image

image

 

ALFABETİK SIRAYLA SALAVATLAR

ABDULKADİR GEYLANİ HZ.LERİNİN (Gavsul Azam)OKUMUŞ OLDUĞU SALAVATI ŞERİFE

Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat/SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)

Abdülkadir Geylani Salavatı-EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI( Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)-En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş. /Salavatı Kenzül Azam (Büyük Hazine)

Abdullah Çetin Farukî Hazretleri’nin Salavatı(Abdullah Faruki el-Müceddidi hz. lerinin SALAVAT-IŞERIFE-I FARUKIYYE )-Salatı Farukiyye-Salavatı Farukiyye

Ahirette derecemizin yükseltilmesi(inşAllah) için okunan salavat (hergün 3 kere)

Ahmed Bedevi Salavatı (salavatı Nuraniyye-14 bin Delaili Hyrt’a denk-Gönenli Mehmet Hoca tavsiyesi)

Ahmed Bedevi Salavatı-2

Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvât (Hızır Aleyhisselamın öğrettiği salavat)

AHMED ER RUFAİ HZ.LERİNİN(Seyyid) OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE

Ahmed-er Rufai Hazretlerinin okuduğu salava(salavat-ı Rufaiyye)

Alâtı Nuri’l-Kıyâmeti Salâvâtı(Kudretten taş üzerine Yazılan Salavat (diğer adı;salatı nuril kıyameti-Abdülkadir Geylani Haz.leri)

A’li Salavatı(Salavatı cuma gecesi/Salavatı Alil Kadr/Salavatı Aliyyül Kadr/Aliyyül Kadr Salavatı/Alil Kadr Sigası/Habib Salavatı)

Alil Kadr Sigası (Salavat cuma gecesi/Salavatı Alil Kadr/Salavatı Aliyyül Kadr/Aliyyül Kadr Salavatı/Habibi Salavatı)

Aliyyül Kadr Sîğası (Salavat Cuma gecesi)

Allahu Teala’nın rüyada görüleceği nakledilen salavat(İbrahimiyye salavatı/Salatı İbrahimiyye)

A-Lu Kadri Salavatı

Bağdadî Hazretlerinin salâvâtı/Salavat bi adedi külli-SALAVÂT-I veya SALAVAT-I bi âdedi külli dâin

Bayram Salât-ı

Bekriyye Salavatı (Salât-ı Bekriyye)

Belalardan Korunma Salavatı

Besmele-Salavatı Şerife Duası (Abdülkadir Geylani Hz.lerinin birçok sırlar içeren duası)

Beşairu’l Hayrat Salavatı (Hayırların müjdeleri salavatı)/Büyük Kur’an (içinde Kur’an ayetleri bulunan salavat) salatı.

Bi adedi elf salavatı(600 bin salavata denk salavat)

Birçok Sıkıntıdan Kurtaran Salavat-5 vakit namazd.sonra 125 defa okunur.

Borçtan kurtulma salavatı

Bu Salavatı Getirenin Kazandığı Kadar Hiçkimsenin Amel Edemeyeceği Salavat (10 defa)

Bütün dilek-duaların kabulu için salavat (yedi<7>salavatlar)

Bütün Peygamberlerin Şefaatçi Olacağı Salavat

Büyük Salavatı Şerif (Salavatı Azam)

Cehennemden Kurtuluşa Vesile Olan (Cuma günü 1000 kere okunur) Salavat

Cennetteki Mahbube Ağacının Meyvesinden Yemek İçin Salavat

Cevheratü’l Esrar Salavatı(Ahmed er Rufai Hz.lerine ait)

CEVHERATÜL ESRAR(Şazeli Hz.-Salavatı Yakutiyye)

Cevheretü’l Kemâl Salavat-ı-İNSİN CİNNİN TESBİHİNE BEDEL
SALAVAT-I CEVHERETİL KEMAL(Resulullah ve 4 halifenin gelmesi,Resulullahın özel sevgisi,veliler ordusuna katılma,Resulullahın kabrini ziyaret sevabı kazandıran….. salavat)

