ASHÂB-I BEDR’İN İSİMLERİ VE BU İSİMLERİN ÇOK BÜYÜK FAZİLETLERİ

ASHÂB-I BEDR’İN İSİMLERİ VE BU İSİMLERİN ÇOK BÜYÜK FAZİLETLERİ

1. Bedir Savaşı’na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir.

2. Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur’ân’da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.

3. Ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran evliyâullahdan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.

4. Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalıklarından kurtuldukları rivayet edilmektedir.

5. Ehli irfan bir zat: “Hasta bir kimsenin başına elimi koyup halis bir niyyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir.” demektedir.

6. Bazıları da: “Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânin sür’atle kabulüne vesile olduğunu” söylemişlerdir.

Cafer b. Abdullah şöyle diyor:

“Babam bana Peygamber (Sallâllâhu Te’âlâ Aleyhi ve Sellem)’in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi:

‘Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir…’ ”

7. “Ehli Bedrin üzerinde bulundurmak, okumak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşmanların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğulmaktan sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâireden himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve tenviri kulûb velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazaratlarını defetmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini Islamiyyeye hediye olunmuştur.”

Şu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, Radıyallâhu Te’âlâ Anh “Allah ondan razı olsun” demek lazımdır. Şüphe yok ki Peygamberimizin (Aleyhisselât-u Vesselam) adı söylenince “Sallâllâhu Te’âlâ Aleyhi ve Sellem denecektir. Zira bu edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesiledir.

Cenab-ı Hak (Celle Celâlühû) bizleri onların şefaatine nail eylesin. Amin

(Rıdvanullahi aleyhim ecmain)

01. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sallâllâhu Te’âlâ Aleyhi ve Sellem)

02. Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

03. Seyyidüna Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

04. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

05. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

06. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

07. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

08. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

09. Seyyidüna Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

15. Seyyidüna Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet’el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

21. Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

22. Seyyidüna İyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

25. Seyyidüna el-Bera bin Ma’rur el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

27. Seyyidüna Bişr ibn’il-Bera el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

28. Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

30. Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

38. Seyyidüna Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

39. Seyyidüna Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

40. Seyyidüna Sa’lebe bin Aneme el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

41. Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

42. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

43. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

44. Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

45. Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

46. Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

47. Seyyidüna Hamza bin Abd’il-Muttalib el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi’ el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

51. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

52. Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

53. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

54. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

55. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

56. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

57. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

58. Seyyidüna el-Haris ibn’un-Nu’man ibn-i Ümeyye el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

59. Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

60. Seyyidüna Harise bin Nu’man el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

61. Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

62. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

63. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

64. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

65. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

66. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

67. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

68. Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

69. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

70. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

71. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

72. Seyyidüna Habbab ibn’ül-Eret el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

73. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

74. Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

75. Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

76. Seyyidüna Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

77. Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

78. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

79. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

80. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

81. Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

82. Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

83. Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

84. Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

85. Seyyidüna Havvat ibn-i Cübeyr el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

86. Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

87. Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

88. Seyyidüna Zü’ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

89. Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

90. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

91. Seyyidüna Rafi’ bin Ğunecde el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

92. Seyyidüna Rafi’ bin Malik el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

93. Seyyidüna Rafi’ibn’ül-Muall el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

94. Seyyidüna Rafi’ bin Yezîd el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

95. Seyyidüna Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

96. Seyyidüna er-Rebi’ibn-ü İyas el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

97. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

98. Seyyidüna Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

99. Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

100.Seyyidüna Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

101.Seyyidüna Rifaa bin Abd’il Münzir el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

102.Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

103.Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

104.Seyyidüna Ziyad ibn’is-Seken el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

105.Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

106.Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

107.Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

108.Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

109.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Hattab el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

110.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

111.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Mualla el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

112.Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

113.Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

114.Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

115.Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

116.Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

117.Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

118.Seyyidüna Süraka bin Ka’b el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

119.Seyyidüna Sa’d Mevla Hatıb el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

120.Seyyidüna Sa’d ibn’i Havle el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

