Her Gece Kılınan Teravih Namazına Verilen Sevaplar……..(buraya tıklayınız)

İmam Gazali teravih namazının fazileri hakkında şöyle der. Hz. Ali’den rivayet edilmiştir.

*Her kim Ramazan-ı Şerif’in (TERAVİH NAMAZI);

1. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Annesinin kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar.

2. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Eğer annesi-babası mümin ise onların bütün günahlarını bağışlar.

3. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Arş altındaki melekler müjde verir, Allah senin amellerini kabul edip, umduğuna nail eyledi.

4. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Tevrat, İncil, Zebur, Kuran okumuş gibi sevap ihsan eder.

5. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Mevla Teala, ona Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa’da namaz kılmışların sevabını verir.

6. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Mevlamız, Beyt-i Mâmur’u tavaf eden meleklerin sevabını verir. Her taş, tuğla kendisine istiğfar eder.

7. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Musa as. kavuşup, Firavun ve Haman’a karşı ona yardım etmiş gibi olur.

8. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Bedir savaşına katılmış gibidir.
Ayrıca İbrahim a.s. verdiği mükafatı verir.

9. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Tevbe eden Davud a.s. ibadeti kadar,
Resulullah (SAV) taati kadar; Allaha ibadet etmiş gibidir.

10. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Allah, dünya ve ahiret selameti verir.
İki cihanın hayırlarını bahşeder.
70.000 kişi ve daha fazla kişi hakkında şefaatçi olur.

11. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Dünyadan suya kanmış olarak çıkar
Sıratı şimşek gibi geçer

12. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Allah 70 kabul edilmiş hac-umre sevabı yazar.
Mahşer meydanına ay gibi nurlu gelir

13. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Beytullahı imar etmiş kimseler gibi sevaplar alır
Orada bulunmuş peygamber, sıddıklar, şehitler, salihler gibi sevaplar alir
Kıyamer günü bütün kötülüklerden emin olarak mahşere gelir.

14. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Kadir gecesine ulaşıp Hacer ül Esved ile Hz. İbrahim Makamı arasında namaz kılmış gibi olur.
Melekler, teravih kılmış olduğuna şahit olarak mahşere gelir.
Kıyamette Allah zor bir hesaba çekmez.

15. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

O kimsenin hacetini ve duasını kabul eder, mükafat verir.
Arşı-Kürsüyü taşıyan melekler kendisine feyiz yağdırır.

16. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Dünyadan ahirete giderken Lâ ilâhe illallâh der
Kabirden kalkarken Lâ ilâhe illallâh de
Allah kendine cehennemden kurtuluş beratı yazar
Allah kendine cennete giriş beratı yazar.

17. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Dünyadan çıkmadan cennetteki makamını görür.
Peygamberlerin sevabının bir misli bağışlanır.

18. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Şehitlere, gazilere verilen ecir gibi ecir verilir
Allah, senden de, annenden de, babandan da razı oldum, der.

19. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Allah, dünya ve ahiret sıkıntılarına kafi gelir
Firdevs cennetinde derecesini yükseltir

20. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Resulullah (SAV)’i görmeden
Cennetle müjdelenmeden
Melekler onu ziyaret etmeden , dünyadan çıkmaz.

21. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Allah, ona cennette nurdan köşk yapar
Göktekıler, yerdekiler sayısınca sevap yazar.

22. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Ümmetin yetimlerini doyuran, dullarını doyuran herkes kadar sevap verir.

23. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Ümmetin esirlerini satın alıp azaat etmiş gibi sevap alır
Allah kendine (o kula) cennette bir şehir bina eder

24. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Allah, amelini sağ elinden verir
Kendisinin 24 tane kabul edeceği dua hakkı verir

25. gecesi teravih kılarsa;SEVABI:

Ölüm meleği ona güzel surette gelir
onu cennet müjdesiyle müjdeler
ondan kabir azabı kaldırılır

26. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Allahın emriyle, melekler onu şeytanın şerrinden korur.

27. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Allah, cennet meleği Rıdvan’a onun için cennet kapısını aç, der.

28. gecesi teravih kılarsa: SEVABI:

Allah , meleklere cehennemin kapılarını kapatın, der
Onun cennette bin defa derecesini yükseltir.

29. gecesi teravih kılarsa; SEVABI:

Eyüp a.s. 4 belaya sabredip aldığı ecir gibi sevap verilir.
Tüm günahları bağışlanır

30. gecesi teravih kılarsa; SEVABI: Arşın altında bir münadi seslenir.

Teravih kılan kullar cehennemden azat oldular
cennete, Allahın cemaline nail oldular
kullarımı af eyledim
cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim
kadın-erkek > cehennemden kurtulmak, sıratı kolay geçmek için berat yazılır.
KİM 30 GECE TERAVİH KILARSA; ALLAH BU SEVAPLARI ŞEKSİZ, ŞÜPHESİZ İHSAN EDER!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s