image

DEĞİŞİK NEDENLERE GÖRE OKUNAN SALAVATLAR

Not; arapçası olmayan salavatlarda (arapça yayınlananları arapçadan okumak doğru olur) türkçe yazılmış olanların yazım hataları olabilir, mesuliyet size aittir… Bilginize sunulur.

İbni Mesud ra’a, Bize güzel olan salavatı öğretin deyince öğrettiği salavat

Ağır hastalara nimet ve hazine olan salavat(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Ahirette derecemizin yükseltilmesi(inşAllah)için okunan salavat(hergün 3 kere)

Ahlak güzelleşmesi için (salavatı beşairul hayrat)

Aile,arkadaş,tüm insanlar tarafından sevilmek için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Aile içinde barış,huzur,sevgi elde etmek için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Allah c.c.’ın ahirette derecesini yükseltmesi için (12 bin salavata denk salavat)

Allah c.c.’ın ahirette derecesini yükseltmesi için (salavatı beşairul hayrat)

Allahın gazabından emin olmak için /10 bin salavata denk salavat

Allahın hac ve umre nasip etmesi için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Allah katında duaları geri döndürmeyen salavat (salavatı beşairül hayrat)

Allahın malına bereket vermesi için (12 bin salavata denk salavat)

Allahın ömrüne bereket vermesi için (12 bin salavata denk salavat)

Allah’ın rahmeti barış ve bereket, esenlik inmesi için-1000 kez okuyanın üzerine-(Salavat-ı Fatih)

Allah’ın rahmetine yakın bulunması için

Allahın rahmetinin sağanak halinde yağması için/10 bin salavata denk salavat

Allahın rahmet nazarıyla bakıp, cehennemi haram kılması için (12 bin salavata denk salavat)

Allahın rızasını kazanmak için (sabah-akşam 10x oku)/10 bin salavata denk salavat

Allahın rızkına bereket vermesi için (12 bin salavata denk salavat)

Allahın sevdiği kullardan olmak için (SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Allâhdan başka kimsenin bilemeyeceği kadar nurlar saçılması için (Salavat-ı Fatih)

Allahın yardımını almayı sağlayan (sabah-akşam 10 kere okunur) salavat ((Salavat-ı Fatih))

Allahtan mağfiret ve kurtuluş için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Allahtan yalnız kalbin hissettiği bir hediye almak için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Allahu Teala’nın rüyada görüleceği nakledilen salavat-1000 defa okunarak(İbrahimiyye salavatı/Salatı İbrahimiyye)

Arkadaşın en iyisini, yolun en kolayını, ilmin en faydalısını, amelin en sağlamını, mekanın en genişini, hayatın en huzurlusunu ve rızkın en temizini Allah c.c.’tan dilemek, istemek için salavat

Asla gam-tasa görmemek için (12 bin salavata denk salavat)

Aşıkların hallerine benzemek, korkuları defetmek için (Şeyh Abdülvehhab Nisâbori’den rivayetle, Şeyh Sâdettin Dimışkî’nin salavatı

Bağlı işlerin açılması için salavat (Salavatı Fetih)

Bağlı işlerin açılması için salavat(Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-hergün 41 kere)

Bağlılıktan kurtulunması için ,40 gün 40 defa okuyanın (Salavat-ı Fatih)

Beklenmedik rızık,servet,geçim kolaylığı (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Bela ve imtihana tutulmuş kimseler için(Tac salavatı-Tac sigası-Salavatı Tac)

Bela ve musibetleri (çok) çevirmek için Safer ayında okunan(En Efdal Salavatı Şerife)

Belalardan ve sıkıntılardan kurtulmak için(Tac salavatı-Tac Sigası-Salavatı Tac)

Belalardan korunmak için

Bereket,bolluk,rızkın artması için (SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Birçok Sıkıntıdan Kurtaran Salavat-5 vakit namazd.sonra 125 defa okunur

Bir hacetin kabulune şimşek gibi süratle kavuşmak için (selaten tüncina-salatı münciye)

Bir ışık olduğu söylenen salavat (Salavat-ı Fatih)

Bir kimse öz canının, aile ferdlerinin,malının, her zaman ve her yerde dünya felaketlerinden ve ahiret azabından emin ve güvencede olması için salavat

Bol rızık için (salavatı mecule)

Borç için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-eniyi4444kere)

Borçtan kurtulma salavatı

Borçtan kurtulmak için (Salavat-ı İn’am)

Borçlardan kurtulmak için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Bu hizbe devam eden kisinin sonu hayırlı ve dünyevi istekleri Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelmesi için (Besmele-Salavat duası/A.Geylani Hz.)

Bu Salavatı Getirenin Kazandığı Kadar Hiçkimsenin Amel Edemeyeceği Salavat (10 defa)

Bu salavatı okuyanın affedilmesi için (12 bin salavata denk salavat)

Bu salavatı okuyan kadar o gün kimse amel edemez, çok amel yazdıran salavat

Bütün afetler için (salaten tüncüne-salatı münciye)

Bütün belalara karşı (selaten tüncina-salatı münciye)

Bütün dilek-dualar kabulu için (yedi <7>salavatlar)

Bütün günahlardan tevbe nasip olması 40 gün devamla(Salavat-ı Fatih)

Bütün işlerin kolaylaşması için salavat (Salatı/Salavatı Tefriciye veya  Salatı Nariye)

Bütün kazalara karşı (selaten tüncina-salatı münciye)

Bütün işlerin rast gitmesi için

Bütün kötülüklerden korunmak için (Ahmed Bedevi salavatı..)

