imageBÜYÜK ZATLARIN SALAVATLARI

Not; arapçası olmayan salavatlarda (arapça yayınlananları arapçadan okumak doğru olur) türkçe yazılmış olanların yazım hataları olabilir, mesuliyet size aittir… Bilginize sunulur.

4 Büyük Halifenin Saletusel (salatü selam) Duası

ABDULKADİR GEYLANİ HZ.LERİNİN (Gavsul Azam)OKUMUŞ OLDUĞU SALAVATI ŞERİFE

Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat/SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)

Abdülkadir Geylani Salavatı En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş.Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam salavatı(EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)

Abdülkadir Geylani Haz.nin Salavatı (diğer adı; Alâtı Nuri’l-Kıyâmeti Salâvâtı -salatı nuril kıyameti-Nuril Kıyameti Salatı veya kudretten taş üzerine yazılan salavat)

Abdullah Çetin Farukî Hazretleri’nin Salavatı(Abdullah Faruki el-Müceddidi hz. lerinin SALAVAT-IŞERIFE-I FARUKIYYE )-Salatı Farukiyye-Salavatı Farukiyye

Abdullah İbni Mesut Salavatı

İbni Mesud ra’a, Bize güzel olan salavatı öğretin deyince öğrettiği salavat

AHMED ER RUFAİ HZ.LERİNİN(Seyyid) OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE(Kısa)

Ahmed Er Rufai hazretlerinin Salavatı-CEVRERATÜ’L ESRAR ADIYLA ANILAN SALAVAT

Ahmed Er rufai Hazretlerinin Salavatı(Salavatı Rufaiyye)-(La ilahe illa ente bi’cahi muhammedin……başlayan)

Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvât (Hızır Aleyhisselamın öğrettiği salavat)

Ahmet Bedevi Salavatı (14 Delaili HYRT’a denk-Salavatı Nuraniyye-Gönenli Mehmet Hocanın tavsiyesi)

Ahmed Bedevi Salavatı-2

Ahmet Savi (dünya ve ahiret rızıklarının bolluğu için)

Ahmed-i Ticani Hz.leri tarafından fazileti bildirilen salavat-Cevheretil Kemal Salavat-ı-İNSİN CİNNİN TESBİHİNE BEDEL salavat(Resulullah ve 4 halifenin gelmesi,Resulullahın özel sevgisi,veliler ordusuna katılma,Resulullahın kabrini ziyaret sevabı kazandıran….. salavat)

Bağdadî Hazretlerinin salâvâtı/Salavat bi adedi külli-SALAVÂT-I veya SALAVAT-I bi âdedi külli dâin

Bekriyye Salavatı 1(Salât-ı Bekriyye)

Bekriyye Salavatı 2 (Salat-ı Bekriyye/Salavat-ı Fatih veya Salatül Fatih)

Burhanüş Müzekkirin Emiriddahirül Ravizi Hz.lerinden nakil-Kederleri gideren, Ferahlık veren, Umera yanına giderken okunan salavat.

Celaleddin Suyutî(Hadis Hafızı)’nin eserinde bulunan salavat (Günde 100 kere okuyana Rabbimizin önünde Resulullah tarafından şefaat edilmesi ve devam edenin Resulullahı rüyasında görülmesine vesile olan salavat)

Dusuki Salavatı/İbrâhim-i Dessûkî k.s.’nun salâvâtı

Ebu Hüreyre r.a.’dan rivayetle(Resulullahın; salat getirince size selam vermesi ve Allahtan bağışlanmanızı dilemesine vesile olan salavat

Ebu Karsafe r.a.’dan rivayetle(Yatmadan önce Tebareke oku sonra 4kere bu salavat)İki Meleğin Salavatı okuyanın adını Resulullaha bildirip, Efendimizin ona selam ve rahmet dilemesine vesile olan salavat)

Ebu-l Hasen el-Kerhî Salavâtı

Ebu’l-Hasen-eş-Şâzeli (k.s.)’ya âit Salâtu’n- Nuri’z- Zâtî

Ebûl Hasan İbn-i Mahmud Şâzelî buyurmuştur ki; Şeyh-ül Meşayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânîden (Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra SALAVÂT)

Ebu Musa hazretlerinden gelen salavat(Büyük Allah dostu)(Salaten Tüncina veya Salatı Münciye -koruyucu/kurtarıcı)

