Şa’bân’ı Şerif’in Yirmi Yedinci Gece Namazı(2019 yılı için; 1 mayıs çarşambayı-2 mayıs perşembeye bağlayan gece)

Yarın gece şaban 27. Gecedir. Cumartesiyi pazara bağlayan gece 27. Gecedir. Bu nafileyi unutmayın…

Şa’bân’ı Şerif’in Yirmi Yedinci Gece Namazı

Bu mübarek ayın yirmi yedinci gecesi de Receb-i şerif ve Ramazan-ı Şerifin yirmiyedinci geceleri gibi, ihyası müstehab olan gecelerdendir.

Bu gecede dört rekat namaz kılınır ki; tarifi şöyledir:

Her rekatta, bir Fâtiha’dan sonra bir Zilzâl Sûresi, yirmi beş kere İhlâs Sûresi okunur.

Selamdan sonra secde yapılır ve secde de yedi Fâtiha, birer kere İhlâs ve Felâk, Nas sûreleri okunur.

Yüzer kere istiğfar,

Salevât-ı şerîfe,

Ve havkale (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) okunur.

(Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetül’-esrâr. sh: 68)

MAHMUD SAMİ RAMAZANOĞLU KUDDİSE SİRRUH ÜSTADIMIZDAN!🌷🌷🌷🌷🌷 (Bu Sohbet Muhterem Tahsin Yaprak tarafından kasetten çözülerek hazırlanmıştır.)

MAHMUD SAMİ RAMAZANOĞLU KUDDİSE SİRRUH ÜSTADIMIZDAN!🌷🌷🌷🌷🌷

(Bu Sohbet Muhterem Tahsin Yaprak tarafından kasetten çözülerek hazırlanmıştır.)

HÜKÜM GECESİ UYUMAMALI!

Mübarek Şaban’ı şerif geldi. Bu ayın nısfı “Berat gecesi” çok faziletli, pek mübarek ve mühim bir gecedir. Onun için bu gece hiç uyumamak lazımdır. Çünkü bu gece “Tefrik gecesi”dir. “Tefrik gecesi” demek; kimin saîd kimin şakî olacağının, kimin gelecek Berat gecesine kadar eceli gelip kimin gelmiyeceğinin, kimin ne kadar rızkı olacağının ayrıldığı ve tesbit edilerek vazifeli meleklere teslim edildiği gece demektir.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Allahu Teâlâ Kur’anı Keriminde buyuruyor: “Hak ile Bâtılı ayıran, Helal ile Haramı bildiren, eğri ile doğruyu açıklayan kitab Kur’an hakkı için yemin ederim ki hakikaten biz Azıymüşşân onu mübarek bir gecede indirdik. Hakikaten biz Azımüşşân, Kur’an hükümleri ile insanları inzâr etmiş bulunmaktayız. Bütün hikmetli işler, her türlü mühim hükümler o mübarek gecede tefrik olunur.” (Duhan sûresi: 1-4)