Bütün musibetler için (selaten tüncina-salatı münciye)

Bütün peygamberlerin şefaatçi olması için

Bütün savaşlara katılmış mücahidlerin faziletine nail olmak için (Salavat-ı Fatih)

Bütün tehlikelerden korunmak için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Büyü, cin, sihirden etkilenmemek için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Büyüden korunmak için (Ahmed Bedevi salavatı…)

Büyü varsa bozulması ve korunmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Cami, okul yaptırmak için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Can verirken cennetteki makamının gösterilmesine, meleklerin çeşitli ikramlarına eriştiren salavat (salavatı beşairul hayrat)

Cehennemin haram olması, namaz arkasından 1 defa okusa affedilmesi, mal bereketi, rızık bereketi, ömür bereketi, sözü makbul olmak, hürmet görmek, gamdan kurtulmak, ilimlerin açılması, hamd sancağı altına girme, Resulullah (SAV)’i rüyada görme, her muradın hasıl olması için

Cehennemden korunma, tevbe kabul olunma, günahların bağışlanması, kalp gözü açılması, bütün insan-cin-meleklerin yaptığı zikir-tesbih-dua kadar sevap kazanma, bütün savaşlara katılmış gibi cihat sevabı kazanma, maksadına ulaşma, esrar-ecir-mikafatı yazılmak istense yazılamayacak kadar kazanmak için…….(SALAVAT-I FATİH)

Cehennemden Kurtuluşa Vesile Olan (Cuma günü 1000 kere okunur) Salavat

Cehennem azabından koruyayım (Allah c.c.buyurur)

Cennette sonsuz ikramlara kavuşmak için(salavatı mecule)

Cennette sonsuz ikramlara kavuşmak için (salavatı beşairul hayrat

Cennetteki mahbube ağacının meyvesinden yemek için salavat

Cenneti görmeden dünyadan göçmemek için (Besmele-Salavat  duası/A.Geylani Hz.)

Cezaevi ve hapisten kurtulmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Cuma günü okunması çok faydalı olan salavat (Salavat-ı Fatih)

Cuma günü salavat getirenlere meleklerin şahitlik etmesi için(DELAİLİ-İ HAYRAT’I KIRK DEFA OKUMAYA DENK SALAVAT)

Çok önemli bir işin gerçekleşmesi için(Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-4444 kere)

Çözülmez düğümleri çözmek için (salavatı mecule)

Depremlerden korunmak için okunan salavat (emir Buhari)

Derecatı Aliyeye müstahak olmak, bağışlanmak, çok sevap kazanmak için salavat

Devam edegelen bir belanın defi için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-4444 kere)

Devam edegelen musibetlerin defi için(Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-4444 kere okunur)

Dilek (Hacet) Salavatı <… yâ rasûlallâhü huz biyedî kallet hîletî edriknî)

Dilek,emel,hacet,istek,murada kavuşmak için 1100kere oku(dilek,emel,hacet….salavat)

Dileklerin gerçekleşmesi için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Dönmesini,gelmesini istediğin kişi için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Duaların kabulu için (Salavatı kübra<Cebrail as vasıtasıyla gelen>)

Duaların kabulü için (Salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Dünya ve ahirette herzaman korunmak için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Dünya ve ahiret kurtuluşu için (En efdal salavatı şerife)

Dünya ve ahirette rızık kapılarının açılması için (salavat-ı İn’am)

Dünya-ahiret sıkıntılarından kurtulmak için selaten tüncina-salatı münciye)

Dünya-ahiret tehlikelerinden kurtulmak için (salaten tüncina-salatı münciye)

Dünya rızıklarına bereket vereyim(Allahü Teala c.c.buyurur)

Düşmana karşı zafer kazanmak için salavat (Salavatı Fetih)

Düşmanı yenmek için (dilek,emel,hacet,istek,murat için salav.)

Düşmanlara karşı(Salavatı bedir)

Düşmanların şerrinden kurtulmak için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-salavata devam edenler)

Düşmanların şerrine karşı (selaten tüncina-salatı münciye)

Düşman ve zalim için ”100 defa”(Salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Efendimiz (SAV)’in kabrini ziyaret etmiş sevabı kazanmak için salavat-Cevheretil Kemal Salavat-ı

Efendimiz tarafından musafaha edilmek , iki kaşının arasından öpülmek için

Emeği az-derecesi çok yüce olan salavat(salavatı melevan-Gazzevi veya Gazneli Hz.lerinin)

Ev almak, eşyaları yenilemek için ”günde 21 kere oku”(salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Evlenmek için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Evlenmek isteyenlerin evlenmesi için (salavatı mecule)

Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları salâvât

Evliyalar listesine dahil olmak için (Besmele-Salavat duası/A.Geylani Hz.)

Evliyanın feyzinin aynisinin bizede gelmesi için(Salavat-ı Şemsiyye)

Fakirlik görmemek için 1000 defa okunan (dilek,emel,hacet…salavat)

Fakirlik,borç,maddi sıkıntılar,yoksulluktan kurtulmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Fakirlikten kurtuluş için (Salavatı kübra<Cebrail a.s. vasıtısıyla gelen)

Faziletini yalnız Allah c.c.’nin bildiği salavat(İbrâhim-i Dessûkî k.s.’nun salâvâtı)

Ferahlık veren salavat-Burhanüş Müzekkirin Emiriddahirül Ravizi Hz.lerinden nakil

Feyzi ve bereketi bol bir salavat

Gam, kederden kurtulmak için 

Gamdan, kederden kurtulmak için salavat-Şeyh Sâdettin Hamevîden nakil.

