet ettim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrifleriyle alemleri nura garkettiğin Habibin, başımızın tâcı Resûl-i Zişan Efendimizin hürmetine ve bu gecenin esrarının hürmetine ben aciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar kıl.
3
Bu geceye ait özel bir namaz yok. Fakat 12 rekat namaz efdal olup, 2 rekatta bir selam verilir. İstediğin sure okunur, ister ihlas okunur. Her rekatta 1, 11, 21 veya istediğin kadar ihlasla kılınabilir.
4
Rebiül-Evvel ayının 1-12. günleri arası her gün (12.gece dahil)
100 Elhamdülillah 
500 Salavat-ı şerife getirilir.
Kur’ânın En’am sûresi birinci gecesinden itibaren akşam ile yatsı arası okunur (12. gece dâhil).
Bu ayın 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir(18. gece dahil).
Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Bu ayın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
5
Mümkün olduğu kadar çokca salat ü selam 
salati nariye, 
salati münciye ve 
salati fethiye gibi salavatlar okunabilir.
Peygamber efendimizin (s.a.v) dünyayı şereflendirdikleri bu gecenin gündüzünde de oruç tutmak müstehaptır. 

Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu.
___________________________________________________

mevlit gecesi yapılacaklar-A

mevlit gecesi yapılacaklar
1
• Rebiülevvel Ayının ilk Gecesi için yazdığımız edep ve vazife yerine getirilir. Sonra hususen bu gecenin manasına biânen;
 • 2 Rekat Sünnet-i Salât-ı Şükür (Şükür Namazı) kılınır. Bu namazın özelliği şöyledir. 
NAMAZ (aşağıdaki ayetleri okuyamazsanız ihlas yada kevser suresi okuyun)

1. rekâtında 
Fatiha’dan sonra ”Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun”
2.rekatında da 
“Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin .” ayeti kerimeleri okunmalıdır. (hicr suresi,99 Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.)
Namaz selâm ile tamam edildikten sonra, 
2 defa daha tekrar secde edilir. 
Ve her secde de 7 şer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, 
seccadede otururken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Rebiül- evvel duası okunur.

“Subhane, rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil âlemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin s.a.v, ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai ve eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemii seyyidinâ ve ilâ ervahi cemii mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemii Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ ervahi cemii şühedai müslimin vel mazlumin ve ilâ ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan immamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi bi müiham (küllühüm sıddıkün) EL- FATİHA…

SON NEFESTE NE OLACAK?

SON NEFESTE NE OLACAK?

Ölüm anında rahmet meleklerinin vazifeleri olduğu gibi, şeytanın da kendine göre vazifesi vardır. Peygamberler ve ulu zatlar hariç, hiç kimse yoktur ki şeytan onun ölümünden haberdar olmasın.

Ölüm, maddi ve manevi susuzluğun en şiddetli halidir. Ölüm anında susuzluktan çatlayan mümine şeytan buzlu su sunar, karşılığında Alemlerin Rabbini inkâr ile imanını ondan almak ister. Kişi kâmil iman sahibi ise şeytanın bu telkini ona tesir etmez.

İmam Gazalî rh.a. hazretleri buyuruyor ki: “Şeytan hünerli bir hırsız mıdır ki, istediğinin imanını çalabilsin! Şeytanın son nefeste imanı çalması, kulun dünya hayatında yaptığı kötü amellerin neticesidir. Allah’ın adaletinden şüphe edilmez. O kul şeytana teslim edilmeye layık bir hayat yaşamıştır da Allah ölüm anında ondan rahmetini kesmiştir.”

Yani şeytanın bir kulun imanını çalması, yaşadığı ömrün neticesidir. Cezaya müstehak ise, imansız ölecek ise, kul şeytana teslim olur. Salih kişi ise yüz bin şeytan ölüm anında başına toplansa ona zarar veremez. İnsan manevi hali ve amelleri ile neye layık ise, Allah Tealâ ölüm anında onu nasip eder.

İmam-ı Azam rh.a. hazretlerine “Hangi günahlar son nefeste imanı kaybetmeye sebep olur?” diye sorulduğunda şöyle buyurdu:

Şu üç şey son nefeste şeytanın imanı çalmasına sebep olur:

• İman nimetine şükretmemek,

• Son nefeste imansız ölmekten korkmamak,

• İnsanlara zulmetmek.

