Bu geceye sağ olarak kavuştuysak, geçen senedeki listede adımız yoktu demektir.
Ancak, her an ölüme hazır olmalıyız. Fırsat elimizde iken, böyle manevi ticareti kaçırmayalım. Nitekim, geçen kandilde beraber olduklarımızdan bazıları şu an aramızda değiller.

image

imageimageimageimage

 • image image
 • image

ZİYARETÇİLERİN DİKKATİNE! Aşağıdaki namazların hepsine güç tabi ki yetmez. Gücün hangisine yeterse, ne kadarına yeterse, allah kabul etsin.  Nafile namazları gücü yetmeyenler, yorulanlar oturarakta kılabilirler.

 • Resulullah (SAV): Beraat günü nafile namaz kılın ki, her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın. Allahü Teala, inanan kulunu bir kere affedip, ondan amellerini kabul edince, bir daha ona sonsuza kadar azap etmez.

 

 • (1).NAMAZ
 • Namazın 4 rekat olarak kılınınca ulaşılacak müjdeler:
 • Her rekatta 1 fatiha sonra 1 zilzal suresi, 25 defa ihlas suresi okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secdede 7 Fatiha, 1 ihlas, 1 felak, 1 nas sureleri okunur. 100 defa (Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ Hüvel Hayyel Kayyûme ve etûbü ileyh.) 100 defa (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedi’vve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.) 100 defa (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.) okunur.
 • (2).NAMAZ
 • Namaz 12 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
 • Resulullah (SAV): Her kim Şabanın yarı gecesinde, her rekatında 30 defa ihlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, cennetteki makamını görmeden (dünyadan) çıkmaz.
 • (3).NAMAZ
 • Resulullah (SAV): Herkim Şabanın yarı gecesinde, 1 fatiha, 10 ihlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, günahları mahvedilir ve ömrüne bereket verilir.
 • (4).NAMAZ
 • namaz 14 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
 • Hz. Ali (ra) anlatıyor. Şabanın yarı gecesi, Resulullah (SAV)ın kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm. Namazdan sonra oturup, 14 defa Fatiha, 14 defa felak, 14 defa Nas surelerini, 1 defada  tevbe suresinin son 2 ayetini okudu. (Lekad câeküm Rasûlüm min enfüsiküm Azîz. Aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bi’l-mü’minîne raûfün rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyellahü lâ ilâhe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azîm.) okuması bitince, kendisine yaptığını gördüğüm amelinden sordum. Buyurdularki, herkim benim yaptığımı yaparsa, kendisi için 20 tane kabul olmuş hac ve 20 sene kabul olmuş oruç sevabı verilir. Eğer o gün oruca niyetle sabahlarsa, geçmiş ve gelecek birer sene olmak üzere iki sene oruç tutmuş gibi olur.
 • (5).NAMAZ
 • Namaz 100 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
 • Resulullah (SAV): Herkim Şabanın yarı gecesinde, 1 fatiha ve 5 ihlasla 100 rekat kılarsa, Allahü Teala ona, herbirinin yanında nurdan bir defter bulunan 500 000 melek indirir ki, kıyamet gününe kadar onun sevabını yazmaya devam ederler.
 • (6).NAMAZ
 • Resulullah (sav): Ey Ali. Herkim Şaban ayının 15.gecesi 100 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatihadan sonra 10 ihlas okursa, -hangi kul bu namazları kılarsa- Allahü Teala, onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.
 • (7).NAMAZ
 • Şa’bân-ı şerîfin 15’inci gecesi yâni Berât Gecesi’dir. Bu gecede hiç olmazsa bir Tesbîh Namazı kılınır.
 • (8).NAMAZ
 • Berât gecesinde kılınması tavsiye edilen “Hayır namazı” vardır. 100 rek’atlik bu namazı kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur.Namaza şöyle niyet edilir:“Yâ Rabbi, niyet ettim senin rızâ-yı şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünyâ ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip, süedâ defterine kaydeyle.”Her rek’atte Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur. İki rek’atte bir selâm verilerek 100 rek’ate tamamlanır.Namazdan sonra; Allâhü Teâlâ’nın “Hû” ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11’dir. Resûlullah Efendimiz’in isimlerinden “Tâhâ”nın ebced hesâbıyla değeri de 14 olduğu için,Aşağıdaki 11 şey 14 adet okunur. Bunlar;1. İstiğfâr: 14 kere,2. Salevât-ı şerîfe: 14 kere,3. Fâtiha-i şerîfe (Besmeleyle): 14 kere,4. Âyetü’l-Kürsî (Besmeleyle): 14 kere,5. Tevbe Sûresi’nin son 2 âyeti olan “Lekad câeküm…” (Besmeleyle): 14 kere,6. 14 kere “Yâsin, Yâsin…” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf. (Yâsîn-i Şerîfte 7 zâhirî, 7 bâtınî “mübîn” vardır, böylece o da 14 olur.)7. İhlâs-ı şerîf (Besmeleyle): 14 kere,8. Felak Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

  9. Nâs Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

  10. “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”: 14 kere,

  11. Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak daha fazîletlidir): 14 kere okunur ve duâ edilir.