Cezallahu anna seyyidina Muhammeden ma Huve ehlüh salavatı (Meleklerin sevabını yazmaktan yorulduğu salavat)

Cibril Salavatı

Cuma-Bayram Salât-ı

Cuma günü salavat getirenlere meleklerin şehadet etmesi(Delail-i Hayrat’ı kırk defa okumaya denk salavat)

Çözülmez düğümleri çözen salavat (salavatı mecule)

Delaili Hayrat’ı 40 defa okumaya denk salavat

Delaili Hayrat’ı 70 bin defa okumaya denk salavat (1veya3kereokununca)

Delailin Nur’da zikredilen Salavatlar

Dilek Salavatı (… yâ rasûlallâhü huz biyedî kallet hîletî edriknî)

Dilek, Emel, Hacet, İstek, Murat İçin Salavat

Dört Büyük Halifenin Salatü Selam Duası

Ebu-l Hasen el Kerhî Salavâtı

Ebu’l-Hasen-eş-Şâzeli (kaddasallahu sırrehu)’ya âit Salâtu’n- Nuri’z- Zâtî

Ebûl Hasan İbn-i Mahmud Şâzelî buyurmuştur ki; Şeyh-ül Meşayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânîden (Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra SALAVÂT)

Elfiyye salavatı-salavatı elfiyye-(Şeyh Muhammed b. Abdullah ez-Zeytûnînin salavatı)

ELFU ELFİ SELATİN ( Selavatı Şerife )

Ehli Tarık Salavatı (70 bin salavata denk salavat)

El-Kenzi’l-A’zam (en büyük hazine)Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam salavatı(EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)

Emeği az-derecesi çok yüce olan salavat (Salavatı melevan-Gazzevi veya Gazneli Hz.lerinin)

Emir Buhari Salavatı (musibetlere-depremlere karşı salavat-Zarara karşı, koruma altında olmak,şerli insanların kötülüğünden, afetlerden korunmak için)

En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş.Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam salavatı(EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)

EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI( Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)-En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş.

En Efdal Salavâtı Şerife(Safer ayında okunan salavat)

Esma-i Erbeiyn-i İdrisiyye(Hz İdris (Aleyhisselam)’a indirilmiş 40 ism-i şerif manasına gelir.)

Es salatı Kübra (110 milyon salavat değerinde salavat veya büyük salavat veya en büyük salavat)

Ettehiyyâtü Duası (Resulullah sav; duayı böyle başlayarak okurdu “Ettehiyyâtü’l-mübârekâtü’s-Salavâtü’t-Tayyibâtü Lillâhi

Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları salâvât

Ezan Duası(Salavatı)-konuşmadan ezan dinler,tekrarlar,sonra bu duayı okuyana şefaat farz olm

Farukiyye Salavatı/Abdullah Çetin Farukî Hazretleri’nin Salavatı(Abdullah Faruki el-Müceddidi hz. lerinin SALAVAT-IŞERIFE-I FARUKIYYE )-Salatı Farukiyye-Salavatı Farukiyye

Fatiha Salavat (Salavat-ı Fatih/Salat’ül Fatih)

Gam ve Kederden Kurtulma Salavatı

Gamdan, Kederden, Zalim Elinden Kurtulmak için Salavat(Sâdettin Hamevi’den nakledilmiş)

Gönenli Mehmet Hoca tavsiyesi olan salavat-Salavatı Nuraniyye (14 Delaili Hyrt’a denk-Ahmed Bedevi Tertibi)

Göz Hastalıklarına karşı Salavat

Günah kirinden arındıran salavat

Günahları Affettiren Salavat (cuma okunan 80 yıllık günah af için)

Habib Salavatı(Salavatı Cuma Gecesi/Aliyyül Kadr Salavatı/Alil Kadr Sigası/Salavatı Aliyyül Kadr)

Halid-i Bağdadî Hazretlerinin salâvâtı/Salavat bi adedi külli-SALAVÂT-I veya SALAVAT-I bi âdedi külli dâin