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Resûlü Ekrem Efendimiz de hadisi şeriflerinde bu gece hiç uyumamayı emretmişlerdir.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bedeni, bünyesi zayıf veya hasta olanlar veya uykusuzluğa hiç dayanamıyanlar bir iki saat kaylûle yaparlar ve sonra kalkar geceyi uyanık geçirmeğe çalışırlar. Çünkü herkes hakkında bu gece hüküm verilecektir. Hakkında hüküm verilecek kimse uyumamalıdır. Dua, niyaz, ibadet, tevbe, istiğfar, zikir, şükür yaparak hakkında verilecek hükmün hayırlı olması için yalvarmalıdır.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Nısf-ı Şâbân (Şâbân’ın ortası) 14. günü 15. güne bağlayan gecedir. Berat Gecesinde yüz rek’at namaz kılınması, o geceyi uyanık geçirmeğe güzel bir vesile olur. Kılınacak yüz rek’at namazın her iki rek’atında bir selam verilir. Her rek’atta Fâtiha-i Şerifeden sonra 10 defa İhlâs-ı Şerif okunur. 10 İhlâs okumağa tahammül edemiyen kimse üçer yahut beşer veya yedişer okusa da olur, fakat her rek’atta 10 İhlas-ı Şerif okunursa 100 rek’atta “1000 ihlas” okunmuş olur ki çok güzeldir. Berat gecesi eceller tayin edilir, şakîler ve saîdler ayrılır, bu sebeple bu gece çok dua etmelidir. Çünkü Cenabı Hakkın bu edilen dualarla hakkımızda saîd ve hayır yazması mümkündür, bunun için çok niyaz etmelidir.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bu gece okunacak “Berat Duası” vardır, bunu okumalı ve hakkımızda hayırlı hükümler yazılmasını dilemelidir, çünkü Allah dilediğini yapar, dilerse değiştirir, dilediğini tesbit eder (yerinde bırakır), dilediğini imhâ eder.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Âyeti celîlede Cenabı Hak şöyle buyurur: “Allahü Teâlâ dilediği hükmü kaldırır veya değiştirir veya tesbit edip yerinde bırakır. Bütün kitabların anası, esası Allah indindedir.” (Ra’d sûresi: 39)

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Demek ki Allah’ın hüküm verdiği gece uyumamak ve yalvarmak lazımdır ki, belki bu yalvarışlar Allah’ın rızasına uyar da O’da hakkımızda hayırlı hüküm verir… Allah hükümlerini tesbîte de, tebdîle de, tefrîke de muktedirdir, kulunun duası vesile olur da hükmünü dilediği gibi değiştirir, Berat gecesi uyumadan duâ ve niyaz etmek bunun için çok mühimdir…

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Ecel!

İki türlü ecel vardır;

Biri ecel-i mübrem, diğeri de ecel-i muallak’dır.

Ecel-i mübrem asla değişmez, kat’îdir,

fakat ecel-i muallak değişebilir. Çünkü bu ecel, bir işin yapılmasına veya yapılmamasına bağlanmıştır. Bir iş yapılırsa ecelin gelmesi, yapılmazsa gelmemesi takdir olunmuştur.

Meselâ: duâ’ya bağlı ecel, sadaka’ya bağlı ecel, devâ’ya bağlı ecel gibi. Duâya bağlı eceli Cenâb-ı Hakk, dua eden kuluna değiştirir, sadakaya bağlı eceli de, verilen sadaka ile değiştirir, ilaca bağlı eceli de, ilacın devasıyle değiştirebilir.

Bunlara ecel-i muallak denir.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bir de kaza ve belaları değiştirme vardır ki, Allah yazdığı bir belayı, bir sadakaya veya duaya veya bir namaza, veyahut bir hayra bağlamıştır, o da, o hayır, o sadaka işlenince belayı def eder.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Nitekim Hadisi Şerifde sadaka hakkında buyrulmuştur ki: “Sadaka belayı def eder, ömrü uzatır, Allah’ın gadabını söndürür, günahları imha eder, rızka bereket getirir.” Sadakanın daha pek çok hasletleri sayılmıştır. Faydaları çoktur.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Meselâ ağızdan çıkan sözlere bağlı hükümler de vardır. Onun için ağızdan çıkan sözlere çok dikkat etmelidir. Çünkü, “Ayak sürçerse bacak kırılır, fakat dil sürçerse baş kesilir.”

İşte bu ecel de dilinden çıkan söze bağlı eceldir.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Ecel-i muallak, bağlı bulunduğu şeyle gelir. Sadaka belayı def eder, eğer verilmezse bela gelir, sadaka ömrü uzatır, eğer verilmezse ecel gelir, çünkü ecel-i muallak buna bağlıdır…

Sadaka verilince ecel değişecek ve ömür kat’î ecele kadar uzayacaktır. Verilmezse ecel-i muallak takdir olunacak veya mukadder bela gelecektir.

