BİR DEFASI ONBİN (10 BİN) SALAVAT’A DENK OLAN SALÂVAT
________________________________________________________

SALAVAT:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedinis sâbikı lil halkı nûruhû ve rahmetlin lil âlemiyne zuhûruhû adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men sekiye salâten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salâten lâ gayete lehâ ve lâ müntehâ ve lenkıdâe salâten dâimeten bi devâmike ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim tesliymen misle zâlik.

MANASI:
Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta öyle ki, had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O’nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle.

Salavatın diğer bir mealide şöyledir;

“Ey ALLAH’ım ! Nuru mahlukata sebkat etmiş ve zuhuru alemlere rahmet olan Efendimiz Hz Muhammed’e, yaratıklardan geçen ve kalan, iyi ve kötü olanlarının sayısınca salât et. Öyle bir salâtla ki sayıları kaplasın, sınırları kuşatsın, bir salât ki nihayeti, müddeti, sonu ve süresi olmasın. Senin devamınla daim olsun. Al’i Ashabına da böylece olsun. Bundan dolayı ALLAH’u Teâlâ’ya hamd olsun.”

 

AÇIKLAMA:

<<**>>Bu salavatı bir defa okumak on bin salavat-ı şerife gücündedir.
<<**>>Sabah-akşam onar defa bu salavat-ı şerifeyi okuyan, Allah’ın rızasını kazanır. <<**>>Gazabından emin olur.
<<**>>Rahmet-i İlâhî üzerine sağanak halinde yağar.
<<**>>İşlerinde başarıya ulaşır.
<<**>>Kötülüklerden korunur.

<<**>>Günde 1 kere veya

Ayda bir kere yahut

Senede bir kere veya

Ömründe bir kere söylese,

onun günahları denizin köpükleri veya kum tanecikleri kadar da olsa, yahut harpten kaçmış da olsa (ki çok büyük bir günahtır), ALLAH’u Teâlâ onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret eder. (Hadis-i Şerif,Deylemi, Enes’den RA Rivayet)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s