Hasan Basri Hazretlerinin Salavatı (Efendimizin Kevser Havuzundan içmek için)

Hz. Ali’nin Okuduğu Salavat(Önce ayeti sonra bu salavatı okurdu)

Hz.Ebubekir Sıddık’ın salatı (Hz.Sıddıyk’ın ra salatı-Hz.Ebubekirin ra okuduğu salavat)

Hz.Fatma’nın Salavatı

Hazreti Sıddıyk’ın (ra) salatı (Hz.Ebubekir Sıddık’ın salatı-Hz.Ebubekirin okuduğu salavat)

Her türlü murad için(korunma,rızk,maneviyat,ölüm ve ahiret kolaylığı,heriş halli,zorluklara,günah affı,cehennem azabına karşı…..)Salavat

Hızır Aleyhisselamın öğrettiği salavat-Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvât

İbni Abbas r.a. rivayet buyurduğu (70 meleğin sevabını yazdıkları salavat)

İbni Mesud r.a.’nın salavatı(2 farklı okunuş)

İbni Mesud r.a. Salavatı(İnsanlar Bize güzel salavat öğretin deyince öğrettiği salavat)

İbni Mesud r.a.nın salavatı (Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ’ dan o kimsenin bağışlanmasını ister)

İbrahim Dussukî Hz.lerinin Salavatı

İbrahim Ethem Hazretlerinin, Şeyh Muhammed Hadravî tarafından nakledilen salavat(salavatı semaniye)

İbrahimiyye Salavatı

İmamı Azam Hz.lerinin okuduğu Salavat(Gazneli/Gazzevi/Gaznevi/Melevan Salavatına çok yakın salavat)

İmam Gazali Salavatı(Salavatı İmam Gazali-Cuma günleri 7 defa okunan şefaate sebep salavat

İmam Nevevi Hazretlerinin Salavatı(Ruhaniyeti Resulullah Ulaşmak İçin Salavat)

İMAM-I ŞAFİİ’NİN SALAVATI(ResulullahSAW’ın bu salavata devam eden İmam Şafi’nin vefat edince Rabbinden hesap sorulmaması ricasına vesile olan salavat

İmam Şarani buyuruyor, Aliyyül Havas’tan salavat (Resulullah sav’in bir işte aracı olmasını istemek için)

İmanla Ölmeye, Şefaate Nail Olmaya Vesile Olan Salavat(Sâdettin Hamevîden nakledilen salavat)

İn’am Salavatı

İstenilen hayırlı bir işin gerçekleşmesi için salavat (40 gün sabah namazından sonra okunacak)

istiğfar-salavât-ı şerife

Kederleri gideren, Ferahlık veren, Umera yanına giderken okunan salavat (Burhanüş Müzekkirin Emiriddahirül Ravizi Hz.lerinden nakil)

Kemaliyye(kemâliyye) Salavatı(salâtı)

Kendine ikram edilmesi için Salavat(Hz.Ebubekir r.a.dan rivayetiyle)

Kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat/SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)

Kıyamette Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem tarafından elinin tutulması için-günde10/cuma100 defa(Hz.Ali r.anın buyurduğu)

Kudretten taş üzerine Yazılan Salavat (diğer adı; Alâtı Nuri’l-Kıyâmeti Salâvâtı -salatı nuril kıyameti-Abdülkadir Geylani Haz.leri)

Kurandaki butun harflerin bin kati kadar sevap kazandiracak bir salat-u-selam-323 milyon 671 bin salata denk salavat-her kuran-i-kerimi okuduktan sonra getirilebilecek salavat

Lutfu Hafi Salavatı

Mana ve ehemmiyeti yüksek salavat etmek için salavat-70 Bin Salavat Gücünde Salavat

(Meleklerin sevabını yazmaktan yorulduğu salavat)Cezallahu anna seyyidina Muhammeden ma Huve ehlüh salavatı

Meleklerin şahitlik edeceği salavat-Delail-i Hayrat’ı 40 defa okumaya denk salavat(cuma günü)

Mevlana Şemsettin Rahimehullah salavatı (taun hast.korunmak için)