(Mahmud Sami Ramazanoğlu ks. Altınoluk Dergisi, 2002 – Ekim, Sayı: 200, Sayfa: 026)

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

AMEL DEFTERİMİZİN KAPANMASINA BİR YAPRAK KALDI…

Yarın akşam ezanı itibari ile bir yıllık amellerimizin olduğu amel defterimiz melekler tarafından mühürlenecek…

*ALLAH TEALA nın huzuruna çıkarılacak ..

Yarın akşam_ _ezanından cumartesi sabahına kadar çok_ _sıkıntılı bir gecedir, bir yıl

boyunca yaptığımız bütün ameller

Rahmanı Teala’nın önünde :

RABBIM sağımızı solumuzdan üstün tutsun

Beraat’imizi sağımızdan alanlardan eylesin.. Amin.

Berat gecesi Husema(kul hakkı) namazı. Detaylara fotoğraftan bakınız.

KUL HAKKI NAMAZIDört rekâttır ve ikindinin sünneti gibi kılınacak olan bu namaz,
senede yalnız beş gün kılınır; Regaib ve Berat kandilleri,
RAMAZAN AYININ SON CUMA GÜNÜ (Bu namazın kılınma
vakti; içinde bulunduğunuz günün akşam namazından sonra başlayıp, ertesigün ikindi
namazını kılıncaya kadar devam eder), Kurban arefesi günü
ve Muharrem’in onuncu günü (Aşure günü).
Birinci rekâtta “Fâtiha”dan sonra 3 kere “Elhakümüt-tekâsür”
ve 10 kere “Îhlâs”. İkinci rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Kul
ya eyyühe’l- kâfirun” ve 10 kere “İhlâs”.
Üçüncü rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Âyete’l-kürsî” ve
Dördüncü rekâtta Fâtiha”dan sonra 25 kere “İhlâs-ı şerif” ile
kılınır.
Namazdan sonra, 70 adet “salâvat-ı şerife” (Allahumme salli
ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim) okunur
ve şu dua yapılır:
“Yarabbi! Benim sana karşı günahlarım, kullarına karşı
borçlarım çoktur. Sana karşı olan günahlarımı bağışla. Senin
yarattıklarına karşı olan borçlarımdan da beni, sen kurtar! Ey
Benim Rabb’im! Ben kusurlarla dolu bir kulunum. Senin
yarattıklarından birine, haksız muamele etmiş veya kötü
söylemiş yahut dövmüş veya herhangi bir suretle hakkını
almış olup da onlarla helâlleşmedim ise, sen fazl ve kereminle
onları benden razı et. Bende onları razı edecek hiçbir şey yok;
sende ise pek çok. Bu âciz ve fakir kulunu süründürme.
Kusurlarla dolu olarak kıldığım bu namazı, benden kabul et.
Sevabını hak sahiplerine ver ve bu zayıf kulunu haktan kurtar.
Her eksiklik bizde. Sen noksanlıklardan münezzehsin. Senin
rasullerine selâm olsun. Sonu gelmeyen senalar da sana
mahsustur, Ey Âlemlerin Yüce Sahibi!
MÜHİM NOT: Sahibi bulunamayan veya cins ve miktarı
bilinemeyen kul haklarının affı için, bu namaz kılınır ve
münacaât yapılırsa, inşaallah af olması ümit edilir. Sahibi
bilinen haklar, mal ve mal cinsindense sahibine ödenmesi
gerekir. Manevi bir haksa helallik istenir.
(Kaynak: Şir’atu’l-İslam, Seyyid Alizade; syf: 218-219 – Adab-ı Vezaif, Hasan
Burkay; syf: 25-26)
———-
Ayrıca başka kaynaklarda bu namazın terviye günü(yani kurban bayramı arefesinin önündeki gün-zilhicce 8.gün) ve kurban bayramı günü kılınacağı yazılmaktadır. Mübarek gün ve gecelerde ihmal etmemeli, kılınmalıdır.

fazla bilgi için

image

Berat kandili günü. İkindi namazına kadar kul hakkı (husema) namazını kılmaya unutmayın!

