Cemâziyelevvel’in Manası: İlk Mazi

 image

Müslümanlar bazı ibadetlerini HİCRİ AYLARa göre yaptıklarından dolayı bu ayları takip etmek ve bunları yaşamımıza geçirmek önemlidir.

Yapılacak nafile ibadetleri görmek için buraya tıklayınız.
Bu Ayın :

 • ZİKRİSübbûhun kuddûsün bu ay bitene kadar bu tesbih yapılır. Ay ihya edilir.

image

*Her hicri ayın birince gecesi ay görülünce okunacak dua

Bu ay başında (cemaziyelevvel bu gece başlıyor) mührü şerife bakmayı unutmayınız.

MÜHRÜ ŞERİF’İN FAZİLETİ
Tirmizi’nin Rivayetine Göre : Herkim bu mührü şerife abdestli olarak sabahleyin baksa akşama kadar , Ayın başında baksa sonuna kadar , yılın başında baksa sonuna kadar , yola çıkarken baksa dönünceye kadar geçen zaman hayırlı ve bereketli olur. (Tirmizi)

img_7384

 • NAMAZLARI:

image

 • Cemaziyelevvel ayının ilk gecesi namazı;
 • 2 rekat namaz kılınır.
 • Birinci rekatta Fatiha’dan sonra Cuma Suresi,
 • ikinci rekatta ise Müzzemmil Suresi okunur.

 

 • Cemaziyelevvel ayının ilk günü namazı;
 • 4 rekat namaz kılınır.
 • Her rekatta Fatiha’dan sonra 7 kere Nasr Suresi(İza Cae Nasrullahi) okunur.

 

 • Cemaziyelevvel ayının üçüncü gecesi namazı;
 • Halk arasında meşhur değilse de ekseri meşayıha göre Kadir Gecesi kabul edilir.
 • O gecenin 10 selamla(ikişer rekat olarak) kılınacak 20 rekatla ihya edilmesi gerekir ki;
 • Her rekatta Fatiha’dan sonra 10 kere Kadr Suresi okunur.
 • Namaz bitince de sabaha kadar;
 • Yâ azîmû teazzemte bilazameh, velazametü fî azametike yâ azîm”
 • Ey büyük olan Allah! Azametinle daima her şeyden büyük oldun, bütün azametler sadece Senin azametinde toplanmıştır. Ya Azim!” zikrine devam edilir.

 

 • KAYNAK;  Muhammed İbni Hatıruddin,el-Cevahiru’l-hams,sh:53-54)

image

  • Cemâziyelevvel ayının 21. gecesi
    • Bu gecenin ihyası niyetiyle
    • 2 rekat dahi kılınsa gece ihya olunur. (bu gece namaz haricinde amenarrasulu bile okunsa gece ihya olunmuş sayılır.)
    • Rivayeti: Bu gece ekseri Evliyaullah’a manevi miraç nasip olduğu için o gecenin ihyası icap eder.

 

  •  Cemâziyelevvel ayının 27. gecesi
    • 2 kere 4 rekatlık nafile namaz kılınır
    • Fatihadan sonra 1 kere vedduha suresi okunur.(bilmeyen istediğini okur.) 

 

KAYNAK; Muhammed İbni Hatıruddin,el-Cevahiru’l-hams,sh:53-54) 

 

Not;
Bazı fezâil kitaplarında ve bunlara bağlı olarak kimi Müslümanlar arasında Reğâib gecesinin, Peygamberimiz’in dünyaya teşriflerinin ilk halkasını teşkil eden anne rahmine şeref verdiği gece olduğu şeklinde yaygın bir anlayış vardır. Fakat bu gece ile Efendimiz’in doğumu (Rabiülvvel ayının 12. Gecesi) arasındaki müddet, bu anlayışın doğru olmadığını akla getirmektedir. Ancak şu var ki Hazreti Âmine’nin Fahr-i Âlem Efendimiz’e hamile olduğuna bu geceden itibaren anlamış olabileceği düşünülebilir.(Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, s.187, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1990.
Regâib kandilinin, Rasûlullah efendimizin babası Hazreti Abdullah’ın evlendiği gece olduğu da iddia edilmiştir ki, kutlu doğum tarihi bu iddiayı çürütmektedir. Böyle söylemek, Rasûlullah efendimizin dokuz aydan önce dünyayı teşrîf etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da, noksanlık ve kusûrdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusûrsuz olduğu gibi, Amine vâlidemizi nûrlandırdığı zaman da, noksan ve kusûrlu değildi. Bu zamanın noksan olması, tıp ilminde ayıp ve kusûr sayılmaktadır. Peygamberler ise ismet sıfatın sahip oldukları için böylesi kusurlardan berîdirler.)