121.Seyyidüna Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

122.Seyyidüna Sa’d ibn’ür-Rebi el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

123.Seyyidüna Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

124.Seyyidüna Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

125.Seyyidüna Sa’d ibn-i Sehi el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

126.Seyyidüna Sa’d ibn-i Ubade el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

127.Seyyidüna Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

128.Seyyidüna Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

129.Seyyidüna Sa’d ibn-i Muaz el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

130.Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

131.Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

132.Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

133.Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

134.Seyyidüna Selît’ ibn-i Kays el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

135.Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

136.Seyyidüna Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

137.Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

138.Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

139.Seyyidüna Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

140.Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

141.Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

142.Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

143.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

144.Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

145.Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

146.Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

147.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

148.Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

149.Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

150.Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

151.Seyyidüna Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

152.Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

153.Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

154.Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb’l-As el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

155.Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

156.Seyyidüna Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

157.Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

158.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

159.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

160.Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

161.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

162.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

163.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

164.Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

165.Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

166.Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

167.Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

168.Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

169.Seyyiduna Akıl ibn’ül-Bükeyr el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

170.Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

171.Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

172.Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

173.Seyyidüna Amir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

174.Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

175.Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

176.Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

177.Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

178.Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

179.Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

18O.Seyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

181.Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

182.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

183.Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

184.Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

185.Seyyidüna Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

186.Seyyidüna Abdullah ibn’ül-Humeyyir el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

187.Seyyiduna Abdullah ibn’ür-Rebi el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

188.Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

189.Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

190.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

191.Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

192.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

193.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

194.Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

195.Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

196.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

197.Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

198.Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

199.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

200.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

201.Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

202.Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

203.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

204.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

205.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

206.Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

207.Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

208.Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

209.Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

210.Seyyidüna Abdet’el-Haşhaş el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

211.Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

212.Seyyidüna Ubeyd ibn’ut-Teyyihan ey-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

213.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

214.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

215.Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

216.Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

217.Seyyidüna Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

218.Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

219.Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

220.Seyyidüna Osman ibn-i Maz’un el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

221.Seyyidüna el-Aclan ibn’ün Nu’man el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

222.Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

223.Seyyidüna İsmet’übn’ül-Husayn el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

224.Seyyidüna Usaymet’ül-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

225.Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

226.Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

228.Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

229.Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

230.Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

231.Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

232.Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

233.Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

234.Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

235.Seyyidüna Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

236.Seyyidüna Amr ibn’ül-Cemuh el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

237.Seyyidüna Amr ibn’ül-Haris el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

238.Seyyidüna Amr ibn’ül Haris el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

239.Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

240.Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

241.Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

242.Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

243.Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

244.Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

245.Seyyidüna Umeyr ibn’ül Humam el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

246.Seyyidüna Umeyr ibn’ül-Amir el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

247.Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

248.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

249.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

250.Seyyidüna Avf ibn’ül-Haris el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

251.Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

252.Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

253.Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

254.Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

255.Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

256.Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

257.Seyyidüna Kudame bin Maz’un el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

258.Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

259.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

261.Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

262.Seyyidüna Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

263.Seyyidüna Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

264.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

265.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

266.Seyyidüna Malik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

267.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

268.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

269.Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

270.Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

271.Seyyidüna Malik ibn-i Mes’üd el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

272.Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

273.Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd’il-Munzir el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

275.Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

276.Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

277.Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

278.Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

279.Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

280.Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

281.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Evs el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

282.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Halde el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

283.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

284.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

285.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

286.Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

287.Seyyidüna Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

288.Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

289.Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

290.Seyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

291.Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

292.Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

293.Seyyidüna Ma’bed ibn-i Abbad el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

294.Seyyidüna Ma’bed ibn-i Kays el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

295.Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

296.Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

297.Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

298.Seyyidüna Ma’kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

299.Seyyidüna Ma’mer ibn-i Haris el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

300.Seyyidüna Ma’n ibn-i Adiyy el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

301.Seyyidüna Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

303.Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

304.Seyyidüna Mikdad ibn’ül-Esved el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

305.Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

306.Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

307.Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

308.Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

309.Seyyidüna Mıhça’ ibn’üs-Salih Mevla Ömer’ibn’ül-Hattab el Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh) (ŞEHİD)

