Hastalığı Önleme Duası

Hastalığı Önleme Duası

Ahmed Ziyâuddin Gümüşhanevi Hz.lerinin Mecmuâtul Ahzab’dan;

Hastalığı Önleme Duası:

“Allahümme inneke kadîmun ezeliyyun tuzîlul ilele ve kâimun ezeliyyun bi ezeliyyetin ve lâ yezâlü ve hâzâ kezâlike yâ kesîrel hayrı ve yâ dâimel ma’rûfi, birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.”

[ Allah’ım sen kadimsin, ezelîsin. İlletleri kaldıran ve ezelleriyle bazen illetleri olduğu yerde bırakan Sensin. Hiçbir şeyi bırakmazsın. Bu Senin için hoştur. Ey hayırları bol, iyiliklere dâim olan rahmetini isterim. Ey rahmet sahibi olan, Sen merhametlilerin en merhametlisisin.]

( Bu dua hastalık gelmeden sıhhat ve afiyetin nimetini bilmek için okunacaktır. Başkası tarafından hastaya 21 defa okunursa biiznillah şifa bulur. Ancak okuyanın İhlas üzere okuması ve okunanın da itikat etmesi lazımdır.)

Dikkat; Bu duada yâ dâimel mazrûfi yerine yâ dâimel ma’rûfi olmalı herhalde. Maruf iyilik manasına geliyor.

Şöyle olmalı: Bismillâhirrahmanirrahîm:

Allahumme inneke kadîmun ezeliyyun tuzîlul ilele ve kâimun ezeliyyun bi ezeliyyetin ve lâ yezâlü ve hazâ kezâlike yâ kesîrel hayri ve yâ dâimel ma’rûfi, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s