Hayret ki hayret…

Yaşına rağmen herşeyi unutan fakat dinini , imanını unutmayan bu Teyzemiz Kuranı kerimde kac peygamber olduğunu biliyor ve bütün Peygamberleri sayıyor. hemde Hızır as , Zulkarneyn as gibi peygamber olup olmadıkları bilinmeyenleri bile doğru itikat üzere belirtiyor. ama Annesinin Babasının evlatlarınin ismini hatırlamiyor. imana Bakın..

Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!..” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, V, 663)

Alıntı

ÖLECEĞİN GÜN İÇİN TELAŞLANMA!..

ÖLECEĞİN GÜN İÇİN TELAŞLANMA!..

Onca değer verdiğin

bedeninin başına neler

gelecek diye kaygılanma!

Ne olacak, nasıl olacak

diye hiç üzülme!

Çünkü Müslüman

kardeşlerin senin için

gerekenleri yapacaklar :

1- Elbiselerini bedeninden çıkaracaklar.

2- Bedenini yıkayıp gusledecekler.

3- Yeni elbisen olan

kefeni bedenine giydirecekler.

4- Evinden dışarı çıkaracaklar.

5- Ve yeni evine,

kabre götürecekler.

6- Cenaze merasimin için

birçokları işlerini

bırakıp gelecekler.

7- Özel eşyalarını toplayacaklar.

Elbiselerin, çanta ve

ayakkabıların, ne varsa

hepsini seçip ayıracaklar;

muvaffak olurlarsa onları

sadaka olarak fakirlere

dağıtacaklar…

Emin ol, sen öldükten

sonra kimse işini gücünü

bırakıp senin hasretini

çekmeyecek.

İşler ve ticaret kaldığı

yerden devam edecek.

Senin görevin bir

başkasına devredilecek.

Malın ve servetin bölüşülecek,

mirasçıların hepsini

sahiplenecek.

Sen ise kazandığın o

malların hepsinden

tek tek hesaba

çekileceksin…

Öldükten sonra senden

alınacak ilk şey adındır.

O nedenle öldüğünde sana

“cenaze” derler; kimse seni

isminle çağırmaz.

Sana namaz kılmak

için geldiklerinde,

adını sormaz,

“Cenaze nerede?”

diye sorarlar.

Omuzlarında

taşıdıklarında ve

defnettikleri zamanda da

adını söylemez,

cenazeyi tutun derler…

O hâlde, dikkatli ol;

soy, nesep , milliyet,

para ve makam

seni aldatmasın…

Bu dünya

ne kadar değersiz, karşılaşacaklarımız ise

ne kadar da büyük ve

korkunç !…

Öldükten sonra senin için

üç tür üzüntü olur:

1- Seni biraz tanıyanlar,

“Yazık !” derler.

2- Seni daha fazla

tanıyan dost ve

arkadaşların birkaç saat

veya en fazla birkaç

gün üzülür, sonra da

şakalarına ve gülüşlerine

devam ederler.

3- Yokluğunu ve ayrılık

acısını derinden

hisseden ailen ise

birkaç hafta, birkaç ay

veya en fazla bir yıl

üzüntünü yaşarlar,

sonra da seni kendi

hatıralar arşivine atarlar…

İşte bu şekilde senin

halk arasındaki öykün

son bulur ve güzelliğin,

sağlığın, çocukların,

evin, eşin,

malın ve mülkün

ne varsa hepsi

elinden çıkar ve gerçek

öykün başlar…

Yani ahiret hayatın…

Peki,

ölüm için,

kabir için,

ahiret için

ne kadar hazırız. ?

Bu, üzerinde durmamız

ve çokça düşünmemiz

gereken bir gerçektir…

Bu mübarek aylar ve kabul edilen dualar hürmetine bizleri affet, kabir ve cehennem azabından koru, yolculukta

yardım et bizlere

Allah’ım!…Amiiin…

Kor ateşi tutanlar. (Ahir zaman da dinine sahip çıkmak kor ateşi elde tutmak kadar zordur) 36 nasihatle mutlu ve gönlün ferah olarak yaşarsın.

Kor ateşi tutanlar.

(Ahir zaman da dinine sahip çıkmak kor ateşi elde tutmak kadar zordur)

36 nasihatle mutlu ve gönlün ferah olarak yaşarsın.

1) Güne sabah namazı ve sabah zikirleri ile başla. Allah’a tevekkül et ki kalb ferahlığı, kolaylık ve kurtuluş seni alsın.