İblis, ölüm halini yaşayan kimisine anne babası şeklinde görünür. “Gördüm ki hak din İslâm değilmiş. Ölmeden önce şu dine gir!” der. Kişi bu teklifi kabul etmezse babasının suretine girer: “Hak din o değil budur!” gibi telkinlerde bulunur. Ancak Allah Tealâ’nın koruduğu kimseye şeytan ne şekilde gelirse gelsin zarar veremez.

İnsanın eceli geldiği zaman sahip oldukları şöyle taksim edilir: Ruhunu Azrail a.s. alır, malı mirasçılarına kalır, bedeni toprağa kalır, iyilikleri de hakkını çiğnediği kullara dağıtılır.

Vefat eden kimsenin ruhu bedenden ayrılınca nidalar gelmeye başlar. İlk sesleniş şöyle olur: “Ey Ademoğlu, sen mi dünyayı terk ettin, dünya mı seni terk etti?” İnsan ne kadar bağlanırsa bağlansın, dünya onu muhakkak terk edecek. Öyle ise kendi iradesiyle dünyayı terk eden kurtulur. “Ölmeden önce ölmek” sırrı budur.

Dünyayı terk etmek demek, dünyanın nimetlerini terk etmek demek değil; haramlarını, günahlarını terk etmektir. Mevlâna Celaleddin Rumî k.s. hazretleri Mesnevi-i Şerif’te: “Dünyanın parası, kazancı haram değildir. Bunlar nimettir. Haram olan, senin bunlarla meşgul olurken Allah’ı unutmandır.” buyuruyor.

Ölüm halindeki kimseye gelen nidalardan biri de şöyledir: “Ey kul! Sen mi dünyayı topladın, dünya mı seni topladı? Sen mi dünyayı öldürdün, dünya mı seni öldürdü?”

Kişi gasilhaneye götürülüp yıkanmaya başlandığında: “Ey Ademoğlu, nerede o kuvvetli halin, o mağrur bedenin? Seni böyle sessiz sedasız teneşire yatıran sebep nedir? Nerede dostların, yakınların? Seni soydular; üzerini bir örten bile yok!” diye seslenilir.

Kefenle sarılırken: “Ey insan! Azıksız, uzun bir yolculuğa çıkıyorsun. Dönmemek üzere evinden ayrılıyorsun. Daha evvel hiç binmediğin bir bineğe bindirileceksin.” denilir.

Tabuta konulurken: “Ey Ademoğlu! İman sahibi isen, Allah Tealâ’ya ve peygamberlerine iman ettiğin için sana müjdeler olsun! Eğer Allah’a isyan ettiysen sana yazıklar olsun! Sen şimdi hesap vermeye gidiyorsun.” nidaları gelir.

Musalla taşına konulduğunda, başına toplananlar hiçbir fayda vermez. Burada duyduğu nida şöyledir: “Ey Ademoğlu! Dünyada işlediğin amelin karşılığını birazdan göreceksin. Yaptığın iş hayır ise ikram ile, şer ise azap ile karşılaşacaksın.”

Bütün bu badireler ve hitaplar karşısında yüzümüzün ak olması, tamamen dünya hayatını ahirete dönük olarak, her adımda orayı hesap ederek yaşamaya bağlıdır.

Mehmet Ildırar

Kaynak: SEMERKAND DERGİSİ

Rebîü’l-Evvel Ayında Yapılacak ibâdetler/ibadetler listesi

Rebîü’l-Evvel Ayında Yapılacak ibadetler listesi(buraya tıklayınız)

Rebîü’l-Evvel Ayında Yapılacak ibâdetler:
Rebiül-Evvel ayının 1-12. günleri arası her gün
100 Elhamdülillah
500 Salavat-ı şerife getirilir.
Kur’ânın En’am sûresi birinci gecesinden itibaren akşam ile yatsı arası okunur (12. gece dâhil).
Bu ayın 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir(18. gece dahil).
Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Bu ayın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Veya en azından ay boyunca bir tane okumaya çalışılmalı.