En İyi Uygulama Şekli:Duaya başlıyacağınız zaman önce isimlerin tamamını (99 İsm-i Şerif-i) okuyunuz sonra 100 defa istiğfar çekiniz 100 defa salavat getiriniz 1 Fatiha Suresi 3 İhlas Suresi 1 Felak Suresi 1 Nas Suresi okuyup sevabını önce Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem’e sonra diğer peygamberler sonra Ashab-ı Kiram’a sonra da bütün veli kullara hediye ediniz çünkü Allah Dostlar’ının hatırına duaları kabul eder. Hangi İsm-i Şerif-i okuyacaksanız başına “Ya” kelimesi getiriniz. Mesela ER RAHMAN İsm-i Şerif-i’ni “YA RAHMAN” şeklinde tesbih ediniz. Burada yazılan İsm-i Şerif’ler ve Dualar “Kenzul Ulumil Mehki” kitabından alınmıştır hangi tesbihe başladıysanız. O İsm-i Şerif’i 99 gün çekmeye gayret ediniz. Biiznillah isteklerinize dileklerinize kısa zamanda kavuşursunuz unutmayın dualar Allahü Tealaya edilir duaları ancak o kabul eder bize düşen samimiyet sebat ve gayrettir. Tevfik Allah’tandır. Allah’ın güzel isimleri vardır onunla kendisine dua ediniz. (Araf 173)

 

الرحمن

ER RAHMÂN celle celalühü: Bütün yaradılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden. Dünyada mümin, kafir ayırmadan acıyan Allah Hazretleri.

İsmi şerif hükmünce kulun yapması gerken: Gafillere merhamet eder, Allahın yoluna girmelerine çalışmak, nasihat etmek.

Günde 298 defa >>> Dünya ve ahirette Allah(c.c.)ın sevgilisi olmak için.

Hastaya 1 bardak suya 298 defa çekip, içirilirse biiznillah şifa bulur.

cuma günü ikindi namazını eda edip, namaz halini bozmadan güneş batana kadar Ya Allah, Ya Rahman celle celalühü  diye zikreden sonra güneş batınca da hacetini Allahü Tealadan isteyen muradına kavuşur.

Hergün 1000 defa Ya Rahman celle celalühü diye zikreden, 40 gün aralıksız devam eden çok nimetler elde eder.

Haklı olduğu davayı kazanmak için hergün 1011 defa bu ismi şerifi zikretse dileğine kavuşur

 

الرحيم

ER RAHÎM:  Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.

Günde 258 defa>>> Maddi ve manevi rızıklar elde etmek.

 

الملك

EL MELİK: Evrenin tek sahibi, mutlak hükümdarı.

Günde 90 defa>>>Emir sahibi olmak maddi manevi güçlü olmak

 

القدّوس

EL KUDDÛS: Hatadan gafletten acizlikten her türlü eksiklik noksanlık kusurdan uzak, pek temiz

Günde 170 defa>>>günahlardan kurtulmak kalp arındırmak için

 

السلام

ES SELÂM: Selamete çıkaran, cennette müminlere selam veren

Günde 131 defa>>>korkulan her şeyden korunmak

 

المؤمن

EL MÜ’MİN: Kendisine sığınılıp gönüllerde iman ışığı yakan koruyan rahatlatan

Günde 137 defa>>>kötü hastalıklara düşmemek için

 

المهيْمن

EL MÜHEYMİN: Koruyan gözeten

Günde 145 defa>>>İnsanların düşüncelerine vakıf olur, korunur

 

العزيز

EL AZÎZ: Mağlub edilmesi mümkün olmayan galibGünde 94 defa>>>Düşmanlara galib gelmek için

Borçtan Kurtulmak için;40 gün sabah namazından sonra 41 kere “Yâ Azîz” okursa borçtan kurtulup izzete çıkar.

الجبّار

EL CEBBÂR: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü yeten eksikleri tamamlayan

Günde 206 defa>>>İstek ve dileklerin olması için

 

المتكبّر

EL MÜTEKEBBİR: Her hadisede, her şeyde büyüklüğünü gösteren

Günde 662 defa>>>İzzete ve refaha erişmek için

 

الخالق

EL HALÎK: Bütün varlıkları halleri hadiseleri tayin ve tesbit edip hepsini yoktan var eden

Günde 731 defa>>>İşlerdeki üzüntülerden sıkıntılardan kurtulmak için


İmam Gazâli’nin Esmâ-i Hüsnâ isimli eserinden,
El-Hâlık: yaratıcı olan ismi 731 defa okuyanın Cenabı Hak muvaffakiyet esbabını yaratır, rızık hususunda tesiri çoktur. Evladı olmayan o niyetle devam ederse evladı olur inşaallah.