2) İstiğfara devam et. Çünkü o hem günahları siler ve rızkı getirir.

3) Duayı kesme çünkü o kurtuluş ipidir.

4) Unutma! Konuşmalarını melekler kaydediyor.

5) Hayra yor. Her ne kadar fırtınanın merkezinde bile olsan.

6) Parmakların güzelliği tesbihleri saymakladır

7) Dertler sana yöneldiğinde kederlerin çoğaldığında ‘La İlahe illallah’ de

Mal ile fakirin duasını miskinin sevgisini satın al

9) Huşu ve korku dolu bir secde altın yerden daha faziletlidir

10) Kelimeyi konuşmadan önce düşün! Çünkü bazı kelimeler katildir.

11) Mazlumun davetine, mahrumun göz yaşına dikkat et.

12) Kitapları, gazeteleri ve dergileri okumadan önce Kur’an’ı oku.

13) Ailenin istikamet üzere olmasına sebep ol.

14) İbadet için nefsinle Cihad et. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder.

15) Anne babanın avuç içini öp. Rızaya ulaşırsın.

16) Senin eski elbiselerin fakirin katında yenidir.

17) Kızma, nefret etme. Allah’ın ulaşmayı emrettiği şeyi kesme. Hayat düşündüğünden daha kısa.

18) Güçlülerin en güçlüsü ve zenginlerin en zengini seninledir. O muhakkak ki Allah c.c dur. Güven ve müjdele

19) Cevap kapısını (dua) günahla kapatma

20)sabır ve namaz : dertlere, musibetlere ve sorumluluklarına yardım edenlerin en hayırlısıdır.

21) Su-i Zanndan kaçın ki rahat edesin huzur bulasın

22) Bütün dertlerin sebebi Allah’tan yüz çevirmektendir. Ona yönel.

23) Senle beraber kabre girecek bir namaz kıl

24) Birinin gıybet ettiğini duyarsan ona Allah’tan korkmasını söyle

25) Mülk süresini okumaya devam etmen seni kurtarır.

26) Mahrum o dur ki korku ve gözü yaşlı namaz kılmaktan mahrum olandır.

27) Günahtan cahil olan inananlar peşinden gitme

28) Muhabbetin Allah ve Rasulüne olsun. İnsanlarla güzel ahlak ile muamele et

29) Seni gıybet edenlere musamaha göster. Muhakkak o seni güzelliğe ulaştırmıştır.

30) Namaz, zikir ve Kuran tilaveti senin yüzünde nur, kalbinde inşirah ve amellerine muvaffak olmanı sağlar.

31) kim ateşin hararetini hatırlarsa günahların sebeplerine de sabr eder.

32) Gece sürekli değildir. Dertler geçer. Sıkıntılar bir çıkışa, Zorluklar rahatlığa çevrilir.

33) o şöyle dedi bu böyle dedi kelimelerini terket. Dağ gibi sorumlulukların varken.

34) Huşu ile namaz kıl seni bekleyen işin namazdan önemli değildir.

35) Mushafı baş üstünde tut. Bir tek ayet okuman dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır.

36) Hayat güzeldir ondan daha güzeli senin iman üzere olmandır.

Ölen kişi neden sadaka için geri döndürülmeyi ister . Ayeti Kerimede buyrulduğu gibi ‘Rabbim, beni yakin bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydim’. Ölü: ‘ben umre yapayım, namaz kılayım veya oruç tutayım’ demedi de sadaka için izin istedi.

İlim ehli bu durumu şöyle izah etmiştir : ölü kimsenin sadaka için izin istemesi öldükten sonra sadakanın ne derece mühim olduğunu görmesinden dolayıdır… Sadakayı çoğalt bir kimse kıyamette sadakasının gölgesinde gölgelenir. (günün dehşetinden onu korur)

Aşure Gününün Bütün Hayır ve Bereketlerine Nail Olabilmemiz Duasıyla….

Selamun aleykum
Cümle müslümanlara…
selamun aleykum ömrünü hakka adayanlara…
selamun aleykum ey aşure..
selamun aleykum ey mübarek gün…
Bugün Adem a.s.’ın tövbesinin kabul edildiği gün; 

 YA RABBİ ! 

Bizim de tevbelerimizi kabul et…!
Bugün Yusuf a.s.’ın kuyudan çıkarıldığı gün:

 YA RABBİ ! 