Eğer Peygamberimiz’in anne karnında ikamet müddetini –her normal insan gibi- 9 ay 10 gün üzerinden hesaplayacak olursak –ki hesaplamalıyız-, Efendimiz’in ana rahmine ilk teşriflerinin Cemaziyelevvel ayının son haftasına müsadif olduğu sonucuna ulaşılması kaçınılmazdır.
Matematiksel olarak hesapladığımız takdirde: Her Recep ayının ilk Cuma gecesi olan ve Rasulullah’ın anne rahmine düştüğü gece olduğu söylenen Reğâib kandili ile, (Rabiülvvel ayının 12. gecesi olan) Efendimiz’in doğum günü Mevlid kandili arasında yaklaşık olarak 8 ay 10 veya 17 günlük bir zaman dilimi bulunmaktadır. Dolayısıyla ortalama bir ay gibi bir süre eksik çıkmaktadır. Eğer Peygamberimiz’in anne karnında ikamet müddetini –her normal insan gibi- 9 ay 10 gün üzerinden hesaplayacak olursak –ki hesaplamalıyız-, Efendimiz’in ana rahmine ilk teşriflerinin Cemaziyelevvel ayının son haftasına müsadif olduğu sonucuna ulaşılması kaçınılmazdır.(rahm-i madere teşrif Cemâziyelevvel’in 22’si ila 28’i arasındaki günlerden birisi demek olabilir.,mutlaka Allah en doğrusunu bilir.)

alıntı
Her Hicri ayda ortak:

 • Pazartesi ve Perşembe orucu
  • “Ey Allah’ın Resulu (sallalahu aleyhi vesellem) siz Pazartesi Perşembe günleri oruc tutuyorsunuz bunun hikmeti nedir?” diye sorulduğunda şu açıklamada bulundu: “Allah Pazartesi Perşembe günleri birbirleriyle küs olanlar hariç bütün müslümanların günahlarını örter, affeder. Amelleri arz eden meleklere küs olan bu iki kişi barışıncaya kadar onları bırak diye emreder. (ibni mace)
  • Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri orucuna özen gösterirdi. (tirmizi)
 • Hicri takvimin 13 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. (Eyyam-ı Biyz)(Beyaz Günler)
  •  Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) seferde bile terk etmezdi (Tac)
  • Hazreti Ali (k.v.)’den: “Bir öğle vakti Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i evinde ziyaret ettim kendilerine selam verdim selamımam cevaptan sonra buyurdu: “Ya Ali Cibril’in sana selamı vardır.” Ben de :”Aleyke ve aleyhis-selam ya Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem).” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yaklaş dedi. Bende yaklaştım buyurdular ki: “İşte cibril senin için diyor ki:” her aydan 3 gün oruç tutsun.
   • 1. gün için : 10.000 sene
   • 2. gün için : 30.000 sene
   • 3. gün için : 100.000 sene

oruç tutmuşcasına sevap yazılacaktır.” Ben:”Ya Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu üç gün orucu tutarsam bunun sevabı yanlız bana mı ait? Bütün insanlar bu orucu tutarlarsa onlara bu sevaplar verilmeyecek mi?” dedim. Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem):”Ya Ali Allahü teala bu sevapları sana ve senin gibi bu orucları tutanlara verecektir.” buyurdular. Ben:”Ya resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu oruçlar ne zaman hangi günlerde tutulacaktır?” dedim. Buyurdular ki:”Bu günler arabi ayların 13 14 15. günleridir. Bu üç güne Eyyam-i Biyz derler.” dedi.

  •  Eyyam-ı Biyz denmesiinin sebebi: hadis-i Şerifi Hazreti Ali (k.v.)’den rivayet eden Anter (r.a.):”Ali’den sordum:”Eyyam-ı Biyz ne demektir?” Hazreti Ali (k.v) şöyle cevap verdiler:
   • “Hazreti Adem (aleyhisselam) yeryüzüne indiğinde güneşin hararetinden teni siyahlanmıştı. Cibril (aleyhisselam): Ey Adem (aleyhisselam) teninin beyaz olmasını arzu eder misin?”. dedi. Adem (aleyhisselam) Evet dedi. Cibril (alyhisselam):”öyleyse ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” dedi. Adem (aleyhisselam)
    • 13. günü oruç tuttu; teninin 3te 1i beyazlandı.
    • 14. günü oruç tuttu; teninin 3te biri daha beyazlandı.
    • 15. günü de oruç tutunca O’nun bütün vücudu bembeyaz oldu 

İşte Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi budur.” (Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani k.s.)

 • Bu ayda da normal ibadetlere devam eder.
 • Nafile ibadetlere ağırlık verir.
 • Farzlara daha ciddi eğil.
 • Namazları vaktinde kıl.
 • Kaza namazı olanlar kılmaya çalışsınlar.
 • Geceleri teheccüd kılmaya gayret göstersinler.
 • Cuma geceleri tesbih namazı kılmaya çalışalım.
 • Rivayet edildi ki bu ayda: Sübhânallâhi mil’el mizân ve müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-arş

          Sabah akşam 3 defa okumaya gayret edelim.
 
          Manası: Allah’ı  
                               mizanın dolusunca 
                               ilminin sonsuzluğunca
                               Rızasına ulaşıncaya kadar
                               Arşın ağırlığınca
                                       Tesbih ederim
          Fazileti: 

  • Hayırlı mutlu sağlıklı uzun ömür
  • Kabir azabından kurtulmak
  • Sırat köprüsünden geçmek
  • Cennet’e vasıl olmak
  • Düşmana galip gelmek 
  • Kötü ölümden imanla korunmak
Hepimiz gaflete dalmadan, asıl gayemiz olan ahireti unutmadan bu ayı rabbimizin rızasına Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in sünnetine uygun geçirmek nasip etsin İnşAllah 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s