————-

 

البارئ

EL BÂRİ’: Eşyayı ve herşeyi vücudunu birbirine uygun halde yaratan

Günde 214 defa>>>İşinde başarılı olmak

 

المصور

EL MUSAVVİR: Tasvir eden, biçim ve özellik veren

Günde 316 defa>>>Gayeye ve isteğe ulaşmak için

 

الغفّار

EL ĞAFFÂR:Mağfireti pek çok olan

Günde 1281 defa>>>Bağışlanmak günahlardan korunmak için

 

القهّار

EL KAHHÂR: Her istediğini yapacak şekilde galib ve hakim olan

Günde 306 defa>>>Zalimlerin kahrı için

 

الوهّاب

EL VEHHÂB: Her çeşit niğmeti devamlı veren

Günde 14 defa>>>Sıkıntısız borçsuz bir ömür için

 

الرزّاق

ER REZZÂK: Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri veren

Günde 308 defa>>>Bol rızıklı hayat için

 

الفتّاح

EL FETTÂH: Zorlukları kolay yapan, açan

Günde 489 defa>>>Maddi manevi hayırlara kavuşmak için

 

العليم

EL ALÎM: Her şeyi çok iyi bilen

Günde 150 defa>>>İlim sahibi olmak için

 

القابض

EL KÂBID: Daraltan, sıkan

Günde 903 defa>>>Zalimin zulmünden kurtulmak için

 

الباسط

EL BÂSİT: Genişleten, ferahlatan

Günde 72 defa>>>İşlerin açılması için, mal ve para bereketi

 

الخافض

EL HÂFID: İndiren, alçaltan

Günde 1481 defa>>>Kötülüklerden ve belalardan korunmak için

 

الرافع

EL RÂFİ: Yükselten

Günde 351 defa>>>İnsanların arasında ve yaptığı işte yükselmek için

 

المعز

EL MUİZ: İzzet veren

Günde 117 defa>>>Fakir ve zelil olmaktan kurtulmak için

 

المذل

EL MUZİL: Zillete düşüren

Günde 770 defa>>>Düşmanları zelil etmek için

 

السميع

ES SEMİ’: Herşeyi duyan

Günde 180 defa>>>Duaların kabulü için

 

البصير

EL BASİR: Herşeyi gören

Günde 112 defa>>>Acizliğin kalkması için

 

الحكم

EL HAKEM: Hükmeden, hakkı yerine koyan

Günde 68 defa>>>Haklı olduğu davayı kazanmak için

 

العدل

EL ADL: Çok adaletli olan

Günde 104 defa>>>Adaletli olmak için

 

اللطيف

EL LÂTÎF: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına sezilmesz yollardan faydalar ulaştıran

Günde 129 defa>>>Dilek kısmet rızık için

 

الخبير

EL HABÎR: Herşeyin iç yüzünden haberdar

Günde 812 defa>>>Hafıza ve idrakın genişlemesi için

 

الحليم

EL HALÎM: Suçluları hemen cezalandırmayan, süre veren, yumuşak davranan

Günde 88 defa>>>Ahlak ve hilm güzelliği için

 

العظيم

EL AZİM: Çok azametli

Günde 1020 defa>>>Sözünün tesirli ve hayırlı olması için

 

الغفور

EL GAFÛR:Affı ve merhameti pek çok

Günde 1286 defa>>>Günahları affettirmek ve kötü ahlakı bırakmak için

 

الشكور

EŞ ŞEKÛR:Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren

Günde 526 defa>>>Talihini açmak ve bol rızık için

 

العلي

EL ALİY: Pek yüce, pek yüksek

Günde 110 defa>>>Zilletten kurtulmak ve ilimde yükselmek için

 

الكبير

EL KEBİR:En büyük ve pek büyük

Günde 232 defa>>>Hürmet  görmek için


İmam Gazali’nin Esmâ – i Hüsna isimli eserinden : ” El – Kerîm; kerem ve ihsan sahibi ismi 270 defa okuyana Allah, kereminden herşeyi ihsan eder. Rızık ve maişetini Allah ihsan buyurur. Yaratılışından keremlik tecelli eder, müracaat ettiği yerde kerem görür.


