*Kevser Suresi<<**>>Düşmanın kini, öfkesi için okunur, hergün okunursa hasım kinini engeller.

*Enam suresi, 1. ayet<<**>>7 defa okunur.

*Buruc suresi<<**>>21 kere düşmanın şerrine karşı okunur.

*Şems suresi<<**>>Düşman şerrine karşı 41 defa okunur.

*Beyyine suresi<<**>>Düşman şerri için okunur.

*Zilzal suresi<<**>>41 defa okunur, düşman şerrine karşı.

*Fil suresi<<**>>düşman şerrinin defi için akşam-yatsı arası 250 defa okunur.

*Kureyş suresi<<**>>Düşman şerrine karşı hergün-hergece 11 defa okunur.

*Enam suresi<<**>>41 defa düşman şerrine karşı okunur.

*İsra suresi<<**>>7 defa okunursa Allah düşmana fırsat vermez.

*Furkan suresi<<**>>7 kere okunur, düşman şerrine karşı.

*Secde suresi<<**>>Yazıp şişeye koyulsa eve, bahçeye gömülse düşman şerrinden emin olunur.

*Şura suresi<<**>>33 kere okunur, düşman korkusundan emin olmak için.

*Kamer suresi<<**>>70 kere okuyan, korktuğu insanın şerrinden emin olur.

*Hakka suresi<<**>>Düşman şerrini defeder.

—-

Kızgınlık halinde  şöyle duâ edilir: Allahummâğfir lî zenbî ve’zheb ğâyza kalbî ve ecirnî mine’ş-şeytâni’r-racîm 

Anlamı: Allahım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.
Eğer sinirlene kişi bir başka kişi ise, sinirli olan insanın ismi zikredilerek 100 defa söylemeniz gereklidir. 7 defa Fatiha suresi ve 11 defa İhlâs suresi okunur ve Peygamber Efendimiz ( sav )’in ruhuna bağışlanır.

Dua: Ve lehû mâ sekene filleyli vennehâr “Sinirli Kişinin Adı” ve hüvessemîúl álîm
Çok sinirli, her şeye sinirlenen, öfkelenen kişiler  Allah’ın  Er-Rauf ismi şerifini her gün 286 defa, Ya Rauf celle celalühü diye okusalar, bu huyları düzelir ve Yumuşak huylu sinirlenmeyen bir kimse olurlar
Bir başka zikir ise Ya Halim zikridir. Öfkeli, sinirli ve asabi kimseler, öfkelendikleri anda 88 defa “YA HALİM” diye zikrederlerse  öfkeleri geçer ve sakinleşirler.

 

 

biiznillah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s