Muhammed el-Budyrî’nin (Büdeyrî) veya (MUHAMMEDU’L-BUDEYRİ) Salavatı

Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı

Nuril Kıyameti Salavatı(Kudretten taş üzerine yazılı salavat(Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Salavatı)

Nuru Zat Salavatı

O gece-gündüzün tamamında salavat getirmiş gibi olmak için okunan salavat(Ebul Abbas Revvehallahü ve Sa’d ibn-i Fergani)

Ol Salavatı 

Ömer Bin Said Hz.lerinin(fakih) naklettiği-günde 33 kere okuyanın vefat ettiğinde kabri ile Resulullah kabri arası açılıp, Resulullahın görülmesine vesile olan salavat

Ramazan Salavatı (Ramazan Ayı Tesbihleri bazı sitelerde bu şekilde adlandırılmış)

Resulullahın(sav);”Allahım, bu ne lütuf, bu ne ihsan”buyurduğu salavat.

Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)ın çok memnun olduğu salavat-Tac Sigası-Tac Salavatı

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in eşine öğrettiği SALAVAT

Resulullah sav’in feyz ve ruhaniyetinden istifade için okunan salavat (Salavatı melevan-Gazzevi veya Gazneli Hz.lerinin)

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in musafaha ettiği, iki kaşın arasından öptüğü rivayet edilen salavat

Resulullahın sav’in ruhaniyetine kavuşup, makamlara ulaşmak için salavat (3×100 bin salavat değerinde-Nuriz Zati Salavatı-Salavatı Nuriz Zati)

Resulullah (SAV) Efendimiz’i Rüyada Görmek İçin

Resulullahı rüyada görmek için-Yatmadan 70 defa okunduğunda Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in rüyada görülmesine vesile olan salavat

Resulullah (SAV) Efendimiz’i Rüyada Görmek İçin(Tac Salavatı-Tac Sigası)

Resulullah(sav)’ın görülüceği nakledilen salavat-1000kere(İbrahimiyye salavatı/Salatı İbrahimiyye)

Resulullah sav’in nübüvvet hakkını ödemek için okunan salavat (hergün 3 kere)

Resulullah sav’in bu salavatı okuyanın Allahtan bağışlanmasını istemesi için okunan(İbni Mesud r.a.rivayeti)

Resulullahın(SAV); okuyana, ana-babasına, yakınlarına şefaatte bulunması için salavat (İbni Abbas r.a.nın buyurduğu)

Resulullah sav’in salavatı okuyana selam vermesi için okunan(İbni Mesud ra rivayeti)

Resulullah(sav)’ın Talim Buyurduğu Salavat(Şeyh Hacı Bisükreti Hazretlerinin nakli olan salavat.

Rauf-ı Rahim Salavâtı

Saadet Salavatı  (700 bin salavat kuvvetinde salavat veya Salavatı Devam)

Sâdettin Hamevî’den nakledilen salavat(İmanla götüren,şefaate nail kılan salavat)

Safer ayında okunan salavat(En Efdal Salavatı Şerife)

Salât-ı Bekriyye (Bekriyye Salavatı)

Salatı İbrahimiyye(Salavatı İbrahimiyye/İbrahimiyye salavatı)

Salatı Nuril Kıyameti (Kudretten taş üzerine yazılan salavat-Abdülkadir Geylani Haz.Salavatı)

Salavatı Adeviye (?)

Salavatı A-Lu Kadri

Salavatı Azam (Büyük Salavat)

Salavatı Azime

Salavatı Salli-Barik(Salavat duası-salli/barik)<Allahümme salli ve Allahümme barik Salavatı şerifeleri/Salavat duaları>((Namazda okunan Salavatı şerifeler/salavat duaları(Salli-barik))

Salavatı Bedevi

Salavatı Bedeviye (salavatı nuraniyye)

Salavatı Bedir

Salavatı Bereket

Salavatı Beşairu’l Hayrat (Hayırların müjdeleri salavatı)/Büyük Kur’an (içinde Kur’an ayetleri bulunan salavat) salatı.

