Estağfirullahel ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahim el-hayy-ül kayyûmüllezî lâ-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî

 Sabah ve ikindiden sonra 27 kere (hiç olmazsa 1 kere) okumak çok faydalıdır.

 

Fazileti  : Kendisinde, ailesinde, çoluk çocuğunda, mahallesinde, hatta bulunduğu şehirde bile hoşlanmayacağı birşey görmez.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s