Kadir gecemiz yaklaşıyor! Hangi nafileler kılınabilir?

Kadir gecemiz yaklaşıyor! Burada mübarek geceyi ihya edebilmeniz için değişik nafile namazlar var. Topluca buraya koyduk ki; gücünüz hangine yeterse, ne kadarına yeterse, kendine uygun olanları seçebilirsiniz. Rekat sayılarını, okunacak sure sayılarını vaktinize,gücünüze göre azaltabilirsiniz. Bilmediğiniz sure varsa yerine bildiğinizi veya ihlas suresi okuyabilirsiniz. Ama en acil olan kazası olanların kazalarına yönelmesidir. Kazalar kılınırken gecede ihya olunmuş olur. Allah şimdiden kabul buyursun.

Advertisements

Kadir Gecesi hakkında…

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

Kadir gecesini, Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde (21,

23, 25, 27) arayın.(Buhârî)

Kadir Gecesi

Yüce Allah buyuruyor:

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.(el-Kadr, 3)

Bin ayı yani 83 yıl 4 ayı sürekli ibâdetle geçirebilmek için, en azından yüzlerce yıllık bir ömre gerek var ama bin aydan hayırlı olan bir Kadir gecesini ibâdetle geçirebilmek için ise sadece 8-10 saatlik bir zaman yeterlidir. Ramazan’da cennet kapıları açılır

Bu gece ongünlük tesbihimiz değişiyor, hatırlatalım istedik.

Bu gece ongünlük tesbihimiz değişiyor, hatırlatalım istedik. Tesbih için fotoya bakınız. Biz unutursak Allah rızası için siz hatırlatın bize!…

Allah bütün çabalarınızı kabul buyursun inşaAllah, hayırlı iftarlar kardeşlerim…

Ramazan-ı Şerif Duaları

İlk on gün: Yâ Erhamerrâhimîn. (Ey merhametlilerin en merhametlisi)

İkinci on gün: Yâ Gaffârezzünûb. (Ey günahları affeden)

Son on gün: Yâ Atîkarrikâb. (Ey kullarını âzad eden.)

Hayırlı Cumalar

Hayırlı Cumalar

Şu’arâ, 78-85. Ayetler: “O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.O, bana yediren ve içirendir.Hastalandığımda da O bana şifa verir.O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.

Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”

☆ Sevban (R.A.)dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah(S.A.V.), namazı bitirdiği zaman üç defa istiğfar eder ve şöyle söylerdi: “Allâhümme entesselâmü ve minkesselâmü tebârekte yâ zel celâli vel ikrâm.”

[Allâhım! Sen selâmsın ve selâmet ancak senden gelir. Mübareksin ey celal ve ikram sahibi!] Hadisin ravilerinden Evzai’ye: “- İstiğfar nasıldır?” diye soruldu. Kendisi “Estağfirullah, Estağfirullah (Allah’tan af dilerim)” demendir, dedi. (Müslim)

☆ Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi Hz.lerinin Mecmûatul-Ahzâb isimli eserinden:

“Allâhümme innâ nes’elükel hüdâ vettukâ vel afâfe vel ğınâ.”

(Allah’ım, Senden hidâyet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)

☆İmam Gazâli’nin Esmâ-i Hüsnâ isimli eserinden:

EL-LATÎF, sonsuz lütuf ve kerem sahibi, bütün işleri en ince teferruatına kadar bilen, herşeyin derinliğine nüfuz eden, mahlûkatın ihtiyaçlarını en ufak detayına kadar bilen ve en mükemmel şekilde karşılayan; ince sezilmez yollarla kullarına çeşitli faydalar ulaştıran demektir

●(Lütfedici ismi okumaya devam eden ilâhi lutfe nail olur. Zorluğa, belaya, âfete, darlığa düşmez. Felakete maruz kalan bu esmanın bereketiyle felaketten kurtulur,.refaha kavuşur.)