KUL HAKKI NAMAZIDört rekâttır ve ikindinin sünneti gibi kılınacak olan bu namaz,

senede yalnız beş gün kılınır; Regaib ve Berat kandilleri,

RAMAZAN AYININ SON CUMA GÜNÜ (Bu namazın kılınma

vakti; içinde bulunduğunuz günün akşam namazından sonra başlayıp, ertesigün ikindi

namazını kılıncaya kadar devam eder), Kurban arefesi günü

ve Muharrem’in onuncu günü (Aşure günü).

Birinci rekâtta “Fâtiha”dan sonra 3 kere “Elhakümüt-tekâsür”

ve 10 kere “Îhlâs”. İkinci rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Kul

ya eyyühe’l- kâfirun” ve 10 kere “İhlâs”.

Üçüncü rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Âyete’l-kürsî” ve

Dördüncü rekâtta Fâtiha”dan sonra 25 kere “İhlâs-ı şerif” ile

kılınır.

Namazdan sonra, 70 adet “salâvat-ı şerife” (Allahumme salli

ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim) okunur

ve şu dua yapılır:

“Yarabbi! Benim sana karşı günahlarım, kullarına karşı

borçlarım çoktur. Sana karşı olan günahlarımı bağışla. Senin

yarattıklarına karşı olan borçlarımdan da beni, sen kurtar! Ey

Benim Rabb’im! Ben kusurlarla dolu bir kulunum. Senin

yarattıklarından birine, haksız muamele etmiş veya kötü

söylemiş yahut dövmüş veya herhangi bir suretle hakkını

almış olup da onlarla helâlleşmedim ise, sen fazl ve kereminle

onları benden razı et. Bende onları razı edecek hiçbir şey yok;

sende ise pek çok. Bu âciz ve fakir kulunu süründürme.

Kusurlarla dolu olarak kıldığım bu namazı, benden kabul et.

Sevabını hak sahiplerine ver ve bu zayıf kulunu haktan kurtar.

Her eksiklik bizde. Sen noksanlıklardan münezzehsin. Senin

rasullerine selâm olsun. Sonu gelmeyen senalar da sana

mahsustur, Ey Âlemlerin Yüce Sahibi!

MÜHİM NOT: Sahibi bulunamayan veya cins ve miktarı

bilinemeyen kul haklarının affı için, bu namaz kılınır ve

münacaât yapılırsa, inşaallah af olması ümit edilir. Sahibi

bilinen haklar, mal ve mal cinsindense sahibine ödenmesi

gerekir. Manevi bir haksa helallik istenir.

(Kaynak: Şir’atu’l-İslam, Seyyid Alizade; syf: 218-219 – Adab-ı Vezaif, Hasan

Burkay; syf: 25-26)

———-

Ayrıca başka kaynaklarda bu namazın terviye günü(yani kurban bayramı arefesinin önündeki gün-zilhicce 8.gün) ve kurban bayramı günü kılınacağı yazılmaktadır. Mübarek gün ve gecelerde ihmal etmemeli, kılınmalıdır.

fazla bilgi için

19 Nisan Cuma’yı 20 Nisan Cumartesiye bağlayan gece; Mübarek Berat Gecesi/takip eden cumartesigünü Berat Kandili Günü(2019 yılı) /hepsi için yapılacaklar listesi

https://mektebun.wordpress.com/2015/05/29/berat-gecesi-okunacak-dua-ve-beraat-gecesi-hayirli-kaza-ve-kaderler-icin-kilinacak-namaz-ve-duasi-aksam-namazindan-sonra/

EYYÂM-I BİYZ / GÜNLERİ ORUÇLARI.” 