Bizi de nefislerimizin karanlık kuyularından çıkar..!
Bugün Musa a.s’n kavmini Firavun’un şerrinden kurtardığı gün;

 YA RABBİ ! 

Bizi de kötülerin şerrinden emin kıl…! 
Bugün Yunus a.s.’ın balığın karnından kurtulduğu gün;

 YA RABBİ ! 

Bizi de yutan nefis balığının karnından kurtar..! 
Bugün Eyüp a.s.’ın dertlerine şifa bulduğu gün;

 YA RABBİ ! 

Bizim de dertlerimize şifa ver..!
Bugün Yakup a.s.’ın ağlamaktan kör olan gözlerinin açıldığı gün;

 YA RABBİ ! 

Bizim de kör olan kalp gözlerimizi aç..! 
Bugün İbrahim a.s.’ın Nemrut’un ateşinden kurtulduğu gün;

 YA RABBİ ! 

Bizi de cehennem ateşinden kurtar…! 
Amin…Amin…Amin YA RABBE’L ALEMİN…
Aşure Gününün Bütün Hayır ve Bereketlerine Nail Olabilmemiz Duasıyla….
            

Seni Çok Sevdim Ya Rasülallah

Seni Çok Sevdim Ya Rasülallah

Altı yaşında iken, anneciğinin taptaze mezarına kapanıp ağlayışına hiç kıyamadım, ben de ağladım, ama sevdim.

Herkes canını verecek kadar seni severken, kimseye yük olmamak için, kendi işini kendin yapışını sevdim.

Başının ağrıdığını öğrendiğimde, başımın ağrısını sevdim.

Kuşu ölen çocuğun evine taziyeye gittiğinde… Anne ve yavru köpekler için koskoca ordunun yolunu değiştirdiğinde, merhameti sevdim, hayvanları sevdim..

“Benim çocuğum yok, ardımdan okuyacak kimse olmayacak” diye ağlayan Hz. Bilal’i, “Üzülme! Ümmeti Muhammed her ezandan sonra sana okuyacak” diye teselli edişini sevdim.

Bir gün, oturarak namaz kıldığını gören Ebu Hureyre’nin “Ey Allah’ın elçisi, hasta mısın?” sorusuna,

“Hayır, açım!” deyişini sevdim.

O kadar uzun süre hiç aç kalmadım ben ama kızın Hz. Fatıma’ya, “Vallahi kızım, üç gündür baban bir şey yememiştir.” deyişinde, açlığı sevdim.

Hz. Hatice’ye düğün için hediye ettiğin gülleri sevdim… “Hatice’nin sevgisi benim rızkımdır.” deyişini sevdim.

“Beni nasıl seviyorsun?” diye soran Hz. Ayşe’ye, “kördüğüm gibi” cevabını… Ve zaman zaman “kördüğüm ne âlemde?” sorusuna, “ilk günkü gibi” deyişini sevdim.

On sekiz aylık oğulcuğun İbrahim kucağında can verirken, gözyaşlarıyla onu öpüp koklayıp, “O, meme emen bir süt kuzusudur, ama Allah’ın takdiri karşısında, elden ne gelir?” deyişini sevdim.

Mute’de şehit düşen evlatlığın Zeyd’in minik yetimi, acıyla o mübarek eteğine sarılıp ağladığında, onu kucaklayıp, hıçkırarak ağlayışın karşısında,

“Ey Allah’ın elçisi, bu nedir?” diye soranlara, “Bu, sevenin sevdiğini özleyişidir.” demeni sevdim.

Yanında, kucağındaki çocuğuna sarılan, öpüp koklayan arkadaşına gülümseyerek, “yavruna nasıl şefkat duyuyorsan, Allah da senin şefkatinden daha çok sana şefkat duyar” deyişini sevdim.

Sevgili kızın Hz. Fatıma, her yanına girdiğinde, ayağa kalkıp karşılamanı, “hoş geldin kızım” diye öpmeni, elinden tutup, yanına oturtmanı sevdim.

“Evlilik, iki bedende tek bir ruhtur” deyişini sevdim.

Hz. Ali ile Hz. Fatıma’yı evlendirirken, ikisini karşına alıp, “Ey Ali, kızımı sana cariye olarak veriyorum, ama unutma, sen de onun kölesisin” deyişini sevdim.

