AREFE GÜNÜ YAPILAN DUÂ REDDEDİLMEZ

Nitekim hadis-i şerifte şöyle vârid olmuştur :

”Arefe günü olduğu zaman Allâhu Teâla rahmetini yayar, bu nedenle o günden çok cehennemden âzâd hiçbir günde yoktur. Her kim Arefe günü Allâhu Teâla’dan dünya ve âhiret isteklerinden bir hâcetini dilerse kendisi için o isteğini yerine getirir.”

( Safûri, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/152 )

Arefe günü yapılacak duâların en faziletlisi Tirmîzî Rahimehullâh ve diğerlerinin Amr ibni Şu’ayb’ın, babasından onun da dedesinden Radıyallâhu anh rivâyet ettikleri :

”Duâların en hayırlısı Arefe günü yapılan duâdır. O gün benim ve benden önceki peygamberlerin söylediklerinin en hayırlısı ise : ”Allâh’dan başka ilâh yoktur, O tektir, ortağı yoktur. Mülk yalnız O’nundur. Hamd yalnız O’nadır. O her şeye Kâdirdir” ( sözüdür )

( Tirmîzî Deavât : 123 no :3585 ) hadis-i şerifinde geçen duâdır.

Tirmîzî Rahimehullâh’ın ”Sünen”inin ”Duâlar” bölümünde Arafat duâlarından olarak Ali Radıyallâhu anh’dan nakledilen şu duâ’da yer alır :

” Ey Allâh ! Dediğimiz gibi ve dediğimizden daha hayırlı olarak hamd yalnız Sana’dır. Ey Allâh ! Namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm yalnız Senin içindir. Dönüşüm yalnız Sana’dır, bütün bıraktıklarım ancak Sana âittir. Ey Allâh ! Kabir azâbından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından Sana sığınırım. Ey Allâh ! Rüzgarın getirdiği şeylerin şerrinden Sana sığınırım.

( Tirmîzî Deâvât: 88 no : 3520,5/537

***************

Arefe günü duâ yapmak Rasûlullâh Sallallâhu aleyhi ve sellem ‘in sünnetlerindendir. Nitekim İbni Abbâs Radıyallâhu anhümâ

”Ben Rasûlullâh Sallallâhu aleyhi ve sellem’i yemek dilenen fakirler gibi ellerini göğsüne doğru tutarak Arafat’da dua yaparken gördüm” demiştir.

( Taberânî el-mu’cemü’l evsat no : 2892,3/189 )