SALAVAT DUALARI (NAMAZDA OKUNAN Salli ve Barik Salavat Duaları)

Salavat kelimesinin pek çok anlamı vardır. Burada kullanılan anlamı ise duadır. Salavat terim olarak ise peygamberimize yapılan özel dua olarak kullanılır. Salâvat “Belirli vakitlerde, Kur’an’da emredildiği tarzda ve Hz. Peygamberin tarif ettiği şekilde yapılır.Salavat Kuran-ı kerim’de de geçmektedir. Kuranıkerim’de bu anlamda şöyle emredilir: Allah ve O’nun melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey müminler, siz de Ona salât (ve dua) ediniz ve samimiyetle selam veriniz” (Ahzab, 33/56).
Pek çok salavat çeşidi vardır. Bunların arasında en meşhur olan salavat dualarından bazılarına örnekler verelim.

Salavat Dualarından Bazıları

“Bismillahirrahmanirrahim”

Aleyhisselam Anlamı; Allah’ın selamı, onun üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam Anlamı; Allah’ın salatu selamı onun üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem Anlamı; Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Anlamı; Allah’ım! peygamberimiz Hz. Muhammed’e ve aline evladu iyaline rahmet eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Anlamı; Ey Allah’ım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. Rahmet et, selametlik ver.

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti Anlamı; Ey Allah’ım! kalplerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike Anlamı; Ey Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve efendimiz Hz. Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati Anlamı; Allah’ım! kulun ve Resulun Hz. Muhammed’e salat Rahmet et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim’e ve ala ali İbrahim inneke hamidün mecid Anlamı; Allah’ım! İbrahim’e ve İbrahim’in ailesine merhamet ettiğin gibi Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine de merhamet eyle. Şüphesiz sen, çokça övülen, şan ve şeref sahibisin.

Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim inneke hamidün mecid Anlamı; Allah’ım! İbrahim’i ve İbrahim’in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed’in ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen, çokça övülen şan ve şeref sahibisin.

______________________________________________________________________________________
RESULULLAHIN ÖĞRETTİĞİ VE NAMAZDA SELAMDAN ÖNCE OKUNAN SALAVAT DUALARI

Pek çok salavat çeşidi olmakla beraber peygamberimizin öğrettiği ve namazda selam vermeden önce okunan salavat duaları şöyledir.

Allahumme Salli Duası

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid

Allahumme Salli Duasının Anlamı

Ey Allah’ım, Hz. İbrahim’e ve ailesine merhamet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e ve ailesine merhamet et. Şanı yüce ve övülmeye layık olan elbette sensin.

______________________________***________________________________

Allahumme Barik Duası

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid

Allahumme Barik Duasının Anlamı

Ey Allah’ım, Hz. İbrahim”i ve ailesini kutlu kıldığın gibi Hz. Muhammed’i ve ailesini kutlu kıl. Şanı yüce ve övülmeye layık olan elbette sensin.

Bu salavatların değişik versiyonlarının rivayetleri hakkında…

Biz Sa’d İbnu Ubade’nin meclisinde otururken Resulullah (salallahu aleyhi ve sellem) yanımıza geldi. Kendisine, Beşir İbnu Sa’d: “Ey Allah’ın Resulü! Bize Allah Teala Hazretleri, sana salat okumamızı emretti. Sana nasıl salat okuyabiliriz?” diye sordu. Efendimiz şu cevab verdi: “Şöyle söyleyin “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammedin kema barekte ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid Manası;(Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in aline rahmet kıl tıpkı İbrahim’e rahmet kıldığın gibi. Muhammed’i ve Muhammed’in alini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim’in alini mübarek kıldığın gibi.” (Resulullah ilaveten şunu söyledi): “Selam da bildiğiniz gibi olacak” [Tirmizi dışındaki Kütüb-i Sitte kitaplarında, Ebu Humeyd es-Saidi (radıyAllahu Anh)’den gelen bir rivayet şöyle: “Ashab sordu: “Ey Allah’ın Resulü sana nasıl salat okuyalım?” Resulullah (sav): “Şöyle söyleyin,” dedi: “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyyetihi kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid Manası;(Allahım! Muhammed’i zevcelerine ve zürriyetine rahmet kıl, tıpkı İbrahim’e rahmet kıldığın gibi, Muhammed’i zevcelerini ve zürriyetini mübarek kıl, tıpkı İbrahim’i mübarek kıldığın gibi. Sen övülmeye layıksın? şerefi yücesin).” Ka’b İbnu Ucre’den gelen bir rivayet de şöyle: “Resulullah (sav) yanımıza gelmişti: “Ey Allah’ın Resulü,” dedik, “sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Ama, sana nasıl salat okuyacağız (bilmiyoruz)?” “Şöyle söyleyin!” dedi: “Allahümme salli ala Muhammed’in ve ala al-i Muhammedin kema salleyte ala İbrahime inneke hamidun mecid, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed, kema barekte ala ali İbrahime inneke hamidun mecid.”]

Alıntı