Salavatı bi adedi elf(600 bin salavata denk salavat)

Salavat bi adedi külli SALAVÂT-I veya SALAVAT-I bi âdedi külli dâin (Muhammedî Mürşid Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretlerinin salâvâtı)

Salavatı Camia

Salavatı Cevheretül Kemal-Cevheretil Kemal Salavat-ı-İNSİN CİNNİN TESBİHİNE BEDEL salavat
(Resulullah ve 4 halifenin gelmesi,Resulullahın özel sevgisi,veliler ordusuna katılma,Resulullahın kabrini ziyaret sevabı kazandıran….. salavat)

Salavat Cuma Gecesi (Alil kadr salavatı)

Salavatı Devam (700 bin salavat kuvvetinde salavat veya Saadet Salavatı) 

SALAVAT DUALARI (NAMAZDA OKUNAN Salli ve Barik Salavat Duaları)

Salavatı Ehli Tarık  (70 bin salavata denk salavat)

Salatı Elfiyye-Salavatı Elfiyye-Elfiyye Salavatı(Şeyh Muhammed b. Abdullah ez-Zeytûnî’nin salavatı)

Salavat-Esmaül Hüsna<<<Salavat(Salavatı Fatih/Fethiyye)-Esmaül Hüsna(Yâ Latif)>>>

Salavatı Farukiyye/Abdullah Çetin Farukî Hazretleri’nin Salavatı(Abdullah Faruki el-Müceddidi hz. lerinin SALAVAT-IŞERIFE-I FARUKIYYE )-Salatı Farukiyye-Farukiyye Salavatı

Salatı Fatih (120 bin salavata denk salavat) !

Salatı Fethiye

SALÂT-I HAMSE: Beş vakit namaz demektir

SALAVÂT-I FETİH(Bağlanmış işleri açan,hapislikten kurtaran,düşmana karşı zafer kazanılmasına vesile olan salavat)

Salavatı Filkubur’ (GÜNDE 100 KERE OKUYANA RABBIMIZIN ÖNÜNDE RESULULLAH TARAFINDAN ŞEFAAT EDILMESI VE DEVAM EDENIN RESULULLAHI RÜYASINDA GÖRÜLMESINE VESILE OLAN SALAVAT)

Salavatı Gaznevi (Salavatı melevan/Gazzevi Hz.lerinin)

Salavatı Gazzevi (Salavatı melevan/Gazneli hz.lerinin)

Salavatı Hacet (dilek)… yâ rasûlallâhü huz biyedî kallet hîletî edriknî)

Salavatı Hatmi (Salavatı Hatme nedir, nasıl yapılır)

Salavatı Hızır

Salavatı İbrahimiyye

SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat

Salavatı İlahi

Salavatı İmam Gazali(İmam Gazali Salavatı-cuma günü 7 defa okunan şefaate vesile salavat

Salavatı İnam

Salavatı İsmi Azam(Bu salavat aslında Salavatı Azamdır(Büyük Salavat)

Salavat-İstiğfar(İstiğfar ve salavat okuyarak Allahtan isteme<Sekine Duası>)

Salavati Kadir

Salavatı Kadiri (Büyük kadiri salavatı-tasavvuf müziği topluluklarının icra ettiği uşşak-hüseyni salavat)

SALAVATI aliyyül KADRİ(Salavat cuma gecesi/Salavatı Alil Kadr/Aliyyül Kadr Salavatı/Habib Salavatı)

Salatı kaime duası (Ezan duası(Salavatı)da denir)

Salât-ı Kâmile veya Salât-ı Nâriye 

Salavâtı Kemâliyye(Salâtı Kemâliyye)

Salavatı Kenzül Azam (Büyük Hazine)/EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI( Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)-En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş.

Salavatı Kevser

Salâtı Kıyamet Nuru(kudretten taş üzerine yazılı salavat-Abdülkadir Geylani Hz.)

