AŞURE GÜNÜ NAMAZLARI

 

Kuşluktan sonra 4 rekat namaz kıl. Her rekatta fatihadan sonra 51 ihlas oku. Not; Gusl abdesti (boy) ile işrak vaktinden sonra kılmak eniyisi. (İşrak vakti; Güneş doğduktan sonra, takriben bir saat sonradır.) Namazdan sonra Dünyevi-Uhrevi her hacetini Cenab-ı Haktan talep edilmelidir.

*
Mekruh olmayan bir vakitte 2 rekat namaz kıl. Fatihadan sonra 11 ihlas oku.

*

Kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kıl. Her rekatta 1 fatiha, 10 ihlas oku. Namazdan sonra 100 defa Salavat-ı Şerife okunur. ALLAHÜMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN VE ALÂ ÂLİ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN VE ÂDEME VE NÛHİN VE İBRÂHİME VEL MÛSA VE ÎSA VE MÂ BEYNEHÜM MİNE’N-NEBİYYÎNE VE’L-MÜRSELÎN. SALEVÂTU’LLÂHİ VE SELÂMÜHÛ ALEYHİM ECMAÎN.

*
Öğle-ikindi arası 4 rekat namaz kıl. Her rekatta 1 fatiha, 50 ihlas oku. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 Lâ havle ve lâ………..oku. Ümmeti Muhammedin kurtuluşu için dua et

img_5177-1

*

 

Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA’den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHi vela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa;
Bu kişi öldüğü zaman ALLAH’u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz… Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir…

image

*

İmâm-ı Echûrî (Rahimehullâh) ın naklettiği bir hadis-i şerife göre:

“Âşûrâ günü her rekatta bir Fâtiha ve on beş ya da on bir Geylâni -kuddise sirruhu-nun nakline göre elli) İhlâs okuyarak dört rekat kılan kişinin elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahlarını Allâh-u Te’âlâ mağfiret eder ve Allâh-u Te‘âlâ onun için Mele-i E lada (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan (yapılmış) bin tane minber inşâ eder. O gün iki rekat dahi kılan bütün sıddıkların amelle­riyle Allâh-u Tealâ’ya takarrubta bulunmuş (mânen yakınlaşmış gibi olur.”(Mâü’l-Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh:167-, İbnü’l-Cevzî, Bostânü’l-vâ’izîn, 1/2S1; Abdülkâdir el-Geylâni el Ğunye,2/88; Safuri,Niizhetü’l-mecâlis, 1/157)

image

AYRICA KUL HAKKI NAMAZLARINDAN BİRİ KILINIR.

Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinin ders ve sohbetlerinde talebelerince derlenen, Fazilet Neşriyat tarafından yayınlanan, Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUA ve İBADETLER kitabının sonunda [s. 58], kılınması hatırlatılan Husama namazı hakkında kısaca şu önemli bilgiler verilmektedir:
“Kıyamet günü, üzerimizde hakkı olduğunu iddia edenlere bu Namazla mukabele edilir (karşılık verilir). Mübarek gece ve gündüzlerde kılmayı ihmâl etmemelidir.
4 rek’at bir namazdır. Dörtte bir selâm verilir. Aynen öğle namazının sünneti gibi kılınır.
1’inci rek’atte: 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerif,
2’nci rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs, 3 Kul yâ…
3’üncü rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs, 1 el-haakümü’t-tekâsür…
4’üncü rek’atte:1 Fâtiha, 15 İhlâs, 1 Âyetü’l-kürsî.”

image

KUL HAKKI NAMAZI
Dört rekâttır ve ikindinin sünneti gibi kılınacak olan bu namaz,
senede yalnız beş gün kılınır; Regaib ve Berat kandilleri,
RAMAZAN AYININ SON CUMA GÜNÜ (Bu namazın kılınma
vakti; içinde bulunduğunuz günün akşam namazından sonra başlayıp, ertesigün ikindi
namazını kılıncaya kadar devam eder), Kurban arefesi günü
ve Muharrem’in onuncu günü (Aşure günü).
Birinci rekâtta “Fâtiha”dan sonra 3 kere “Elhakümüt-tekâsür”
ve 10 kere “Îhlâs”. İkinci rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Kul
ya eyyühe’l- kâfirun” ve 10 kere “İhlâs”.
Üçüncü rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Âyete’l-kürsî” ve
Dördüncü rekâtta Fâtiha”dan sonra 25 kere “İhlâs-ı şerif” ile
kılınır.
Namazdan sonra, 70 adet “salâvat-ı şerife” (Allahumme salli
ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim) okunur
ve şu dua yapılır:
“Yarabbi! Benim sana karşı günahlarım, kullarına karşı
borçlarım çoktur. Sana karşı olan günahlarımı bağışla. Senin
yarattıklarına karşı olan borçlarımdan da beni, sen kurtar! Ey
Benim Rabb’im! Ben kusurlarla dolu bir kulunum. Senin
yarattıklarından birine, haksız muamele etmiş veya kötü
söylemiş yahut dövmüş veya herhangi bir suretle hakkını
almış olup da onlarla helâlleşmedim ise, sen fazl ve kereminle
onları benden razı et. Bende onları razı edecek hiçbir şey yok;
sende ise pek çok. Bu âciz ve fakir kulunu süründürme.
Kusurlarla dolu olarak kıldığım bu namazı, benden kabul et.
Sevabını hak sahiplerine ver ve bu zayıf kulunu haktan kurtar.
Her eksiklik bizde. Sen noksanlıklardan münezzehsin. Senin
rasullerine selâm olsun. Sonu gelmeyen senalar da sana
mahsustur, Ey Âlemlerin Yüce Sahibi!
MÜHİM NOT: Sahibi bulunamayan veya cins ve miktarı
bilinemeyen kul haklarının affı için, bu namaz kılınır ve
münacaât yapılırsa, inşaallah af olması ümit edilir. Sahibi
bilinen haklar, mal ve mal cinsindense sahibine ödenmesi
gerekir. Manevi bir haksa helallik istenir. (Kaynak: Şir’atu’l-
İslam, Seyyid Alizade; syf: 218-219 – Adab-ı Vezaif, Hasan
Burkay; syf: 25-26)

image

Tevriye, Arefe ve Kurban bayramı günü, kıyamet günü düşmanları razı etmek niyeti ile (hak sahipleri ile helalleşmek niyetiyle) dört rekât kul hakkı namazı kılınır. Bu namaz öğle ile ikindi arasında kılınır.
1. Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi
2. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun, 11 İhlas suresi
3. Rekâtta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür, 11 İhlas suresi
4. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 25 İhlas
suresi, okunur.
Her kim bu namazı kılarsa Allâh’ü Teâlâ o
kimseyi kabrin bütün korkunç hallerinden
kurtarıp, kıyamette de hasımlarını kendisinden
razı eder.
Bu namaz şu altı günde kılınır ;
1. Aşure günü
2. Tevriye günü
3. Arefe günü
4. Kurban Bayramı günü
5. Şaban ayının 15. günü
6. Ramazan ayının son Cuma günü
Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca

image