  (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

image

 • Resulullah SAV) bu gecenin fazıleti hakkında devam ediyor: Allahü Teala bu (namazı kılan) kuluna, 70 000 melek gönderir ki, bir daha ki sene başına kadar, onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler. Allahü Teala Adn cennetlerine 770 000 melek gönderir de, onun için şehirler ve köşkler bina ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur. Eğer bu kişi, bir dahaki seneye kadar ölürse, şehit olarak ölür. Allahü Teala ona, o gece okuduğu ihlas suresinin her bir harfine karşılık, 70 000 huri verirki, herbir hurinin bir erkek, bir dişi hizmetçisi bulunur. O gece ihlas suresini okuyan herkese, 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir.

anne-babası cehennemde bile olsalar, onlara dua ederse, onlar da (sağlıklarında) Allahü Tealaya hiçbir şeyi şirk koşmamışlarsa, Allahü Teala onları cehennemden çıkarır da, böylece onlar cennete girerler.

Beni hak peygamber gönderen Allahü Tealaya yemin ederim ki, bu kişk, cenneteki makamını, Allahü Tealanın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyadan çıkmaz.

Beni hak Peygamber gönderene yemin ederim ki; Allahü Teala gece ve gündüzün yirmidört saatinin her bir saatinde, ona 70 000 melek gönderir ki, ona selam verirler, onunla musafaha ederler ve Sur’a üfürülünceye kadar ona dua ederler.

Kıyamet günü en kıymetli ebrar meleklerle yaratılırlar.

Allahü Teala yazıcı meleklere:

-Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir (büyük) günah yazmayın (veya yaptıysa onu silin) ve ona sevaplar yazın, diye emir buyurur.

Herkim ahiret yurdunu niyet ederek (düşünerek) bu namazı kılarsa, Allahü Teala ona o gece kendi katından büyük bir nasip verir.

Allahü Teala ona 30’a kendisine cennetle müjdeleyen, 30’u ona cehennem azabından eman veren, 30’u onu hata yapmasın diye koruyan, 10’u da (ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran (ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran) yüz melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz.

Resulullah (SAV): Beraat gecesi namazından sonra şu duayı okurdu.

(Allahümme in künte ketebte ismî şakıyyen fî dîvânil eşkıyâi femhuhü vektübnî fî dîvânis sü’adâi. Ve in künte ketebte ismî saîden fî dîvânis sü’adâi fesbüthü feinneke kulte fî kîtâbikel kerîm: Yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül kitâb.)

Manası: Allahım. Eğer ismimi asiler arasına yazmışsan oradan silip imha et ve beni iyiler divanına yaz. Eğer ismimi mesutlar arasına yazmışsan onu orada sabit kıl. Şüphesiz sen Kuranda buyurdun: Allah (kulları hakkında yazmış olduğu hükümlerden, rızıklardan, ecellerden ve günahlardan) dilediğini siler ve (istediğini) sabit kılar. (Tüm yazıların aslını teşkil eden ve hiç değişmeyen ezeli ilmi temsil eden) Ümmül Kitap ise sadece onun katındadır. (Meleklere verilen nüshalardaki yazılar değişikliğe tabiyse de) ana kitap (olan Levhi Mahfuz) sadece onun katındadır.

Resulullah (SAV): Berrat gecesi şu duayı okurlardı:

(Euzü bi afvike min ıkâbik. Ve e’üzü biridâke min sehatık. Ve e’uzü bike minke celle senâüke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.) 

Manası: Ya rabbi. Azabından affına ve gazabından da senin rızana sığınıyorum. Senden gene sana sığınırım. Senin şanın pek yücedir. Sana yaptiğım övgüyü, senin kendine yaptığın övgüye uygun yapamıyorum. Sana layıkıyla hamdetmakten acizim.

Rivayet edildiğine göre: Herkim Beraat gecesi şu sayılanları yaparsa o gece yaptığı bütün arzular kendisine verilir ve istekleri yerine gelir.

(9).NAMAZ

Akşam namazından sonra, 2’şer olarak 6 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 fatiha ve 6 ihlas suresi okunur.

1) İlk 2 rekatın selamından sonra (uzun ömürlü olmak) niyetiyle önce Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur.