310.Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

311.Seyyidüna Nu’man ibn-i el-A’rac el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

312.Seyyidüna Nu’man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

313.Seyyidüna Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

314.Seyyidüna Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

315.Seyyidüna Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

316.Seyyidüna Nu’man ibn-i Malik el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

317.Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

318.Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

319.Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

320.Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

321.Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

322.Seyyidüna Vehb ibn-i Sa’d el-Muhaciri (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

323.Seyyidüna Hanî’bin’Niyar el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

324.Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

325.Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

327.Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

328.Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

329.Seyyidüna Yezîd ibn’ül-Haris el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

330.Seyyidüna Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

331.Seyyidüna Yezid ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (Radıyallâhu Te’âlâ Anh)

(RADIYALLAHU ANHUM ECMAİN)

Not: Ashab-ı Bedr’in bilinen meşhur adedi 313’tür. Ancak kayıtlarda, listelerde 333, 331, 319 gibi farklı rakamlar da verilmektedir

Osmanlıda Hayran Olacağınız, 10 İncelik:

Osmanlıda Hayran Olacağınız,

10 İncelik:

1- Osmanlıda şehirler kurulurken,

Nasıl‘ki bir suya taş attığınızda halkalar merkezden başlayarak dalga dalga dağılır.

Şehir kurarken‘de ilk önce bir camii, mescit yapılır,

Daha sonra etrafına halka halka evler ve işyerleri yapılırdı.

2-Eğer bir evin camında sarı çiçek varsa, benim evimde hasta var.

Buradan geçerken yüksek sesle bağırmayın demekti.

Eğer bir evin camında kırmızı çiçek varsa,

Bu evde evlilik çağına gelmiş genç kız vardır.

Buradan geçerken konuşmalarına dikkat edin,

Ölçülü konuşun anlamına geliyordu.

3- Burası bir imtihan dünyası ve hayat geçiçiydi.

Yüzyıllar boyu bu evlere sahip olamazlardı.

Evlerin duvarlarına;

” YA MALİKEL MÜLK ” yazarlardı.

” Ey ALLAH’ım bütün mülk senindir.”

Anlamına gelmekteydi.

4- Kapı tokmağında;

” YA FETTAH ” yazılıydı.

Bu bütün kapıları açan, sıkıntıları ve dertleri gideren anlamlarına gelmekteydi.

Şimdi ise birçok işyerlerinde,

” İTİNİZ ” yazıyor.

Bu‘da medeniyetimizin geldiği son noktayı gösteriyor.

5- İnsanlar edeplerindeki incelikten dolayı ”ışığı yak” demezlerdi.

Çünkü yakmak olumsuz bir kelime olduğu için onun yerine ”ışığı uyandır” denilirdi.

Osmanlı incelikleri

6- Gece yatacakları vakit ise;

” ışığı (mumu) söndür” demezlerdi.

Çünkü söndürmek olumsuzluk çağrıştırdığı için,

” ışığı dinlendir.” denilirdi.

7- Eve misafir geldiği zaman,

Misafirlerin ayakkabılarının burunlarını dışarıya dönük değil‘de içeriye dönük yaparlardı.

Bunun anlamı ise,

” Biz sizin misafirliğinizden memnun kaldık,

Evimizi tekrardan şereflendirmenizi bekleriz” idi.

8- Misafire kahvenin yanında su ikram ederlerdi.

Eğer misafir aç ise;

İlk önce suyu,

Tok ise kahveyi alırdı.

Eğer suyu almışsa ev sahibi hemen misafiri yermeyecek ve utandırmayacak bir şekilde mütevazi bir sofra hazırlardı. Misafirin karnını doyururdu.

9- Kapı tokmakları aslan başlı ve çiçek motifli 2 tokmaktan oluşurdu.

Aslan başlı kalın ses,

Çiçek motifli ise ince ses çıkartırdı.

Böylece eve kimin geldiği anlaşılır,

Misafir erkek ise;

Kapıyı erkek açar,

Bayan ise;

Kapıyı bayan açardı.