Gamdan, kederden, zalim elinden kurtulmak için salavat-Şeyh Sâdettin Hamevîden nakil.

Gece yatmadan önce 11 defa okunursa çok güzel rüyalar görülmesi için (Salavat-ı Fatih)

Geçmiş, gelecek bütün günahlar(deniz köpüğü-kum tanecikler)<günde1,ayda1,yılda1 veya ömürde1 olsa bile>10bin salavata denk salavat

Gelecek musibetlerden emin olup-perde olmak için (selaten tüncina-salatı münciye)

Gelecek zararların uzaklaşması için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye)

Göz ağrısı için (salavatı mecule)

Göz hastalıklarına karşı

Gözlerin nurlu olması için okunan salavat (Şifa Salavâtı (Salavatı Tıbbil Kulubi/Salavatı Tıbbiye)

Günah kirinden arınmak için okunan salavat

Günahları Affettiren Salavat (cuma okunan, 80 yıllık günah af için)

Günahların Afolunması için-40 gün 1.000 ( Bin ) KERE ” Ya LATİF ” Esmaül Hüsna Zikredip Ardından 100 Kere Okunur(Salavat-ı Fatih)

Günahlarını af ve mağfiret edeyim (Allah c.c.buyurur)

Günahların bağışlanması için 1Xbile okunsa (cezallahu anna…salavatı <70 bin meleği yazmaktan yoran salavat)

Günahları bağışlatan salavat (Salavat-ı Fatih)

Günlük ezberden 40 defa okunursa, % 100 başarı ve mutluluk getirmesi,maksada ulaşması, Allah’ın izniyle sorunların çözülmesi için (Salavat-ı Fatih)

Günlük 40 kez özellikle erkek toplumun okuması gerektiği söylenen salavat (Salavat-ı Fatih)

Günde 100 kere devam edene manevî perdeler (KALP GÖZÜ) açılması için (Salavat-ı Fatih)

Günde 100 kere maksada-arzuya kavuşmak için(Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye)

Hacetlerin-dileklerin yerine gelmesi için (selaten tüncina-salatı münciye)

Hakka ulaşmaya çalışanlara vesile olması için (salavatı beşairul hayrat)

Hapislikten kurtulmak için salavat (Salavatı Fetih)

Harika ve mucizelerle dolu olan salavat (Salavat-ı Fatih)

Hasetçilerin şerrine karşı (selaten tüncina-salatı münciye)

Hastalıklara, hastalara şifa için(Şifa Salavâtı /Salavatı Tıbbil Kulubi/Salavatı Tıbbiye)

Hastalara şifa için(Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye -günde 41 defa)

Hastalara şifa için (salavatı mecule)

Hastalık için (Salatı-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Hastalıktan kurtulmak,iyileşmek,şifa bulmak,dinç-sağlıklı olmak,korunmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Hatır ve hayale gelmeyen şeylere nail olabilmek için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-günde 100 defa)

(Hayvanların dilini anlamak için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Haziretü’l Kuds denilen Celal evimde onları iskan edip yerleştireyim (Allah c.c.buyurur)

Herhangi bir istek, hacet için (salavatı mecule)

Herhangi bir murad olması için (12 bin salavata denk salavat)

Herhangi bir olmayacak işi olur hale getirmek için (salavatı mecule)

Herkesin saygı ve hürmek göstermesi için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Her-kuran-i-kerimi okuduktan sonra getirilebilecek-salavat

Her Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra Salavat (Ebûl Hasan İbn-i Mahmud Şâzelî buyurmuştur ki; Şeyh-ül Meşayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânîden.

Her namaz sonunda 1 defa çekilmesinde çok faydalar olan salavat çekmek için(Salavat-ı Seyyidina)

Her sıkıntıya karşı (selaten tüncina-salatı münciye)

Herşey için okunan salavat(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Her türlü felaketlere karşı onları koruyayım(Allah c.c.buyurur)

Hertürlü ilmin kendisine açılması için (12 bin salavata denk salavat)

Hertürlü iş için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-hergün 3,5,7,11,21,31,41 kere devam edilmeli, çok önemli iş için 4444 kere okumalı)

Her türlü murad için(korunma,rızk,maneviyat,ölüm ve ahiret kolaylığı,heriş halli,zorluklara,günah affı,cehennem azabına karşı…..)Salavat

Heryerde sözü makbul olup, hürmet görmesi için (12 bin salavata denk salavat)

Hiçbir zorluğa düşülmemesi için

Huzurlu olmak için (selaten tüncina-salatı münciye)

Huzur, mutluluk için (salavatı mecule)

Huzur ve saadet kazandıran salavat-ı şerife

İç sıkıntıları için (Ebu’l-Hasen-eş-Şâzeli (kaddasallahu sırrehu)’ya âit Salâtu’n- Nuri’z- Zâtî)

İdam mahkumu olsa Allahın izniyle kurtulmak için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-günde 4444 kere)

İhlasla devam edene rahmet kapısı ve hikmet yolları açılması için(salavatı beşairul hayrat)

İhlasla okuyana köle azadtan,deve kurbandan,sayısız sadaka, çok sayıda oruç sevabtan bile çok sevap için (salavatı beşairul hayrat)

İhtiyaç ve arzuların kolay elde edilmesi için (selaten tüncina-salatı münciye)

İhtiyaçların giderilmesi için (salavatı beşairul hayrat)

