EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI( Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)-En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş/veya Salavatı Kenzül Azam (Büyük Hazine)

1.SALAVAT

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ أَبَداً وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ سَرْمَداً وَاَزْكَى تَحِيَّاتِكَ فَضْلاً وَعَدَداً عَلَى أَشْرَفِ الْخَلَائِقِ اْلإنْسَانِيَّةِ وَالْجَانِّيَّةِ وَمَجْمَعِ الْحَقَائِقِ اْلإِيمَانِيَّةِ وَمَظْهَرِ التَّجَلِّيَّاتِ اْلإِحْسَانِيَّةِ وَمَهْبِطِ اْلأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّينَ وَمُقَدَّمِ جِيشِ الْمُرْسَلِينَ وَقَائِدِ رَكْبِ اْلأَنْبِيَاء وَالْمُكَرَّمِينَ وَأفْضَلِ الْخَلْقِ اْلأَجْمَعِينَ حَامِلِ لِوَاءِ الْعِزِّ اْلأَعْلَى وَمَالِكِ أَزِمَّةِ الْمَجْدِ اْلأَسْنَى شَاهِدِ الأَسْرَارِ اْلأَزَلِ وَمُشَاهِدِ أَنْوَارِ السَّوَابِقِ اْلأُوَلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ وَمَظْهَرِ سِرِّ الْجُودِ الْجُزْئِيِّ وَالْكُلِّيِّ وَإِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلْوِيِّ والسُّفْلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ وَعَيْنِ حَيَاتِ الدَّارَيْنِ اَلْمُتَخَلِّقِ بِأَعْلَى رُتَبِ الْعُبُودِيَّةِ اَلْمُتَخَلِّقِ بِأَخْلاَقِ الْمَقَامَاتِ اْلإِصْطِفَائِيَّةِ أَلْخَلِيلِ اْلأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ اْلأَكْرَمِسَيِّدُنَا مُحَمَّدِابِنِ عَبْدُ اللهِ ابِنِ عَبْدُالْمُطَّلِبِ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً وَرَضِىَ اللهُ عَنْ أًصْحَابِ رَسُولِ اللهِ أَجْمَعِينَ

Okunuşu:

Allâhümmec’al efdale salevâtike ebeden ve enmâ berakâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve ‘adeden ‘alâ eşrefil halâikıl insâniyyeti ve’l cânniyyeti ve mecma’ı’l hakâyıki’l îmâniyyeti ve mazharit-tecelliyâti’l-ihsaniyeti ve mehbit’ıl esrâri’r-rah­mâniyyeti vâsıtati ıkdi’nnebiyyîne ve mukaddemi ciyşi’l mürse­lîne ve kâidi rakbi’l enbiyâi ve’l mükerremîyne ve efdali’l halkı’l ecmaîne hâmili livâi’l ‘izzi’l a’lâ ve mâliki ezimmeti’l mecdi’l esnâ şâhidi’l esrâri’l ezeli ve müşâhidi’l esrâri’l ezeli ve müşâhidi envari’s-sevabigıl üveli ve tercümâni lisâni’l kıdemi ve menbaı’l ilmi ve’l hilmi ve’l hikemi ve mazhari sirri’l cûdi’l cüz’iyi ve’l külliyyi ve insani ayni’l vücûdi’l-ulviyyi ve’z-züfliyyi ve rûhi ce­sedi’l kevneyni ve ayni hayatiddâreyni mütehallikı bi e’lâ rutebil ubudiyeti el mütehallikı bi ahlakıl makamatil ıstıfâyyeti elhaliyyli’l a’zami ve’l habîbi’l ekrami seyyidüna muhammedü’bni abdullâhi’bni abdülmuttalib ve ‘alâ âlihî ve sahbihî adede ma’lûmatike ve midâde kelimâtike küllemâ zekera’z-zâkirûne ve ğafele an zikrike’l gâfilûne ve sellim teslîmen kesîran ve radıyallahü an eshâbi rasûlillâhi ecmaîyne.

