HASAN BASRİ HAZRETLERİNİN SALAVATI (Efendimizin Kevser Havuzundan içmek için salavat)
___________________________________________________________________________
SALAVAT HAKKINDA AÇIKLAMA:
Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle. Buyurmuştur ki; “Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser Havuzu) içmek isterse, şu şekilde salavat versin.”

SALAVATI ŞERİFE:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.

SALAVATIN MANASI:
Allahım Efendimiz Muhammede ,aline,ashanına,çocuklarına,eşlerine,zürriyetine,ev halkına,asharına,eşyaına,onu sevenlere,onun ümmetine ve bizlerede topluca onlarla beraber salat eyle.

**********************************************

NOT;Bu salavatın diğer bir şekilde okunuşu(Fazileti ayni ve Hasan Basri hazretlerine ait olan salavatın farklı bir şekilde okunuşu)

————————————————————————————-

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nebîyyil Ümmiyyil Habîbil Âliyyil Kadîril Azîmil câhi Ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve Ehl-i Beytihi Ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve muhibbihi ve ümmetihi Ve aleynâ maahum ve’l-mü’minîne ve’l-mü’minâtı ve’l-müslimîne ve’l-müslimâtı ec’maîn.

 

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s