Bütün Mahlukatın şerrinden:

Allahümme innî eûzü bike min şerri halkike küllihim cemîan ey yefruta aleyye ehadun ev ey yebğıye aleyye azze câruke ve celle senâüke ve la ilahe ğayruke ve la ilahe illa ente

Manası: Allah’ım senin bütün yarattıklarının şerrinden onlardan birinin bana saldırmasından ve zulüm yapmasından sana sığınırım. Sana sığınan galibtir. Senin övgün yücedir. Senden ğayri ilah yoktur. Senden başka ilah yoktur.

Kaynak: El Ezkar, Ed-dua Mesnun, Nüzülun Ebrar.

Canlıların şerrinden:

Allahümme innî eûzü bike min şerri mey yemşî alâ betnihi ve min şerri mey yemşî alâ ricleyni ve min şerri mey yemşî alâ erbain.

Manası:Allahım! Karnı üzerinde sürünen canlıların şerrinden sana sığınırım. İki ayağı üzerinde yürüyen canlıların şerrinden sana şığınırım. Dört ayağı üzerinde yürüyen canlıların şerrinden sana sığınırım.

Kaynak: Kenzül ummal

 

Bütün Mahlukatın şerrinden:

Allahümme innî eüzü bivechikel kerîmi vekelimâtikettââmmeti min şerri mââ ente âhizün binâsiyeti.

Manası: Allahım! Perçemini tuttuğun şeylerin şerrinden senin yüce zatına ve senin tam tesirli kelimelerine sığınırım.

Kaynak: Ebu Davut

 

Mahlukatın Şerrinden:

Eûzü bikelimâtillahittâmmeti min şerri mâ halega.

Manası:Mahlukatın şerrindenAllahın tam olan kelimelerine sığınırım.

Bütün Mahlukatın Şerrinden:

Eûzü bivechillâhil azîmillezî leyse şeyun  ağzeme minhü vebikelimâtillâhit tâmmâtillâtî lâ yücâvizuhünne berrun velâ fêcirun ve biesmâillâhil husnâ küllihâ mâ alimtü minhâ vemâlem ağlem min şerri mâ halega veberae vezerae.

Manası: Yarattıklarının ve yeryüzüne yayılmış olan şeylerin şerrinden, kendisinden daha büyük birşey olmayan Allahın büyük Zatına ve hiçbir iyi veya kötü şahsın aşıp geçemeyeceği tam tesirlr kelimelerine ve Onun bildiğim ve bilmediğim en güzel isimlerinin tamamına sığınıyorum.

Kaynak: Muvatta – İmam Malik

devamı var…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s