SALAVATI ŞERİFE

Ey Allâh’ım! Fazilet ve sayıca, salavâtının en üstününü, bereketlerinin en bolunu, selâmlarının en güzelini devamlı ve sürekli olarak;

İns ve cinnin en şereflisi;
İmânî hakîkatlerin merkezi,
İhsânî tecelliyâtın mazharı,
Rûhânî sırlarının iniş yeri,
Peygamberler silsilesinin odağı,
Rasüller ordusunun öncüsü,
Enbiyâ-i mükerremîn (değerli Peygamberler) kâfilesinin komutanı,
Bütün mahlûkatın efdali,
En yüce izzet sancağının taşıyıcısı,
En şerefli ululuk dizgininin mâliki,
Kıdem lisânının tercümanı;
İlim, hilim ve hikmetler menbaı;
Cüzî ve küllî cömertlik sırrının mazharı,A
Ulvî ve süflî mevcûdâtın gözbebeği,
Her iki âlemin mâddi cihetinin ruhu (hayat kaynağı),
En üst ubûdiyyet mertebelerinin hakîkatine erici,
En seçkin makamlara yakışan ahlâkın sahibi, en büyük dost ve en kıymetli sevgili,
Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Efendimiz Muhammed’e, O’nun âline ve ashabına,
Malumatının sayısınca,
Kelimelerinin mürekkebince,
Zikredenler seni zikrettiği sürece,
Gaflet edenler senin zikrinden gafil bulunduğu müddetçe salât et!
Ve yine böylece çokça selâm et!
Allah-u Te’âlâ, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabının tümünden razı olsun!
FAZİLETİ:

_____________

Nadiren Efdali Salavatı diye de adlandırılmıştır.

Şeyh Şemseddîn el-Abdûsi (Rahimehullah) şöyle demistir:

*Kim şu salavât- şerîfeyi yatsı namazından sonra evine girince okur, sonra da üçer defa “Kul Hüvallâhu Ahad (İhlas)” ve “Mu’avvizeteyn (Felâk ve Nâs)” sûrelerini okuduktan sonra konuşmayıp uyursa, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i rüyâsında görür.

*Bunu okumaya devam edenin kalbi şeytanî vesveselerden korunur.

*Şa’rânî (Kuddise Sırruhu), “et-Tabakatü-l-vusta” adlı kitabında, şeyhi Nureddin eş-Şûnî (Kuddise Sırruhu)’nun terceme-i halinde şöyle anlatmıştır:Şeyhimi rüyamda gördüm; bana şöyle diyordu: “Seyyid Abdullah el-Abdûsî’nin salavâtını bana öğret. zira ben ahirette, onu bir defa söylemenin sevabını, diğerlerinin on bin katına muadil olarak gördüm. Dünya hayatımda iken bu sevabı kaçırdım.”

HAKKINDA:

_____________

Salavat-ı Kenzül Azam (Büyük Hazine); Salavat-ı kibriti ahmer ve salavat-ı kübra olmak üzere, her iki salavatta da mevcut olup, Kenzül Azam (büyük hazine) olarak adlandırılan bir mücevherdir. Bu salavat Gavsa’ul Azam Şeyh Muhyiddin Abdul Kadir Geylani Hz.tarafından yazılmıştır.

Ahmed Sâvî (Kuddise Sırruhu)’nun beyanına göre; Huccetü’l-İslâm İmam-ı Gazâli (Kuddise Sırruhu), Bu salavâtı, Kutb-u abdûsî (Kuddise Sırruhu)’dan nakletmiştir.

Sâvî (Kuddise Sırruhu) der ki: Bu salavât’a “Şemsü’l-kenzi’l-a’zam (en büyük hazinenin güneşi)” ismi verilmiştir.

Bunu okumaya devam edenin kalbi şeytanî vesveselerden korunur.

Bazıları bunun Kutb-u Rabbânî Abdülkadir-i Geylânî ( Kuddise Sırruhu) ya ait olduğunu söylemiştir.