En’âm, 103. Ayet: “Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder.” O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”

Rabbimiz! Sen LATÎF’sin, lütfedensin. “Yâ Latîf” derken içimize huzur bahşedensin. Daha ilk zikretmeye basladığımız andan itibaren ümitlerimizi yeşerten, sıkıntılarımızı hafifletensin! En çaresiz ânımızda çâreler Yaratansın! Olmazları olduransın! Ey Rabbimiz! Latîf isminin tecellisiyle, bizleri her türlü karanlıklarımızdan çıkarıp aydınlıklara ulaştır. Bütün insanlığa, Ümmet-i Muhammed’e ve memleketimize hidayet, huzur ve kurtuluş lütfeyle! Senin her şeye gücün yeter! Korktuklarımızdan emin olup, umduklarımıza nail olmamız niyazıyla…..

Bu gece Ramazanımızın 11. gecesi olacak. Neler yapabiliriz?

Bu gece Ramazanımızın 11. gecesi olacak.

Neler yapabiliriz?

!Önerilen nafile namazı kılabiliriz. (Nafile namazlarda bilinmeyen sure varsa ya ihlas ya da bildiğimiz bir sure okunur)

!11.güne mahsus duamızı yapabiliriz.

!Ve teravi namazı kılabilirizki; fazileti resimde verilmiştir. ‎

‎دعاء اليوم الحادي عشر: اللهمّ حَبّبْ اليّ فيهِ الإحْسانَ وكَرّهْ اليّ فيهِ الفُسوقَ والعِصْيانَ وحَرّمْ عليّ فيهِ السّخَطَ والنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غياثَ المُسْتغيثين.

11. Günün Duası: “Allahumme habbib ileyye fîh’il-ihsan, ve kerrih ileyye fîh’il-fusûge ve’l-isyan, ve harrim aleyye fîh’is-sehate ve’n-nîran, bi-avnike ya ğiyas’el-musteğisîn.”

Anlamı: Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve –cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı!

Ayrıca;

11. Gece: Her rekâtta Fâtiha Süresi’nden sonra 7 kere Kadir, 11 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 6 rekât kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salât-ü selam getiren ve 75 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” zikri okuyan kişinin günahları affedilir Ve bin fakiri doyurmuş kadar sevaba nâil olur.

Yarın Ramazanımızın 10. günü olacak. Neler yapabiliriz?

Yarın Ramazanımızın 10. günü olacak.

Neler yapabiliriz?

!Önerilen nafile namazı kılabiliriz. (Nafile namazlarda bilinmeyen sure varsa ya ihlas ya da bildiğimiz bir sure okunur)

!10.güne mahsus duamızı yapabiliriz.

‎دعاء اليوم العاشر: اللهمّ اجْعلني فيهِ من المُتوكّلين عليكَ واجْعلني فيهِ من الفائِزينَ لَدَيْكَ واجْعلني فيهِ من المُقَرّبينَ اليكَ بإحْسانِكَ ياغايَةَ الطّالِبين.

10. Günün Duası: “Allahummec’alnî fîhi min’el-mutevekkilîne aleyke, vec’alni fîhi min’el-faizîne ledeyke, vec’alnî fîhi min’el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike ya ğayet’et-talibîn.”

Anlamı: Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!

Bu gece Ramazanımızın 10. gecesi olacak. Neler yapabiliriz?

Bu gece Ramazanımızın 10. gecesi olacak.

Neler yapabiliriz?

!Önerilen nafile namazı kılabiliriz. (Nafile namazlarda bilinmeyen sure varsa ya ihlas ya da bildiğimiz bir sure okunur)

!Ve teravi namazı kılabilirizki; fazileti resimde verilmiştir. ‎

Ayrıca;

10. Gece: Her rekâtta Fâtiha Süresi’nden sonra 1 kere Kadir, 1 kere Kâfirün, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 4 rekât kılan, namazdan sonra da 10 kere istiğfar, 10 kere salât-ü selâm, 10 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” okuyan kişiye cennette çeşit çeşit köşkler ihsan olunur.

