Abdullah İbni Mes’ud (radiyallahu anhu)’nun getirdiği salâvât diye rivayet ediliyor.

Fazileti:Efendimiz’in şefaatini kazanmak için okunan bir salavat-ı şerifedir.

SALAVAT :Allâhümmec’al salevâtike ve rahmetike ve berakâtike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekıyne ve hâtemin nebiyyîne, abdike ve rasûlike imamil hayri ve kâidil hayri ve rasûlir rahmeti. Allâhümme veb’ashül makâmel mahmûdellezî yağbituhû bihil evvelûne vel âhırûn. Yâ Rabbel âlemîn.

MANASI: “Ey Allah ’ım! Salat ve selamlarının en üstü*nü, bereketlerin en bolu ve ikramlarının sayı ve faziletçe en kıymetlileri, peygamberlerin efendisi, müttakîlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, sevgili kulun ve resulün, hayrın önderi ve kuman*danı, rahmet elçisi Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun. Allah ’ım! Öncekilerin ve sondakilerin gıpta edecekleri Muhammed (s.a.v:) ’i Makam-ı Mahmu- d’a eriştir. ”

————————————————————————————

Diğer okunuş;

SALAVAT
Allahümmec’al salavâteke ve rahmeteke ve berekâtike alâ seyidil mürselîn Ve imâmmil müttakîn Ve hâteminnebîyyîne Muhammedin abdike ve Resûlike Ve imâmil hayri ve kâidil hayri ve Resûlirrahmeti Allâhümmeb’ashu makama Mahmuddenillezi yâgbituhu bihil evvelûne vel âhirun. Yâ Rabbel âlemîn.

 

alıntı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s