İki cihan saadeti için okunan salavat (saadet salavatı-devam salavatı)

İlahi sırlara vakıf olmak için -sabah,akşam3kere-(Ahmed bedevi salavatı-2)

İmanla ölmek ve şefaate nail olmak için(Sâdettin Hamevî’den nakledilen salavat)

İNSİN CİNNİN TESBİHİNE BEDEL SALAVAT-salavatı Cevheretil Kemal

İstediği hayırlı bir işin gerçekleşmesi için ( ….yâ rasûlallâhü huz biyedî kallet hîletî edriknî)

İsteğin her ne ise Allah tarafından kabul edilmesi için (Salavatı Teslimat)

İstenilen Hayırlı Bir İşin Gerçekleşmesi İçin Salavat(40 gün sabah namazından sonra okunacak)

İşe girmek için (SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

İşlerin açılması için (Salavat-ı Fatih)

İşlerin açılması(bağlı), hapisten kurtulmak, düşmanına karşı zafer kazanmak için salavat(Salavatı Fetih)

İşlerinde başarıya ulaşmak isteyen için/10 bin salavata denk salavat

İşlerin kolaylaşması için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz. lerinin salavatı)

Kabir azabından güvende olmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Kabir azabından koruyayım (Allah c.c.buyurur)

Kabir darlığını-yalnızlığını-korkusunu gideren, rahmet indiren,nur,huzur sevinç veren salavat (salavatı beşairulhayrat)

Kabirde-mahşerde-sıratta yol gösterici bir nura sahip olmak için(dilek, emel, hacet, istek, murat için salavat)

Kalb aynası açılması için (Ahmed bedevi salavatı-2)

Kalbi huzura kavuşturmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Kalbini nifak-kir-pastan temizlemek için (dilek,emel,hacet,istek,murat için salav.)

Kalbi şeytan vesveselerinden korumak için–Abdülkadir Geylani Salavatı En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş.Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam salavatı(EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)

Kalp gözünün açılması için(Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-ihlasla devamedilmeli)

Kalp gözü açılması için ”3 kez,1000 Ya Latif esmasından sonra(salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Kalp gözü açılması, manevi sırlara ermek için(Ahmed Bedevi salavatı)

Kalplerin selameti için okunan salavat (Şifa Salavâtı (Salavatı Tıbbil Kulubi/Salavatı Tıbbiye)

Kalp sıkıntılarını gidermek için(Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-günde 41 defa)

Kalpten gam ve üzüntünün gitmesi için(Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-günde 41 defa”İmam Kurtubi”)

Kaygı ve tasalara karşı (selaten tüncina-salatı münciye)

Kazancının bereketli olması için

Kederleri gideren salavat-Burhanüş Müzekkirin Emiriddahirül Ravizi Hz.lerinden nakil

Kederleri gidermek, ferahlık vermek, Ümera’nın yanına giderken okunmak için salavat-Burhanüş Müzekkirin Emiriddahirül Ravizi Hz.lerinden nakil

Keder ve üzüntüyü gidermek için(Tac Salavatı-Tac Sigası-Salavatı Tac)

Kemalde zirveye ulaştıran salavat (1x11bin salavat değerinde)

Kendine ikram edilmek için salavat-cuma gece70 defa(Hz.Ebubekir r.a.dan rivayetle)

Kıyamette CEBRAİL as’ın sırattan kuş gibi geçirmesi için, MİKAİL as’ın Kevser havuzundan içirmesi için, İSRAFİL as’ın secdeye kapanıp bağışlanmamızı dilemesi-kabul olana kadar secdeden kalkmaması için, AZRAİL as’ın ruhumuzu peygamberler gibi kabzetmesi için/günde 10 defa oku.

Kıyamet günü korkularından korunmak için (salavat-ı İn’am)

Kıyamet gününün şiddetinden korunmak için (Salavatı kübra <Cebrail as vasıtasıyla gelen>)

Kıyamet günü yüzü dolunay gibi olması için”ömürde 15 kez okusa” (salavatı kübra <cebrail as vasıtasıyla gelen>)

Kıyamette hased ve pişmanlığı önleyen, hesabı kolaylaştıran salavat (salavatı beşairul hayrat)

Kıyamette kendisine müjde ve güven veren meleklere kavuşturan salavat (salavatı beşairul hayrat)

Kıyamette Resulullah Efendimiz (SAV) tarafından elinin tutulması için salavat-günde10/cuma100defa(Hz.Ali r.a.nın buyurduğu)

Kilitli kapıların açılması için (Salavat-ı Fatih)

Kimsenin zarar verememesi, incitememesi için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Kişide akla hayale gelmeyecek altın değerinde değişikliller olması için (fiziksel,ruhsal,maddi,manevi) SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat

Kişinin ölünce kabri ile Resulullah(SAV)’in kabrinin arasının açılması (engellerin) için

Kolay maddi-manevi rızık bolluğu ve servet elde etmek için (Ahmed Bedevi salavatı…)

Korku ve endişeler karşı (selaten tüncina-salatı münciye)

Kötülüklerden korunmak için/10 bin salavata denk salavat

Kötülüklerden ve sorunlardan kendini korumak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Kötü rüya görmemek için (Ahmed Bedevi salavatı..)