10- Evde kimse ayakta yemez yemezdi.

Çocuklar bile,

Önce eller yıkanır,

Sofraya hep birlikte oturulurdu.

Evin en büyüğü yemeğe başlamadan kimse başlamazdı.

Evin en büyüğü yemeğe başlarken,

Herkesin hatırlaması için yüksek sesle besmele çekerdi.

Sofradan kalkerken;

” Hayırların fethi,

Şerlerin def edilmesi için,”

Fatiha Suresi okunurdu…

Rabbim Tüm Ecdadımıza Ganii Gani Rahmet Eylesin…

İstanbul’un Fethi Hadisi

İstanbul’un Fethi Hadisi

” لَتُـفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَـلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَ لَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ”

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335; Buharî, et-Tarihu’l-Kebir, I, 81; et-Tarihu’s-Sağîr, I, 306; el-Bezzâr, el-Müsned, el-Müsned, c. II, s. 308; Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, II, 38; Hakim, Müstedrek, IV, 422; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, VI, 219.

Bizim üç bayramımız vardır

Bizim üç bayramımız vardır:

1. İftar bayramı, bu tabiî bir bayramdır.

2. İmân-ı kâmil ile rûhu teslim edince ölüm bayramı. Bu büyük bayramdır.

3. Âhirette Cemâl-i İlâhi’yi görünce olan bayram ki; bu en büyük bayramdır.

Tefcîru’t-Tesnîm

Hayırlı Cumalar

Hayırlı Cumalar

Şu’arâ, 78-85. Ayetler: “O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.O, bana yediren ve içirendir.Hastalandığımda da O bana şifa verir.O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.

Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”

☆ Sevban (R.A.)dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah(S.A.V.), namazı bitirdiği zaman üç defa istiğfar eder ve şöyle söylerdi: “Allâhümme entesselâmü ve minkesselâmü tebârekte yâ zel celâli vel ikrâm.”

[Allâhım! Sen selâmsın ve selâmet ancak senden gelir. Mübareksin ey celal ve ikram sahibi!] Hadisin ravilerinden Evzai’ye: “- İstiğfar nasıldır?” diye soruldu. Kendisi “Estağfirullah, Estağfirullah (Allah’tan af dilerim)” demendir, dedi. (Müslim)

☆ Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi Hz.lerinin Mecmûatul-Ahzâb isimli eserinden:

“Allâhümme innâ nes’elükel hüdâ vettukâ vel afâfe vel ğınâ.”

(Allah’ım, Senden hidâyet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)

☆İmam Gazâli’nin Esmâ-i Hüsnâ isimli eserinden:

EL-LATÎF, sonsuz lütuf ve kerem sahibi, bütün işleri en ince teferruatına kadar bilen, herşeyin derinliğine nüfuz eden, mahlûkatın ihtiyaçlarını en ufak detayına kadar bilen ve en mükemmel şekilde karşılayan; ince sezilmez yollarla kullarına çeşitli faydalar ulaştıran demektir

●(Lütfedici ismi okumaya devam eden ilâhi lutfe nail olur. Zorluğa, belaya, âfete, darlığa düşmez. Felakete maruz kalan bu esmanın bereketiyle felaketten kurtulur,.refaha kavuşur.)

En’âm, 103. Ayet: “Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder.” O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”

Rabbimiz! Sen LATÎF’sin, lütfedensin. “Yâ Latîf” derken içimize huzur bahşedensin. Daha ilk zikretmeye basladığımız andan itibaren ümitlerimizi yeşerten, sıkıntılarımızı hafifletensin! En çaresiz ânımızda çâreler Yaratansın! Olmazları olduransın! Ey Rabbimiz! Latîf isminin tecellisiyle, bizleri her türlü karanlıklarımızdan çıkarıp aydınlıklara ulaştır. Bütün insanlığa, Ümmet-i Muhammed’e ve memleketimize hidayet, huzur ve kurtuluş lütfeyle! Senin her şeye gücün yeter! Korktuklarımızdan emin olup, umduklarımıza nail olmamız niyazıyla…..