1- 9.Mayıs.2017/ SALI – 13.ŞABAN

2-10.Mayıs.2017/ÇARB-14.ŞABAN

3-11.Mayıs.2027/PERŞ-15.ŞABAN

Bu günler geri gelmez/Yarın olur ama biz olmayız./Eyyâm-ı Biyz günleri oruçlarını kaçırmayalım/ Her ay tutmayı alışkanlık haline getirelim
“EYYÂM-I BİYZ / GÜNLERİ ORUÇLARI.”
1- 9.Mayıs.2017/ SALI – 13.ŞABAN

2-10.Mayıs.2017/ÇARB-14.ŞABAN

3-11.Mayıs.2027/PERŞ-15.ŞABAN

(Bu üç günde oruç tutulması tavsiye ediliyor.10.Mayıs. Çarşamba günü Akşamı da BERÂT kandili gecesidir.)

Her hicrî ayın 13-14-15 günleri eyyâm- i bîyz günleri olup her hicri ayda belirtilen bu üç günlük orucu tutan mü’min senenin tamamını oruç tutmuş sevabı alır..”

13.Mayıs.günü. 3.000. Bin Sene
14.Mayıs.günü. 10.000. Onbin Sene

15.Mayıs.günü 100.000. Yüzbin senelik ibadete bedeldir. İnşaallah. Bu fırsatlar kaçmaz..”.

******

Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde yani “eyyam-i biyz” denilen ayın en parlak günlerinde nafile oruç tutmanın fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif vardır.

Nitekim Hz. Hafsa (ra) diyor ki:
“Dört şeyi Resûlüllah (asm) Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce’nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek’at namaz…” (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)
Hadiste geçen günler, Hicri Takvime göre Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleridir. Sabah kılınan sünnet ise, sabah namazının sünnetidir.

Peygamber Efendimiz (asm), Ramazan orucu farz kılınmadan önce “eyyam-i biyz” günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizî, Savm, 54), “Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur.” (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve “(Ramazan ayının dışında ) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut.”
(Suyuti, el-Camiu’s-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir..”

15. GECE- GÜN YAPILACAKLAR 

BERAT KANDİLİ GECESİ

ORUÇ

*Berat gecesi ibadet edin,gündüzündede(takipeden kandil günü)oruç tutun.

*Şaban ayı 14.-15.günü mutlaka oruçlu olmaya çalışalım.

NAMAZ

*Akşam nam.sonra 6 rekat namaz;her rekatta fatihadan sonra 6 ihlasla.Her 2 rekatın selamından sonra niyetle 1 yasin okunur.6 rekattan sonra berat gecesi duası okunurX10kere.(uzun ömür,(bol rızk-kaza,belaya karşı)-güzel ölüm için)

*100 rekat Hayr Namazı(10 ihlasla)-HU(ebced dğ;11)/EFENDİMİZ sav

bir adı”TAHA”(ebced dğ;14)olduğundan 11şey 14 kere okunur.

*Berat gecesi ibadet edin,gündüzündede(takipeden kandil günü)oruç tutun.

*Bu gece veya başka bir gece bir Tesbih Namazı kılmaya çalışalım.

*Her rekatta 30 ihlasla 12 rekat namazı kılınabilir.(cenneteki yerini görmeden ölmez)

*Yarı gece her rekatta 10 ihlasla 12 rekat namaz kılınabilir(günahlar af-ömre bereket)

* 14rekat namaz kılar.Bitince 14fatiha,14felak,14nas ve tevbe suresi son2 ayeti(lekad caeküm…) okursa….

ZİKİRLER(mümkün olduğu kadar,mümkün olanı)

*1000 estağfirullah el azim(veya 100 veya ist.kadar)

*1000 ihlas okuyun.Ertesi gün(kandil günü ikindiye kd.bitirin)veya 1001 ihlas

*1000 Kelimeyi tevhid(la ilahe illallah)(veya 100 veya ist.kadar)

*Veya 100 ihlas(namaz iç-dış)okuyun(cehennemden berat)

*Veya 50 ihlas(50 senelik günah silinir)

*1000 salavat “efdal salavatı”güzel olur.(veya 100 veya ist.kadar)

*100 Hasbünallah veniğmel vekil.