Kur’an’ı Kerimde bir sır olarak saklanan Allahın en büyük sırrı olduğu söylenen salavat (Salavat-ı Fatih)

Küs olduğu kim varsa barışması için (Salavat-ı Fatih)

Maddi-manevi rızkın artması için(Ahmed bedevi salavatı-2)

Maddi-manevi sıkıntıları gidermek için(salavatı nuraniyye-14 kere Delaili Hyrt’a denk-Ahmed Bedevi tertibi-Gönenli Hoca tavsiye ettiği)

Maddi-manevi sıkıntılara karşı (salavatı mecule)

Maddi sıkıntılardan kurtulmak için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Maddi-manevi mertebelere yükselmek için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-her5vakit namaz arkasından 11kere)

Maddi-manevi sıkıntılara karşı (selaten tüncina-salatı münciye)

Maddi sıkıntılardan kurtulmak için Salavatı-ı Melevan (her okunduğunda 10 bin salavata denk olur)

Maddi ve manevi yükselişte ve refah içinde olması için

Mahlukat tarafından sevilmek için (dilek,emel,hacet….salavat)

Mahşerde Peygamber(sav)’imizin Hamd sancağı altında haşrolmak için (12 bin salavata denk salavat)

Mahşer sıkıntısından koruyayım (Allah c.c.buyurur)

Malın çok olması için

Malın çok olması için salavat(Ebu Yali Musuli r.a.’dan rivayet edilen salavat)

Mana ve ehemmiyeti yüksek salavat etmiş olmak için salavat (70 bin salavat gücünde)

Manevi makamları geçip Efendimiz’sav’e ulaşmak için 

Maneviyatı güçlendirmek, manevi kapılar açmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Maneviyatı güçlendirmek için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Meleklerin şahitliği için salavat-Delail-i Hayrat’ı 40 defa okumaya denk (cuma günü)

Meleklerin yazmakla bitiremeyeceği sevap için (salavat-ı İn’am)

Merak ettiğin şeyleri rüyanda görmek için (Ahmed Bedevi salavatı..)

Muhabbet, sevgi, sevdiğine kavuşabilmek için ”11 veya 45 defa”(salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Muradın hasıl olması için (selaten tüncina-salatı münciye)

Muradına ermek, Özellikle bu salavat, dileklerin, hacetlerin gerçekleşmesi için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Musibetlerden korunmak için (dilek,emel,hacet….salavat)

Mühim işlere kafi gelmesi için(Tac salavatı-Tac Sigası-Salavatı Tac)

Mümin bu salavât getirdikten sonra sussada Salavâtle meşgul olmuş gibi olur, bu hal kabirde yattığı müddetçe ve kıyamete kadar sürmesine vesile olan salavat

Müminlere karşı sevgisinin artması için (dilek,emel,….salav.)

Müridler ilk suluka girdiklerinde okudukları salavat (Ahmed Bedevi Salavatı-2)

Müridlerin, süluk tamamlanırken okudukları salavat (salavatı nuraniyye veya Salavatı Bedevi)

Mürşidi Kamil bulmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Nasıl öldüğünü bilmeden kolayca ölmesi için

Nefis ve hevadan kurtulmak için salavat-Şeyh Sâdettin Hamevîden nakil

Nefsin gelişmesi (terbiyesi) için (Ahmed Bedevi salavatı..)

Nesnelere 45, 100 defa okunduğunda hazine olur (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani hz.lerinin salavatı)

Nice hacetlerin giderilmesi için (Ahmed Bedevi Salavatı-2)

Nifaktan uzaklaşmak için (dilek,emel,hacet….salavat)

Nimet istemek için(Salavatı bedir)

Nimet elde etmek için (SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Niyetin gerçekleşmesi için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-4444 kere)

Nur çokluğu için okunan salavat(Kudretten taş üzerine yazılan salavat-diğer adıyla Salatı Nuril Kıyameti)

Nurları, sırları, hayırları çekmek için (Ahmed Bedevi salavatı..)

O gece-gündüzün tamamında salavat getirmiş gibi olmak için

Okuyana, refah ve şans getiren ve tüm karmaşık sorunlarını biiznillah çözen salavat(Salavat-ı Fatih)

Okuyanın merhametli olmasını sağlayan salavat (Salavat-ı Fatih)

Okuyanları ve dinleyenleri bağışlatan, ayıpları örten salavat (salavatı beşairul hayrat)

Okuyanın vefat ettiğinde kabri ile Peygamberimiz(Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in kabri arası açılıp, Hz.Muhammed’i görmeye vesile olan salavat

Ölüm anında-kabre indirilirken Resulullah (SAV), tarafından teslim alındığını görmek için (Alil kadr salavatı veya salavatı cuma gecesi)

Ölümün hararetini tatmaması için

Ömürde 1 kez okuyarak cehenneme giren orda yakama yapışsın (büyük Kutub)müjdesine mazhar olmak için(Salavat-ı Fatih)

Ömür boyunca duaların kabul olması için (Besmele-Salavat duası/A.Geylani Hz.)