Salavatı Kibriti Ahmer

Salavatı Kuran

Salavatı Kübra (Büyük Salavat-110 Milyon)

Salâvatı Künhiyye

Salavatı La ilahe İllallah

Salavatı Latif

Salavatı Lebbeyk

Salavatı Mecule (çözülmez düğümleri çözen salavat)

Salavatı Melevan (Gaznevi (veya Gazneli) (sabah-akşam 3 kere okununca 30 bin-36 bin-60 bin salavat değerinde)

Salavatı Menkûle

Salavatı Miftahul

Salavatı Miftahul Rızık

Salavatı Mudariye

Salavatı Muhammediye

Salavatı Mukaddes

Salatı Muzaafat

Salavatı Mücerreb

Salatı Münciye (selaten tüncina/ koruyucu-kurtarıcı salavat)

Salavatı Naciye (Salatı Münciye (koruyucu-kurtarıcı salavat)-Salât-ı Kâmile )

Salatı Nariye(Salatı Tefriciye veya Salavatı Tefriciye)

Salât-ı Nûr ve tercümesi, İbnü’l Arabî

Salatı Nuril Kıyameti (kudretten taş üzerine yazılı salavat-Abdülkadir Geylani Hz)

Salat-ı vitir/vitr(Salavatı Vitir/vitr) Namaz(Buradaki salat,namaz demektir)

Salavatı Nebiyye

Salavatı Nimet

Salavatı Nisyan

Salavatı Nuh

Salavatı Nur

Salavatı Nuril Envar

Salavatı Nuriye

Salavatı Nur-u Zat

Salavat Perşembe

Salavatı Nuraniyye (14 Delaili Hyrt’a denk-Ahmed Bedevi Tertibi-Gönenli Mehmet Hoca tavsiyesi)

Salavat Risalesi (Salavatı Risale)

Salavat Riyaüz salihin

Salavatı Rufaiyye(Ahmed-er Rufai Hazretlerinin okuduğu salavat)

Salavat sahibi”HaNzaLA” gönlünden kopan salavat

Salatu Selam

Salavâtı Semâniye(Seçilmiş 8 Allah Dostunun Virdi Olan Salavat)

Salavatı Seyyidina

Salavatı Sir

Salavatı Sirri

Salavatı Sugra

Salavatı Sultan

Salavatı (super)

Salavat Suresi

Salavatı Şemsiyye

Salavatı Şerif Duası

Salavâtı Tac-Salâtı Tac-Tac Sigası-Tac Salavâtı

Salatı Tefriciye (Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye)/İmam Kurtubi)

Salavatı Tefriciye (Salatı Tefriciye-Salatı Nariye)/İmam Kurtubi

Salavatı Teslimat (İsteğin her ne ise Allah tarafından kabul edilmesi için salavat )

Salavatı Tevessül

Salavatı Tıbbil Kulubi (Şifa Salavâtı / Salavatı Tıbbiye)

Salavatı Tıbbiye (Şifa Salavâtı/Salavatı Tıbbil Kulubi)

Salaten Tüncina (salatı münciye/koruyucu-kurtarıcı salavat)

Salaten Ümmiye

Salatı Ümmiye

Salavatı Yakut

Salavatı Yakutiyye

Salavatı Vasıl

Salavatı Vasl

Salavatı Vitir

Salavatı Zahire

Salavati Zatiyye(SAV muhabbet- M.Arabi)

Salavati Zikir

Salavati Zikri

Sekkâffiye Salavatı (Sîdi Abdullah es-Sekkâf Salavatı)

Seksen yıllık günahı affettiren salavt(Cumaları okunan genell.)

