Aşr-ı  Şerif

Âşir; Bir şeyin on parçada biri, onuncu demek. Kısaca aşr veya aşr-ı şerif diyoruz.

Aşr-ı şerif/aşr, Kur’an-ı Kerîm’den bir bölümdür…

Bildiğiniz üzere Kur’an-ı Kerîm’in tamamı altıyüz sahifedir. Her biri yirmi sahifelik otuz cüz’e ayrılmış, her cüz de kendi içinde beşer sayfalık, dört hizb’e bölünmüştür.

Her hizipte on parça vardır. Yarım sahife tutarında olan bu parçaların herbirine “âşir” denir. Her âşirde de beşte bir anlamına gelen “humus” vardır. Dolayısiyle Kur’an-ı Kerim’de 1500 civarında aşr mevcuttur, diyebiliriz.

Âşr okuyan, Kur’an-ı Kerîm’den on ayet kadar okuduğu için bu ad verilmiştir.

 

alıntı