 

 

الحفيظ

EL HAFIZ: Yapılan işleri bütün ayrıntısıyla tutan ve herşeyi belli bir vakte kadar bela ve afetlerden koruyan

Günde 998 defa>>>Nefsin ve malın korunması için

 

المقيت

EL MUKÎT: Bütün yaradılmışların tek tek gıdasını ve azığını veren

Günde 550 Muhtaç olunan şeyi elde etmek için

 

الحسيب

EL HASİB: Büyün bir ömür içinde yapılan herşeyin hesabını bütün ayrıntılarıyla bilen

Günde 80 defa>>>Herkese alnı açık olmak

 

الجليل

EL CELÎL: Celalet ve ululuk sahibi

Günde 5329 defa>>>Bir zalim ve zorbayı zelil etmek için

 

الكريم

EL KERÎM: Lütfu, keremi çok bol geniş olan

Günde 270 defa>>>Bol rızık ve kolaylıklar elde etmek için

 

الرقيب

ER RAKÎB: Bütün varlıkları gözeten ve kontrol eden

Günde 312 defa>>>Her işte Allah’ın muhafazası altında olmak

 

المجيب

EL MUCİB: Dua edenlere istediklerini veren

Günde 3025 defa>>>Duaların kabul olunması için

 

الواسع

EL VASİ’: İlmi, rahneti, kudreti, af ve mağfireti geniş olan

Günde 137 defa>>>Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat çokluğu için

 

الحكيم

EL HAKÎM: Bütün emir ve işleri hikmetli

Günde 6084 defa>>>İlim ve hikmet sahibi olmak için

 

الودود

EL VEDÛD: Kullarını çok seven, gerçekten sevilmeye layık olan

Günde 400 defa>>>Herkesin sevgisini kazanmak için

 

المجيد

EL MECÎD: Şanı büyük

Günde 3249 defa>>>İzzet ve şerefin artması için

 

الباعث

EL BÂİS: Ölüler diriltip, kabirlerden çıkaran

Günde 573 defa>>>Kuvvetli irade sahibi olmak ve alacaklarını almak için

 

الشهيد

EŞ ŞEHÎD: Bütün zamanlarda, heryerde hazır ve nazır olan

Günde 319 defa>>>Şehid olmak ve heybetli olmak için

 

الحقّ

EL HAK: Varlığı hiç değişmeden duran

Günde 108 defa>>>İmanda, ibadette sabit olmak ve imanlı ölmek için

 

الوكيل

EL VEKÎL: Tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

Günde 66 defa>>>Allah’tan her konuda yardım görmek için

 

القويّ

EL KAVİY: Tek güçlü

Günde 116 defa>>>Kansızlık için ve vücudun güçlü olması için

 

المتين

EL METÎN: Çok sağlam

Günde 500 defa>>>Maddi manevi sağlam olabilmek için

 

الولي

EL VELİY: Sevdiği kullara dost olan

Günde 2116 defa>>>Her işte Allah’ın yardımı için

 

الحميد

EL HAMİD: Ancak kendisine hamd edilip bütün varlığın diliyle yegane övülen

Günde 3844 defa>>>Kazancın genişlemesi için

 

المحسي

EL MUHSÎ: Sonsuz bile olsa tek tek her şeyin sayısını bilen

Günde 148 defa>>>Zekanın kuvvetlenmesi için

 

المبدىء

EL MÛBDÎ: Bütün varlıkları örneksiz maddesin ilk baştan yaratan

Günde 57 defa>>>Her işte başarılı olmak için

 

المعيد

EL MUÎD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

Günde 124 defa>>>Elden gideni geri kazanmak için

 

المحيي

EL MUHYÎ: Can, hayat ve sağlık veren

Günde 68 defa>>>İşlerde başarılı olabilmek için

 

المميت

EL MÜMÎT: Canlıların ölümünü yaratan

Günde 490 defa>>>Harama bakmamak, kötülükleri bırakmak için

 

الحيّ

EL HAY: Diri, herşeyi bilen her şeye güç yetiren

Günde 324 defa>>>Sözünün tesirli olması ve herkesden saygı görmek için

 

القيّوم

EL KAYYÛM: Yeri, gökleri herşeyi tutan

Günde 156 defa>>>Allah’ın izniyle her isteğin olması için

 

الواجد

EL VÂCİD: İstediğini istediği anda bulan

Günde 196 defa>>>Kaybedilen şeyi bulmak için

 

الماجد

EL MÂCİD: Kadri ve şanı büyük; cömertliği ve iyilikleri pek çok olan

Günde 48 defa>>>Kazanç bolluğu için

 

الواحد

EL VAHİD: Zatında sıfatlarında fiillerinde hükümlerinde isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan, tek

Günde 3669 defa>>>İstediğinin olması, kalp uyanması

 

الصمد

ES SAMED: İhtiyacları ve sıkıntıları gideren tek makam

Günde 134 defa>>>Hiç kimseye muhtac olmakmak için

 

القادر

EL KÂDİR: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

Günde 305 defa>>>İstediğini yapmaya güç yetirmek

 

