FİTİR (FİTRE) SADAKASI

FİTRE: Sevap için verilen yaratılış ikramı demektir.

*Fitrenin vacip olması, zekatın farz olmasından öncedir.

*Fitrenin vacip olması, orucun farz kılındığı yıldır.

*Fitre bir yardımlaşmadır.

*Orucun kabulüne, can çekişmeden kurtulmaya, kabir azabından kurtulmaya bir yoldur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s