*100 La havle vela kuvvete…

*101 Besmele

*129 Ya Latif celle celaluhu

*489 Ya Fettah celle celaluhu

*100 sübhanallahi vebihamdihi sübhanallahil aliyyül azim

*Berat gecesi mümin kadın-erkek için isiğfar etmeli.(onlar sayısınca sevap verilir)

*Kuran tilaveti yap.Engüzeli o gece için DUHAN suresidir.Ayrıca secde,mülk,isra,zümer,hadid,haşr(son3ayet),saf,cuma,tegabün,yasin,vakıa,kamer,kıyamet,tekasür,kafirun(4kere),ihlas(3kere),bakara sur(son2ayet),ali imran son ayetleri.İstediğinizi okuyun mümkün kadar.

DUA

*Bu gece dua dönmeyen 5 geceden biri.(Regaip,berat,cuma,ramazan,kurban bay.gecesi)

*Ramazan bay-Kurban bay. 1.geceleri-Berat-Arefe geceleri tevbe-dua redolmaz.

*Berat gecesi duasını oku.”Allahümme in künte ketebte ismi şekiyyen….”

*Peygamber efendimiz, “sallallahü aleyhi ve sellem” Berat Gecesi’nde, ( Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ)

duasını çok okurdu.

DİĞER

*Bir göze 3,diğerine 2 sürme çek(göz rahatsızlığından korur)

SALAVATLAR

*100 kere bu salavatı okuyan efendimiz sav’i rüyada görür.”Allahümme salli ala seyyidina muhammedin fil ervahi ve salli ala cesedi seyyidina…”

*70 bin salavata denk salavat okunabilir.”…..seyyidina muhammedin nebiyyil ümmiyyil guraşiyyi bahri üvvarike….”


NOT;AYRINTILAR İÇİN SİTEDEKİ SAYFALARA BAKINIZ.

ŞABAN 15.GÜN (kandil günü) YAPILACAKLAR LİSTESİ

ŞABAN 15. GÜN(Berat Kandili Günü) YAPILACAKLARORUÇ

*15. Gün oruçlu olalım(cinler,kuşlar,böcekler,yabani hayv,balıklar v.s oruçlu geçirirler)(15.gün orucu 13 bin seneye denktir”suyuti”)
NAMAZ

* Nafile namaz kılın. (Her rekatı kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın)

* Kul Hakkı Namazı (Husema) kılmayı unutmayın. Kılınışı için yayınladığımız fotolara bakınız.
ZİKİR

*Berat Gecesi başladığınız nafile namaz, tesbih veya zikirler varsa kandil günü(15.gün) ikindiye kadar yapabilirsiniz. (Örn; ihlas, salavat, kelimeyi tevhid, estağfirullah,…)

*Şaban ayı içinde hergün yapmanız gereken vazifeleride yapınız.
SALİH AMELLER

* Fakirlere iftar ettirin.

* İftar için et pişirin, yanına hububat pişirin (buğday, arpa, mısır, çavdar v.s.)

* Berat günü erzak alın, kapkacaklarınızı boş bırakmayın(gelecek seneye kadar bereket için)

* Berat kandili günü sadaka verin.

Uzun Ömür, Bol Rızık-Kaza Bela Musibetlere karşı, Güzel Ölüm için Berat Gecesi, Akşam Namazından sonra kılınan Nafile Namaz (Duası için Şaban ayı ibadetlerine bakınız).