Şa’rânî (Kuddise Sırruhu), “et-Tabakatü-l-vusta” adlı kitabında, şeyhi Nureddin eş-Şûnî (Kuddise Sırruhu)’nun terceme-i halinde şöyle anlatmıştır:

Şeyhimi rüyamda gördüm; bana şöyle diyordu: “Seyyid Abdullah el-Abdûsî’nin salavâtını bana öğret. zira ben ahirette, onu bir defa söylemenin sevabını, diğerlerinin on bin katına muadil olarak gördüm. Dünya hayatımda iken bu sevabı kaçırdım.”

Şa’rânî (Kuddise Sırruhu) der ki: Anladım ki şeyh efendi, kendisi değil de benim amel etmemi isteyerek bunu bana öğretmek istiyor.

Sâvî (Kuddise Sırruhu) der ki: İmam Seyyid Yahya el-Makdisî (Kuddise Sırruhu) da bu salavât-ı şerîfeyi “el- kenzü’l-a’zam” (en büyük hazine) diye isimlendirmiştir.

___________________________________________________________________

2. Ayrıca biraz farklılıkla bu salavat aşağıdaki şekilde de okunmaktadır, ayni faziletler bu okuma içinde vardır. 

____________________________________________________________________

Salavatı Kenzül Azam (Büyük Hazine)
EN BÜYÜK HAZİNENİN GÜNEŞİ SALAVATI( Şemsü’l-Kenzi’l-A’zam)/Abdülkadir Geylani Hz.lerinin salavatı veya Şeyh Şemsettin El-Abdûsi rh’ya ait)-En büyük Hazine (El-Kenzi’l-A’zam) adıda verilmiş.

SALAVAT

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا *
وَاَنَّمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدً وَاَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَعَدَدًا *
عَلٰى اَشْرَفِى الْخَلٰٓائِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ *
وَمَجْمَعِ الْحَقٰٓائِقِ الْا۪يمَانِيَّةِ *
وَطُورِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ *
وَمَهْبِطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ *
وَعَرُوسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ *
وَوَاصِطَةِ عِقْدِ النَّبِيّ۪ينَ وَمُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَل۪ينَ *
وَقٰٓائِدِ رَكْبِ الْاَنْبِيٰٓاءِ الْمُكَرَّم۪ينَ *
وَاَفْضَلِ الْخَلْقِ اَجْمَع۪ينَ *
حَامِلِ لِوٰٓاءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى وَمَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى *
شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ*
وَمُشَاهِدِ اَنْوَارِ الْسَّوٰابِقِ الْاُوَلِ *
وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ *
وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ واَلْحِلْمِ وَالْحِكَمِ مَظْهَرِ سِرِّ الْجُودِ الْجُزْئ۪ى وَالْكُلِّ *
وَاِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلْو۪ى وَالسُّفْل۪ى رُوحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ *
وَعَيْنِ حَيٰوةِ الدَّارَيْنِ *
الْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُودِيَةِ وَالْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلٰاقِ الْمَقَامَتِ الْاَصْطِفٰٓائِيَةِ *
الْخَل۪يلِ الْاَعْظَمِ وَالْحَب۪يبِ اْلاَكْرَمِ*
سَيِّدِنَامُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهْ اِبْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ وَعَلٰى سٰٓائِرِ الْاَنْبِيٰٓاءِ وَالْمُرْسَل۪ينَ *
وَعَلٰى مَلٰٓئِكَتِكَ الْمُقَرَّ ب۪ينَ *
وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِح۪ينَ *
مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَاَهْلِ الْاَرْض۪ينَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ *
وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ *
وَسَلِّمْ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ اَجْمَع۪ينَ *