Emir Buhari Salatı (Musibetlerden-Depremden kurtulmak için devam edilen salavat-Zarara karşı, koruma altında olmak,şerli insanların kötülüğünden, afetlerden korunmak için)

Enes Bin Malik r.a.rivayet edilen salavat (Bu salavatı getirenin kazandığı kadar sevap kimse kazanamaz-10 defa)

Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları salâvât

Fatih Bayraktar Hocanın (Kerkük Türkmenlerinden, arapca hocası)verdiği salavat(salavatı seyyidina)

Gazali Salavatı(İmam Gazali Salavatı-Salavatı İmam Gazali-cuma günü 7 kere okunan şefaate vesile salavat

Gaznevi (veya Gazneli) Hz.lerinin Salavatı (Salavat-ı Melevan)

Geylani salatu Selamı

Gönenli Mehmet Efendinin tavsiye Ettiği Salavat (Salavatı Nuraniyye-14 kere Delaili hyrt’a denk salavat-Ahmed Bedevi Hazretlerinin tertibi)

Halid-i Bağdadî Hazretlerinin salâvâtı/Salavat bi adedi külli-SALAVÂT-I veya SALAVAT-I bi âdedi külli dâin

Hallâd İbni Kesir-Her cuma günü 1000 kere okurdu/cehenneme karşı

HASAN BASRİ HAZRETLERİNİN SALAVATI (Efendimizin Kevser Havuzundan içmek için salavat)

Hızır Aleyhisselamın öğrettiği salavat-Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvât 

Hz.Ali r.anın buyurduğu-günde10/cuma100 defa/Kıyamette Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem tarafından elinin tutulması için salavat

Hz. Ali (r.a.)’nın okuduğu salavat

Hz. Ali’nin Okuduğu Salavat(Önce ayeti sonra bu salavatı okurdu)

Hz. Ayşe’nin Salavatı (Bütün Peygamberlerin Şefaati İçin)

Hz. Ebubekir’in ra. okuduğu Salavat (Hz.Sıddıyk’ın ra salatı-Hz.Ebubekir Sıddık’ın ra salatı)

Hz.Ebubekir Sıddık’ın ra salatı (Hz.Sıddıyk’ın ra salatı-Hz.Ebubekir’in ra okuduğu salavat)

Hz.Ebubekir r.a.dan rivayetle-Kendine ikram edilmesi için Salavat

Hz. Fatmanın Salavatı

Hz.Sıddıyk’ın ra Salatı (Hz.Ebubekir’in ra okuduğu salavat-Hz.Ebubekir’in Sıddık’ın ra salatı)

İbni Abbas r.a. rivayet buyurduğu (70 meleğin sevabını yazdıkları salavat)

İbrâhim-i Dessûkî k.s.’nun salâvâtı

İbrahim Ethem Hazretlerinin, Şeyh Muhammed Hadravî tarafından nakledilen salavat(salavatı semaniye)

İbrahimiyye Salat

İmam Azam Hz. Salavatı (Gazneli/Gazzevi/Gaznevi/Melevan salavatına çok yakın bir salavat)

İmam Gazali Salavatı(Gazali Salavatı-Salavatı Gazali-Salavatı İmam Gazali-cuma günü 7 kere okunan şefaate vesile salavat

İmam Kurtubi Hz.leri(Salatı Tefriciye-Salavatı Tefriciye-Salatı Nariye)

İmam Nevevî Hazretlerinin Salavatı (Ruhaniyeti Resulullah Ulaşmak İçin Salavat)

İMAM-I ŞAFİİ’NİN SALAVATI(ResulullahSAW’ın bu salavata devam eden İmam Şafi’nin vefat edince Rabbinden hesap sorulmaması ricasına vesile olan salavat

İmam Şarani buyuruyor, Aliyyül Havas’tan salavat (Resulullah sav’in bir işte aracı olmasını istemek için)

Mevlana Şemsettin Rahimehullah (taun hast. korunmak için)

Muhammed b. Abdullah ez-Zeytûnî’nin salavatı(elfiyye salavatı-salavatı elfiyye)

Muhammed el-Budyrî’nin Salavatı

Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı(kısa)

Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı(uzun)

Peygamberimizin Salavatı

Rüveyfa bini Sabitil Ensari r.a.’dan rivayetle(Salavat okunduktan sonra okunması gereken dua-İmam Malik Muvattasında ve İmam Hanbel Müsnedinde bulunan)

Salavatı Bedevi Kübra (büyük derviş)