Bir gün, elbisenin içinde kıpırdayan şeylerin sırrı, elbise açılınca anlaşılır: “Benim çiçeklerim” diye sevdiğin Hasan ve Hüseyin oradadır… Ben, onları sevişini, onlar sırtında iken namaz kılışını, kapıdan girer girmez, “küçük adam orada mı? Küçük adam orada mı?” deyişini, badi badi koşarak gelen torunlarını kucaklarken, onlara “Ey Allah’ım! Ben onları seviyorum, sen de onları ve onları sevenleri sev” deyişini sevdim.

Bir bayram sabahı, hüzünle kenarda oturan, eski elbiseli yetim bir çocuğu elinden tutup evine götürüşünü, yıkanıp yemek yedirilen, para verilip sevindirilen çocuğun yüzünü avuçlarının içine alarak, “Benim baban, Ayşe’nin annen, Hasan ve Hüseyin’in kardeşlerin olmasını ister misin?” deyişini sevdim.

Sokağa kaçan çocuğunu eve getirebilmek için, “gel bak sana ne vereceğim” diyen anneye, “dikkat et, çocuk sana gelir ve ona bir şey vermeyecek olursan, senin için bir yalan günahı yazılır!” deyişini sevdim.

Meydanlık bir yerde, önünüzden bir cenaze alayı geçerken, ayağa kalktığında, arkadaşlarının şaşkın: “Ey Allah’ın Rasulü, bu bir Yahudi’dir” dediklerinde, “Fakat aynı zamanda bir insandır” deyişini sevdim.

Bir Müslüman, sarhoş bir şekilde, huzuruna getirildiğinde, yanındakilerden biri sarhoşa “Allah sana lanet etsin” deyince, o mübarek kaşların çatık, “ona lanet okumayın, ben onu tanıdığımdan beri, o Allah ve Rasulünü sever” deyişini sevdim.

Uhud’da şehit düşen yetmiş iki arkadaşını defnederken, Cemuh oğlu Amr ile Amr oğlu Abdullah’ın cenazelerinin başında, hüzünle dalıp gidişini ve “bu ikisini aynı mezara koyun. Çünkü onlar, dünyada da birbirlerini çok severlerdi” deyişini sevdim.

Mübarek başın, Hz. Ayşe’nin kucağında, ruhunu Allah’a teslim etmek üzereyken, Rabbinin huzuruna tertemiz çıkmak için, misvakla dişlerini temizleyişini sevdim.

Mescitte, nezaket kurallarından habersiz, yeni Müslüman olmuş birinin, burnunu sildiği paçavrayı yere attığını görünce, pisliği yerden kendi elinle alıp, temizleyişini ve o kişiye yumuşak bir sesle, “bir daha böyle yapma” deyişini sevdim.

“Sizden biriniz, ağaç dikerken kıyamet kopuyor olsa, ağacı dikmeye devam etsin” deyişini sevdim.

“Akarsu başında bile olsanız, suyu israf etmeyin” deyişini sevdim.

Kâbe’yi işaretle, “Bu ev, saygın, mübarek ve kutsaldır. Ama varlığını elinde tutan kudrete yemin ederim ki, insan onuru ve kişiliği daha kutsaldır!” deyişini sevdim.

Miraç’a çıktığında, Allah Teala, “Seni ne ile şereflendireyim?” dediğinde, “Beni Sana kullukla şereflendir” deyişini sevdim.

Yine miraçta Rabbim “İste! Ne isteğin varsa vereyim” dediğinde, secdeye kapanıp, gözyaşlarıyla “Senden ümmetimi istiyorum” deyişini sevdim.

Refik-i Ala’ya, Yüce Dost’a giderken, “Sizi Kevser ırmağı başında bekleyeceğim. Bana kavuşmak isteyen, elini ve dilini kötülüklerden çeksin.” deyişini sevdim.

Ve Rabbimizin, “Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir (Tevbe-128) deyişiyle, seni sevdim.

Ve Rabbimizin, “Şüphesiz ki, Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler (överler, yüceltirler). Ey müminler! Siz de O’na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab-56) buyurmasıyla, seni daha çok sevdim Ey Allah’ın Rasulü…

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-1/B (ZİKİR LİSTESİ){buraya bakarak listeyi kısa yoldan uygulayabilirsiniz.}

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-1/B
(ZİKİR LİSTESİ)
* Aşure günü 100 ayetel kürsi-100 ihlas ölmüş ana-baba için unutmayın.

* Hergün değişen ilk 10 gün zikirlerini unutmayın. 