OKUNUŞU

Allâhümmec’al efdale salavatike ebeden *
ve ennema bereketike sermeden ve ezka tahiyyetike fadlen ve adeden *
alâ eşrefil halâigıl insâniyyeti *
ve mecmail hakâigıl iymâniyyeh *
ve tûrittecelliyâtil ihsâniyyeti *
ve mehbitıl esrârı-r-Rahmâniyyeti *
ve arûsil memleketi-r-Rabbâniyyeti *
vevâsıtati ıgdi-n-Nebiy-yine ve mukaddemi ceyşil mürseliyn*
ve gâidi râkbil enbiyâil mü-kerremiyn *
ve efdalil halgi ecmaiyn *
Hâmili livâil izzil a’lâ ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ *
şâhidi esrârıl ezel *
Ve müşâhidi envâri-s-Se-vâ bigıl üvel*
ve tercumâni lisânil gıdem *
ve men beil ilmi ve hılmi vel hikemi mazhari sırril cûdil cüz-i vel külli *
ve insâni aynil vücûdil ulvi ve sûfli rûhi cesedil kevneyn*
Ve ayni hayâti-d-dâreynil mütehaggı bia’lâ rutebil ubûdiyyeti vel mütehalligı bi ahlâkıl mekâmetil astıfa iyyetil hâlilil a’zâmi vel habiybil ekrem*
seyyidinâ Muhammedibni abdillâh ibni abdilmuttalib ve alâ sâiril enbiyâi vel mürseliyne*
ve ala melaiketikel mugarrebiyn*
ve alâ ibadillâhi-s-Sâlihiyn *
min ehli-s-Semâvâti ve ehlil erdiyna kül-lemâ zekereke-z-zakirûn *
ve ğafele anzikrikel ğâfilûn*
ve sellim ve radiyallâhu an eshâbi resulillâhi ecmaiyn*

MANASI

Ey Allâh’ım! Fazilet ve sayıca, salavâtının en üstününü, bereketlerinin en bolunu, selâmlarının en güzelini devamlı ve sürekli olarak;
İns ve cinnin en şereflisi;

İmânî hakîkatlerin merkezi,

İhsânî tecelliyâtın mazharı,

Rûhânî sırlarının iniş yeri,

Peygamberler silsilesinin odağı,

Rasüller ordusunun öncüsü,

Enbiyâ-i mükerremîn (değerli Peygamberler) kâfilesinin komutanı,

Bütün mahlûkatın efdali,

En yüce izzet sancağının taşıyıcısı

En şerefli ululuk dizgininin mâliki,

Kıdem lisânının tercümanı;

İlim, hilim ve hikmetler menbaı;

Cüzî ve küllî cömertlik sırrının mazharı,

Ulvî ve süflî mevcûdâtın gözbebeği,

Her iki âlemin mâddi cihetinin ruhu (hayat kaynağı),

En üst ubûdiyyet mertebelerinin hakîkatine erici,

En şeçkin makamlara yakışan ahlâkın sahibi, en büyük dost ve en kıymetli sevgili,

Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Efendimiz Muhammed’e, O’nun âline ve ashabına,

Malumatının sayısınca,

Kelimelerinin mürekkebince,

Zikredenler seni zikrettiği sürece,

Gaflet edenler senin zikrinden gafil bulunduğu müddetçe salât et!

Ve yine böylece çokça selâm et!

Allah-u Te’âlâ, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabının tümünden razı olsun!

GENİŞ MANASI

Allahümmec’al Efdale Salavatike Ebeden:Allah’ım! Sonsuz ihsan ve senalarının, rahmet ve in’amla­rının en üstününü ve ebedisini

Ve Ennema Berekatike Sermeden: Hayır ve bereketlerinin, ezel-den ebede kadar daima arta­nını ­

Ve Ezka Tahiyyatike Fadlen Ve Adeden:Tahiyyatının sayı ve fazilet bakımlarından en pak ve arınmışını

Ala Eşref-İl Hala’ik-İl İnsaniyeti: İnsan olarak yaratılmışların en şereflisi

Ve mecma-il hakayık-il iymaniyyeti: İyman hakikatlerinin mec-maı ve menba’ı

Ve Tûrit-Tecelliyat-İl-İhsaniyyeti: İhsanlarının ve gaip nurlarının tecellilerinin Nur’u

