• image
 • İmam-ı Zebidi ve Şeyh Ahmed Direbi gibi bir çok alim ve fazıl meşayıh(Kaddesallahu Esrarahum)hazaratı,bu gecenin ihyası hakkında şu beyanda bulunmuşlardır:
  Allah dostları içerisinde halefin seleften tevarus(veraset yoluyla nakl)ettiğine göre;her kim Beraat Gecesi şu sayılanları yaparsa ,o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek… muradı hasıl olur.
 • Rivayet edildiğine göre: Herkim Beraat gecesi şu sayılanları yaparsa o gece yaptığı bütün arzular kendisine verilir ve istekleri yerine gelir.
 • ———-
 •  Akşam namazından sonra, 2’şer olarak 6 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 fatiha ve 6 ihlas suresi okunur.
  •  İlk 2 rekatın selamından sonra (uzun ömürlü olmak, ömrüne bereket) niyetiyle önce Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur.
  •   İkinci 2 rekatın selamından sonra (belaların, musibetlerin, felaketlerin bütün fenalıkların kaldırılması, bütün görünen görünmeyen kazalardan, ins ve cin şeytan şerlerinden, mekirlerinden muhafaza olmak için ) niyetiyle önce 1 Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur.
  •  Üçüncü 2 rekat namazın selamından sonra (Allahtan başka hiçbir kimseye muhtaç olmamak<maddi yönden> ve hayırlı bol rızk, imanla biten güzel bir sona erişme) niyetiyle önce 1 Yasin Suresi  sonrada aşağıdaki dua okunur. (Veya şöylede yapılabilir:  a)Akşam namazından sonra,her rekatı bir Fatiha,altı İhlas ile altı rek’at kılar.
   b)H er iki rekatın selamından sonra birer Yasin–i Şerif okur,
   c)Birincisinde,ömrüne bereket niyet eder.
   d)İkincisinde,rızıklarına bereket ve belaları def etmeye niyet eder.
   e)Üçüncüsünde ise,insanlardan istiğna(muhtaç olmama)ve husn-ü hatime(imanla biten güzel bir sona erişme)ye niyet eder.
   f)En sonunda”Beraat Gecesi duası”diye meşhur olan şu duayı on kere okur.)