Ömründe 1 kere dahi bu salâtı okuyan kişi cehenneme girmez (Salavat-ı Fatih/Salatül Fatih)

Problemleri çözmek için (Ahmed Bedevi Salavatı-2)

Resulullahın;Allahtan bağışlanmanızı dilemesine vesile olan salavat(Ebu Hureyre r.a.’dan rivayetle)

Resulullah (SAV)’i ayanen ve rüyada çokça görmek için, ondan ilim-sır öğrenmek için(salavatı yakutiyye)

Resulullah (SAV)’i bir işte aracı olmasını istemek için SALAVAT (İmam Şarani buyuruyor, Aliyyül Havas’tan salavat)

ResulullahSAW’ın bu salavata devam eden İmam Şafi’nin vefat edince Rabbinden hesap sorulmaması ricasına vesile olan salavatİMAM-I ŞAFİİ’NİN SALAVATI

Resulullah(Sallallahu Aleyhi Vesellem)ı çok memnun olduğu salavat(Tac salavatı-Tac sigası)

Resulullah(SAV)’in 4 halifeyle gelmesine vesile olan salavat-Salavatı Cevheretil Kemal

Resulullah(SAV)’in 4 halifeyle gelmesi, onun özel sevgisine mazhar olmak, veliler ordusuna katılmak, Efendimiz (SAV)’in kabrini ziyaret etmiş sevabı kazanmak için salavat-Cevheretil Kemal Salavat-ı-İNSİN CİNNİN TESBİHİNE BEDEl salavatı Cevheretil Kemal

Resulullah(SAV)’i dünyada mana aleminde, ahirette görme, şefaatine kavuşmak için(SALAVAT-I VASL)

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in eşine öğrettiği (NASIL TESBİHAT YAPILACAĞI)SALAVAT

Resulullah sav’in feyz ve ruhaniyetinden istifade için okunan salavat(salavatı melevan-Gazzevi veya Gazneli Hz.lerinin)

Resulullah (SAV)’in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için okunan,emeği az-derecesi çok yüce salavat (Salavatı melevan-Gazzevi veya Gazneli Hz.lerinin)

Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)ile görüşmek için Cuma gecesi 1000 defa okunan salavat (Salavat-ı Fatih)

Resulullah (sav) ile görüşme şerefi kazanmak için (Ahmed Bedevi salavatı-2)

Resulullah(sav)’ın görülüceği nakledilen salavat-1000 kere okununca(İbrahimiyye Salavatı/Salatı İbrahimiyye)

Resulullahın sav’ın özel sevgisine mazhar olmaya vesile olan salavat-Salavatı Cevheretil Kemal

Resulullahı rüyasında görülmesine vesile olan salavat (devamedenin)

Resulullahı rüyada görmek-Yatmadan 70 defa okunduğunda Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in rüyada görülmesine vesile olan salavat

Resulullah (sav)’i rüyada görmek için(Tac Salavatı-Tac Sigası)

Resulullah (sav)’i rüyada görmek için 1000 defa okunur (dilek,emel,…salavat)

Resulullah (SAV)’ın Kevser Havuzundan içmek için (Hasan Basri Hazretlerinin Salavatı)

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in nübüvvet hakkını ödemek için okunan salavat (hergün 3 kere)

Resulullah (SAV)’in nübüvvet hakkını ödemek için ve Ahirette derecemizin yükseltilmesi için okunan salavat (hergün 3 kere)

Resulullah sav’in, bu salavatı okuyanın Allah’tan bağışlanmasını istemesi için okunan(İbni Mesud ra rivayeti)

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in bu salavatı okuyan kimseye selam vermesi için okunan(İbni Mesud ra rivayeti)

Resulullah (SAV)’ın okuyan kimseye selam vermesi ve Allahc.c.’tan onun bağışlanmasını istemesi için salavat(İbni Mesud ra rivayeti)

Resulullahın(SAV); okuyana, ana-babasına, yakınlarına şefaatte bulunması için salavat (İbni Abbas r.a.nın buyurduğu)

Resulullah (SAV)’in ruhaniyetine kavuşup, makamlara ulaşmak için Salavat (3×100 bin salavata denk salavat-Nuriz Zati Salavatı-Salavatı Nuriz Zati)

Resulullah (SAV)’in ruhaniyetine kavuşup, makamlara ulaşmak için(kudretten taş üzerine yazılı salavat/Salatı Nuril Kıyameti)

Resullahın (sav)’in ruhaniyetini celbetmek için, sabah-akşam 3X(salavatı nuraniyye-14 kere delaili hayrata denk-Ahmed Bedevi tertibi-Gönenli Mehmet hoca tavsiye ettiği)

Resulullah SAV’i rüyada görmek için–Abdülkadir Geylani Salavatı En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş.Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam salavatı(EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)

Resulullah’ı(SAV) rüyada görmek için (<cuma gecesi 40 x oku> 12 bin salavata denk salavat

Resulullah’ı(SAV) rüyada görmek için

Resulullah(SAV)’i, bu salavata devamedenlerin rüyada görmek için (Salavatı Künhiyye)

Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i rüyada görmek için,Pztesi-Cuma gecel 1000 X(14 Delaili Hyrt’a denk-salavatı Nuraniyye-Ahmed Bedevi tertibi-Gönenli Hoca tavsiyesi)

Resulullah(sav)’e yakınlaştıran salavat (günde birkaç kezokunarak)/1×11 bin salavat değerinde salavat

Resulullahın; salat getirince size selam vermesine vesile olan salavat(Ebu Hureyre r.a.’dan rivayetle)

Resulullahın; salat getirince size selam vermesi ve Allahtan bağışlanmanızı dilemesine vesile olan salavat(Ebu Hureyre r.a.’dan rivayetle)

Resulullah(sav)’ın talim buyurduğu salavat(Şeyh Hacı Bisükreti Hazretlerinin naklettiği salavat)

Rızkına bolluk gelmesi için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye)

Rızkının geniş olması için

Rızkın bol ve bereketli olması için (selaten tüncina-salatı münciye)

Rızık genişliği bol kazanç sağlamak İçin(Salavatı bedir)

Rızık kapılarının açılması için 1000 defa okunur (dilek,emel,hacet….salavat)

Rızık kolaylaştırmak için (salavatı beşairul hayrat)

Rızıklarda kolaylık ve bereket için(Tac salavatı-Tac Sigası-Salavatı Tac)

Rızkın kesilmemesi için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-her5vakit namaz arkasından 11kere)

Rızkın semadan yağmur gibi yağması için (Salatı/Salavatı Tefriciye veya Salatı Nariye-hergün 21 kere)

Ruhaniyeti Resulullah Ulaşmak İçin Salavat (İmam Nevevî’nin Salavatı)

Ruhsal durumu güçlendirmek için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Ruhsal durumunun güçlenmesi için (Ahmed Bedevi salavatı..)

