2019 yılı için Rebîulâhir Ayı; (27 kasım çarşambayı-28 kasım perşembeye bağlayan gece giriyor); 28 Kasım 2019 Perşembe günü Rebiülahir ayının ilk gündür, yani bu perşembe. Tüm ümmete hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Continue reading 2019 yılı için Rebîulâhir Ayı; (27 kasım çarşambayı-28 kasım perşembeye bağlayan gece giriyor); 28 Kasım 2019 Perşembe günü Rebiülahir ayının ilk gündür, yani bu perşembe. Tüm ümmete hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Rebiülahir ayımız mübarek olsun-bu ayla ilgili nafileler

Rebîulâhir Ayı’nın 15’inci gün Kılınacak Namazı Unutmayın!
Rebiülahir Ayı On Beşinci Gün Namazı:

Bu günde kuşluk namazından sonra yedi selamla on dört rekat namaz kılınır.
Her rekatta Fatiha’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbikellezi)okunur. Namazın ardından ise altmış kere: “Ya melîku temellekte bil melekûti, vel melekûti fî melekûtike ya melîku.” “Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün maddi-manevi alemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikreder.”
Her kim bu namazı ömründe bir kere bile kılsa onun için özel bir mânevî hal hâsıl olur (mânâ âleminden hissedar olur) ve kendisine yetmiş bin yıllık ibadet sevabı yazılır. (Muhammed ibni Hatirüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:53)
Kuşluk namazının vakti: Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder.
Not;Alak Suresini bilmeyenler bildiği bir sure veya ihlas suresi veya kevser suresiyle kılabilirler.

Rebiülahir Ayı On Beşinci Gün Namazı: 

Rebîulâhir Ayı’nın 15’inci gün Kılınacak Namazı Unutmayın!
Rebiülahir Ayı On Beşinci Gün Namazı: 
Bu günde kuşluk namazından sonra yedi selamla on dört rekat namaz kılınır.
Her rekatta Fatiha’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbikellezi)okunur. Namazın ardından ise altmış kere: “Ya melîku temellekte bil melekûti, vel melekûti fî melekûtike ya melîku.” “Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün maddi-manevi alemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikreder.”
Her kim bu namazı ömründe bir kere bile kılsa onun için özel bir mânevî hal hâsıl olur (mânâ âleminden hissedar olur) ve kendisine yetmiş bin yıllık ibadet sevabı yazılır. (Muhammed ibni Hatirüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:53)
Kuşluk namazının vakti: Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder.
Not;Alak Suresini bilmeyenler bildiği bir sure veya ihlas suresi veya kevser suresiyle kılabilirler. 

Alıntı