Her hadisenin arkasında öyle bir hikmet vardır ki belki sen hiç bir zaman anlayamazsın.

“Bir gün ölüm adamın karşısına çıktı ve dedi:

– Bugün, senin son günün. Adam dedi:

– Ama ben hazır değilim. Ölüm dedi:

– Bugünkü listemde, senin ismin ilk sıradadır.

Adam dedi:

– Peki o zaman… gitmeden önce,gel oturalım beraber bir kahve içelim. Ölüm dedi: – Tabi ki.

Adam, ölüme kahve ikram etti. Ve onun kahvesine bir kaç uyku hapı attı…

Ölüm kahveyi içti ve derin bir uykuya daldı…

Adam, ölümün listesini aldı ve ismini ilk sıradan silip listenin sonuna koydu.

Ölüm uyandıktan sonra şöyle dedi:

– Sen, bugün bana çok şefkatli davrandın. Şefkatinin karşılığında işime listenin sonundan başlayacağım.”

Bazen bazı şeyler kaderinde yazılıdır. Onları değiştirmek için ne kadar çabalarsan çabala, onlar hiç bir zaman değişmezler…

Karga ve papağanın her ikisi de çirkin yaratılmıştır. Papağan itiraz eder ve güzelleşir. Ama karga Yaradan’ın rızasından memnun kalır.

Bugün papağan kafeste, karga ise özgür…

Her hadisenin arkasında öyle bir hikmet vardır ki belki sen hiç bir zaman anlayamazsın.

O halde… Hiç bir zaman Yaradan’a deme

“Neden!!!?”…9 şey günlük hayatında sana fayda verir:

1/ تريد السعاده = صل الصلاة في وقتها.

1. Mutluluk istiyorsan: Namazı vaktinde kıl.

2/ تريد نور الوجه = بقيام الليل.

2. Yüzünde nur istiyorsan:

Teheccüde kalk.

3/ تريد الطمئنينة = عليك بترتيل القرآن.

3. Huzur istiyorsan:

Kur’anı ağır ağır oku.

4/ تريد الصحه = عليك بالصيام.

4. Sıhhat istiyorsan:

Oruç tut.

5/ تريد الفرج = لازم الإستغفار.

5. Mutluluk istiyorsan:

İstiğfar devam et.

6/ تريد زوال الهم = لازم

الدعاء.

6. Üzüntüsüz olmak istiyorsan:

Dua’ya devam et.

7/ تريد زوال الشده = قل لاحول ولا قوة إلا بالله

7. Şiddetin yok olmasını istiyorsan:

La havle ve lâ guvvete illa billahi de.

8/ تريد البركه = صل على النبي واله الطيبين الطاهرين.

8. Bereket istiyorsan:

Peygamber sav ve O’nun temiz pak ehline salavat getir.

Kim Allah cc ile olursa Allah cc O’nunla beraberdir.

Kim Allah’ı cc severse Allah cc O’nu sever.

هل تعلِم :

عند قرآءة آية الكرسي بعد كل صلآة

يbbصبح بينك وبين الجنه الموت فقط

تذكير :لا تكتم علماً خيراً تجزى به

Bilirmisin:

Ayetelkürsiyi namazdan sonra okursan seninle Cennet arasında sadece ölüm vardır.

Oruçlu iken boy abdesti almak, banyo yapmak orucu bozar mı?

Oruçlu iken boy abdesti almak, banyo yapmak orucu bozar mı?

Kişinin ihtiyaten banyosunu iftardan sonraya bırakması güzel olanıdır. Ancak ihtiyaç görmesi halinde, ağız ve burundan su girip mideye ulaşmadığı müddetçe kişinin yıkanması oruca zarar vermez. Yanlışlıkla

bu yollardan su kaçacak olsa orucu bozulsa bile o günün orucunu tamamlar ancak sonra gününe gün kaza etmesi gerekir.

İsmail Hünerlice Hoca