   •  DUA: önce besmele çekilir. Allahümme yâ zel meni velâ yümennü aleyhi yâ zel celâli vel ikrâmi yâ zettavli vel in’am. Lâ ilâhe illâ ente zahrullâcîne ve cârul-müstecîrîne ve me’menül-hâifîn. Allahümme in künte ketebtenî ındeke fî ümmil-kitabi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukteran aleyye firrizkı femhu. Allahümme bi fadlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâra rızkî ve esbitnî ındeke fî ümmil kitâbi se’ıden merzûkan müveffekan lilhayrâti feinneke kulte ve kavlikel hakku fî kitâbikel münzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli. Yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül-kitâbi. İlâhi e’azami fî leyletin-nısfî min şehri bittecellil-e’azami fî leyletin-nısfî min şehri şa’banel-mükerramilletî. Fîhâ yüfraku küllü emrin hakîm. Ve yübramü entekşife annâ minel belâi mâ na’lemü ve mâ lâ na’lemü vemâ ente bihi e’alemü inneke entel e’azzül ekramü ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedinil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.(veya ayni dua biraz değişik şekliyle şöylede okunabilir. BismillâhirrahmânirrahimAllâhümme yâ zel menni velâ yümennu aleyhi yâ zel celâli vel ikrâmi yâ zet-tavli vel in’âmi lâ ilâhe illâ ente zahrel lâhine ve cârel müstecirine ve enel hâifine Allâhümme in künte ketebteni indeke fi ümmil kitâbi şakiyyen ev Mahru-men ev matrûden ev mukadderen aleyye firrızkı femhullâ-hümme bi fadlike şekâveti ve hırmâni ve tardâ ve iktare rızkı vesbitni indeke fi ümmil kitâbi saiden merzûgan muvaffagan lil hayrâti feinneke gulte ve gavlükel hakku fi kitâbikel münzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli yemhullâhü mâ yeşâu ve yüsbitü ve indehu ümmül kitâbi ilâhi bitecellil a’zami fî leyletin nısfı min şa’bânil mükerremilleti yüfregu fîhâ küllü emri hakîmin ve yübremü en tekşife annâ minel belâi mâ na’lemü ve mâ lâ na’lemü ve mâ ente bihi a’lemü inneke entel eazzül ekremü ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem. Ve arapçasıda
   • بِسْـــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِاَللّٰهُمَّ يَا ذَالْمَنِّ وَلٰا يُمَنُّ عَلَيْهِ يَاذَالْجَلٰالِ وَالْاِكْرٰامِ يَا ذَالطَّوْلِ وَالْاِنْعَامِ لٰٓااِلٰهَ اِلّٰا اَنْتَ ظَهْرَ اللَّاح۪ينَ وَجَارَ الْمُسْتَج۪ير۪ينَ وَاَنَ الْخٰٓائِف۪ينَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَن۪ى عِنْدَكَ ف۪ى اُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا اَوْمَحْرُومًا اَوْمَطْرُودًا اَوْمُقَتَّرًا عَلَىَّ فِى الرِّزْقِ فَامْحُ اللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَت۪ى وَحِرْمَان۪ى وَطَرْدٰى وَاِقْتَارَ رِزْقِ وَثْبِتْن۪ى عِنْدَكَ ف۪ى اُمِّ الْكِتَابِ سَع۪يدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَاِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ف۪ى كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُ اللّٰهُ مَايَشٰٓاءُ وَ يُثْبِتُ وَعِنْدَهُٓ اُمُّ الْكِتَابِ اِلٰه۪ى بِتَجَلِّى الْاَعْظَمِ ف۪ى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ الْمُكَرَّمِ الَّت۪ى يُفْرَقُ ف۪يهَا كُلُّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ وَ يُبْرَمُ اَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلٰٓاءِ مَانَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَااَنْتَ بِه۪ اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَ عَزُّ الْاَكْرَمُ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ وَسَلَّمْ)Manası: Ey kullarına sayısız lutuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allahım. Celal ve kerem sahibi Rabbim. Biz aciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin. Korkanların güvenip sığınacağı merci yine sensin. Ya Rabbi. Senin katındaki kitabında, Levhi mahfuzda şayet beni kötü, ilahi rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmışsan fazlınla bu kötü kaderimi, asi, mahrum, ilahi huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir insan oluşuma ait yazgımı siliver. Allahım. Beni, katındaki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, bol rızkı olanlardan, zengin, hayırlı işlerde yarışan, başarılı kullarından olarak yaz. Allahım! Senin sözün haktır. Nebiyi Zişanın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes kitabında şöyle buyuruyorsun: Allah dilediğini siler. (dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. İlahi! Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır, buyurduğun mükerrem Şaban ayının 15. gecesi en büyük tecellin ile bildiğimiz bilmediğimiz Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı istiyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kudret sahibisin. Lutuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin. Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)’e ailesine, ashabına, evlatlarına, (her bakımdan) temiz olan hanımlarına salatü selam eyle. Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle.
   • ——-
   • Türkçe olarak biraz değişiklikle bu duada okunabilir.
   • “Ey İlah’ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı.
    Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikayet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyleri istiyorum.
    Zaten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hacet bırakmıyor.
    Ey sıkıntıların derdini açan Zat! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider.
    Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben, zalimlerden oldum.
    “Biz onun duasını kabul ve kendisini gamdan, kederden kurtardık. İşte müminleri de böyle kurtarırız.” (şeklinde Yunus(Aleyhisselam)’a bahşettiğin müjdeye beni de nail et.)
    Ey herkese iyilik eden, Kendisine ise iyilik edilemeyen Allah’ım! Ey celal ve ikram Sahibi!
    Ey lütuf ve in’am Sahibi!
    Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen ki sığınanların desteği, eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın!
    Ey Allah’ım! Eğer beni, nezdinde bulunan ((Levh-i Mahfuz’dan ibaret)Ümmü’l- Kitab’da, (kafir ölecek)bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-u kereminle, bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil.
    Beni, Ümmü’l-Kitab’da (imanla ölecek) bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü Sen, buyruğu hak olan Bir Zat olarak, gönderdiğin peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında:
    ‘Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmü’l-Kitab ise sadece O’nun katındadır’ (Ra’d Suresi,39) buyurdun.
    İlahi! Kıymetli şa’ban ayının, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük tecelli hürmetine Senden dileğimiz; bildiğimiz ve bilmediğimiz, en iyi senin bildiğin tüm belaları bizden açıp gidermendir.
    Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak Sensin.
    Allah-u Te’ala, Nebiyy-i Ümmi olan Efendimiz Muhammed’e, aline ve sahabesine, çokça salat ve bolca selam eylesin. Amin!
    Siz değerli okuyucularımızın bir dahaki seneye kadar hayırlı uzun ömür ile yaşamanıza ve bütün sıkıntılardan, hastalıklardan ve şerli yazılardan korunmanıza çok önem veren bizler, bir gece uyuyup da bir sene boyu ağlamamanız için, bu duayı, namazı ve suresi ile birlikte mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz.
    KAYNAK: ŞA’BAN-I ŞERİF RİSALESİ /AHMET MAHMUT ÜNLÜ(CÜBBELİ AHMET HOCA)

 

2 thoughts on “6 rekatlık Namaz (Berat Gecesi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s