BERAT GECESİ OKUNACAK DUA ve BERAAT GECESİ HAYIRLI KAZA VE KADERLER İÇİN KILINACAK NAMAZ VE DUASI ( AKŞAM NAMAZINDAN SONRA )
“Allahümme in künte ketebte ismi şekiyyen fi divanil’ eşkiya femhuhü.Vektübni fi divanissüadai. Ve in künte ketebe ismi saiden fi divanis’süadai fesbüthü. Feinneke kulte fi kitabikel’kerim: Yemhullahü ma yeşaü veyüsbitü ve indehü ümmül-kitab.
Bu dua Berat kandilinde okunur. Herkim budua ile Cenab-i Hakk’a niyaz edip günahlarindan bagislanmasini isterse ALLAH’ü Teala af eder bagislar. Ve iyi kimselerin divaninda adi yazilir.Bu duayi okuyan kimselere pek cok sevab ve mükafat verilecegini Hz.Ömer Peygamberimizden rivayet etmistir
BERAAT GECESİ HAYIRLI KAZA VE KADERLER İÇİN KILINACAK NAMAZ VE DUASI ( AKŞAM NAMAZINDAN SONRA )

İmam-ı Zebidi ve Şeyh Ahmed Direbi gibi bir çok alim ve fazıl meşayıh(Kaddesallahu Esrarahum)hazaratı,bu gecenin ihyası hakkında şu beyanda bulunmuşlardır:

Allah dostları içerisinde halefin seleften tevarus(veraset yoluyla nakl)ettiğine göre;her kim Beraat Gecesi şu sayılanları yaparsa ,o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek… muradı hasıl olur.

a)Akşam namazından sonra,her rekatı bir Fatiha,altı İhlas ile altı rek’at kılar.

b)H er iki rekatın selamından sonra birer Yasin–i Şerif okur,

c)Birincisinde,ömrüne bereket niyet eder.

d)İkincisinde,rızıklarına bereket ve belaları def etmeye niyet eder.

e)Üçüncüsünde ise,insanlardan istiğna(muhtaç olmama)ve husn-ü hatime(imanla biten güzel bir sona erişme)ye niyet eder.

f)En sonunda”Beraat Gecesi duası”diye meşhur olan şu duayı on kere okur.

“Ey İlah’ım!Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi.Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı.Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı.

Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikayet ediyor ve Senden,Sana zor gelmeyecek şeyleri istiyorum.

Zaten Senin,benim durumumu bilmen,istememe de hacet bırakmıyor.

Ey sıkıntıların derdini açan Zat!İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider.

Senden başka hiçbir ilah yoktur.Seni tenzih ederim.Gerçekten de ben,zalimlerden oldum.

“Biz onun duasını kabul ve kendisini gamdan kederden kurtardık.İşte müminleri de böyle kurtarırız.”(şeklinde Yunus(Aleyhisselam)’a bahşettiğin müjdeye beni de nail et.)

Ey herkese iyilik eden,Kendisine ise iyilik edilemeyen Allah’ım!Ey celal ve ikram Sahibi!

Ey lütuf ve in’am Sahibi!

Senden başka hiçbir ilah yoktur.Sen ki sığınanların desteği,eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın!

Ey Allah’ım!Eğer beni,nezdinde bulunan((Levh-iMahfuz’dan ibaret)Ümmü’l- Kitab’da,(kafirölecek)bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan,fazl-u kereminle,bu şekavetimi,mahrumiytimi,reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil.

Beni,Ümmü’l-Kitab’da(imanla ölecek)bir bahtiyar,rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir.Çünkü Sen,buyruğu hak olan Bir Zat olarak,gönderdiğin peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında:

‘Allah dilediğini siler,dilediğini sabit bırakır.Ümmü’l-Kitab ise sadece O’nun katındadır'(Ra’d Suresi,39)buyurdun.

İlahi!Kıymetli şa’ban ayının,her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük tecelli hürmetine Senden dileğimiz;bildiğimiz ve bilmediğimiz,en iyi senin bildiğin tüm belalarıibizden açıp gidermendir.

Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak Sensin.

