Allahümme salli alâ muhammedin mâdâmetissalavâtu,

ve salli alâ muhammedin mâdâmet berekâtühü,

ve salli alâ cesedi muhammedin fil ecsâdi,

ve salli alâ rûhi muhammedin fil ervâhi,

ve salli alâ kabri muhammedin fil kubûri,

ve salli alâ turâbi muhammedin fil etrâbi,

ve salli alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne velhamdülillahi rabbil âlemîn… * * *

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîne. Salavâtullahi ve selâmühu aleyhim ecma’în.

Bu Salat-ı Selamı bir kere okuyan 4000 Salatı Selam okumuş gibidir.

 

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s