Seyyidina Ahmed er-Rufai Salavatı(salavatı rufaiyye)

Sîdi Abdüsselam b. Meşiş Haz. Salavatı

Sîdi Ahmed Abdülgani Nablusî’nin Salavatı

Sîdi Ahmed b. İdrîs’in salavatı

Sîdî Ahmed el-Hocendinin Salavatı

İbrahim Dussüki Salavatı

Sîdî İbrahim el Metlubî Salavatı

Sîdi Muhammed Ebul-Mevahib eş-Şazeli Hazretlerinin Salavatı

Sîdi Muhammed Hazretlerinin Salavatı(ebul Hasan el bekri’nin oğlu)

Sîdi Nureddin eş-Şûnî’ salavatı (Misbahuz Zalam Salavatı)

Sîdî Şemseddin Muhammed Hanefî Salavatı

Sıkıntıları gidermek için (100 bin salavata denk)

Sırattan Geçerken Yüzün Ayın 14 Gibi Nurlu Olması İçin Salavat(Hz. Ömer r.a.’dan rivayetle/Medine sokaklarını meleklerle dolduran ve deveyi konuşturan salavat)

Sultan Muhammed Gazzevi(Gaznevi) Hz. lerinin Salavatı (Salavatı Melevan)

Şahit ve şefaatçi olacağı zikredilen salavat(İbrahimiyye salavatı)

Şefaate Ulaştıran Salavat[Zeydülhab r.a. rivayetiyle/Kadı iyaz-şifa-i şerif kitabından]

Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam salavatı(EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)-En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş.

Şeyh Abdülvehhab Nisâbori’den rivayetle, Şeyh Sâdettin Dimışkî’nin salavatı (Aşıkların hallerine benzemek,korkuları defetmek için)

Şeyh Ebu Abdullah b. Numan Salavatı

Şeyhi Ekber  Salatı-2 (Salatı Ekberiyye)

Şeyhi Ekber Muhyiddin İbni Arabi Salavatı-1

Şeyh Fahreddin Razi Hz. Salavatı

Şeyh Hacı Bisükreti Hazretlerinin naklettiği salavat(Resulullahın(sav)’ın talim buyurduğu salavat)

Şeyhi Arif Nazillili Muhammed Hakkı Efendi Hz.’nin zikrettiği salavat

Şeytan Vesvesesinden ve Nefisten Kurtulmak için okunan Salavat-Şeyh Sâdettin Hamevîden nakil.

Şeyh Muhammed Hadravî’den nakledilen salavat(salavatı semaniye)

Şifa Salavatı (Salavatı Tıbbil Kulubi/Salavatı Tıbbiye)

Tac Salavâtı-Salavâtı Tac-Salâtı Tac-Tac Sigası

Taun hastalığından korunmak için salavat (mevlana şemsettin rahimehullah)

Tuhfetüs Salavat

Ulül-azm salavatı(3 kere okumak Delailin Hayratın tamamı okunmuş olur)

Yedi(7) Salavatı Şerifeler (Bütün dilek-dualar için)

Zahire Salavatı

Zenginlik Salavatı (Salavatı Servet)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Not; arapçası olmayan salavatlarda (arapça yayınlananları arapçadan okumak doğru olur) türkçe yazılmış olanların yazım hataları olabilir, mesuliyet size aittir… Bilginize sunulur.

ÖNEMLİDİR

HAKKINDA ÖZEL BİR TARİF YOKSA SALAVATI ŞERİFELERİ EN ETKİLİ OKUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT LAZIMDIR, BU SIRAYI TAKİB EDİN.
*** Önce, ihlasla, 21 defa: “Estagfirullah el Aziym ve etubu ileyh” diye istiğfar edilir.
***Sonra, ne için okunuyorsa kalben ona niyet edilir. Mesela; Borcumdan kurtulayım, sınavımı geçeyim, davamı kazanayım… diye niyet edilir.
***Sonra: “Euzü billahimineşşeytanirracim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, denir.
***Sonra, salavat-ı şerife okunmaya başlanır.
**Okurken yüzünüz Kıbleye dönük olursa, daha etkili olur.
***Ayrıca, okuyuş sırasında, zihninizin başka bir şeyle meşgul olmaması için gözlerinizi kapatın.
***Yorulduğunuz zaman dinlenin, sonra devam edin.
***Okunacak adedin tam olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü, adetler tıpkı bir kilidin anahtarı (şifre) gibi önemlidir.
***Kendi kendine okuyacak güçte olmayan, kendi haceti için başkalarına okutturabilir.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s