Allah-u Te’ala,Nebiyy-iÜmmi olan Efendimiz Muhammed’e,aline ve sahbesine,çokça salat ve bolca selam eylesin.Amin!

Siz değerli okuyucularımızın bir dahaki seneye kadar hayırlı uzun ömür ile yaşamanıza ve bütün sıkıntılardan,hastalıklardan ve şerli yazılardan korunmanıza çok önem veren bizler,bir gece uyuyup da bir sene boyu ağlamamanız için,bu duayı,namazı ve suresi ile birlikte mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz.

KAYNAK:ŞA’BAN-I ŞERİF RİSALESİ /AHMET MAHMUT ÜNLÜ(CÜBBELİ AHMET HOCA)

image

Berat Gecesi tevbe etmedikçe bağışlanmayacak olanlar

Bir adıda Mağfiret Gecesi olan bu gecede şu hadise kulak verelim: Allahü Teala, Şabanın 15. gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla hased edenler hariç herkesi mağfiret eder.Resulullah buyurduki(SAV): Ey Hümeyra. Bilmezmisinki bu gece, Şabanın yarı gecesidir. Bu gecede, Kelb kabilesinin koyunlarının kılları kada Allahın (cehennemden) azat ettiği kişiler vardır.

Af olacaklar arasında 6 kişiden bahsedilmiyor:

içki ve uyuşturucuya devamlılar

Ana-babaya isyan edenler

zinada israr edenler

sıla-i rahimi kesenler

heykel yapanlar

laf taşıyanlar

Başka rivayette ilaveler vardır:

Allaha şirk koşanlar

Adam öldürenler

Kindarlar

Kibirliler

Kahinler

Faize devam edenler (faizciliğe)

Müzik aleti çalanlar

Şairler (Adaletin nerede? gibi……şiirler)

Büyü yapanlar

Berat Gecesi Hakkında Hadisi Şerif

Resulullah (SAV): Şabanın yarısının gecesi Cebrail Bana gelerek: Ya muhammed (SAV) Başını semaya doğru kaldır, buyurdu. Bu hangi gecedir, dediğimde; Bu Allahü Sübhanehü’nün 300 rahmet kapısı açtığı bir gecedirki onda, kendisine hiçbirşeyi ortak koşmayan (müslüman)ların tümünü bağışlar, ancak büyücü, kahin, içki içmeye devam eden yahut faiz ve zinayı bırakmayanları, tevbe etmedikleri sürece affetmez, buyurdu. Gecenin dörtte biri geçince, Cebrail tekrar inerek: Ya Muhammed (SAV), başını kaldır, buyurdu. Başımı kaldırdığımda berde ne göreyim, Cennetin tüm kapıları (ardına kadar) açılmış, dünya semasından Arş’a kadar tüm melekler secdede Muhammed (SAV)in ümmeti için istiğfarda bulunuyorlar ve her sema kapısında bir melek bulunuyor.
1. kapıdaki melek: Bu gece rüku edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
2. kapıdaki melek: Bu gece secde edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
3. kapıdaki melek: Bu gece dua edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
4. kapıdaki melek: Bu gece zikredenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
5. kapıdaki melek: Bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun diye nida ediyor.
6. kapıda görevli melek: Bu gece müslümanlara müjdeler olsun diye sesleniyor.
7. kapıda bulunan melek ise: Bu gece birşey isteyen varmıki muradı kendisine verilsin (veya) Bu gece Kuran okuyanlara müjdeler olsun diye nida eder.
8. kapıda duran melek de: İstiğfar eden var mıki kendisi için (günahları) mağfiret olunsun diye nida ediyor.
Bunun üzerine; Ey Cibril. Bu kapılar ne zamana kadar açık olacak diye sorduğumda; Gecenin başından imsak vakti girinceye kadar buyurduktan sonra şöyle dedi: Bu gece Kelb kabilesinin koyun sürülerinin tüyleri kadar (çok) sayıda Allahü Tealanın ateşten azatlıları vardır.

image