*Amenerrasulu<<**>>Bzi sevmesine vesile kılar.

*Tur suresi<<**>>Yaklaştırır.

*Amme(Nebe) suresi<<**>>Yaklaştırır.

*Kaf-Necm-Buruc-Tarık sureleri<<**>>Rızasını kazandırır Rabbimizin. Sevaplarının fazlalığını bilseydiniz, bütün meşguliyetlerinizi bırakıp, bu sureleri öğrenir, Allah(CC)’a yaklaşırdınız(Peygamberimiz SAV’den).

*Tekasür suresi<<**>>Hergün okuyan Allah rızasına mazhar olur.

*İhlas suresi<<**>>Efendimiz sav, bir grubu keşfe gönderir, gruptakilerden biri hep İhlasla namaz kıldırır, Efendimiz sav’e bunu anlatırlar. Oda neden diye sordu. O sahabenin cevabı”Ben, onda Allahcc’ın sıfatları toplanmış, seviyorum okumayı” dedi. Efendimiz sav, “ona söyleyin Allah cc’da onu sever. Buhari, Müslim/Diğer bir rivayette; “Senin o sureyi sevmen, senin cennete girmene sebep olmuştur”  (Buhari).

*İhlas suresi<<**>>Kim farz namaz arkasından 10 kere ihlas okursa, Allah ona rızasını, mağfiretini vacip kılar (Ramuz el hadis).

*Felak suresi<<**>>Efendimiz sav, Allah cc’a çok sevimli gelen sure, okuyun diye emretmiştir.

 

 

 

biiznillah

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s