2) İkinci 2 rekatın selamından sonra (belaların, kazaların, musibetlerin, felaketlerin bütün fenalıkların kaldırılması) niyetiyle önce 1 Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur.

3) Üçüncü 2 rekat namazın selamından sonra (Allahtan başka hiçbir kimseye muhtaç olmamak ve güzel son(ölüm) niyetiyle önce 1 Yasin Suresi

sonrada aşağıdaki dua okunur.

DUA: önce besmele çekilir.

Allahümme yâ zel meni velâ yümennü aleyhi yâ zel celâli vel ikrâmi yâ zettavli vel in’am. Lâ ilâhe illâ ente zahrullâcîne ve cârul-müstecîrîne ve me’menül-hâifîn. Allahümme in künte ketebtenî ındeke fî ümmil-kitabi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukteran aleyye firrizkı femhu. Allahümme bi fadlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâra rızkî ve esbitnî ındeke fî ümmil kitâbi se’ıden merzûkan müveffekan lilhayrâti feinneke kulte ve kavlikel hakku fî kitâbikel münzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli. Yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül-kitâbi. İlâhi e’azami fî leyletin-nısfî min şehri bittecellil-e’azami fî leyletin-nısfî min şehri şa’banel-mükerramilletî. Fîhâ yüfraku küllü emrin hakîm. Ve yübramü entekşife annâ minel belâi mâ na’lemü ve mâ lâ na’lemü vemâ ente bihi e’alemü inneke entel e’azzül ekramü ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedinil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.)

Manası: Ey kullarına sayısız lutuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allahım. Celal ve kerem sahibi Rabbim. Biz aciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin. Korkanların güvenip sığınacağı merci yine sensin.

Ya Rabbi. Senin katındaki kitabında, Levhi mahfuzka şayet beni kötü, ilahi rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmışsan fazlınla bu kötü kaderimi, asi, mahrum, ilahi huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir insan oluşuma ait yazgımı siliver. Allahım. Beni, katındaki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, bol rızkı olanlardan, zengin, hayırlı işlerde yarışan, başarılı kullarından olarak yaz. Allahım. Senin sözün haktır. Nebiyi Zişanın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes kitabında şöyle buyuruyorsun: Allah dilediğini siler. (dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. İlahii Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır. buyurduğun mükerrem Şaban ayının 15. gecesi en büyük tecellin ile bildiğimiz bilmediğimiz Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı istiyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kudret sahibisin. Lutuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin.

Allahım. Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) e ailesine, ashabına, evlatlarına, (her bakımdan) temiz olan hanımlarına salatü selam eyle. Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle.

(10).NAMAZ

Eğer kandil günü kılınamayacaksa, berat gecesi kul hakkı (husema) namazını kılmalı. (Kul hakkı namazı için tıklayın)

BERAAT GECESİ YAPILACAK ZİKİRLER

Efendimiz (SAV): Beni hak Peygamber olarak gönderen Zat’a yemin olsun ki, bu gece Bana Salavat okuyana, tüm Nebilerin, Resullerin, Meleklerin ve insanların sevabı ihsan edilir.

Efendimiz (SAV): (Ölmüş ve hayatta olan) inanan erkek ve kadınların affedilmelerini isteyenlere, mümin ve mümineler kadar sevap yazılır.

Rivayete göre; beraat gecesi şu Salavat 100 defa okuyan kişi, Resulullah (SAV)i rüyasında görme şerefine, dolayısıylada şefaate nail olur.

(Allahümme salli alâ rûhi Seyyidinâ Muhammedin fil ervâh.

Ve salli alâ cesedi Seyyidinâ Muhammedin fil ecsâd.

Ve salli alâ kabri Seyyidinâ Muhammedin fil kubûr.)

Manası Allahım. Ruhlar içinde Efendimiz Muhammed’in ruhu şerifine salat eyle. Allahım. Bedenler içerisinde, Efendimiz Muhammed’in bedeni şerifine salat eyle. Allahım. Kabirler arasında, Efendimiz Muhammed’in kabri şerifine salat eyle.

BERAAT GECE-GÜNDÜZ AMELLERİ

 

Efendimiz (SAV): Beraat gecesi, iki gözünüzün birine, üç defa, diğerine ise iki defa sürme çekin ki, Allah Teala sizi göz rahatsızlığından korusun.

Efendimiz (SAV): O gün evlerinizde, kapkacaklarınızı boş bırakmayın. Zira Allahü Teala o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir.

Berat günü; Sadaka verilir.

Berat günü; oruca niyet edilir. Et yemeği pişirilir. Yanına hububat pişirilir.

Berat günü kul hakkı namazı kılınır.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s