Salavat Dede Efendi

Salavatı Geylani Şerhi

Salavatı Hızır

Salavatı Itri

Salavatı İbni Meşiş

Salavatı İmam Gazali(Gazali Salavatı-İmam Gazali Salavatı-cuma günü 7 kere okunan şefaate vesile salavat

Salavatı Rufaiyye (Ahmed-er rufai Hazretlerinin salavatı)-La ilahe illa ente bi’cahi muhammedin……başlayan)

Salavat sahibi”HaNzaLA” gönlünden kopan salavat

Salavati Zatiyye(SAV muhabbet- M.Arabi)

Sekkâffiye Salavatı (Sîdi Abdullah es-Sekkâf Salavatı)

Seyyid Ali Hamedâni Hazretlerinden nakil-Salavât-ı Fetih(Bağlanmış işleri açan,hapislikten kurtaran,düşmana karşı zafer kazanılmasına vesile olan salavat)

Sîdi Ahmed Abdülgani Nablusî’nin Salavatı

Sîdî Ahmed el-Hocendinin Salavatı

Sîdî İbrahim el Metlubî Salavatı

Sîdi Muhammed Ebul-Mevahib eş-Şazeli Hazretlerinin Salavatı

Sîdi Muhammed Hazretlerinin Salavatı(ebul Hasan el bekri’nin oğlu)

Sîdi Nureddin eş-Şûnî’ salavatı (Misbahuz Zalam Salavatı

Şazeli Hz.lerinin-Salavatı Yakutiyye(CEVHERATÜL ESRAR)

Şeyh Abdülvehhab Nisâbori’den rivayetle, Şeyh Sâdettin Dimışkî’nin salavatı (Aşıkların hallerine benzemek ve korkuları def etmek için)

Şeyh Ebu Abdullah b. Numan Salavatı

Şeyh Ebul Abbas Revvehallahü’nün buyurduğu, Şeyh Sa’d ibn-i Fergâni’nin zikrettiği salavat

Şeyhi Ekber Salatı-2 (Salatı Ekberiyye)

Şeyh Fahreddin Razi Hz. Salavatı

Şeyhi Arif Nazillili Muhammed Hakkı Efendi Hz.’nin zikrettiği salavat

Şemsettin El Hanefi(Muhammed) Hz.lerinin Salavatı

Şeyh Hacı Bisükreti Hazretlerinin naklettiği salavat(Resulullah”SAV”ın talim buyurduğu salavat)

Şeyh Muhammed Hadravî’den nakledilen salavat(salavatı semaniye)

Şeyh Sâdettin Hamevî’den nakledilen salavat(imanla götüren,şefaate nail kılan salavat)

Şeyh Sâdettin Hamevi’den nakledilmiş-Gamdan, Kederden, Zalim Elinden Kurtulmak için Salavat

Şeyh Sâdettin Hamevîden nakil-Şeytan Vesvesesinden ve Nefisten Kurtulmak için okunan Salavat

Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya aitte olabilir.En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş.Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam salavatı(EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı

Zeydülhab r.a.’dan rivayet edilen salavat (Resulullahın Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şefaatini vacip olmaya vesile olan salavat)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÖNEMLİDİR!

HAKKINDA ÖZEL BİR TARİF YOKSA SALAVATI ŞERİFELERİ EN ETKİLİ OKUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT LAZIMDIR, BU SIRAYI TAKİB EDİN.
*** Önce, ihlasla, 21 defa: “Estagfirullah el Aziym ve etubu ileyh” diye istiğfar edilir.
***Sonra, ne için okunuyorsa kalben ona niyet edilir. Mesela; Borcumdan kurtulayım, sınavımı geçeyim, davamı kazanayım… diye niyet edilir.
***Sonra: “Euzü billahimineşşeytanirracim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, denir.
***Sonra, salavat-ı şerife okunmaya başlanır.
**Okurken yüzünüz Kıbleye dönük olursa, daha etkili olur.
***Ayrıca, okuyuş sırasında, zihninizin başka bir şeyle meşgul olmaması için gözlerinizi kapatın.
***Yorulduğunuz zaman dinlenin, sonra devam edin.
***Okunacak adedin tam olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü, adetler tıpkı bir kilidin anahtarı (şifre) gibi önemlidir.
***Kendi kendine okuyacak güçte olmayan, kendi haceti için başkalarına okutturabilir.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s