Berat Gecesi’nde 300 kere okuyanın her muradına ereceğini bir dua!

ŞA’BÂN-I ŞERİF 15. GECESİ BERÂT KANDİLİ OKUNACAK DUA

“Allahümme innî ketebtenî şegıyyen fektüb sa’ııı’den. Vemhusmiii an divânil eşgıya’i ve semminiii tegıyyen verzügniii. A’yetel Enbiyai vensurniii ala cemi’ıl egda’i vahşürniii yevmel gıyameti fiii zümratil’embiya’i aleyhimüs’selam.Ve e’ız’ni min derkil eşgıya’i inneke semiud’düa’i bi rahmetike ya erhamer’rahımiyn.”

“”Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen Enbiya (suresinin)(101) ayetinin(de, haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmeyi) nasib et, bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et. Kıyamet günü beni peygamberler-aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle duamı kabul et!”

Bu duayı Beraât gecesi 300 kere okuyanın her isteğini Allâh-u Te’âlâ’nın yerine getireceği nakledilmiştir.

(Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, rakam:156, verak:195)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s