• Fatiha Suresi<-***->Hergün 100 kere
  • Furkan Suresi<-***->7 kere oku
  • İnsan Suresi<-***->70 kere okunur (kötü ahlak için)
  • Tin Suresi<-***->7 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur.
  • Kureyş Suresi<-***->7 defa güzel ahlak için okunur.

 Biiznillah

KÖTÜ HUYLU EŞ EVLAT, KOMŞU İÇİN AHLAKININ DÜZELMESİ NİYETİNE GÜNLÜK BİR KERE

‘İBRAHİM SURESİ’

‘8770 ‘YA HALİM ‘

OKUNURSA HUYLARI GÜZELLEŞİR, DAHA SAKİN VE ILIMLI BİR YAPIYA SAHİP OLURLAR 61 GÜN OKUNACAK. (Kaynağı yok)

FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDAKİ BAZI HAVÂS

Kötü Huylardan Kurtulmak İçin Fâtiha Suresi Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Fâtiha Suresi’ni sabah akşam (3, 7, 11 gibi malum adetlerce) okumaya devam eden kişi tembellik, kin ve hased gibi nefsinin kötü huylarından arınır. [Muhammed et-Temîmî, Havâssu’l-Kur’âni’l-‘Azîm, Süleymâniye Kütüphânesi, Servili, rakam:227, verak: 7b]

Not; 9, 33 adette olabilir.

2. Abdestli bir vaziyette 7 gün boyunca temiz bir su üzerine 70 defa Fâtiha Suresi okunup üflenir ve 7. günün sonunda o sudan içilirse, Allâh-u Te’âlâ o kişiyi ilim ve hikmetle mücehhez kılar, kalbinden kötü huyları nefyeder ve o kişiye keskin bir zeka ihsan eder.

[Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh: 118]

Ahlak Güzelliği için dua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Allahümme cennibni münkerati’l-ahlakı ve’l ehvai ve ve’l-esvai ve’l-edvai.”

Anlamı: Allah’ım kötü ahlakdan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaşdır.

İbn Hibbân, Ed’ıye, No: 960

Kaynak :Hadisi şerifler dualar

Kaynak: Nihat Hatipoğlu(Günlük duala

AHLÂK’IN GÜZELLEŞMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Yâ hannânü entellezî vesi’te külle şey’in rahmeten ve ılmâ”

Bu esmayı kendilerine vird edinen kimselerin ahlakını ALLÂH -U TE’ÂLÂ güzelleştirir. Herkes ona muhabbetle bakar.

Ayrıca;

Bu ismi şerifi adedince okuyan kişi eğer bir zalimden korkuyorsa Allahü teala ona kâfi gelir, eğer Allahü tealaya isyan eden bir kişi okusa elbette ve elbette tevbe-i nasuh ile tövbe etmek nasip olur.

Eğer hamile bir kadın bu ismi şerifi doğum yapacağı ayda çok okusa kolayca doğum yapar ve bebeğin ömrü uzun olur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s