• İhlas-Felak-Nas Sureleri<-***->Sabah-akşam 3 defa
 • Felak-Nas Sureleri<-***->Cinleri tesirsiz hale getirmek için 41 defa okunur.
 • Nas Suresi<-***->Cinlerin şerrinden korunmak için 21 defa okunur.
 • Fatır Suresi
 • Cin Suresi<-***->7 defa
 • Tarık Suresi<-***->3 defa
 • Felak-Nas Sureleri<-***->Cin vesvesesinden kurtulmak için 5 vakit namazın arkasından 3 defa okunur.
 • Besmele<-***->35 defa okunur.
 • Ayetel kürsü<-***->8 defa oku; herbirini ön, arka, sağ, sol, alt, üst, iç ve kendini halka içine alır.
 • Amenerrasûlü
 • Sebe Suresi
 • Sad Suresine<-***->devam edilir.
 • Ahkaf Suresi<-***->okuyan cin şerrinden uzak olur.
 • Haşr Suresi 21-24<-***->kim 3 kere şeytandan Allaha sığınır (eûzü billahissemîil mineşşeytanirracîm), sonra haşr Suresinin bu ayetlerini okursa 70 bin melek insan ve cin şeytanlarını gece okuyanı geceden sabaha, sabah okuyanı sabahtan geceye kovarlar.
 • Duha Suresi<-***->Cinler oraya giremez, girmek isterse manevi olarak duvar, sur görür.

Biiznillah

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s