Estağfirullahel ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahim el-hayy-ül kayyûmüllezî lâ-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî

Sabah ve ikindiden sonra 27 kere (hiç olmazsa 1 kere) okumak çok faydalıdır.

 

Fazileti  : Kendisinde, ailesinde, çoluk çocuğunda, mahallesinde, hatta bulunduğu şehirde bile hoşlanmayacağı birşey görmez.

ayrıca başka kaynaktan;

Ali bin Ebi Bekr, (Mearicülhidaye)de diyor ki; İstigfarlardan meşhur olanı, Peygamberimizden haber verilen, şu istigfardır:

Peygamber efendimiz, (“Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li” istigfarını 25 defa okuyanın, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde kaza, bela olmaz) buyurdu. Bunu ayrıca her sabah ve akşam da üç kere okumalıdır. [Günde 25 kere okunmalı, ayrıca sabah ve akşam üçer kere okunmalı] Âlimlerin çoğu, talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsiye etmişler, çok faydasını görmüşlerdir. Bu nimetlere kavuşabilmek için Ehl-i sünnet itikadında olmak ve dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmek şarttır. İtikadı bozuk olanın, bid’at ehlinin okuması fayda vermez. (Mearicülhidaye)

dinimiz islam

2 thoughts on “Korkulan-Hoşlanılmayan Şeylerden Korunma

  1. Selamün aleyküm kardeşim
   Aşağı yukarı mealen anlamı şöyle gibi:
   Kendisinden baska ilah olmayan rahman rahim olan; yasayan ve herseyi ayakta tutup olmeyen Allaha ben tovbe ettim rabbim beni affet

   Eğer hatamız varsa sonsuz merhamet sahibi RAbbimizin affına sığınırız. Selam ve duamızla iyi akşamlar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s