Ruhsal ve fiziksel güç kazanmak için ”100 defa” (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Saadet için okunan salavat (saadet salavatı-devam salavatı)

Sadaka veren her fakirin sevabı kadar sevap kazandıran, mal çokluğu, huzur ve saadet kazandıran salavat-ı şerife.

Sağlık ve sıhhat için okunan salavat (Şifa Salavâtı (Salavatı Tıbbil Kulubi/Salavatı Tıbbiye)

Saidlerin yanına ismin yazılması için (Besmele-Salavat duası/A.Geylani Hz.)

Salavat okunduktan sonra okunması gereken dua(Ruveyfâ Bini Sâbitil Ensâri r.a.dan rivayetle-İmam Malik Muvattasında ve İmam Hanbel Müsnedinde bulunan)

Salavatı şerifedeki her ayeti kerimenin Allah indinde şefaat edici olması için (salavatı beşairul hayrat)

Seçilmiş 8 Allah Dostunun Virdi Olan Salavat (Salâvat-ı Semâniye)

Sevap kazanmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Sevdiğine kavuşmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Sıkıntıları defetmek için okunur(100 bin salavata denk-sabah/akşam 11 kere okumak lazım)

Sıkıntı ve kötülüklerden korunmak için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Sıkıntılı zamanlarda okunan salavat (Nur-u Zat Salavatı)

Sıratı devamedene haram kıldıran, önden cennetegirenlerin arasına katan salavat (salavatı beşairul hayrat)

Sırattan Geçerken Yüzün Ayın 14 Gibi Nurlu Olması İçin Salavat(Hz. Ömer r.a.’dan rivayetle/Medine sokaklarını meleklerle dolduran ve deveyi konuşturan salavat)

Son nefesinde ruhunun kolayca kabzolunup imanla ahirete göç etmesi için

Sorunları çözmek için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Şahit ve Şefaatçi olacağı zikredilen salavat (İbrahimiyye salavatı/Salatı İbrahimiyye/İbrahimiyye salavatı

Şefaat için-Günde 100 kere okuyana Rabbimizin önünde Resulullah tarafından şefaat edilmesi vesile olan salavat

Şefaat için-Günde 100 kere okuyana Rabbimizin önünde Resulullah tarafından şefaat edilmesi ve devam edenin Resulullahı rüyasında görülmesine vesile olan salavat

Şefaat Resulullah(SAV)’in şefaati için okunan salavat-şerife.(1)

Şefaat Resulullah (SAV)’in şefaati için okunan salavat (İbni Mesut r.a. salavatı)(2)

Şefaat-Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şefaatinin vacip olmasına vesile olan salavat

Şefaat-Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in şefaatinin okuyana vacip olmasına vesile olan salavat

Şefaat-İmam Gazali Salavatı (Salavatı İmam Gazali-cuma 7 defa okunan şefaate sebep olan salavat

Şefaat-Resulullah (SAV)’in şefaatinin farz olması için ezan duası(5)

Şefaat-İmam Gazali Hz.lerinin 7cuma,7kere okunarak şefaate vesile olacağını bildirdiği salavat

Şefaate Ulaştıran Salavat(Zeydülhab r.a.’dan rivayetle[şifa-i şerif kitabından]

Şefaat için (salavatı Mecule) (8)

Şerli insanların hertürlü kötülüğünden (emir buhari haz.salavatı)

Şeytan vesvesesinden kurtulmak için salavat-Şeyh Sâdettin Hamevîden nakil

Şeytan vesvesesi ve nefsin saldırılarından kurtulmak için salavat-Şeyh Sâdettin Hamevîden nakil.

Şimdiye kadar bütün cinlerin, insanlar ve melekler tarafından(1 kere okunarak)evrende sunulan her nimetin çağırılması(Salavat-ı Fatih)

Talihsizliklerden ve felaketlerden kurtulmak için(Salavatı bedir)

Taun hastalığından korunmak için (Mevlana şemsettin rahimehullah)

Tevrat,İncil,Zebur,Furkan okuyan kimsenin sevabı kadar sevap için”ömürde 3 kez bile okusa”(salavatı kübra <cebrail as vasıtasıyla gelen>)

Tüm isteklerin yerine gelmesi için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Tüm sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulmak için ezberden Cuma günü ilkindiden sonra 100 defa okunan salavat (Salavat-ı Fatih)

Ulaşmak istenilen gayelere eriştiren salavat (salavatı beşairul hayrat)

Umeranın yanına giderken okunan salavat-Burhanüş Müzekkirin Emiriddahirül Ravizi Hz.lerinden nakil

Uyanık halde Resulullah sav’le beraber olmak için (Salavat-ı Fatih)

Veliler ordusuna katılmaya vesile olan salavat-Salavatı Cevheretil Kemal

Velilik mertebesi elde etmek için (Ahmed Bedevi salavatı-2)

Vesvelerden korunmak için (selaten tüncina-salatı münciye)

Yağmur gibi yer-gök afetlerinden korunmak için (emir buhari hz. salavatı)

Yazılıp bitirilemeyecek kadar sevap için (HZ.Fatma’nın salavatı)

Yazılıp bitirilemeyecek kadar sevap için

Yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldıran salavat (Salavat-ı Fatih)

Yüce Allah’ın gözünde çok büyük önem taşıyan salavat (Salavat-ı Fatih)

Yetmiş bin çeşit belayı defetmek için (Salavatı kübra <Cebrail as vasıtasıyla gelen>)

Yüksek zafer için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Zalimin Elinden Kurtulmak için salavat-Şeyh Sâdettin Hamevîden nakil.

Zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerinin getirdiği salavata denk sevap kazanması için (1 kere okununca)/Salavat-ı Fatih

Zamanın başından-salavat getirildiği ana kadar bütün insan-cin-melek salavatlarına denk salavat için(cezallahu anna Muhammeden salavatı <70 bin meleği yazmak. yoran salavat)

Zarar ve musibete karşı, koruma altında olmak,şerli insanların kötülüğünden, depremlerden, afetlerden korunmak için(EMİR BUHARİ HZ.lerinin Salavatı)

Zelil kişinin saygın olması için (salavatı beşairul hayrat)

Zenginlik ve servet artışı için(SALAVATI İKSİRİ AZAM (En Büyük İlaç)/diğer adı kırmızı iksir(kırmızı ilaç)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin yazdığı salavat)

Zihin ve hafızanın güçlenmesi için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

Zorlukların aşılması için (Ebu’l-Hasen-eş-Şâzeli (kaddasallahu sırrehu)’ya âit Salâtu’n- Nuri’z- Zâtî)

Zorluklar ve acıların ortadan kalkması için(Salavatı bedir)

70 meleğin sevabını yazdıkları salavat(İbni Abbas r.a. rivayet buyurduğu salavat)

1 kere okunması 6 kere Kuran okumaya denk salavat(Salavat-ı Fatih)

1 kere Delaili Hayrat okuma yerine geçecek kadar salavat için

14 kere Delaili Hayrat okuma yerine geçecek kadar salavat için(Salavatı nuraniyye-Ahmed Bedevi tertibi-Gönenli Mehmet Hocanın tavsiyesi)

40 kere Delaili Hayrat okuma yerine geçecek kadar salavat için(cuma günü salavat okuyanlara meleklerin şehadet ettiği salavat)

70 bin kere Delaili Hayrat okuma yerine geçecek kadar salavat için-1VEYA3kereOKUNARAK.

70 bin defa Delaili Hayrat okumaya denk salavat (Salavat-ı Fatih)

800 bin kere daili hayrat okuma yerine geçecek salavat için(Ahmed bedevi salavatı<gönenli mehmet efen. tavsiyesi)

10 Bin salavat değerinde salavat

11 Bin salavat değerinde salavat

12 Bin salavat değerinde salavat

14 Bin salavat değerinde salavat

30 Bin salavat değerinde salavat (salavat-ı vasl)

60 bin salavat yerine geçtiğinin Resulullah (SAV) tarafından tasdik edilmiş salavat(sabah-akşam 3 kere okunduğunda)

70 bin salavat gücünde salavat-Mana ve ehemmiyeti yüksek salavat etmek için salavat

120 bin salavata denk salavat (Salavat-ı Fatih)

600 bin salavata denk salavat (Salavat-ı Fatih)

110 milyon salavata denk salavat (salavatı kübra <cebrail as vasıtasıyla gelen)

70 bin meleğin bütün vakitlerde mauhafız olması için (emir buharı hz. salavatı)

70 bin meleğin sevap yazması için(Cezallahü anna…)

70 melek 1000 sabah yorulacak kadar sevap almak için/Cezallahu anna seyyidina Muhammeden ma Huve ehlüh salavatı (Meleklerin sevabını yazmaktan yorulduğu salavat)

72 bin çeşit bela ve musibetten kurtulmak için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

80 yıllık günahı affettiren salavat(günahları affettiren salavat)

400 hac değerinde olan salavat (Salavat-ı Fatih)

600 bin değerinde nimet ve sevap almak için (salat-ı kübra <Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÖNEMLİDİR!

HAKKINDA ÖZEL BİR TARİF YOKSA SALAVATI ŞERİFELERİ EN ETKİLİ OKUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT LAZIMDIR, BU SIRAYI TAKİB EDİN.
*** Önce, ihlasla, 21 defa: “Estagfirullah el Aziym ve etubu ileyh” diye istiğfar edilir.
***Sonra, ne için okunuyorsa kalben ona niyet edilir. Mesela; Borcumdan kurtulayım, sınavımı geçeyim, davamı kazanayım… diye niyet edilir.
***Sonra: “Euzü billahimineşşeytanirracim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, denir.
***Sonra, salavat-ı şerife okunmaya başlanır.
**Okurken yüzünüz Kıbleye dönük olursa, daha etkili olur.
***Ayrıca, okuyuş sırasında, zihninizin başka bir şeyle meşgul olmaması için gözlerinizi kapatın.
***Yorulduğunuz zaman dinlenin, sonra devam edin.
***Okunacak adedin tam olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü, adetler tıpkı bir kilidin anahtarı (şifre) gibi önemlidir.
***Kendi kendine okuyacak güçte olmayan, kendi haceti için başkalarına okutturabilir.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s