Ve Mehbit-İl Esrar-İr-Rahmaniyyeti: Rahmani sırlarının nüzul Ve hübut mahalli

Ve Arus-İl Memleket-İr-Rabbaniyyeti: Harem saray-ı vahdetinin mahrem-i esrarı

Ve Vasıtati Ikdin-Nebiyyin: Bütün Nebilerinin ahd ve misaklarının vasıtası

Ve Mukaddem-İ Ceyş-İl Mürseliyn: Resuller ordusunun önderi ve öncüsü

Ve Ka’id-İ Rekb-İl Enbiya-il-Mükerremiyn: Mükerrem kıldığın bütün Nebilerinin yedicisi ve sürücüsü

Ve Efdal-İl-Halki Ecma’iyn: Bütün yaratılmışların En üstünü

Hamil-i Liva’il-İzzil-Â’la:Liva-i izzetin olan Liva-i hamdin sahibi

Ve Maliki Ezimme’t-il Mecd-il Esnâ: Azamet ve kerem dizgininin maliki ve Mutasarrıfı

Şahid-i Esrar-il Ezel: Ezel sırlarının şahidi

Ve Müşahid-i”Envar-i-s-sevabik-il-Üveli: Bütün alemler yok iken, ilmullahta mevcut olan nurların müşahidi

Ve Terceman-ı Lisanî-l-kıdem: Kelam-ı kadimin olan Kur’an-ı azim-ül-bürhanın Tercü­manı.

Ve Menba’il İlmi Vel-Hilmi Vel-Hikem: ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı­

Mazhar-ı Sırrıl-Cud-il Cüz-i Vel-Küllii: Dünyada kullarına bahşettiğin cüz’i nimet ve ihsanların­la, ahirette ihsan ve, inayet buyura-cağın külli nimetlerinin tamamına ait sırların açıklayıcısı,

Ve insan-i ayn-il vücud-il ulvii ves-süf­lii: Ulvi veya süfli insan vücudunun gözü (yani hakkı görmeye vasıtadır.)

Ruh-i Ce Sed-il Kevneyn: (Dünya ve ahiret ehlinin cesetlerinin ruhu)

Ve Ayn-i Hayat-id-Dareyn: Dünya ve ahiret hayatının (İki cihanın) gözü

El-Mütehakkiki Bi-a’la Rüteb-İl Ubudiyyeti: (Kulluğun ne büyük bir rütbe olduğunun öğre­ticisi)

Vel-mütehakkık-ı bi-ahlak-il makamat’il estifa’iyyeti: Seçtiğin ve beğendiğin en güzel ahlak makamları ile ah­laklanmış olan

El-Halil-il A’zam: En büyük ve sadık dostun.

Vel-Habib-İl Ekrem: Tekrim buyurduğun sevgilin!

Seyyidina muhammed bin abdillah İbni abdulmuttalib: Efendimiz Abdülmuttalib oğlu

Abdullah oğlu Hz. Muham­med aleyhisselam ile

Ve Ala Sair-il Enbiya-i Vel-Mürseliyn: Ve gönderdiğin diğer Nebilere

Ve ala mela’iketik-el mukarrebiyn: Ve sana yakın olan meleklerine

Ve ala ibadillah-is salihiyn: Ve bütün salih kullarına

Min Ehli-s-semavat-i Ve Ehl-il Ardiyn: Göklerde ve yerlerde bulunanların hepsine

Küllema Zekereke-z-zakirün: Bütün zakirler zikrettikleri müddetçe

Ve Ğafele An Zikrike-l-Ğafilün: Ve senin zikrinden gafil olanların da gafletleri müddetince

Ve sellim ve radiyallahu an ashab-i resülillah-i ecma’iyn: Ve Resul-ü zişanının ashabına

da saadet ve selamet ihsan buyur ve onların hepsinden razı ol ya Rabbi! (1)

(1) Müzekkin Nüfus

alıntı

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s