Allahümme inneke ta’lemü sırrî ve alâniyyetî fekbel me’ziratî ve ta’lemü hâcetî fe-e’tınî sü’lî ve ta’lemü mâ fi nefsî fağfirlî zünûbî Allahümme innî es’elüke îmânen yubâşiru kalbî ve yakînen sâdikan hatta e’leme ennehû len yusîbenî illâ mâ ketebtehû aleyye ver-rıdâ bimâ kassemtehû lî yâ zel-celâli vel-ikrâm.

1 kere

Manası: Allah’ım! gizli ve aşikare her halimi bilirsin, istediğimi de bilirsin, beni mağfiret eyle. Allah’ım, başıma gelen her musibetin senin mukadderatınla olduğunu bildirecek ve taksiratına razı gösterecek sağlam bir imana beni sahip kıl ve gerçek bir yakîni kalbime yerleştir, ey ululuk ve kerem sahibi Allah’ım.

Fazileti:

Böyle dua ettikten sonra Allahü Teâla, Hz. Adem (a.s.)’e şöyle vahyetti: “Ey Âdem, Ben Seni mağfiret ettim. Hatta evlatlarından kim bu dua ile bana dua ederse onu da mağfiret eder ve bütün sıkıntılarını gideririm. Onu hazine-i ğaybiyemden rızıklandırır, zenginleştiririm. Kendisi istemese bile dünya kendisine teveccüh eder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s