المقتدر

EL MUKTEDİR: Kudret, güç sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

Günde 744 defa>>>Her işte başarılı olmak için

 

المقدّم

EL MUKADDİM: İstediğini öne geçiren, ileri alan

Günde 184 defa>>>Sürekli yükselmek için

 

المؤخّر

EL MUAHHİR: İstediğini arkaya koyan, geri bırakan

Günde 847 defa>>>Kötü birini uzaklaştırmak için

 

الأوّل

EL EVVEL: İlk

Günde 37 defa>>>Her hayır işinde birinci olmak için

 

الآخر

EL AHİR: Son

Günde 801 defa>>>Uzun ömür için

 

الظاهر

EZ ZÂHİR: Herşeyde görünen

Günde 1106 defa>>>Her konunun zuhuru için

 

الباطن

EL BÂTIN: Herşeyden gizli

Günde 62 defa>>>Nefsi mutmain olmak, kalbin geniş olması için

 

الوالي

EL VÂLİ: Kainatı ve olagelen herşeyi tedbir eden, idare eden

Günde 47 defa>>>Sözün tesirli olması ve insanlar tarafından sevilmek için

 

المتعالِ

EL MÜTEÂLÎ: Aklın alabildiği herşeyden, her halden, tavırdan daha yüce

Günde 551 defa>>>Devletten istediğini elde etmek için

 

البَرّ

EL BERR: Kullarına hep kolaylık, rahatlık isteyen, iyiliği pek çok olan

Günde 202 defa>>>Her durumda iyilik bulmak için

 

التوّاب

ET TEVVÂB: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan

Günde 409 defa>>>Tevbelerin kabulu için

 

المنتقم

EL MÜNTEKİM: Suçluları adaletiyle layık oldukları cezaya çarptıran

Günde 630 defa>>> Zülum ve fenalıktan korunmak için

 

العفو

EL AFÜV: Çok affeden

Günde 156 defa>>>Bol rızk ve kalp huzuru bulmak için

 

الرؤوف

ER RAÛF: Çok lutufkar ve çok esirgeyen

Günde 287 defa>>> Hiçbir yaradılmıştan zarar görmez

 

مالك الملك

MALİKÜ-L MÜLK: Mülkün ebedi sahibi

Günde 212 defa>>>Mala, kazanca zarar gelmemesi için

 

ذو الجلال والإكرام

ZÜL CELÂL-İ VE’L İKRÂM: Hem büyüklük sahibi hemde fazlı kerem sahibi

Günde 1100 defa>>>İşlerin kolay olması için

 

المقسط

EL MUKSİT: Bütün işlerini birbirine uygun yerli yerinde yapan

Günde 209 defa>>>Eşlerin arasını düzeltmek için

 

الجامع

EL CÂMİ’: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

Günde 114 defa>>>Küsleri barıştırmak için

 

الغني

EL GANİY: Çok zengin ve her şeyden müstağni

Günde 1060 defa>>>Bol servet ve rızık için

 

المغني

EL MUĞNİ: İstediğini zengin eden

Günde 1100 defa>>>Geçim genişliği ve bol rızık için

 

المانع

EL MÂNİ’: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen

Günde 161 defa>>>Kazadan beladan uzak olmak için

 

الضار

ED DÂRR: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

Günde 1001 defa>>>Zararlı kişileri kahretmek için

 

النافع

EN NÂFİ’: Hayır ve fayda verici şeyleri yaratan

Günde 201 defa>>>Hastalıktan uzak olup hastaysa şifa bulmak için

 

النور

EN NÛR: Alemleri nurlandıran istediği gönüle zihine nur yağdıran

Günde 256 defa>>>Doğruyu yanlışı görmek kalbi nurlandırmak için

 

الهادي

EL HÂDÎ: Hidayet veren istediği kulunun muradına erdiren

Günde 400 defa>>>Çocukların itaatkar olması için

 

البديع

EL BEDİ’: Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan

Günde 86 defa>>>Allah’ın yardımına kavuşmak için

 

الباقي

EL BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan

Günde 113 defa>>>Uzun ömür ve güzel sıhhat için

 

الوارث

EL VÂRİS: Varlığı devamlı olup servetlerin gerçek sahibi

Günde 707 defa>>>Uzun ömür, bol mal mülk şeref ve rızık için

 

الرشيد

ER REŞÎD: Bütün işleri ezeldeki takdirine göre yürüten dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonuçlandıran

Günde 514 defa>>>İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlaklı olmak için

 

الصبور

ES SÂBÛR: Çok sabırlı

Günde 298 defa>>>Başlanan işi kolayca bitirmek için

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s