Her hadisenin arkasında öyle bir hikmet vardır ki belki sen hiç bir zaman anlayamazsın.

“Bir gün ölüm adamın karşısına çıktı ve dedi:

– Bugün, senin son günün. Adam dedi:

– Ama ben hazır değilim. Ölüm dedi:

– Bugünkü listemde, senin ismin ilk sıradadır.

Adam dedi:

– Peki o zaman… gitmeden önce,gel oturalım beraber bir kahve içelim. Ölüm dedi: – Tabi ki.

Adam, ölüme kahve ikram etti. Ve onun kahvesine bir kaç uyku hapı attı…

Ölüm kahveyi içti ve derin bir uykuya daldı…

Adam, ölümün listesini aldı ve ismini ilk sıradan silip listenin sonuna koydu.

Ölüm uyandıktan sonra şöyle dedi:

– Sen, bugün bana çok şefkatli davrandın. Şefkatinin karşılığında işime listenin sonundan başlayacağım.”

Bazen bazı şeyler kaderinde yazılıdır. Onları değiştirmek için ne kadar çabalarsan çabala, onlar hiç bir zaman değişmezler…

Karga ve papağanın her ikisi de çirkin yaratılmıştır. Papağan itiraz eder ve güzelleşir. Ama karga Yaradan’ın rızasından memnun kalır.

Bugün papağan kafeste, karga ise özgür…

Her hadisenin arkasında öyle bir hikmet vardır ki belki sen hiç bir zaman anlayamazsın.

O halde… Hiç bir zaman Yaradan’a deme

“Neden!!!?”…9 şey günlük hayatında sana fayda verir:

1/ تريد السعاده = صل الصلاة في وقتها.

1. Mutluluk istiyorsan: Namazı vaktinde kıl.

2/ تريد نور الوجه = بقيام الليل.

2. Yüzünde nur istiyorsan:

Teheccüde kalk.

3/ تريد الطمئنينة = عليك بترتيل القرآن.

3. Huzur istiyorsan:

Kur’anı ağır ağır oku.

4/ تريد الصحه = عليك بالصيام.

4. Sıhhat istiyorsan:

Oruç tut.

5/ تريد الفرج = لازم الإستغفار.

5. Mutluluk istiyorsan:

İstiğfar devam et.

6/ تريد زوال الهم = لازم

الدعاء.

6. Üzüntüsüz olmak istiyorsan:

Dua’ya devam et.

7/ تريد زوال الشده = قل لاحول ولا قوة إلا بالله

7. Şiddetin yok olmasını istiyorsan:

La havle ve lâ guvvete illa billahi de.

8/ تريد البركه = صل على النبي واله الطيبين الطاهرين.

8. Bereket istiyorsan:

Peygamber sav ve O’nun temiz pak ehline salavat getir.

Kim Allah cc ile olursa Allah cc O’nunla beraberdir.

Kim Allah’ı cc severse Allah cc O’nu sever.

هل تعلِم :

عند قرآءة آية الكرسي بعد كل صلآة

يbbصبح بينك وبين الجنه الموت فقط

تذكير :لا تكتم علماً خيراً تجزى به

Bilirmisin:

Ayetelkürsiyi namazdan sonra okursan seninle Cennet arasında sadece ölüm vardır.

Oruçlu iken boy abdesti almak, banyo yapmak orucu bozar mı?

Oruçlu iken boy abdesti almak, banyo yapmak orucu bozar mı?

Kişinin ihtiyaten banyosunu iftardan sonraya bırakması güzel olanıdır. Ancak ihtiyaç görmesi halinde, ağız ve burundan su girip mideye ulaşmadığı müddetçe kişinin yıkanması oruca zarar vermez. Yanlışlıkla

bu yollardan su kaçacak olsa orucu bozulsa bile o günün orucunu tamamlar ancak sonra gününe gün kaza etmesi gerekir.

İsmail Hünerlice Hoca