*Nisa suresi<<**>>Öğrenip belleyen alim sayılır.

*Rüyada Araf suresi <<**>>okuyana bütün ilimler verilir(İbni Sirin), Nafi ve İbni Kesire göre rüyada Araf suresi veya ondan birparça okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse; her ilmi ezberler.

*Araf suresi<<**>>Akşam namazından sonra okuyanın ilmi artar.

 —

Abdestli bir vaziyette 7 gün boyunca temiz bir su üzerine 70 defa Fâtiha Suresi okunup üflenir ve 7. günün sonunda o sudan içilirse, Allâh-u Te’âlâ o kişiyi ilim ve hikmetle mücehhez kılar, kalbinden kötü huyları nefyeder ve o kişiye keskin bir zeka ihsan eder.

[Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh: 118]

biiznillah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s