Günde 100 kere okuyana Rabbimizin önünde Resulullah tarafından şefaat edilmesi ve devam edenin Resulullahı rüyasında görülmesine vesile olan salavat
SALAVAT
Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,
Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr
MANASI
Allahım (c.c); Peygamberin Muhammmed aleyhisselamın ruhuna ruhlar içinde, bedenine bedenler içinde, kabrine kabirler içinde(arasında) salatü selam et.

FAZİLETİ
***Bir kimse günde 100 kere şu salavatı verirse, inşallah ahirette Rabb’imizin önünde o kimseye Resulullah sav şefaat edecektir.
***Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’i görür.
HAKKINDA
Ezhar adlı kitabdan alınmıştır. Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki; Bir kimse bana günde 100 kere şu sûretle salavat verirse, inşallah ahirette Rabb’im önünde o kimseye şefaat eylerim.
Ayrıca; Hadis Hafızı Celâleddin Suyutî “Amelül-leyli vel-leyl” isimli eserinde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)in : Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür, buyurduğunu bildirmiştir. Bu hususta başka hadisler de mevcûddur. İmam Muhammed İslam tercüme etmiştir
alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s