SALAVAT:
HAZRETİ SIDDIYK’IN ( R.A ) SALATI
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim.Euzü billahi minelhemmi vel huzni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.

MÂNÂSI:
Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle;ve efendimizin ehli ve eshabı üzerine de salat eyle.Mübarek eyle selam eyle..Onun üzerine ve onların üzerine..Allah’a sığınırım üzüntü ve kederden ve korkaklıktan ve cimrilikten ve aciz kalmaktan ve tembellikten ve borç galebesinden ve zalimlerin üzerime musallat olmasından…..

 

 

 

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s