* Bir sene boyunca hasta olmamak için yapılan reçeteyi unutmayın(siz, aileniz ve çocuklarınıza)

* 313 LÂİLAHE İLLÂ ENTE SUBHÂNEKE İNNİ KUNTU MİNEZZÂLİMİN duası okunur.

* 308 YÂ REZZAK celle celaluhu çekilir. 

* 1000 İHLÂS suresi okuyana; Allahu Teala rahmet nazarıyla bakar.

* 786 Besmele çekenin; ne muradı varsa olur (her niyet için okunabilir)

* TEVBE suresinin son 2 ayetini 7 defa okuyan; o sene ölmez.

Tevbe Suresi Son 2 ayeti aşağıdadır: 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

Bismillâhir rahmânir rahîm

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun 

aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul arşil azîm(azîmi).

* 70 kere “Hasbünallâhü ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’men na-sir, Gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.” duasını okuyanı Allahu Teala mağfiret eder.

* Rahman Suresi okuyana; Cennet vacip olur.

* VÂKIA suresi okuyan; fakirlik görmez. 

* YÂSÎN suresi okuyanın; kalbi her türlü kötülükten temizlenir. 

* ALAK suresi okuyanın; şanı şerefi artar.

!Ayrıca Aşure günü yapılacaklar listesi 1/A(NAMAZ,DUA LİSTESİ)ni atladıysanız yapın.

!Ayrıca 2. Listemiz olan AŞURE GÜNÜ SALİH AMELLERİ LİSTESİNDEKİLERİ UYGULAYIN.

Mektebun

* KAZASI OLANLAR KAZAYA YÖNELMELİ.

##############################

* Aşure günü 100 ayetel kürsi-100 ihlas ölmüş ana-baba için unutmayın.


* Hergün değişen ilk 10 gün zikirlerini unutmayın. 


* Bir sene boyunca hasta olmamak için yapılan reçeteyi unutmayın(siz, aileniz ve çocuklarınıza)


* 1000 İHLÂS suresi okuyana; Allahu Teala rahmet nazarıyla bakar.


* 313 LÂİLAHE İLLÂ ENTE SUBHÂNEKE İNNİ KUNTU MİNEZZÂLİMİN duası okunur.

* 308 YÂ REZZAK celle celaluhu çekilir. 
* 786 Besmele çekenin; ne muradı varsa olur (her niyet için okunabilir)

* TEVBE suresinin son 2 ayetini 7 defa okuyan; o sene ölmez. Tevbe Suresi Son 2 ayeti aşağıdadır: 

Bismillâhir rahmânir rahîm Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun). Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul arşil azîm(azîmi).

* 70 kere “Hasbünallâhü ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’men na-sir, Gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.” duasını okuyanı Allahu Teala mağfiret eder.
* Rahman Suresi okuyana; Cennet vacip olur.

* VÂKIA suresi okuyan; fakirlik görmez. 
* YÂSÎN suresi okuyanın; kalbi her türlü kötülükten temizlenir. 
* ALAK suresi okuyanın; şanı şerefi artar.
!Ayrıca Aşure günü yapılacaklar listesi 1/A(NAMAZ,DUA LİSTESİ)ni atladıysanız yapın.


!Ayrıca 2. Listemiz olan AŞURE GÜNÜ SALİH AMELLERİ LİSTESİNDEKİLERİ UYGULAYIN.


Mektebun

* KAZASI OLANLAR KAZAYA YÖNELMELİ.

AŞURE GÜNÜ GUSÜL AL (efdali 2 kere)Çünkü AŞURE GÜNÜ SULARA ZEMZEM KARIŞIR

AŞURE GÜNÜ GUSÜL AL (efdali 2 kere)Çünkü

AŞURE GÜNÜ SULARA ZEMZEM KARIŞIR

“Aşüre günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır. Bu nasıl olur? denirse nasıl ki arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vücudundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır.

Aynı şekilde arzın damarları su kaynakları da birbirine bağlıdır. Aşüre günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder.

Ve o gün bütün sularda zemzem bereketi olur. Binaenaleyh o gün gusleden, sulardan içen bütün müslümanlar için Allah tarafından şifadır.

Ruhul Beyan c.4 sh.83

Aşure günü gusleden , ölüm hastalığından başka hastalık görmez.” (Gunyet’üt Talibin)
Diğer bir Hadis-i Şerifte; “Aşure günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyen ağrı olmaz.(Şir’a, Riyazüs salihin)